Glasfiberlaminering

Gelcoat

Topcoat

Limpasta

Spackel

Additiv

Vad är polyesterharts?

Polyesterharts är en typ av termoplastisk polymer som används inom olika industriella och kommersiella tillämpningar. Denna typ av harts är vanligtvis baserad på en grupp polymerer som kallas ”termoplastiska polyesterterpolyestrar.” Polyesterharts är kända för sina många användningsområden och är särskilt populära inom följande områden:

 1. Kompositmaterial: Polyesterharts används ofta som en bindningsmatris i tillverkningen av glasfiberförstärkta plastkompositer (GFRP). Denna typ av material används i båtar, fordonskomponenter, badkar, pooler och andra produkter där hög styrka och hållbarhet krävs.
 2. Gjutning och formning: Polyesterharts används för att gjuta och skapa en mängd olika föremål, inklusive dekorativa element, prototyper och delar tillverkade med hjälp av olika former av formsprutning eller gjutning.
 3. Konstruktion och korrosionsskydd: Polyesterharts används för att skapa skyddande beläggningar på ytor som är utsatta för korrosion och väderpåverkan. Dessa beläggningar används ofta på stålstrukturer och byggnadsdetaljer för att förlänga livslängden och skydda mot elementen.
 4. Hantverk och konstprojekt: Polyesterharts är även populärt inom hantverks- och konstvärlden för att skapa gjutningar och dekorativa föremål.
 5. Reparationer: Det används för reparationer av olika material, inklusive plast, glasfiber och andra ytor som behöver lagas eller stärkas.

Polyesterharts finns i olika varianter, inklusive oförstärkta harts och harts som förstärkts med glasfiber eller andra material för att öka dess styrka. Denna mångsidiga typ av harts är uppskattad för sin användbarhet inom många områden och dess förmåga att skapa starka och formbara föremål.

Klicka här för att läsa vår produktguide om tillverkning av glasfiberprodukter.

Olika sätt att producera pluggar (models) inom produktion av polyesterprodukter för att producera formar och färdiga polyesterprodukter

Inom produktionen av polyesterprodukter, inklusive kompositer och formar, är tillverkning av pluggar (ofta kallade ”modeller”) en avgörande process. Modeller används som grund för att skapa formar och slutliga polyesterprodukter. Här är några olika sätt att producera pluggar i produktionen av polyesterprodukter:

 1. Skulptering: En av de mest traditionella metoderna är att skulptera modellen manuellt med hjälp av olika material som epoxi tooling paste, cellplast, trä, skum eller lera. Hantverkare och modellbyggare kan använda verktyg och skulpturtekniker för att skapa den önskade formen. När modellen är klar används den som en mall för att skapa formar och slutprodukter.
 2. CNC-bearbetning: Datorstyrd bearbetning (CNC) är en modern och mycket precisionsmetod för att skapa modeller och pluggar. Med CNC-maskiner kan man skära ut modeller i olika material som trä, skum, plast eller aluminium med mycket hög precision baserat på digitala CAD-ritningar.
 3. 3D-utskrift: 3D-utskrift är en avancerad teknik som möjliggör skapandet av modeller genom att bygga upp lager av material (vanligtvis plast eller harts) med hjälp av en 3D-skrivare. Denna metod är särskilt användbar för att skapa komplexa geometriska former och prototyper.
 4. Formar från befintliga produkter: Om du behöver skapa en plugg för att återskapa en befintlig produkt, kan du använda den befintliga produkten som grund för att skapa en form. Detta görs genom att täcka den befintliga produkten med en lossningsmedel och applicera ett lager av formningsmaterial, vanligtvis silikon eller gummi. När formen härdar kan du ta bort den ursprungliga produkten och använda formen som en plugg.
 5. Skummodellering: Skum kan användas för att skapa en plugg genom att skära, forma och bearbeta skummet till önskad form. Därefter kan skummet täckas med ett lager av förstärkningsmaterial och harts för att skapa en slitstark yta.
 6. Hybridsystem: Ofta används en kombination av olika metoder beroende på projektets krav. Till exempel kan en skummodell användas som en bas, och sedan appliceras ett lager av glasfiber och harts för att skapa en stark och tålig yta.

Valet av metod beror på specifika krav som noggrannhet, komplexitet av modellen, budget och tillgängliga resurser. Oavsett vilken metod som används, är skapandet av en noggrant tillverkad plugg en kritisk del av processen för att producera högkvalitativa polyesterprodukter.

Klicka här för att läsa vår denna detaljerade guide över tillverkningsprocessen av plugg-form-produkt.

Laminera med polyesterharts och glasfibermatta

Att laminera med polyesterharts och glasfibermatta är en vanlig metod inom kompositindustrin för att skapa förstärkta plastprodukter och ytor med hög styrka och hållbarhet. Här är de grundläggande stegen för att utföra en sådan laminering:

Material och utrustning du behöver:

 • Glasfibermatta: Välj den rätta tjockleken och typen av glasfibermatta för ditt projekt.
 • Polyesterharts: Använd en högkvalitativ polyesterharts som passar dina specifika behov. Det finns olika typer av polyesterharts tillgängliga.
 • Pensel eller rullare: Använd en pensel eller en rullare för att applicera hartsen på glasfibermattan och ytan du vill laminera.
 • Skyddskläder och andningsskydd: Eftersom polyesterhartsen och dess ångor kan vara skadliga, se till att använda lämplig skyddsutrustning.

Steg för att laminera med polyesterharts och glasfibermatta:

 1. Förbered ytan: Först och främst måste du förbereda ytan som du vill laminera. Ytan ska vara ren, torr och fri från smuts, damm och fett. Om ytan är ojämn eller har repor, kan du fylla i dem med spackel eller annat lämpligt material och slipa för att få en jämn yta.
 2. Klipp glasfibermattan: Skär glasfibermattan i önskad storlek och form för att täcka ytan. Se till att du har tillräckligt med glasfibermatta för att skapa önskad styrka och struktur.
 3. Blanda polyesterharts: Följ tillverkarens instruktioner för att korrekt blanda polyesterhartsen. Detta inkluderar vanligtvis att blanda hartsen med en härdare i rätt proportion.
 4. Applicera harts: Använd en pensel eller rullare för att applicera ett lager av polyesterharts på ytan där du vill laminera glasfibermattan. Applicera hartsen i ett jämnt och generöst lager.
 5. Placera glasfibermattan: Placera den skurna glasfibermattan över det våta hartslagret medan hartsen fortfarande är våt. Se till att mattan är jämnt fördelad och inga luftbubblor är kvar.
 6. Blöt med mer harts: Pensla eller rulla ytterligare ett lager av polyesterharts över glasfibermattan. Detta hjälper till att mätta mattan och skapa en stark bindning mellan mattan och ytan.
 7. Uthärdning: Låt hartsen härda enligt tillverkarens rekommendationer. Det kan ta några timmar till flera dagar beroende på temperaturen och typen av harts som används.
 8. Efterbehandling: Efter härdning kan du slipa ytan för att få önskad finish, applicera ytterligare lager av harts för ökad styrka, och eventuellt måla eller ytbehandla ytan om det är önskvärt.

Laminering med polyesterharts och glasfibermatta är en vanlig metod för att skapa starka och tåliga kompositprodukter. Noggrannhet i förberedelse och arbetsgång är avgörande för att uppnå önskade resultat.

Glasfiberväv och glasfibermatta (chopped strand mat)

Glasfiberväv och glasfibermatta (chopped strand mat) är två olika typer av glasfiberförstärkningsmaterial som används inom kompositindustrin för att öka styrka och hållbarhet i en mängd olika produkter. Båda materialen används i kombination med polymerharts, som vanligtvis är polyester- eller epoxiharts, för att skapa kompositer. Här är de grundläggande skillnaderna mellan glasfiberväv och glasfibermatta:

 1. Glasfiberväv:
  • Glasfiberväv är en väv av långa och kontinuerliga glasfibertrådar.
  • Trådarna är ordnade i en vävstruktur som liknar tyg, med tydliga korsande trådar.
  • Det ger hög hållfasthet i både längd- och tvärriktningen.
  • Används oftast i strukturella applikationer där styrka och styvhet är avgörande, som båtbygge och fordonskomponenter.
  • Den ger en jämn och slät yta när den lamineras med harts.
  • Används ofta i handupplagda kompositprodukter, såsom båtskrov och flygplansdelar.
 2. Glasfibermatta (chopped strand mat):
  • Glasfibermatta består av korta glasfiberstrån (vanligtvis mellan 1 och 3 tum i längd) som är slumpmässigt placerade och förbundna med en binder.
  • Det är ett non-woven material som inte har den tydliga vävstrukturen som glasfiberväv har.
  • Används i applikationer där snabb impregnering med harts och formbarhet är viktiga, eftersom de korta fibrerna gör det enklare att forma materialet efter behov.
  • Eftersom glasfibermattan är mindre strukturell än väv, används den ofta som ett första lager för att bygga tjockleken på ett kompositlager.
  • Används i produkter som kräver ökad tjocklek, exempelvis badkar och bassänger, samt i mindre krävande strukturella kompositapplikationer.

I många kompositprojekt används både glasfiberväv och glasfibermatta, beroende på de specifika kraven och strukturen som ska skapas. Glasfiberväv ger högre styvhet och styrka i en viss riktning, medan glasfibermatta ger en bra tjocklek och snabb impregnering med harts. Valet av material beror på de specifika kraven i projektet och det önskade resultatet.

Additiv till polyesterharts och polystergelcoat

För att modifiera och förbättra egenskaperna hos polyesterharts och polyesterbaserad gelcoat, kan olika additiv användas. Dessa additiv kan ändra hartsens och gelcoats egenskaper, såsom härdningstid, färg, kemisk resistens och hållfasthet. Här är några vanliga additiv som används med polyesterharts och gelcoat:

Färgpigment: Färgpigment kan tillsättas till polyesterharts eller gelcoat för att ge dem önskad färg. Detta är vanligt i konstruktion och reparationsarbeten för att matcha befintliga ytor eller för dekorativa ändamål.

Tillsatsmedel för härdning: För att justera härdningstiden och temperaturen kan tillsatsmedel användas. Detta är särskilt användbart när du behöver anpassa härdningsegenskaper för specifika förhållanden.

UV-stabilisatorer: För att öka motståndet mot UV-strålning och förhindra att hartsen eller gelcoaten bleknar eller bryts ner över tid används UV-stabilisatorer. Detta är särskilt viktigt i applikationer där produkten kommer att utsättas för solljus.

Tixotropa medel: Tixotropa medel tillsätts för att ändra hartsens eller gelcoats viskositet, vilket gör den tjockare och mer lätthanterlig. Detta är användbart när du behöver en bättre kontroll över applikationen. Tillsatsen används för att tillverka limpasta som kan bygga, forma eller förstärka hörn, kanter och strukturer, eller för att sammanfoga olika delar. Ett bra exempel på en tixotrop limpasta är IJmobond T.

IJmobond T tixotrop limpasta. Polyester spackel pasta. Köp polyester hos www.de-ijssel-coatings.se

Limpasta av tixotropt polyesterharts.

Tillsatsmedel för ytklarhet: För att förbättra klarheten hos gelcoat, särskilt om det används på ytor som ska vara transparenta eller i båtbygge, kan tillsatsmedel användas.

Förtjockningsmedel: Förtjockningsmedel kan tillsättas för att öka viskositeten hos gelcoat eller harts, vilket är användbart när du vill undvika att materialet rinner.

Mjukgörare: Mjukgörare kan användas för att göra gelcoat mer flexibel och tålig, särskilt när den appliceras på ytor som kommer att utsättas för rörelse eller vibrationer.

Fyllmedel: Fyllmedel kan tillsättas för att förbättra hartsens eller gelcoats egenskaper, såsom att göra det mer nötningståligt eller att minska vikten.

Det är viktigt att notera att valet och användningen av additiv bör göras noggrant och följa tillverkarens rekommendationer. Olika produkter och projekt har olika krav, och det är avgörande att använda rätt tillsatser för att uppnå önskade resultat och säkerställa att slutprodukten uppfyller de nödvändiga standarderna och specifikationerna.

Vad är skillnaden mellan polyester gelcoat och polyester topcoat?

Polyester gelcoat och polyester topcoat är båda använda i kompositindustrin, särskilt inom båtbyggnad och reparation, men de tjänar olika ändamål och har vissa skillnader. Här är skillnaderna mellan dem:

Polyester Gelcoat:

 • Ytstruktur och ytskydd: Gelcoat används främst som ytstruktur och ytskydd. Det appliceras som det yttersta lagret på en kompositprodukt för att ge en slät och estetiskt tilltalande yta. Gelcoat målas direkt på den för-vaxade formen och på gelcoaten appliceras därefter polyesterharts och en tunn glasfiberväv (skin coat) som motverkar genomlysning (print through) genom gelcoaten. Först därefter appliceras strukturellt starka tjocka lager glasfibermatta och polyesterharts.
 • Färg och utseende: Gelcoat kan färgas för att ge kompositprodukten sin önskade färg och utseende. Det är vanligt att använda gelcoat för att ge produkten en blank eller glansig yta.
 • Första lager: Gelcoat appliceras oftast som det första lagret i en kompositstruktur. Det ger en skyddande yta och är det lager som är mest synligt på produkten.
 • Låg tjocklek: Gelcoat appliceras normalt i en relativt tunn skikt (vanligtvis 0,5 mm till 1 mm) och är inte primärt utformat för att ge strukturell styrka.
 • UV-stabilisering: Gelcoat kan innehålla UV-stabilisatorer för att skydda kompositprodukten från blekning och nedbrytning orsakad av UV-strålning.

Polyester Topcoat:

 • Skyddande skikt på laminatets baksida: Topcoat används främst som ett skyddande skikt över en kompositprodukts baksida, speciellt när den har utsatts för mekanisk slitage eller korrosiva ämnen.
 • Tjockare lager: Topcoat appliceras i ett tjockare lager jämfört med gelcoat, vilket ger en ökad nötningstålig yta.
 • Reparationer och underhåll: Topcoat kan användas för att reparera och underhålla ytor som har skadats eller behöver uppdateras på grund av slitage eller korrosion.
 • Mindre fokus på färg och utseende: Topcoat används oftast för dess skyddande egenskaper och har inte det estetiska fokus som gelcoat har. Den är ofta transparent eller används i en neutral färg.
 • Låg-emissions topcoat: För att förbättra arbetsmiljö används gärna topcoat med lågt styreninnehåll. Exempel på en sådan topcoat är Poly Lak Topcoat LE-IB-ED.

Sammanfattningsvis är huvudskillnaden mellan polyester gelcoat och polyester topcoat denna:

 • Gelcoat används för att måla i en form för att kunna producera polyesterprodukter med en färdigmålad yta.
 • Polyester topcoat används som målarfärg för att i efterhand måla baksidan på glasfiberlaminat efter att produkten har tagits ut ur formen.

Det är emellertid en liten kemisk skillnade mellan de två olika varianterna. För att producera en polyester topcoat tillsätts helt enkelt ett additiv i form av paraffin-lösning i gelcoaten. Additivet tillåter gelcoaten att härda som en målarfärg, därav namnat topcoat.

Olika kvaliteter av gelcoat

Gelcoat finns i olika kvaliteter beroende på dess användning och de specifika kraven i projektet. Nedan är några vanliga kvaliteter av gelcoat:

 • Standard Gelcoat: Detta är den mest grundläggande typen av gelcoat och brukar benämnas som ORTHO och används ofta i allmänna applikationer där de högsta estetiska kraven inte är nödvändiga. Den är vanligtvis tillgänglig i ett begränsat antal färger och är inte lika resistent mot UV-strålning och kemikalier som mer specialiserade gelcoattyper.
  UV-stabiliserad Gelcoat: Denna typ av gelcoat har tillsatser som ger ökad motståndskraft mot blekning och nedbrytning som orsakas av UV-strålning. Den är lämplig för utomhusapplikationer där produkten kommer att utsättas för solljus.
 • Isophthalic Gelcoat: ISO gelcoat är kemiskt mer motståndskraftig än standardgelcoat och används ofta i miljöer där produkten kommer att vara i kontakt med korrosiva ämnen eller kemikalier. Den är särskilt användbar i industriella applikationer och för kemikaliebeständiga tankar.
 • ISO/NPG: Gelcoat ISO/NPG kvalitet har ännu högre motståndskraft mot väder och solljus men framförallt även bättre kemikalieresistens. Denna kvalitet är att föredra på båtar eftersom den är mer motståndskraftig och därigenom håller glans och kulör längre.
 • Fire-Retardant Gelcoat: Gelcoat med brandskyddsegenskaper används i projekt där brandsäkerhet är viktig, såsom inredning av båtar, offentliga transportmedel eller andra områden där det finns ökad risk för brand.
 • Food-Grade Gelcoat: Denna gelcoat är certifierad för användning i livsmedelskontakter och används i applikationer som kräver höga hygienkrav, såsom tankar för livsmedelsförvaring och bearbetning.
 • Anti-slip Gelcoat: Gelcoat med anti-halk-egenskaper är vanligt i båtar och andra områden där halkskydd är viktigt. Den innehåller vanligtvis tillsatser som ger ytan en grov textur för bättre fotgrepp.

Det är viktigt att välja rätt typ av gelcoat för ditt projekt baserat på de specifika krav som ställs, inklusive estetik, kemisk resistens, hållfasthet och applikationens miljö. Gelcoatval påverkar inte bara produkten estetiskt, utan också dess prestanda och hållbarhet.

Poltix gelcoat polyester gelcoat ISO. Köp polyester direkt hos producenten www.de-ijssel-coatings.se

Poltix Gelcoat produceras i en lång rad olika kvaliteter