Osmosis Repair System

Osmos är den process genom vilken molekyler av ett ämne (som vatten) passerar genom ett membran (som ett cellmembran) för att balansera koncentrationen av ämnen på vardera sidan av membranet. I samband med ett reparationssystem kan osmos hänvisa till ett system utformat för att reparera skador på ett membran eller för att upprätthålla rätt koncentration av ämnen över ett membran.
Det finns flera olika tillvägagångssätt för att reparera skador på ett membran, beroende på skadans specifika karaktär och det inblandade membranet. Vissa metoder kan involvera användning av specialiserade reparationsproteiner eller andra medel som kan hjälpa till att reparera eller ersätta skadade delar av membranet. Andra tillvägagångssätt kan involvera användningen av fysiska eller kemiska behandlingar för att hjälpa till att återställa membranets integritet.
Det är viktigt att korrekt underhålla och reparera alla membranbaserade system, eftersom membranets integritet är avgörande för att systemet ska fungera korrekt. Skador på ett membran kan leda till en rad problem, inklusive minskad effektivitet, läckor och till och med fullständigt fel på systemet. Glasfiberbåtar kan innehålla små mikrofickor, ofta mellan gelcoat och laminat. Det beror på mänskliga faktorer vid tillverkning. Över tid kan dessa fickor fyllas med fukt som blandas med ohärdad polyester. En skada uppstår då i membrandet (gelcoaten). Det är viktigt att epoxibehandla båtar bygga i glasfiber med epoxi för att motverka förekomsten av så kallad böldpest / plastpest, som visar sig i form av blåsor i färgsystemet. Bästa sättet att motverka osmosis och böldpest är att måla gelcoaten med IJmopox HB Coating med 0,5 liter/m2.

Polyester Osmosis

Polyester är en syntetisk polymer som används i en mängd olika applikationer, inklusive textilier, plaster och hartser. Det är inte ett ämne som kan genomgå osmos, vilket är förflyttning av lösningsmedelsmolekyler genom ett semipermeabelt membran från ett område med lägre koncentration till ett område med högre koncentration. För ett optimalt skydd mot böldpest epoxibehandla båten under vattenlinjen med IJmopox HB Coating. Det krävs 0,5 liter färg per m2 för rätt tätskikt.

IJmopox HB Coating har högst andel epoxi av alla epoxifärger på marknaden som är lösningsmedelsbaserade. Med 70 % epoxi och endast 30 % lösningsmedel målar du effektivare med IJmopox HB Coating – spar tid och pengar med rätt färg.

IJmopox HB Coating har högst andel epoxi av alla epoxifärger på marknaden som är lösningsmedelsbaserade. Med 70 % epoxi och endast 30 % lösningsmedel målar du effektivare med IJmopox HB Coating – spar tid och pengar med rätt färg.

Blåsor i gelcoat

Blåsor i gelcoat kan uppstå när det finns fukt under gelcoatens yta. Detta kan hända om gelcoaten appliceras på en fuktig yta, om vatten fastnar mellan gelcoaten och den underliggande glasfibern, eller om gelcoaten utsätts för vatten under en längre tid innan den har härdat helt. Oftast beror blåsorna på den mänskliga faktorn, dvs ojämn kvalité i applicering av laminat och gelcoat.

För att fixera blåsor i gelcoat måste du slipa ner det drabbade området för att ta bort den skadade gelcoaten. Sedan måste du applicera ett nytt lager gelcoat och se till att ytan är torr och fri från föroreningar. Det är viktigt att följa tillverkarens instruktioner för applicering av gelcoat, eftersom felaktig applicering kan leda till ytterligare problem.
Det är också viktigt att ta itu med källan till fukten för att förhindra att blåsorna uppstår igen. Om blåsorna orsakades av att vatten fastnat mellan gelcoaten och glasfibern, kan du behöva ta bort och reparera den underliggande glasfibern innan du applicerar ett nytt färgsystem. Om blåsorna orsakades av exponering för vatten kan du behöva se till att gelcoaten är ordentligt förseglad och skyddad från fukt i framtiden.

Blåsor under vattenlinjen

Blåsor under vattenlinjen på en båt kan vara ett allvarligt problem. Dessa blåsor orsakas vanligtvis av vatten som har sipprat in i skrovet och fastnat, vilket leder till att det bildas en blåsa när vattnet expanderar och trycker mot skrovet. Detta kan göra att skrovet försvagas och kan på sikt äventyra båtens strukturella integritet.
Om du har blåsor under vattenlinjen på din båt är det viktigt att åtgärda problemet så snart som möjligt. Detta innebär vanligtvis att man slipar ner området runt blåsan, rengör, grundmålar med epoxi, spacklar med epoxispackel, och sist tätskiktsmålar med epoxi.

Total reparation av böldpest – såhär gör du

 • Hyvla bort all gelcoat om blåsorna täcker en större del av ytan under vattenlinjen
 • Tvätta med färskvatten, helst ljummen högtryckstvätt. Tvätta flera gånger utspritt på några veckor
 • Fuktmät med en Skipper plus fuktmätare. När materialfukthalten är nere på 14 % är det dags att påbörja renoveringen
 • Slipa ytan med P40-60-80 – välj kornstorlek efter eget omdöme
 • Rengör ytan med Double Coat Avfettning
 • Pensla ett tjockt lager Variopox Injektion
 • Slipa P120 och rengör med Double Coat Avfettning
 • Spackla med Variopox Filler och/eller Variopox Finishing Filler
 • Slipa P120-180 och rengör med Double Coat Avfettning
 • Måla IJmopox HB Coating med 0,7 liter/m2

Skipper Plus Fuktmätare

En Skipper Plus fuktmätare är en anordning som används för att mäta fukthalten i olika material, såsom trä, betong eller gips. Dessa mätare har vanligtvis en sond som sätts in i materialet som testas, och en digital display som visar fukthalten i procent. Vissa Skipper Plus fuktmätare har även ytterligare funktioner, såsom möjligheten att mäta temperatur eller luftfuktighet. Dessa mätare används ofta av proffs inom bygg-, träbearbetnings- och byggnadsinspektionsindustrin för att säkerställa att materialen är torra och säkra att använda eller installera. De kan också användas av husägare för att kontrollera om det finns fukt i väggar eller andra byggmaterial för att förhindra mögeltillväxt och andra fuktrelaterade problem.

Måla epoxi under vattenlinjen

Att applicera epoxifärg på undervattensdelen av en båt (även känd som vattenlinjen) kan vara ett användbart sätt att skydda skrovet från korrosion och skador orsakade av saltvattenexponering. Det finns dock några saker att tänka på när du målar epoxi under vattenlinjen:
Ytans förbehandling: Det är viktigt att se till att ytan är ren, torr och fri från föroreningar innan epoxifärg appliceras. Detta kan innebära att slipa, skrapa eller använda ett avfettningsmedel för att ta bort smuts, alger och annat skräp.
Temperatur: Epoxifärg bör appliceras vid en temperatur mellan 50-90°F (10-32°C) för optimal härdning. Om temperaturen är för kall kan det hända att färgen inte härdar ordentligt, medan applicering under mycket varma förhållanden kan göra att färgen torkar för snabbt, vilket leder till en ojämn finish.
Applicering: Epoxifärg bör appliceras i tunna, jämna lager med pensel, roller eller sprutpistol. Det är viktigt att följa tillverkarens instruktioner för torktider mellan strykningarna och att låta färgen härda helt innan båten sjösätts i vattnet igen.
Underhåll: När epoxifärgen har applicerats är det viktigt att regelbundet rengöra och underhålla skrovet för att säkerställa att det förblir i gott skick. Detta kan innebära att man använder skrovrengöringsmedel eller vax för att ta bort smuts och smuts, och att man applicerar ytterligare färgskikt efter behov för att bibehålla skyddsbarriären.
Sammantaget kan målning av epoxi under vattenlinjen vara ett effektivt sätt att skydda skrovet på en båt, men det är viktigt att följa de rätta stegen och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa ett framgångsrikt resultat.

Förebyggande böldpest behandling – gör såhär:

 • Fräs ut eventuella lokala blåsor (begränsad osmosis)
 • Skrapa bort bottenfärg med en Pro Scraper
 • Slipa gelcoat eller gammal epoxifärg med P80
 • Rengör med Double Coat Avfettning
 • Spackla ev. skador med Variopox Filler eller Variopox Finishing Filler
 • Måla 0,5 liter / m2 med IJmopox HB Coating för ett effektivt tätskikt som är tillräckligt tjockt för att motverka framtida osmosis, dvs böldpest