Förtunning

Förtunningsmedel är ämnen som används för att förtunna eller minska viskositeten hos färger, lacker och andra typer av beläggningar. De är vanligtvis sammansatta av lösningsmedel som löser upp eller dispergerar de fasta eller halvfasta komponenterna i beläggningen, vilket gör det lättare att applicera och arbeta med.
Det finns flera typer av lösningsmedel som kan användas som färgförtunningsmedel, inklusive mineralsprit, terpentin och aceton. Varje typ av lösningsmedel har sina egna egenskaper och lämpar sig bäst för vissa typer av beläggningar. Till exempel är mineralsprit ett bra val för oljebaserade färger, medan terpentin ofta används för att gallra lacker. Aceton är ett mycket starkt lösningsmedel som ofta används för att gallra eller ta bort vissa typer av beläggningar, såsom akryl eller lim.
Det är viktigt att använda rätt typ av thinner för den beläggning du arbetar med, eftersom användning av fel lösningsmedel kan påverka prestandan och utseendet på den färdiga produkten. Det är också viktigt att använda thinner i ett väl ventilerat utrymme, eftersom många lösningsmedel har starka lukter och kan vara skadliga att andas in.
 

Thinner

Thinner är detsamma som lösningsmedel och är en klar giftig vätska som är farlig att inandas. Använd gasmask med A2 filter, lackoverall och nitrilhandskar när du hanterar thinners.

Det finns olika slags thinners. Det finns de som kan späda färg för att färgen ska kunna sprutappliceras eller rollas. Att späda färgen när den ska penslas eller rollas kan vara en god idé eftersom thinnern gör att färgen inte sätter sig för fort om det är soligt, blåsigt, kallt eller varmt, eller om ytan har en komplex form och är svårt att hinna måla. Det är mycket viktigt att endast späda en färg med den sortens förtunning som färgtillverkaren anger.
Thinner kan också vara av sorten degreaser, enfetter. Denna så kallade thinnertvätt används för att rengöra ytor före målning, för att avlägsna silikon och smuts. Denna sortens degreaser går ibland under namnat Silicone Remover. Den vanligaste och populäraste produkten på marknaden är Double Coat Avfettning.

I och med strängare regler kring transport och användning av thinner så har det blivit allt svårare att få tag på produkter för att rengöra ytor före målning med epoxi och polyuretan. Dessa degreasers kallas ofta för polyestertvätt då den används för att rengöra lack och gelcoat före lackering med 2-komponentfärg så som Double Coat.
 

Är det viktigt att använda rätt lösningsmedel?

Ja det är extremt viktigt. Fel lösningsmedel i färgen kan leda till blåsbildning och dålig vidhäftning. Färgbolag säker inte sin egna förtunning för att tjäna pengar. Om en speciell förtunning krävs så är det endast den som kan användas med färgen.
 

Varför späda färg med förtunning?

Ja ofta behöver färgen spädas för bästa finish. Färg består redan av en blandning av lösningsmedel och pigment och hartser. Lösningsmedlet är bara en transportör av de torra ämnena som ska torka på ytan. Målarens appliceringsmetod och hantverkskunnighet, ytans form och storlek, samt vädret avgör när en färg måste spädas. Detta kan förstås vara svårt att lista ut för en oerfaren målare, men vissa grundläggande fakta hjälper dig att förstå spädning:
 

  • Späd om det blåser, all luftcirkulation drar ur lösningsmedlet snabbare ur färgen som du just målat på ytan. Om lösningsmedlen avdunstar för snabbt hinner inte färgen flyta ut optimalt.
  •  

  • Späd om du målar i direkt solljus. Solen och värmen gör att färgens brukstid förkortas väsentligt och den börjar torka för snabbt. Med extra lösningsmedel i färgen så håller du färgen våtare en lite längre stund, och det är kanske just det som krävs för att färgen ska hinna flyta ut före den torkar.
  •  

  • Späd om ytan är stor eller har en krånglig form. Ytor som är stora elle svåra att måla kräver att målaren har ett bra tempo för att hinna med att få ihop ytorna. Med hjälp av extra förtunning i färgen så får målaren extra god tid på sig att måla ut färgen emedan den är helt våt, dvs före den börjar klibba.

 

Ska färg spädas vid sprutmålning?

Förtunning kan tillsättas i färg för att färgen ska bli lättarbetad. Om färgen ska sprutlackeras så måste färgen spädas med ganska mycket förtunning, exempelvis 10-20 % för att färgen ska kunna “atomiseras”, dvs slås sönder till en dimma. Ett bra sätt att justera mängden förtunning för att alltid uppnå samma viskositet är att använda en viskositetsmätare. Sänk ned koppen i färgen och lyft upp och ta tid för hur länge det tar för färgen att rinna igenom koppen. Sprutlackerar du med Double Coat eller annan lackfärg eller klarlack så brukar 18-20 sekunder vara ett bra tidsmåt för rätt spädd färg för optimal sprutlackering med ett sprutmunstycke på cirka 1,0-1,4 mm och ett lufttryck på 2,5-3,5 bar.

Viskositetsmätare från Wagner. DIN kopp nr 4 www.de-ijssel-coatings.se

Viskositetsmätare


 

Ska färg spädas när den penslas?

Om man penslar en färg så dras borsten över ytan och friktion uppstår, för att minska motståndet och ge en bättre finish så kan färgen behöva spädas med 5-10 % extra förtunning.
 

Ska färgen spädas när man rollar?

När färgen rollas så rullar hylsan över ytan vilket är mindre friktion än penselborst, däremot så “fläcker” filten eller skumgummit upp färgen, att tillsätta lite extra förtunning med 3-7 % kan vara bra för optimal finish.
 

Ska färg spädas med förtunning?

Ja ofta behöver färgen spädas för bästa finish. Färg består redan av en blandning av lösningsmedel och pigment och hartser. Lösningsmedlet är bara en transportör av de torra ämnena som ska torka på ytan.
 

Cellulosaförtunning

Cellulosaförtunning används för att späda billack eller syrahärdande lack vid sprutmålning. Det är olämpligt att använda cellulosaförtunning för att rengöra ytor som ska målas, det är inte en degreaser,silicone remover, polyestertvätt eller thinnertvätt. Rengör ytor med Double Coat Avfettning.
 

Lacknafta

Lacknafta kan användas för att späda enkomponentslack, exempelvis Lustjakt eller annan 1-komponent polyuretanlack baserad på alkydolja. Det är olämpligt att använda lacknafta för att rengöra ytor som ska målas, det är inte en degreaser,silicone remover, polyestertvätt eller thinnertvätt. Rengör ytor med Double Coat Avfettning.
 

Terpentin

Äkta balsamterpentin används endast inom konstmålning och har ett mycket högt pris. Den balsamterpentin som säljs i handeln är inte äkta balsamterpentin, men kallas så ändå. Balsamterpentin används för att späda linoljefärg eller tjära, eller linolja.
 

T Röd

Alkohol som T-röd används för att späda tjära eller linolja, likaväl som balsamterpentin. Det är olämpligt att använda alkohol för att rengöra ytor som ska målas, det är inte en degreaser,silicone remover, polyestertvätt eller thinnertvätt. Rengör ytor med Double Coat Avfettning. Alkohol reagerar illa med polyuretaner så som fogmassa eller färg.
 

Epoxiförtunning

Det finns ingen generell thinner för epoxi. Varje tillverkare har egna lösningsmedel för sina produkter och de är inte samma mellan olika tillverkare. När du ska måla med IJmopox ZF Primer eller IJmopox HB Coating så måste färgen endast spädas med IJmopox Förtunning. Det är olämpligt att använda epoxiförtunning för att rengöra ytor som ska målas, det är inte en degreaser,silicone remover, polyestertvätt eller thinnertvätt. Rengör ytor med Double Coat Avfettning.
IJmopox Förtunning. Förtunning till epoxiprimer. Köp epoxi thinner hos www.de-ijssel-coatings.se
 

Polyuretanförtunning

2-komponent färg och 2-komponent lack späds med det lösningsmedel som tillverkaren anger. Double Coat späds med Double Coat Förtunning när den ska rollas eller penslas. Sprutlackera Double Coat genom att späda färgen med Double Coat Sprutförtunning. Det är olämpligt att använda polyuretanförtunning för att rengöra ytor som ska målas, det är inte en degreaser,silicone remover, polyestertvätt eller thinnertvätt. Rengör ytor med Double Coat Avfettning.
Double Coat Förtunning. Förtunning till Double Coat för att pensla eller rolla. Thinner för spädning av 2-komponent polyuretan. Epifanes förtunning. Köp thinner hos www.de-ijssel-coatings.se

Köpa thinner på nätet?

Ja vi skickar thinner med våra orders dagligen. Så länge det rör sig om mindre mängder, inte hundratals liter, så krävs inga speciella regler för att skicka thinner.
 

Hur mycket ska färgen spädas med förtunning?

Färg späds med rätt förtunning med cirka 3-10 % beroende på temperatur, yta och målningsverktyg. För sprutmålning krävs ofta en något högre spädningsgrad, exempelvis 15 %.
 

När ska färg spädas med förtunning?

Späd färg med förtunning så att den inte sätter sig för fort. Förtunningen ger dig mer tid att måla ut färgen. Att späda färg med cirka 3-10 % gör inte färgen mer svårmålad utan snarare mer lättmålad.
 

Kan all färg spädas?

Nej. Lösningsmedelsfri epoxi så som Variopox kan ej spädas med epoxiförtunning eller annat lösningsmedel. Det är inte heller lämpligt att späda vissa lacker, så som linoljefernissa Le Tonkinois.
 

Ska första lacklagret spädas mer?

Nej. Det är en gammal myt att första lagret lack på trä ska spädas extra mycket för att lacken ska gå djupare in i träet. Tanken är att den tunna lacken ska ge ökad konservering och porfyllnad. Sanningen är den helt motsatta. Späd aldrig första lagret på trä. När lacken späds ut slår du sönder och sprider ut lacken vilket får en negativ konsekvens för konserveringen. Lösningen är snarare att antingen använda en helt lösningsmedelsfri produkt så som Variopox Injektion. En sådan grundfärg har rätt viskositet i sig själv för att effektivt stänga och täta och konservera det sugande och porösa materialet, trä. Om man använder en produkt som i sig innehåller lösningsmedel och som är spädbar så ska du snarare använda en pensel och stryka länge och väl noga för att producera en jämnt skikttjocklek och korrekt porfyllning och konservering. Första lagret på trä handlar om att arbeta in produkten rent mekaniskt med pensln, inte att blöta in produkten med thinner som ändå ska kunna ta sig ut. Risken finns att du mättar materialet (trä) med så mycket lösningsmedel att det får svårt att avdunsta, vilket resulterar i försämrad hållbarhet över tid, sämre vidhäftning och blåsbildning och/eller flagning.