Snabb & Smart

Allroundspackel

Stora ojämnheter

Finspackel

Polyesterspackel

Övrigt

Båtspackel

Båtspackel, även känd som båtspackel, är en typ av kitt eller blandning som används för att fylla i luckor, hål eller sprickor i ytan på en båt. Det används vanligtvis för att reparera eller återställa skadade områden på en båts skrov och kan appliceras på trä-, glasfiber- eller metallytor. Båtspackel består av två komponenter som blandas ihop och sedan appliceras på ytan med en spackel eller liknande verktyg. Den jämnas sedan till och formas efter behov och när den har härdat kan den slipas och målas för att matcha den omgivande ytan. Båtspackel är ett populärt val för båtreparationer eftersom det är lätt att använda, torkar snabbt och ger en hållbar och långvarig reparation. Exempel på bra båtspackel är Variopox Finishing Filler T5.

Vanliga typer av båtspackel och marina spackel

Glasfiber: Detta är ett starkt och lätt material som ofta används vid konstruktion av båtar. Den kan användas som fyllmedel för att reparera sprickor eller bucklor i skrovet. Hackad glasfiber förekommer exempelvis i glasfiberspackel. Exempel på glasfiberspackel är Poltix Glasfiber Filler. Det är emellertid bättre att använda epoxispackel så som Variopox Filler eller limpastan Variobond Tixotrop Epoxy istället för glasfiber och polyesterharts, eller glasfiberspackel.

Epoxi

Epoxi är ett starkt och hållbart material som ofta används som lim och lamineringsharts för båtar. Epoxi används alltid före polyester vid reparationer, emedan nybyggen i serieproduktion alltid använder polyester. Epoxi kan blandas med olika tillsatser för att uppnå önskad konsistens och kan slipas och målas när den har härdat.

Trä

Träkan användas som fyllmedel för båtar, men det är inte lika hållbart som några av de andra alternativen ovan. Det används ofta för kosmetiska reparationer eller för att fylla små luckor. För att träet ska bli tätt och starkt ska det bestrykas med epoxi, exempelvis Variopox Injektion eller Variopox Universal. Vid montering av biten så passas biten in och limmas fast med Variobond.

Marint spackel

Marint spackel är en speciell typ av spackel som är designad speciellt för användning på båtar. Den är vanligtvis gjord av en blandning av epoxi och andra material och används för att fylla små sprickor och luckor i skrovet. Exempel på ett marint spackel är Variopox Filler.

Polyesterspackel

Polyesterfyllmedel är en typ av material som används vid bilkarossreparationer och andra typer av reparationsarbeten. Det är en typ av kitt som används för att fylla i bucklor, repor och andra brister i metall och andra ytor. Den appliceras vanligtvis med en spackel och kan slipas slät när den har torkat. Polyesterfyllmedel är känt för sin styrka och hållbarhet, vilket gör det till ett populärt val för bilreparationer. Polyesterbaserade spackel har dock mycket dålig vattentäthet och vattentålighet vilket gör det till ett opålitiligt reparationsmedel i marina miljöer. Över tid kommer polyesterspackel att bli mjuka och sugande. Därför ska alltid epoxispackel användas för marint bruk. Undantaget är inuti en båt eller vid reparation av småskador i gelcoaten. Exempel på ett bra polyesterspackel för småreparationer är IJmofix Filler. Polyesterfyllmedel används vanligtvis i kombination med andra reparationsmaterial, såsom primer och färg, för att uppnå en jämn och professionell finish.

Kan polyester användas under vattenlinjen vid reparationer?

Nej, över tid så kommer polyester att brytas ned och mjukna vilket ökar vattenupptagning. ”blöt” polyester kan sedan ej målas över med epoxi. Välj alltid reparera under vattenlinjen med epoxi.

Epoxispackel

Epoxifyllmedel är en typ av fyllnadsmaterial som är tillverkat av epoxiharts, en stark och hållbar syntetisk polymer. Den används för att fylla luckor, sprickor eller hål i en mängd olika material, inklusive trä, metall och betong. Epoxifyllmedel är känt för sin utmärkta bindningsstyrka och hållbarhet, vilket gör det till ett populärt val för en mängd olika reparations- och byggprojekt.
Det finns olika typer av epoxifyllmedel tillgängliga, alla designade för specifika applikationer. Vissa epoxifyllmedel är formulerade för att användas som ett allmänt fyllmedel, medan andra är designade för specifika typer av material eller för användning i specifika miljöer. Till exempel finns det epoxifyllmedel som är formulerade för användning med trä, metall eller betong och andra som är resistenta mot extrema temperaturer eller fukt.
Epoxifyllmedel blandas vanligtvis med en härdare före användning och appliceras på ytan med en spackel eller annat verktyg. Det kan slipas, målas eller ytbehandlas på en mängd olika sätt när det har härdat helt. Epoxifyllmedel är ett mångsidigt och hållbart material som används i ett brett spektrum av applikationer, inklusive bilreparation, konstruktion och träbearbetning.
Den största fördelen med epoxispackel är dess utmärka vattentäthet och vattentålighet i marina miljöer och under vattenlinjen. Ett epoxispackel åldras inte därför vet man säkert att lagningen kommer att hålla väldigt länge utan att epoxispacklets kvalité förändras. Det är viktigt att använda spackel av hög kvalité eftersom spackel alltid ska målas över med epoxigrundfärg och täckfärg av tvåkomponent polyuretan. Om spacklet förlorat sin kvalité (vilket är fallet med polyesterspackel) kan det leda till blåsbildning och delaminering av färgsystemet.

Kan epoxispackel härda när det är kallt?

Ja, Variopox Finishing Filler T5 är ett specialutvecklat vitt finspackel av epoxi med mycket hög kvalitet som härdar från 5 plusgrader. Trots att spacklet härdar så kallt så härdar det något långsammare men blir efter härdning beständigt, starkt och vattentätt över lång tid.

Variopox Finishing Filler T5 är ett epoxispackel som härdar från 5 plusgrader. Levereras i smart tub. Tryck ut spacklet för hand eller sätt tuben i en fogspruta. Vit finspackel av epoxi.

Variopox Finishing Filler T5 är ett epoxispackel som härdar från 5 plusgrader. Levereras i smart tub. Tryck ut spacklet för hand eller sätt tuben i en fogspruta. Vit finspackel av epoxi.

 

Fäster epoxispackel på gelcoat?

Ja, epoxispackel så som Variopox Finishing Filler T5 fäster på gelcoat slipad finast med kornstorlek P80 och rengjord med polyestertvätten Double Coat Avfettning.

Hur snabbt härdar epoxispackel?

Variopox Finishing Filler T5 härdar på 24 timmar i 5 plusgrader, 12 timmar i 15 plusgrader och 6 timmar i 25 plusgrader. Detta är ett snabbhärdande epoxispackel. Jämför med Variopox Filler som inte härdar alls under 12 plusgrader, 3 dagar i 15 plusgrader, 2 dagar i 20 plusgrader, 1 dag i 25 plusgrader. Epoxispackel härdar alltså långsamt i motsats till polyesterspackel (som härdare på en timme), däremot producerar epoxispackel en permanent hållbarhet över tid med upp till 10 ggr så hög styrka och täthet som polyester.

Exempel på olika fyllnadsmedel och konsistens hos epoxispackel

  • Grova fyllnadsmedel ger ett stabbigt epoxispackel med mycket hög förmåga att fylla stora skador på en mindre yta, men även mindre skador fylls lika lätt. Konsistensen på epoxispacklet är som jordnötssmör. Exempel på epoxispackel med dessa egenskaper är Variopox Filler
  • Lätta fyllnadsmedel, så kallad lättviktsspackel av epoxi. Spacklet är fluffigt och moussigt, konsistensen liknar mer chokladpudding. Lättviksspackel används för att rikta upp en ojämn större yta eller för att spackla ut en ås, exempelvis en svetsskarv eller en ojämnhet i ytan hos ett laminat. Lättviksspacklet är lätt att lägga ut med en stor spackel men ger inte en slät och fin yta. Exempel på bra lättviksspackel av epoxi är Variopox LG.
  • Fina fyllnadsmedel är så kallade finspackel av epoxi. Konsistensen är mer rinning som tahini sesampasta. Finspackel är enkla att spackla ut i tunna och  mycket fina jämna lager. Välj finspackel för små reparationer eller som ”fairing filler” (finspackel) på ytor som grovspacklats med Variopox Filler eller Variopox LG. Finspackel innehåller fina utdrygningsmedel och mer epoxiharts vilket gör att denna sortens spackel har exceptionellt hög vattentålighet och vattentäthet, däremot så är finspackel hårda och svåra att slipa. Exempel på bra finspackel av epoxi är Variopox Finishing Filler eller Variopox Finishing Filler T5 som härdar från fem plusgrader.
  • Tixotrop epoxi är limpasta och inte ett riktigt spackel. Skillnaden är att en limpasta är bra på att spackla och att limma, emedan ett epoxispackel bara är bra på att spackla (dvs reparera skador/ojämnheter). Exempel på tixotrop epoxi är Variobond. Den kan användas i kombination med alla material på alla ytor för att bygga, forma, sammanfoga, forma. Tixotrop epoxi så som Variobond har enkonsistens som liknar majonäs och har en generös brukstid på närmare en timme.

Vinylesterspackel

Vinylesterfyllmedel är material som används för att fylla luckor eller brister i vinylesterhartssystem. Vinylesterhartser är en typ av polymer som används i olika applikationer, inklusive tillverkning av kompositmaterial för bygg-, bil- och marinindustri.
Vinylesterfyllmedel används vanligtvis tillsammans med vinylesterhartser för att ge strukturell styrka och förbättra ytfinishen på slutprodukten. De kan också användas för att reparera skador eller brister i vinylesterbaserade produkter.
Det finns flera typer av vinylesterfyllmedel tillgängliga, inklusive:
Glasfibrer: Dessa är små, tunna glassträngar som används för att förstärka vinylesterhartssystem. De ger utmärkt draghållfasthet och kan användas för att fylla luckor eller förstärka områden i en vinylesterprodukt som utsätts för hög belastning.
Mikroballonger: Dessa är små, sfäriska partiklar som används för att fylla luckor eller brister i vinylesterhartssystem. De är lätta och ger bra ytfinish, men de ger inte mycket strukturell styrka.
Hackade fibrer: Dessa är korta, hackade strängar av glasfiber eller andra förstärkningsfibrer som används för att fylla luckor eller förstärka vinylesterhartssystem. De ger god draghållfasthet och kan användas för att förbättra ytfinishen på slutprodukten.
Talk: Detta är ett mjukt, vitt mineral som används för att fylla luckor eller brister i vinylesterhartssystem. Det är relativt billigt och ger bra ytfinish, men ger inte mycket strukturell styrka.
Frästa fibrer: Dessa är korta fibrer som mals eller mals till ett fint pulver och används för att fylla luckor eller brister i vinylesterhartssystem. De ger bra ytfinish och viss strukturell styrka, men inte lika mycket som glasfibrer eller hackade fibrer.
Det är viktigt att välja rätt vinylesterfyllmedel för den specifika applikationen och att följa tillverkarens bruksanvisning. Exempel på bra vinylesterspackel med hackad glasfiber är IJmobond E-VV.

IJmobond E-VV är ett mycket starkt spackel och limpasta i en och samma produkt. Den innehåller fyllnadsmedel av hackad glasfiber. Välj IJmobond som ett bra allroundspackel för stora lagningar och förstärkningar av ytor och strukturer.

IJmobond E-VV Vinylesterspackel