Färgskrapor & spacklar

Färgskrapor

Färgskrapor är verktyg som används för att avlägsna färg från ytor som väggar, möbler, båtar och andra målningsbara föremål. De kommer i olika former och storlekar, beroende på den specifika uppgiften och ytan som ska bearbetas. Före man plockar upp skrapan är det viktigt att bestryka ytan med ett färgborttagningsmedel typ Paint Out Gel, så att färgen löser upp sig och skrapningen går snabbt och enkelt. Här är några vanliga typer av färgskrapor:

 1. Handhållna färgskrapor: Dessa har ofta en rak eller böjd bladkant och används för att manuellt skrapa bort färg. De är praktiska för mindre områden och detaljerade arbeten.
 2. Färgskrapor med utbytbara blad: Dessa skrapor har blad som kan bytas ut när de blir slitna eller skadade. De är effektiva för att förlänga verktygets livslängd. Exempel på en bra färgskrapa är Färgskrapa  65 mm från Anza.
 3. Elektriska färgskrapor: Dessa verktyg använder motoriserade blad eller värme för att effektivt ta bort färg från större ytor. De är snabbare och mindre arbetskrävande än handhållna skrapor.
 4. Värmeskrapor: Dessa kombinerar värme och skrapning för att mjuka upp och avlägsna färg. De är användbara för att ta bort flera lager av gammal färg. Ett annat populärt alternativ är att använda en Speedheater och sen skrapa med Färgskrapa 65 mm från Anza.
 5. Specialskrapor: Dessa är utformade för specifika uppgifter, såsom att skrapa färg från hörn, runda ytor eller andra svåråtkomliga områden.

När du använder en färgskrapa är det viktigt att tänka på följande:

 • Säkerhet: Använd skyddsutrustning som handskar och skyddsglasögon för att skydda dig från skador och färgpartiklar.
 • Ytans tillstånd: Var försiktig så att du inte skadar ytan under färgen, särskilt om det är en känslig eller historiskt värdefull yta.
 • Avfallshantering: Samla upp och kassera färgskraporna på ett miljövänligt sätt, särskilt om färgen innehåller bly eller andra farliga ämnen.

Att använda rätt typ av färgskrapa och tillvägagångssätt kan göra färgborttagningsprocessen mer effektiv och säker.

Spacklar

Spacklar är verktyg som används för att applicera, jämna ut, och forma olika typer av material som gips, kitt, eller fogmassa. Det finns flera olika typer av spacklar, och varje typ har specifika egenskaper och användningsområden. Här är en utförlig beskrivning av olika typer av spacklar:

1. Bredspackel

Bredspacklar används för att täcka större ytor, som väggar och tak. De har breda blad som gör det möjligt att applicera och jämna ut spackel över stora områden med färre drag.

 • Material: Rostfritt stål eller plast
 • Bredd: Varierar från ca 20 cm till över 60 cm
 • Användning: Släta ut väggar och tak, förbereda ytor för målning eller tapetsering

2. Stålpackel

Smala spacklar används för mer detaljerade arbeten där precision är viktig, såsom att fylla små hål eller sprickor.

 • Material: Rostfritt stål
 • Bredd: Vanligtvis mellan 2,5 cm och 10 cm
 • Användning: Fyllning av små hål, sprickor och ojämnheter, precisionsarbete

3. Japanspackel

Japanspacklar är flexibla spacklar med tunna blad som används för finspackling och att arbeta med små detaljer. De kommer ofta i set med olika storlekar.

 • Material: Rostfritt stål eller plast
 • Bredd: Vanligtvis mellan 5 cm och 15 cm
 • Användning: Finspackling, detaljerat arbete, användbar vid hörn och kanter

4. Tandad spackel

Tandade spacklar har blad med tänder, vilket skapar spår i materialet de applicerar. De används främst för att applicera lim eller fogmassa jämnt.

 • Material: Rostfritt stål
 • Tandstorlek: Varierar beroende på applikationen, från små till stora tänder
 • Användning: Applicering av kakellim, golvlim, och andra typer av lim där ett jämnt lager behövs

5. Fyllspackel

Fyllspacklar är robusta och har styvare blad, vilket gör dem lämpliga för att applicera tjockare lager av spackel eller fyllnadsmaterial.

 • Material: Rostfritt stål
 • Bredd: Varierar, men ofta mellan 5 cm och 15 cm
 • Användning: Applicering av tjockare lager av spackel, fyllning av större hål och ojämnheter

6. Hörnspackel

Hörnspacklar är designade för att spackla hörn och kanter med precision. De har ofta en vinkel på bladet som passar perfekt i hörn.

 • Material: Rostfritt stål
 • Vinkel: Anpassad för hörn, ofta 90 grader
 • Användning: Spackling av inner- och ytterhörn, gör det lättare att få skarpa och jämna hörn

7. Spatel

Spatlar är mindre verktyg med smala, flexibla blad. De används ofta för mindre och mer precisa arbeten, som att fylla små sprickor eller applicera små mängder material.

 • Material: Rostfritt stål eller plast
 • Bredd: Vanligtvis mellan 2 cm och 5 cm
 • Användning: Fyllning av små sprickor och hål, precisionsarbete

8. Mjukspackel

Mjukspacklar har väldigt flexibla blad och används för att applicera mycket tunna lager av spackel eller för att arbeta med känsliga ytor.

 • Material: Plast eller mycket tunt rostfritt stål
 • Bredd: Varierar, men oftast bredare än 10 cm
 • Användning: Applicering av tunna lager av spackel, arbete med känsliga ytor

9. Knivspackel

Knivspacklar liknar bredspacklar men har ofta ett styvare blad och är utformade för att kunna skära genom material om det behövs.

 • Material: Rostfritt stål
 • Bredd: Varierar, oftast mellan 5 cm och 15 cm
 • Användning: Applicering av spackel, kapning av spackelmaterial, användbar i robusta applikationer

Varje typ av spackel är utformad för specifika uppgifter inom bygg, renovering och underhåll. Valet av spackel beror på den specifika uppgiften, materialet som ska appliceras, och vilken precision som krävs för arbetet.