IJmopox HB Coating 750 ml Epoxifärg

High-Build Epoxifärg med hög torrhalt för effektiv epoxibehandling under vattenlinjen.

IJmopox HB Coating är en unik epoxifärg då den är både tätare och starkare och ger bättre skickttjocklek än andra epoxifärger.

“HB” är en lösningsmedelsbaserad epoxifärg med extra hög torrhalt, dvs mer epoxi och mindre lösningsmedel. Den har en lugn härdare utan acceleratorer för att försäkra idealisk härdning för bättre styrka och täthet.

HB kan övermålas efter 8-16 timmar, men brukligt är att man målar 1 lager per dag, utan att slipa mellan lagren. Den kan målas och härda från fem plusgrader och en maximal luftfuktighet på 90 % !

HB kommer i svart, vit eller grå, men specialkulörer blandas på begäran i 4 l-set (se produkten IJmopox HB Coating Special).

HB innehåller korrosionshämmande ämnet zinkfosfat för att skydda stål eller aluminium från att rosta och oxidera. Zinkfosfat är ett slags salt och ska inte sammankopplas med metallen zink. Zinkfostat är inte farligt för miljön och får användas i färg på båtar, exempelvis under vattenlinjen på båtar på östkusten.

HB är en mycket prisvärd epoxifärg tack vare sin höga andel epoxi och höga kvalitet. Med HB behöver du måla färre lager och köpa hem mindre mängd färg, och således spendera mindre tid med att måla jämfört med andra epoxifärger på marknaden.

Välj HB för:

 • Epoxibehandling av en båtbotten för att skapa rätt tätskickt som skyddar och renoverar GRP mot osmosis (plastpest)
 • Skyddsfärg med korrosionsskydd för stål eller aluminium
 • Slipgrund på mikroporös polyestergelcoat och laminat som ska lackeras med Double Coat
 • Som “bottenfärg” för båtar på östkusten
 • Tätskiktsfärg på träbåtar och wood-core-konstruktioner som laminerats med epoxi
 • Tätskiktsfärg för däck och skrov som spacklats med epoxispackel

HB Coating är enkel att applicera med roller, pensel eller spruta. Den ger en fin yta och är fin att slipa.

Tips och råd kring målning:

 • Vispa basen i sin originalförpackning med en färgblandare, eller i färgskak. Rör om härdaren för sig med en trästicka.
 • Väg upp önskad mängd bas och härdare i en målarhink, späd eventuellt (efter känsla, 0-10 %) med IJmopox Förtunning, rör om med en trästicka. Om du vill ha en så slät yta som möjligt späd med 10 %.
 • Måla ett generöst lager och vänta tills nästa dag innan övermålning eller slipning.
 • Under vattenlinjen (epoxibehandling) krävs fler lager, rådfråga oss. Antal lager är inte helt intressant eftersom alla målar olika tjockt och i olika klimat, etc. Det som är intressant är båtens ålder och skick.
 • För att slipa vit eller grå HB tag gärna hjälp av kontrollfärg som visualiserar ojämnheter under slipprocessen.
 • Välj 2 olika kulörer av HB vid bottenbehandling. Vartannat lager läggs med olika kulör för att försäkra att rätt och jämn skickttjocklek målas. Om du tänkt att övermåla HB med anti-fouling i svart så avsluta med grå eller vit HB, vit anti-fouling avsluta med grå HB, grå anti-fouling avsluta med svart HB.
 • HB ger en fin yta, men den är lätt att slipa och polera, rengöra och vaxa.
 • Vi rekommenderar vårt hårdvax Super Doublecoat om du ska använda HB som din täckfärg under vattenlinjen. Hårdvaxet ger en snygg finish, skyddar lite mot beväxtning, samt hjälper epoxin att behålla sin kulör.
 • Idag rekommenderas båtägare på östkusten att ha epoxi som yttersta skikt under vattenlinjen. Epoxi skyddar inte mot beväxtning, men å andra sidan får man inte använda färg som skyddar mot beväxtning (kopparfärg). Använd HB under vattenlinjen och försök håll ytan ren genom båttvätt, och gärna genom att använda vårt rekommenderade hårdvax.

Hur mycket HB behövs för att utföra en korrekt epoxibehandling under vattenlinjen?

När ett polyesterskrov är nedsänkt i vatten under en längre tid kan det bildas blåsor, s k osmosis. För att förebygga uppkomsten av osmosis behöver båtens botten målas med epoxi. Efter noggrann avfettning och slipning erbjuder “cirka fyra lager” (0,5 l/m2) av IJmopox HB Coating tillräckligt skydd för att förhindra osmosis på äldre båtar. Om båten är helt ny 0,3 l/m2 och om båten är i gott skick och nyare så räcker det med 0,4 l/m2. Räkna ut bottenytan i m2 och multiplicera med x l/m2 för att uppskatta mängden HB du ska beställa. Exempelvis en gammal segelbåt med en bottenyta på 20 m2 behöver målas med 10 liter HB för att du ska veta att rätt skikttjocklek har uppnåts (20 x 0,5 = 10). Du behöver då beställa cirka 3 st 4 liter-set med HB. Antal lager är ganska ointressant att ha som måttstock eftersom olika personer/miljöer målar olika skikttjocklek/lager.

Om båten ska renoveras pga osmosis måste gelcoaten avlägsnas och det blästrade glasfiberlaminatet ska slipas med P80 och tvättas flera gånger med ljummen högtryckstvätt. Ytan ska till sist rengöras med Double Coat Avfettning och grundmålas med ett rikligt lager Variopox Injektion. Grunden ska sedan slipas med P120, avfettas igen och målas med IJmopox HB Coating med 0,7 liter/m2.

Klicka här för att läsa vår guide kring epoxibehandlingar under vattenlinjen.

Storlek

GRÅ, VIT, SVART

Produktblad »

High-Build Epoxifärg för epoxibehandling under vattenlinjen och som grundfärg innan lackering med Double Coat. 750 ml-set

Rensa