Färgspruta

Extra nålar

Sprutförtunning

Sprutillbehör

SATAJet

SATAJet är en serie av högkvalitativa lacksprutor som tillverkas av det tyska företaget SATA GmbH & Co. SATAJet-lacksprutor är kända för sin höga kvalitet, precision och hållbarhet, och används ofta inom fordonsindustrin och inom måleribranschen.

SATAJet-lacksprutor är utformade för att ge en jämn och exakt applicering av lack, färg och li,. De har en hög överföringskapacitet och låter användaren kontrollera flödet av materialet med hög precision. SATAJet-lacksprutor finns i olika modeller och storlekar, vilket gör att de kan anpassas för att passa olika applikationer och material. Exempel på en sprutpistol från SATA är SATAJet 1000 B RP.

Företaget har också utvecklat en mängd olika tillbehör för SATAJet-lacksprutorna, som exempelvis munstycken och sprutpistoler, för att möta de olika behoven hos användarna. Dessa tillbehör hjälper till att förbättra precisionen och kvaliteten på appliceringen, och gör det möjligt att arbeta med olika material och ytor.

SATAJet-lacksprutor är populära bland professionella inom fordonsindustrin och måleribranschen på grund av deras höga kvalitet och prestanda. De är också kända för sin ergonomiska design och användarvänlighet, vilket gör att de kan användas under långa arbetspass utan att orsaka trötthet eller obehag för användaren.

Sammanfattningsvis är SATAJet-lacksprutor högkvalitativa, precisionssprutor som används inom fordonsindustrin och måleribranschen. Deras höga kvalitet, precision och hållbarhet gör dem till ett populärt val bland professionella och de olika tillbehören gör att de kan anpassas för att passa olika applikationer och material.

Välja rätt sprutpistol

Att välja rätt sprutpistol är avgörande för att uppnå bästa resultat vid applicering av lack eller andra ytbearbetningsmedel. Här är några faktorer att överväga när du väljer en sprutpistol:

Typ av sprutpistol: Det finns två huvudtyper av sprutpistoler – konventionella RP eller HVLP (High Volume Low Pressure). Konventionella sprutpistoler har högre tryck och lägre volym, medan HVLP sprutpistoler har lägre tryck och högre volym. HVLP sprutpistoler är oftast mer användarvänliga och passar bra till små objekt med vattenbaserad färg.

Storlek och vikt: En mindre och lättare sprutpistol kan vara mer användarvänlig och lättare att manövrera, särskilt vid applicering av lack på svåra områden.

Material och viskositet: Vissa sprutpistoler är bättre lämpade för att applicera vissa typer av material eller viskositeter. Det är viktigt att välja en sprutpistol som är utformad för det material som ska appliceras för att uppnå bästa resultat.

Luftförsörjning: Sprutpistoler kräver vanligtvis en luftkälla för att fungera. Det är viktigt att välja en sprutpistol som är kompatibel med den luftkälla som finns tillgänglig. Normalt sett drivs en färgspruta av tryckluft. Kompressorn bör ha en tank på minst 90 liter och ett luftflödeskapacitet på minst 250 liter/ minut.

Tillbehör: Det är viktigt att välja rätt typ av sprutmunstycke och annat tillbehör för att uppnå bästa resultat med din sprutpistol. Munstycke med storleken 1 mm till 1,4 mm passar bra till lack och lackfärg, emedan större munstycken över 2 mm passar till epoxiprimers, lim, sprutspackel.

Världens mest populära och välrenommerade märke av sprutpistoler är tyska SATA.

Satajet 1000 B RP är en mycket fin gravity flow cup sprutpistol för färg och lim. Utmärkt för tvåkomponent polyuretan så som Double Coat eller epoxiprimers så som IJmopx. Beställ en färgspruta hos www.de-ijssel-coatings.se

SataJet färgspruta

Gravity flow cup

Gravity flow cup, eller gravitationskopp på svenska, är en typ av behållare som används på sprutpistoler för att hålla ytbearbetningsmedlet (t.ex. lack eller färg) som ska appliceras på ytan. Gravitationskoppen har en öppning på toppen som gör att medlet kan flöda fritt ner i sprutpistolen genom tyngdkraften.

Kopp till SATA koppspruta. Grqvity flow cup. Levereras med SATAJet 1000 B PR.

Kopp till SATA koppspruta. Grqvity flow cup. Levereras med SATAJet 1000 B PR.

Fördelarna med en gravitationskopp är att den ger en jämn fördelning av medlet och minskar risken för att sprutpistolen ska suga in luft och orsaka störningar i appliceringen. Gravitationskoppen är också lättare att rengöra och påfylla än andra typer av behållare, som exempelvis undertryckskoppar.

Gravitationskoppar finns i olika storlekar och material, och valet av kopptyp och storlek beror på applikationen och mängden medel som behövs. Det är viktigt att välja en gravitationskopp som är kompatibel med din sprutpistol och att använda rätt typ av behållare för det material som ska appliceras.

Sammanfattningsvis är gravitationskoppen en vanligt förekommande typ av behållare som används på sprutpistoler för att hålla ytbearbetningsmedlet. Gravitationskoppar ger en jämn fördelning av medlet, minskar risken för luftinsugning och är lätta att rengöra och påfylla. Det är viktigt att välja rätt storlek och typ av kopptyp och att använda rätt typ av behållare för att uppnå bästa resultat vid appliceringen av ytbearbetningsmedel.

Högtrycksspruta

En högtrycksspruta är en typ av sprutpistol som använder högt tryck för att spruta ut ytbearbetningsmedel som t.ex. färg, lack eller rengöringsmedel. Högtryckssprutor finns i olika storlekar och kapaciteter, från små handhållna enheter till större industriella maskiner.

Fördelarna med en högtrycksspruta är att de kan spruta ut stora mängder av ytbearbetningsmedlet snabbt och effektivt, och att de kan nå svårtillgängliga områden som kan vara svåra att nå med en vanlig sprutpistol. De kan också vara användbara för att applicera rengöringsmedel på ytor som behöver rengöras noggrant.

Några av nackdelarna med högtryckssprutor är att de kan vara svåra att kontrollera, och att de kan orsaka överdriven förbrukning av ytbearbetningsmedlet. De kan också generera stora mängder av överspray och damm, vilket kan vara farligt om det inte används lämpligt skydd som exempelvis andningsskydd och ögonskydd.

Det är viktigt att välja rätt typ av högtrycksspruta för den aktuella applikationen och att använda rätt typ av ytbearbetningsmedel. Det är också viktigt att följa tillverkarens instruktioner och att använda lämpligt skydd vid användning av en högtrycksspruta.

Sammanfattningsvis är högtryckssprutor effektiva verktyg för att applicera stora mängder av ytbearbetningsmedel på ytor, men de kräver lämpligt skydd och korrekt användning för att uppnå bästa resultat. Det är viktigt att välja rätt typ av högtrycksspruta för den aktuella applikationen och att följa tillverkarens instruktioner vid användning av maskinen.

SATA högtrycksspruta SATAJet 1800K Spraymix.

Airless spray

Airless spray är en teknik för att applicera ytbearbetningsmedel, såsom färg, lack eller fernissa, på en yta. Airless spray-tekniken används genom att högt tryck applicerar ytbearbetningsmedlet från en behållare direkt på ytan utan att använda luft. Istället skapas högt tryck genom en pump som pressar medlet genom en speciell spraypistol med en mycket liten öppning.

Fördelarna med airless spray-tekniken är att den ger en jämn och konsekvent applikation av ytbearbetningsmedel på ytan, med minimalt överspray eller förlust av material. Detta gör det lämpligt för att måla stora ytor eller områden, och för att applicera tjocka skikt av färg eller lack på ytor.

Det är också viktigt att använda rätt typ av ytbearbetningsmedel och följa tillverkarens instruktioner för att uppnå bästa resultat med airless spray-tekniken. Luftlösa sprayer kan vara dyrare än andra typer av sprutpistoler, men deras effektivitet och jämnhet i appliceringen kan göra dem värt det för större projekt.

Sammanfattningsvis är airless spray-tekniken en effektiv metod för att applicera ytbearbetningsmedel på ytor, med minimalt överspray eller förlust av material. Det är viktigt att använda rätt typ av ytbearbetningsmedel och följa tillverkarens instruktioner för att uppnå bästa resultat.

Airmix eller Aircoat

Airmix och AirCoat är båda tekniker för att applicera ytbearbetningsmedel, som t.ex. färg eller lack, på ytor med hjälp av luftassisterad sprutning. Här är en kort beskrivning av båda teknikerna:

Airmix: Airmix är en teknik där en kombination av högt tryck och luft används för att applicera ytbearbetningsmedel på ytor. Airmix sprutpistoler använder en speciell mixernozzle som blandar materialet och luften, vilket ger en mycket fin spray med minimalt överspray och en hög överföringseffektivitet. Airmix-tekniken är lämplig för större ytor och kan användas på olika material.

AirCoat: AirCoat är en teknik där en speciell spraypistol används för att applicera ytbearbetningsmedel med hjälp av luft och tryck. AirCoat sprutpistoler använder en speciell konisk luftstråle som ger en jämn och fin spray. AirCoat-tekniken är lämplig för mindre ytor och ger en hög överföringseffektivitet med minimalt överspray.

Båda teknikerna är effektiva för att applicera ytbearbetningsmedel på olika ytor. Valet av teknik beror på applikationen, den typ av yta och ytbearbetningsmedel som används, samt användarens preferenser och budget.

Sammanfattningsvis är både Airmix och AirCoat effektiva tekniker för att applicera ytbearbetningsmedel med hjälp av luft och tryck. Airmix-tekniken är lämplig för större ytor och kan användas på olika material medan AirCoat-tekniken är lämplig för mindre ytor och ger hög överföringseffektivitet med minimalt överspray.