Verktyg för att måla, slipa och foga

Fogspruta

Fogsprutor används för tuber med lim eller fogmassa. Vanligaste och bästa fog och lim på tub tillverkas av 3M. Gör såhär för att använda en fogspruta:

 • Punktera myningen på tuven med en skruvmejsel om tuben är av metall, eller skär av toppen om tuben är av plast
 • Skruva på pipen på limtuben
 • Placera fogmassan i fogsprutan och tryck in kolven av metall tills den möter tuben.
 • Tryck ut lagom mängd lim eller fogmassa med avtryckaren. Tryck sedan omedelbart på avlasteren av metall för att stoppa kolvens tryck och därigenom flödet av lim. Nu kan du lägga ifrån dig fogsprutan utan kladd eller spill.

Dry Guide Coat

Dry Guide Coat avser en produkt som används inom billackerings- och karossreparationsindustrin. Det är en typ av beläggning eller pulver som appliceras på ytan av ett fordons karosseri, särskilt under slipning och förberedelse av lackeringsprocessen. Så här används det:

Ytförberedelse: Innan man målar om ett fordon är det viktigt att förbereda ytan ordentligt. Detta kan innebära att man slipar ner den befintliga färgen, kroppsfyllmedlet eller primern för att skapa en slät och jämn yta.

Applicering av Dry Guide Coat: Efter slipning appliceras en Dry Guide Coat på ytan. Denna beläggning är vanligtvis ett fint pulver som är jämnt fördelat över området som ska bearbetas.

Inspektion och slipning: Dry Guide Coat fungerar som en visuell guide för teknikern. När teknikern börjar slipa kommer de höga fläckarna och defekterna på ytan att avslöjas, eftersom Dry Guide Coat kommer att slitas bort från dessa områden först och lämnar de låga fläckarna orörda.

Att uppnå en slät yta: Genom att slipa tills den torra styrbeläggningen har tagits bort jämnt, säkerställer teknikern att ytan är slät och att eventuella brister eller inkonsekvenser i karossen har åtgärdats.

Rengöring och fortsättning: När den önskade ytkvaliteten har uppnåtts, rensas resterna av Dry Guide Coat bort och ytan är redo för ytterligare lackeringssteg som grundning, målning och klarlackering.

Dry Guide Coat är ett värdefullt verktyg i billackeringsprocessen eftersom den ger en tydlig och omedelbar visuell referens för teknikern, vilket hjälper till att uppnå en jämn och jämn finish på fordonets yta. Det hjälper till att säkerställa att inga brister lämnas obemärkta, vilket är avgörande för högkvalitativa billackeringsjobb.

Kontrollfärg

Kontrollfärg är det svenska ordet för Dry Guide Coat. Kontrollfärg är ett pulver som pudras ut på en yta som ska slipas. När du slipar så visualiserar kontrollfärgen ytans ojämnheter och hjälper dig att se hur mycket du ska slipa för att producera en välslipad ytan utan defekter.

Doseringspip

En doseringspip monteras på limtuber med 2-komponentlim. Det är en spiral som blandar bas och härdare. Doseringspipen tillåter dig att placera limmet direkt på ytan istället för att behöva lägga ut limmet på en skiva och vända ihop komponenterna manuellt.

Pumpar till epoxilim

En del 2-komponent epoxiprodukter har tillhörande pumpar som kan monteras direkt på flaskorna. Skruva fast den mindre pumpen på härdaren och den störra pumpen på basen. Tryck sedan på punparna för att fylla pumparna, släng det som kommer ut. Nu är pumparna fyllda och limmet kan doseras med en fullt pumptryck på vardera pump. På detta vis slipper du att väga komponenterna på en digitalvåg. Pumparna kan låtas sitta kvar även under lång tid på flaskorna tills limmet är slut. Var noggrann med att ändå kontrollväga epoxin emellanåt för att kontrollera pumparnas korrekta dosering och funktion.

Lacksickel

En lacksickel är ett specifikt verktyg som används inom träbearbetning och lackering. Det kallas också ibland för ”lackkniv” eller ”snickarlacksickel” eller ”snickarlackyxa.” Här är hur det används:

 1. Lackborttagning: En lacksickel är utformad för att ta bort lack, färg eller ytskydd. Lacksickeln kan antingen ta bort all färg från ytan, så kallas renskrapning, eller så används lacksickeln för att skära ned defekter i färgen, exempelvis skarvar eller rinningar. Du använder den genom att placera det vassa bladet mot ytan och sedan använda den som en slags skrapa för att skära bort lackdefekten.
 2. Förberedelse av träytor: Innan du applicerar ny lack eller färg på en träyta, är det viktigt att förbereda ytan genom att ta bort eventuell gammal ytbeklädnad. Lacksickeln används för att göra detta effektivt.
 3. Precision och noggrannhet: Lacksickeln är ett verktyg som gör det möjligt att ta bort lack eller färg med stor precision. Det är användbart för att komma åt små eller detaljerade områden där andra verktyg som slipmaskiner kan vara för grova. Nackdelen med ett slippapper är att det viker sig runt en rinning vilket resulterar i att du slipar lika mycket bredvid lackdefekten och skapar nya problem. Fördelen med en lacksickel är att den träffar exakt den defekt du vill avverka utan att skada omkringliggande ytor. Först när lackdefekten sicklats ned börjar du slipa den släta ytan.

För att använda en lacksickel säkert, se till att:

 • Håll verktyget skarpt genom att regelbundet slipa bladet.
 • Använda skyddsutrustning som skyddsglasögon och handskar, eftersom det kan generera små träspån eller lackflisor.
 • Arbeta i ett välventilerat område eller använd andningsskydd om du arbetar med lack som kan avge skadliga ångor.

Det är viktigt att vara försiktig när du använder en lacksickel, särskilt om du är nybörjare, för att undvika skador och för att uppnå en jämn och noggrann borttagning av lack eller färg.

Träd på snöret på Mirka Lacksickel Hajfena. Att montera snöret på sickeln är avgörande för att sickeln ska få rätt skärvinkel – snöret gör så att sickeln höjs på ena sidan med ett par millimeter.

Mirka Hajfena Lacksickel är en av våra populäraste produkter från Mirka. Före du ska slipa ned en rinning eller skarv / lackdefekt så börjar du alltid med att sickla ned ojämnheten före du slipar. På så vis slipar du aldrig igenom lacken av misstag. Köp till bästa pris din lacksickel hos www.de-ijssel-coatings.se

Mirka Hajfena Lacksickel

Färgskrapa

Färgskrapor är verktyg som används för att ta bort gammal färg eller ytskydd från olika material, vanligtvis trä, men även på andra ytor som metall eller betong. Dessa skrapverktyg är användbara vid förberedelse av ytor före målning eller reparation. Det finns olika typer av färgskrapor, inklusive:

 1. Handhållna färgskrapor: Dessa är de mest grundläggande och vanligaste färgskraporna. De består av ett handtag och ett blad, vanligtvis med en skarp kant som används för att skrapa bort färgen. De är bra för mindre projekt och mindre områden.
 2. Pro Scraper: En unik färgskrapa som kopplas till dammsugare för upptagning av damm. Pro Scraper ger ren arbetsprocess och hårdstålbladet avverkar effektivt bottenfärg, s k anti fouling.
 3. Kemiska färgborttagningsmedel: För mycket tuffa jobb eller om du föredrar att undvika manuell skrapning, kan du använda kemiska färgborttagningsmedel. Dessa produkter appliceras på ytan, låter färgen mjukna och sedan kan den enkelt skrapas eller tvättas bort.

Pro Scraper är den bästa färgskrapan. Effektivt blad av hårdstål. Enkel tillkoppling av dammsugare för fullständig uppsugning av skrapet. Beställ din Pro Scraper hos www.de-ijssel-coatings.se

Färgskrapan Pro Scraper är en typ av färgskrapa som är utformad för att ta bort färg och lack från ytor på ett enkelt och effektivt sätt. Det unika är att den kopplas till dammsugare så att inget färgdamm sprids i luften eller på marken. Pro Scraper är en högkvalitativ produkt som tillverkas av Gelplane.

Pro Scraper har en ergonomisk design med en mjuk handtag som ger bra grepp och minskar trötthet vid användning. Bladet är tillverkat av hållbart material härdat stål för att ge en effektiv och hållbar skrapning.

Färgskrapan Pro Scraper är ett användbart verktyg för att ta bort gammal färg och lack från ytor som ska målas om. Pro Scraper är idealisk för att ta bort flera gamla lager bottenfärg utan behov av färgborttagningsmedel.

Sammanfattningsvis är Färgskrapan Pro Scraper en högkvalitativ färgskrapa som är utformad för att ta bort färg och lack från ytor på ett enkelt och effektivt sätt. Den är ergonomiskt designad med dammsugaruttag och har ett hållbart blad som kan bytas ut när det är nedslitet och förbrukat.

Sprayflaska

Sprayflaskor används för att blanda vatten och rengöringsmedel för rengöring av ytor. Inom lackering eller polering är det viktigt att ha en sprayflaska nära tillhands för att spraya schampovatten på ytor som våtslipas eller poleras med båtrubbing.

Digitalvåg

Små enkla digitalvågar för kök eller brev kan användas för att väga upp 2-komponentprodukter så som färg, lim eller spackel. Placera ett kärl på vågen, nollställ vågen och väg upp 2-k produkten enligt det blandningsförhållande som anges på förpackning eller i produktblad.

Fuktmätare för båt

Fuktmätaren Tramex Skipper Plus är den fuktmätare som är anpassad för att fuktmäta ytfukt, trä eller polyester glasfiberlaminat. Placera Skipper Plus mot ytan och få direkt fuktvärde angivet i procent. Trä som ska epoxiimpregneras, målas eller lackas får ha en materialfukthalt på max 12 %. GRP (glasfiberarmerad polyester) som ska målas med epoxifärg bör ha en fukthalt på maximalt 14 %. Ytor utomhus som ska målas på förmiddagen bör vara torra och fri från fukt och dagg, kontrollmät ytfuktigheten med Skipper Plus.