Personskydd för målning

Det är viktigt att använda rätt personskydd när du arbetar med målning och hanterar färger och kemikalier för att minimera exponeringen för skadliga ämnen. Här är en översikt över de skyddsåtgärder som du nämnde:

 1. Dammfiltermask (eller andningsskydd med filter): En filtrerande dammfiltermask eller andningsskydd används för att skydda andningsvägarna från inandning av damm, ångor och ångpartiklar som kan frigöras vid målning. Det finns olika typer av filter, inklusive P1, P2- och P3-filter som är lämpliga för målningsarbeten. Välj det filter som passar bäst beroende på hur dammig luften är. P1 skyddar mot 10 ggr förhöjd dammhalt i luften, bra när du slipar med dammsugare kopplad till slipmaskinen. Välj P2 eller P3 för handslipning utan utsug.
 2. Kolfiltermask (andningsskydd med kolfilter): Om du arbetar med lösningsmedelsbaserade färger eller andra kemikalier som avger ångor, kan en kolfiltermask vara nödvändig. Kolfiltermasken är utrustad med kolfilter som kan adsorbera och filtrera ut skadliga kemikalier från luften.
 3. Nitrilhandskar: Nitrilhandskar är användbara för att skydda händerna mot direkt kontakt med färg och kemikalier. De är tåliga och kemikaliebeständiga, vilket gör dem lämpliga för hantering av målarfärger och lösningsmedel.
 4. Lackoverall: En lackoverall eller arbetsdräkt skyddar din kropp från färgstänk och kemikalieexponering. Det är viktigt att täcka hela kroppen för att förhindra att färg eller kemikalier hamnar på huden eller dina kläder.

Utöver dessa skyddsåtgärder är det också viktigt att arbeta i en välventilerad miljö för att minska ångexponeringen. Använd även ögonskydd, som skyddsglasögon eller ansiktsskydd, för att skydda ögonen mot färgstänk.

Följ alltid de säkerhetsanvisningar och riktlinjer som anges på produktetiketterna och använd rätt personskydd beroende på de specifika materialen och ämnena du hanterar under målningsprocessen. Att använda korrekt personskydd är avgörande för din hälsa och säkerhet när du arbetar med målning och kemikalier.

3M Skyddsutrustning

3M är ett företag som är känt för att tillverka ett brett utbud av personlig skyddsutrustning (PSU) och andra säkerhetsrelaterade produkter. Deras produkter används över hela världen inom olika branscher, inklusive bygg och anläggning, industrin, sjukvård och mer. Här är några exempel på 3Ms skyddsutrustning:

 1. 3M Andningsskydd: 3M tillverkar olika typer av andningsskydd, inklusive N95- och FFP2- och FFP3-respiratorer, som används för att skydda mot luftburna partiklar och aerosoler. Dessa är särskilt viktiga inom sjukvård och industrin.
 2. 3M Ögonskydd: 3M erbjuder ett brett utbud av ögonskydd, inklusive skyddsglasögon och ansiktsskydd. Dessa produkter används för att skydda ögonen från skadliga partiklar, kemikalier och skräp.
 3. 3M Hörselskydd: Hörselskydd är viktiga för att minska exponeringen för höga ljudnivåer på arbetsplatser. 3M tillverkar öronproppar och hörselskydd med aktiv brusreducering.
 4. 3M Huvudskydd: 3M erbjuder huvudskydd som inkluderar hjälmar och kepsar med inbyggda skyddsfunktioner, som skydd mot fallande föremål och elektriska stötar.
 5. 3M Handskydd: 3M tillverkar handskar för olika ändamål, inklusive skydd mot kemikalier, skärskador och värme.
 6. 3M Skyddskläder: Skyddskläder, som overaller och arbetskläder, används för att skydda kroppen från skadliga ämnen, färger, kemikalier och andra risker.
 7. 3M Fallskydd: Fallskyddsutrustning, inklusive sele, linor och ankarpunkter, används för att säkerställa säkerheten vid arbete på höjder.
 8. 3M Skydd mot kemikalier: 3M tillverkar speciella skyddsprodukter, inklusive skyddsglasögon, ansiktsskydd och overaller, som är utformade för att skydda mot kemikaliesprut och stänk.
 9. 3M Skydd mot värme och eld: För arbete i värme- eller eldförhållanden tillverkar 3M skyddsprodukter som skyddskläder och ansiktsskydd.
 10. 3M Ansiktsskydd och visir: Ansiktsskydd och visir används för att skydda ansiktet mot olika risker, inklusive skräp, kemikaliesprut och smittspridning.
3M 9310+ dammfiltermask. Partikelfilter P1. Beställ 3M personskydd hos www.de-ijssel-coatings.se

3M Aura 9310 Dammfiltermask P1

3Ms skyddsutrustning är känd för att vara av hög kvalitet och tillförlitlig, och de uppfyller ofta internationella säkerhetsstandarder. Det är viktigt att använda rätt typ av skyddsutrustning för att minimera riskerna vid en viss arbetsuppgift eller situation. Produkterna från 3M är väl respekterade inom branschen och används över hela världen för att säkerställa säkerheten för arbetstagare och yrkesverksamma.

Vi på Hedbergs Industri AB arbetar nära 3M som återförsäljare och erbjuder 3Ms fulla sortiment på skyddsutrustning.

Paint Shop Handwipes

Handservetter från 3M för målarverkstäder är specialiserade rengöringsservetter designade för användning i färgverkstäder och andra bil- eller industrimiljöer där arbetare behöver rengöra sina händer och ytor från färg, fett, olja och andra föroreningar. Dessa våtservetter är vanligtvis utformade för att vara effektiva för att ta bort sega ämnen samtidigt som de är skonsamma mot huden. Här är några viktiga funktioner och användningsområden för handservetter för paint shop:

Effektiv borttagning av föroreningar: Handservetter för målarverk är framtagna för att ta bort en mängd olika föroreningar, inklusive färg, bläck, lim, oljor, fett och andra ämnen som vanligtvis förekommer i bil- och industrimiljöer.

Hudvänliga: Dessa våtservetter är ofta utformade för att vara skonsamma mot huden, eftersom de används för att rengöra händer. De innehåller vanligtvis fuktkrämer för att förhindra torrhet och irritation.

Bekvämlighet: Handservetter för färgverkstäder är bekväma och bärbara, kommer i en praktisk dispenser eller förpackning. Arbetare kan snabbt ta en torkduk för att rengöra händerna utan att behöva tvål och vatten.

Strukturerad yta: Många handservetter för målarverkstäder har en strukturerad yta som hjälper till att skrubba bort envisa föroreningar, vilket gör dem mer effektiva vid rengöring.

Restfria: Dessa våtservetter är formulerade för att lämna lite eller inga rester efter rengöring, vilket säkerställer att händer och ytor är rena och redo för arbete.

Användning på olika ytor: Förutom händer kan dessa våtservetter ofta användas på olika ytor, inklusive verktyg, arbetsbänkar och utrustning som kan ha utsatts för föroreningar.

Säkerhet: Genom att tillhandahålla ett bekvämt sätt att rengöra händer, hjälper paint shop handservetter att främja säkerheten genom att minska risken för olyckor orsakade av hala eller kontaminerade händer.

Engångsservetter: Dessa våtservetter är vanligtvis engångsservetter, vilket gör rengöringen enkel och förhindrar korskontaminering.

När du väljer handservetter för målarverkstäder är det viktigt att ta hänsyn till faktorer som vilka typer av föroreningar du kommer att hantera, känsligheten hos användarens hud och graden av bärbarhet och bekvämlighet som krävs. Många märken och tillverkare erbjuder en mängd olika handservetter för målarverkstäder designade för specifika behov i olika industriella miljöer.

Kemikaliehandskar

Kemikaliehandskar tillverkade av nitril är en typ av skyddsutrustning som används för att skydda händerna mot kemikalier och andra farliga ämnen. Nitrilhandskar har flera fördelar och används ofta inom många olika branscher, inklusive laboratorier, sjukvård, industrier och mer. Här är några viktiga aspekter av kemikaliehandskar av nitril:

Fördelar med nitrilhandskar:

Motståndskraft mot kemikalier: Nitrilhandskar är kända för sin utmärkta motståndskraft mot många olika kemikalier, inklusive lösningsmedel, oljor, syror och baser. De är därför ett utmärkt val för arbete med kemikalier.
Latexfria: Nitrilhandskar är ett utmärkt alternativ för personer med latexallergier, eftersom de är latexfria och inte orsakar allergiska reaktioner.
Hållbarhet: Nitrilhandskar är starka och slitstarka, vilket gör dem lämpliga för arbetsuppgifter som kräver tåliga handskar.
Passform och komfort: De är kända för att ge en bra passform och komfort, vilket gör dem lämpliga för långa arbetspass.
Skydd mot smittämnen: Nitrilhandskar används ofta inom sjukvården för att skydda vårdpersonal mot smittämnen, inklusive virus och bakterier.
Tunnare alternativ: Det finns också tunnare nitrilhandskar som är användbara inom laboratoriearbeten och andra uppgifter där finmotorik är viktig.
Olika längder: Nitrilhandskar kommer i olika längder, inklusive standardlängd och längre manschetter för extra skydd.
Användningsområden:

Kemisk hantering: Nitrilhandskar används ofta vid hantering av kemikalier, inklusive laboratoriearbete och industriella processer.
Sjukvård: Inom sjukvården används nitrilhandskar för att skydda vårdpersonal mot smittämnen och andra farliga ämnen.
Livsmedelshantering: Inom livsmedelsindustrin kan nitrilhandskar användas vid hantering av livsmedel för att förhindra förorening och skydda mot kemikalier som används vid rengöring.
Målnings- och färgarbete: Nitrilhandskar är användbara för att skydda händerna mot kemikalier i målar- och färgindustrin.
Det är viktigt att välja rätt typ och tjocklek av nitrilhandskar beroende på de specifika ämnena och riskerna som är involverade i arbetsuppgiften. Följ alltid de säkerhets- och användningsanvisningar som tillhandahålls av handsks tillverkaren.

Vi har mycket förmånliga priser och bra produkter för personskydd för lackering. Gå till www.de-ijssel-coatings.se för att beställa.

Solvex Kemikaliehandske av nitril

Andningsskydd med kolfilter

Andningsskydd med kolfilter är en typ av personlig skyddsutrustning som används för att skydda användare mot inandning av skadliga gaser, ångor, och lukter. Kolfilter (aktiverat kol) är effektivt för att adsorbera och filtrera ut många skadliga ämnen, inklusive kemikalier och gaser som kan förekomma i industriella, laboratorie- och miljörelaterade situationer. Vid hantering av 2-k färg rekommenderas att använda kolfiltermasken 3M 4255+.

Här är några viktiga punkter om andningsskydd med kolfilter:

Funktion av kolfilter:

 1. Adsorption: Aktiverat kol har förmågan att adsorbera (inte absorbera) gaser och kemikalier. Det innebär att dessa ämnen binds till kolpartiklarna och hålls fast i filtret.
 2. Filtrering: Kolfilter fungerar som ett filter för att ta bort skadliga ämnen från luften när användaren andas in. Det kan filtrera ut olika gaser och ångor, inklusive lösningsmedel, ångor från kemikalier och partiklar som kan vara förorenade.

Användningsområden:

 • Industri: Andningsskydd med kolfilter används i industriella miljöer där arbetstagare utsätts för skadliga ångor och gaser från kemikalier och processer.
 • Laboratorier: Laboratoriearbete kan inkludera hantering av kemikalier och farliga ämnen, vilket kräver skydd mot inandning av skadliga ångor.
 • Målning och sprutmålning: Inom målnings- och sprutmålningsapplikationer används andningsskydd med kolfilter för att skydda mot inandning av målförångningar och kemikalier som används i färgprodukter.
 • Svetsning och metallarbete: Kolfilter kan användas för att skydda mot skadliga gaser och ångor som uppstår vid svetsning och metallbearbetning.

Kolfiltertyper:

 • Partikel- och gasfilter: Vissa andningsskydd är utrustade med både partikelfilter och kolfilter för att skydda mot både fasta partiklar och gaser.
 • Enbart gasfilter: I vissa situationer används andningsskydd endast med kolfilter om risken är exponering för gaser och ångor utan partiklar.
 • Utbytbara filter: Många andningsskydd med kolfilter har utbytbara filterpatroner, vilket innebär att filterpatronerna kan bytas ut när de blir mättade eller utgångna.

Det är viktigt att välja rätt typ av andningsskydd med kolfilter som är anpassat till de specifika ämnena och riskerna som är involverade i arbetsuppgiften. Dessutom är det avgörande att följa tillverkarens anvisningar om när och hur filterpatroner ska bytas ut för att säkerställa korrekt skydd.