Kulörmätare

En kulörmätare är en apparat som används för att mäta färg i en mängd olika applikationer, inklusive inom tryckeri- och grafisk designindustri, inom livsmedels- och läkemedelsindustrin och i andra industrier där färgnoggrannhet är viktigt. Enheten kan användas för att mäta färgen på en mängd olika material, inklusive textilier, färger och plaster, och den kan också användas för att mäta färgen på ljuskällor. Kulörmätareanvänder en kombination av sensorer och programvara för att analysera färgen på ett objekt eller ljuskälla och ge en numerisk representation av dess färg. Denna representation kan användas för att säkerställa att färgerna är konsekventa och korrekta, och den kan också användas för att matcha färger till specifika standarder eller specifikationer.
 

NCS

NCS (Natural Color System) är ett standardiserat färgsystem som används för att specificera och matcha färger inom olika branscher, inklusive design, tryckning och tillverkning. Den är baserad på människans uppfattning om färg och syftar till att tillhandahålla en konsekvent och pålitlig metod för att identifiera och återge specifika färger.
 
NCS (Natural Color System) Colorpin är ett färgmatchningssystem som utvecklades av Statens Provnings- och Forskningsinstitut (SP) på 1950-talet. Systemet är baserat på Munsells färgsystem och används för att specificera och matcha färger för olika applikationer, inklusive tryck, färg och textilier. NCS Colorpin består av en uppsättning färgprover som är arrangerade i ett cirkulärt färghjul. Varje färgprov är märkt med en NCS-färgkod, som består av bokstäver och siffror som representerar färgens nyans, färgton och värde. NCS Colorpin kan användas för att identifiera och matcha färger exakt, vilket gör det till ett användbart verktyg för proffs inom design- och tillverkningsindustri.
 

Spektrometer

En spektrometer är ett instrument som används för att mäta ljusets intensitet som en funktion av våglängden. Det fungerar genom att separera ljus i dess komponentvåglängder och mäta intensiteten för varje våglängd individuellt. Detta gör att den kan identifiera och kvantifiera de olika våglängderna som finns i en given ljuskälla. Spektrometrar används inom en mängd olika områden, inklusive fysik, kemi och biologi, för att studera egenskaperna hos ljus och de ämnen som avger eller absorberar det. Det finns många olika typer av spektrometrar, var och en designad för specifika tillämpningar, såsom ultraviolett-synlig spektrometri, infraröd spektrometri och masspektrometri.
 

NCS Colourpin

NCS Colorpin kan användas för att identifiera och matcha färger exakt, vilket gör det till ett användbart verktyg för proffs inom design- och tillverkningsindustrin.
NCS Colorpin fungerar genom att hjälpa användaren att specificera och matcha färger för olika ändamål, inklusive tryck, måleri och textilier. Systemet baseras på Munsell färgsystemet och består av en uppsättning färgprover som arrangeras i en cirkulär färgkarta. Varje färgprova är märkt med en NCS-färgkod, som består av bokstäver och siffror som representerar färgens nyans, kroma och värde.

För att använda NCS Colorpin, placerar användaren färgproverna i färgkartan så att de matchar färgen på det objekt som ska färgmätas. Därefter kan användaren läsa av färgkoden i appen eller på fysiska NCS-färgprover och använda den för att specificera och matcha färgen på det önskade objektet. NCS Colorpin är ett användbart verktyg för professionella inom design- och tillverkningsindustrier som behöver specificera och matcha färger noga.

NCS kulörspektrum, kulörcirkel. Vi bryter 2-k i NCS, www.de-ijssel-coatings.se

 

Hur fungerar NCS Colourpin?

Första gången du använder NCS Colourpin måste du ladda ned appen NCS+. Öppna appen och skapa ett konto, följ instruktionerna på skärmen och verifiera din epostadress.

  • Tryck på knappen för att starta kulörmätaren NCS Colourpin. Nu blinkar en lampa
  • Öppna appen NCS+ och parkoppla kulörmätaren med din mobiltelefon
  • Följ skärmens instruktion och kalibrera enheten. NCS Colourpin kalibreras genom att färgmätaren skjuter ac insidan av locket.
  • Skruva av locket och placera NCS Colourpin mot den yta du vill mäta av kulören på. Följ skärmens instruktion.
  • Nu visas i appen NCS+ den kulör enligt NCS som ligger närmast din fysiska yta. Kom ihop att NCS-systemet endast består av 2005 kulörer emedan du kan se och uppleva tiotusentals kulörer.
  • Om du fått ett analyssvar där närmsta kulör har fått 5 av 5 möjliga stjärnor så kommer du inte se någon skillnad mellan yta och kulör. Ju färre stjärnor desto större olikhet mellan yta och närmast kulörkod.
  • När du är klar med din analys och bestämt vilken kulör du vill beställa så räknar du ut hur stor yta du ska måla. Ring sedan 0523 327 22 och beställ målarfärgen Double Coat i din önskade kulör.