Nettinox är en rostborttagningsprodukt från Matt Chem Marine som ofta används för att rengöra och ta bort rost från metalliska ytor. Nettinox och liknande rostborttagningsmedel är användbara för att återställa metallytor och ta bort korrosion och oxidation. Här är några allmänna steg för att använda Nettinox eller liknande rostborttagningsprodukter:

Material du behöver:

 • Nettinox eller liknande rostborttagningsmedel: Köp och använd rostborttagningsmedlet enligt tillverkarens anvisningar.
 • Handskar och ögonskydd: Använd skyddsutrustning, inklusive gummihandskar och ögonskydd, för att skydda dig mot rengöringsmedel och potentiella stänk.
 • Borste eller skurborste: En borste med stela borst kan vara användbar för att rengöra ytan och hjälpa till att ta bort rost.
 • Förseglad behållare eller flaska: Om du behöver applicera rostborttagningsmedlet på en yta, använd en förseglad behållare eller flaska för att säkerställa korrekt applicering.

Steg för att använda Nettinox eller liknande rostborttagningsmedel:

 1. Förberedelse: Se till att ytan du vill behandla är ren och fri från lös smuts och skräp. Om det finns större föremål, borsta bort dem innan du börjar.
 2. Applicera rostborttagningsmedlet: Applicera Nettinox med pensel  på den rostiga ytan. Eftersom produkten är ett gel så rinner den inte av. Följ de specifika instruktionerna som medföljer produkten.
 3. Låt verka: Låt medlet verka enligt tillverkarens anvisningar. Tiden kan variera beroende på rostens svårighetsgrad och produkten du använder.
 4. Skrapa eller borsta: Efter att medlet har fått verka kan du använda en borste eller skrapa för att försiktigt skrapa eller borsta bort rosten. Var försiktig så att du inte skadar den underliggande metallen.
 5. Skölj noga: Efter att rosten har avlägsnats, skölj noggrant ytan med rent vatten för att ta bort eventuellt kvarvarande rostborttagningsmedel.
 6. Torka och inspektera: Torka ytan och inspektera den för att säkerställa att all rost har tagits bort. Om det fortfarande finns rost, upprepa processen.
 7. Skydd och underhåll: Efter att rosten har tagits bort, överväg att applicera ett skyddsmedel eller färg på metallen för att förhindra framtida rostbildning. Protynox från Matt Chem Marine är ett vax för rostfritt stål.

Var alltid noga med att följa de specifika anvisningarna som medföljer rostborttagningsmedlet du använder. Rostborttagningsmedel kan vara frätande och kräver korrekt hantering och skyddsutrustning.