Förtvätt

Före målning

Skura halkskydd

Lim & Olja

Övrigt

Vad är målartvätt?

Målartvätt är en teknik som används för att ta bort föroreningar och smuts från målade ytor, såsom fasader och tak. Det kan göras med kemiska rengöringsmedel eller med högtryckstvätt. Målartvätt är viktigt för att förlänga livslängden på målade ytor och för att bibehålla deras utseende. Det rekommenderas att utföras regelbundet, beroende på beläggningens kvalitet och exponering för väder och miljöfaktorer.

Målartvätt är också de medel som används för att rengöra rent trä, plast, laminat, komposit, epoxi, polyester, stål, metall, aluminium före målning med tvåkomponentfärg.

 

Guide som steg för steg visar hur polyester gelcoat och trä ska rengöras före lackering.

Guide som steg för steg visar hur polyester gelcoat och trä ska rengöras före lackering.

 

När kan man måla efter målartvätt?

Du kan måla efter målartvätt så fort ytan torkat. Torken beror på luftfuktighet, luftcirkulation och temperatur. Vanligtvis avdunstar Double Coat Avfettning på 3-10 minuter, men det är säkrast att vänta 20 minuter mellan målartvätten Double Coat Avfettning och målning med epoxiprimer, eller spackling med polyesterspackel och epoxispackel, eller målning med tvåkomponent polyuretanfärgen Double Coat.

Målartvätt hur gör man?

Alla ytor som ska målas är mer eller mindre smutsiga och är det trä eller plast, eller gammal färg så krävs alltid slipning före målning med tvåkomponentfärg. Tvätta först med vatten och båtschampot M 4605 med tvättsvamp och mjuk borste. Använd med fördel högtryckstvätt. På detta vis avlägsnas gammalt vax, fett, sot och salt. Först när ytan har torkat kan målartvätt som är thinnerbaserad användas – blöt en mikrofiberduk med Double Coat Avfettning för att avlägsna silikon som kan gömma sig på ytan. Det tar 20 minuter för avfettningen att avdunsta och först därefter kan ytan slipas.

När kan man måla efter målartvätt inomhus?

Om ventilationen är god så torkar målartvätt mycket snabbt inomhus eftersom det är låg luftfuktighet och varm temperatur. Däremot så kan det ta extra tid för målartvätt att avdunsta om ytorna är sugande.

Var vaksam på att tvätta med Double Coat Avfettning på gamla polyesterspackel eftersom dessa kommer suga åt sig av thinnern. Gamla polyesterspackel bör alltid ersättas med nytt epoxispackel.

Målartvätt utomhus hur gör man?

Tvätta med högtryckstvätt. Schamponera ytan med vatten + M 4605 eller annan lämplig produkt med hjälp av tvättsvamp och borste. Skölj av och kontrollera att ytan är ren när ytan har torkat. Upprepa processen om ytan fortfarande är smutsig. Schampon kan doseras olika beroende på hur stark effekt som behövs. Normaltvätt/underhållstvätt innebär en kapsyl till en liter vatten, men du kan ha 5-10 kapsyler per liter vatten för starkare rengöring på grovt smutsade ytor.

Avfetta trä före målning

Trä innehåller fett, kåda och harts och löst damm. Det är alltid av yttersta vikt att rengöra trä före målning. Bästa sättet är att använda Double Coat Avfettning på en mikrofiberduk och torka av ytan. Speciellt viktigt är det att rengöra teak, iroko och oregon pine.

Vad är en bra silikontvätt?

Double Coat Avfettning är det bästa alternativet för att avlägsna silikon från en yta. Denna thinner har en god statisk egenskap som fångar upp silikonet så att det fastnar i den anti-statiska mikrofiberduken du bör använda för att avtorka ytan med. En silikontvätt som Double Coat Avfettning ersätter dock inte behovet av slipning och avtorkning med 3M 7910 Klibbduk för 2-k. Efter slipning ska ytan rengöras igen med Double Coat Avfettning, och slutligen före målning måste ytan avtorkas med 3M 7910 Klibbduk för 2-k. Om du ändå får silikonögon i färgen beror det på att ytan varit mikroporös och att silikon sitter djupare ned i porerna än du kommit åt.

Ta bort silikon i färg:

 • Lösningen är att slipa dessa problemytor igen, rimligtvis med P120 eller P80
 • Ta bort damm med 3M Klibbduk
 • Rengör ytan med silikontvätt Double Coat Avfettning
 • Slipa ytan med P240
 • Ta bort damm med 3M Klibbduk
 • Rengör ytan med silikontvätt Double Coat Avfettning före målning
 • Gå över en sista gång med 3M Klibbduk
 • Måla utan återkommande problem med silikonögon

Silicone remover

Silicone remover är samma sak som silikontvätt och Ontvetter, Enfeter. Det kallas också för polyestertvätt. Den mest använda silikontvätten på markanden är idag Double Coat Avfettning. På grund av hårdare regler kring lösningsmedel så har dessa typ av thinners försvunnit från handeln.

Polyestertvätt

Polyestertvätt är en slags sammansättning av thinner som ofta går under namnet degreaser. Lösningsmedlet karaktäriseras av att det har mycket goda statiska egenskaper som löser upp exempelvis silikon och annan förorening och binder sig med det så att du kan fånga upp det med en mikrofiberduk. Motsatsen till denna egenskap är exempelvis aceton som verkar för kraftigt på polyester gelcoat och klibbar ytan så att föroreningen eller silikonet bara förflyttas och fastnar någon annanstans på ytan. Det är också olämpligt att rengöra en yta med sprit om du ska limma eller måla med polyuretanfärg eftersom kemin krockar. Cellulosaförtunning och all annan sorts förtunning som kan användas för att späda specifika sorters färg med kan aldrig användas för att rengöra en yta då de ofta orsakar sämre vidhäftning. Sammantaget kan sägas att Double Coat Avfettning, eller polyestertvätt eller en degreaser är det enda som är lämpligt att använda för att rengöra polyester och trä före målning.

Gelcoat rengöring

Båtar i maritim miljö utsätts för hårda väderpåfrestningar som vill bryta ned materialen. Att hålla efter en gelcoat på rätt sätt är viktigt för god hållbarhet och finish. Tvätta ytan med M.4605 som är ett koncentrerat schampo med god kraft. Högtryckstvätta med vatten om det är möjligt. Använd tvättsvamp och mjuk borste. För normaltvätt räcker en kapsyl schampo till en liter vatten. Tvätta vår och höst. Efter tvättning ska ytan vaxas för med hårdvax Super DoubleCoat Paste Wax. Om du vaxar 1-2 ggr per år kommer gelcoaten hållas i perfekt skick och kommer aldrig behöva poleras och rubbas med slipande polermedel. Polermedel är inte önskvärt att använda på gelcoat, det är enbart den sista utvägen för att återställa finishen om ytan inte underhållits rätt med vax. Om en ytan ”slipats” med polermedel så öppnas gelcoaten ytterligare och det blir ännu mer underhållsarbete framledes.

Båtschampo

Båtschampo har helt andra egenskaper än exempelvis diskmedel. Yes är bra i köket men jämfört med ett bra båtschampo är diskemedel endast ett milt rengöringsmedel med förmåga att avlägsna fett.

Ett bra båtschampo som M 4605 har dessa goda egenskaper:

 • rengör och avfettar snabbt
 • lämnar inga spår eller märken på lack eller gelcoat
 • hög koncentration och kan blandas med vatten i valfri proportion för att uppnå mild eller stark effekt
 • fungerar även med mycket hårt vatten
 • löddrar effektivt vilket är positivt vid rengöring av skrov och andra vertikala ytor
 • hydrosolubiliserande funktion, har en förmåga att få många olika ämnen att reagera och lösas i vatten. De är utformade för att minska ytspänningen hos vattnet och öka dess förmåga att skölja bort föroreningar från ytor.
 • dispergerande och rengöringsfunktion. Dessa är funktioner som används för att dela upp och rengöra material. Dispergering innebär att man delar upp ett material i små delar, medan rengöringsfunktionen syftar till att ta bort föroreningar eller orenheter från materialet. Dessa funktioner kan användas inom många olika områden, till exempel kemi, bioteknik och produktion.

 

Oxalsyra

Oxalsyra är ett råmaterial som används i rengöringsmedel. Oxalsyra är inte en färdig produkt som ska användas som rengöringsmedel. Oxalsyra är ett pulver och kan blandas med vatten. För rengöring av teakdäck skrubbas vatten och oxalsyra och sedan behöver medlet verka i två timmar för effekt. Risken är flammigt och ojämnt resultat eftersom det är stor sannolikhet att medlet torkar inom två timmar före det hunnit verka. Ett bättre alternativ för rengöring av teakdäck är Sun Teck som rengör och Bright Teck som återställer en ”nyslipad” ton i teaken.

Isopropanol

Isopropanol är ett råmaterial som används i olika slags rengöringsprodukter. Isopropanol i ren form används vanligtvis för att rengöra och skapa vidhäftning i en yta precis före applicering av tejp och dekaler. Isopropanol ska inte slentrianmässigt användas för rengöring av båtar då det är både ineffektivt och miljöfarligt. Bästa sättet att rengöra en båt är att använda ett effektivt båtschampo med avfettande egenskaper, exempelvis M.4605

Väteperoxid

Väteperoxid är ett blekmedel som används för att bleka pappersmassa. En del blekande krämer innehåller ämnet. Framförallt används ämnet som ett desinfektionsmedel. Väteperoxid ska aldrig användas för att bleka gelcoat eller som ett rengöringsmedel.

Hydrofob schampo

Ett hydrofobiskt rengöringsmedel har modifierade egenskaper när det kommer till ytspänning när det blandas med vatten. BAM.16 är exempel på ett båtschampo med hydrofoba egenskaper, vilket innebär att du kan tvätta utan att det avrinnande vattnet lämnar spår efter sig. Detta kan vara effektivt vid underhållstvätt när ytan i efterhand inte ska behandlas med vax utan användas direkt med bra finish.

Hur rengörs ett däck på båt?

En halkskyddsmönstrad däcksyta är skrovligt och därför är det omöjligt att tvätta och polera på vanligt vis. Om halkskyddet ska rengöras för att få bort ev. beväxtning, svarta prickar (smuts i gelcoatens porer, och få upp en snygg och jämn och ”ny” glans och finsih så ska däcket skrubbas med rotborste och rengöringsmedlet Nett Diamant. Efter detta rengöringssteg som både slipar lätt som ett polermedel och tvättar rent som ett kraftfull avfettningsmedel måste ytan tvättas med vatten och ett bra båtschampo, exempelvis M.4605. Bäst är att spola med högtryckstvätt, men mjuk borste och hink med vatten fungerar också. Nu är däckets finish som ny.

Om rengöring av ett halkskyddsmönter ska utföras i syfte att måla med ny halkskyddsfärg så är principen i stort sett densamma, med undantaget att Mirlon GP placeras under rotborsten för att öka slipningens effekt. Slipduken, rengöringsmedlet Nett Diamant, rotborste och skrubbande friktion producerar en god yta för att målarfärg ska fästa på gelcoatens däcksmönster. Måla med 2-3 lager Double Coat Halvblank + 10 % Double Coat Anti Slip. Efter skrubbningen måste ytan tvättas med vatten, gärna med högtryckstvätt och schamponeras med ett koncentrerat schampo, M.4605.

Hur målas halkskyddsfärg?

För att kunna måla halkskyddsfärg på en mönstrad däcksytan, dvs befintligt halkskydd så måste ytan dels förberedas med rätt typ av målartvätt, se instruktionerna ovan ”Hur rengörs däcket på en båt”, och dels måste du vara säker på att ytan är gelcoat eller tvåkomponentfärg i gott skick. 1-komponentfärg måste avlägsnas genom blästring eller högtryckstvätt eller med färgborttagningsmedel.

Blanda halkskyddsfärgen enligt tillverkarens rekommendationer och rolla ut färgen väl med en skumgummiroller. Måla ut färgen i olika riktningar med gott arbetstempo och rörelse. Se till att du har bra arbetssljus så att du ser att halkskyddspartiklarna som finns i färgen fördelas väl och jämnt. En dålig appliceringsteknik leder till ett flammigt resultat. Halkskyddsfärg med högst kvalitet fås när du använder Double Coat och halkskyddspulvret Double Coat Anti Slip. Detta färgsystem erbjuder halkskyddsfärg i tiotusentals kulörer och i valfri glans. Det är olämpligt att använda enkomponent halkskyddsfärg på däck eftersom de endast håller något och före de slits ned och måste målas igen. Om du däremot använder tvåkomponent polyuretan så som Double Coat behöver däcket målas om först efter minst 20 år.