IJmopox Förtunning

 • Epoxi Förtunning
 • Specifikt lösningsmedel för spädning och rengöring av IJmopox vid pensel- eller roller-applicering, samt sprutapplicering
 • Använd IJmopox Förtunning till ZF Primer och HB Coating
 • Epoxi förtunning till IJmopox: ZF Primer och HB Coating, för spädning eller rengöring.
 • Går ej att ersätta med annan förtunning, vid spädning. Om du målar med en IJmopox produkt måste du använda enbart IJmopox Förtunning.
 • Spädning av färg:
 • Färg ska kännas enkel att måla, då funkar färg och ger en fin yta. Under rätt förhållanden och med rätt målningsteknik behöver IJmopoxt inte spädas, exempelvis 16 plusgrader inomhus utan fläktar eller solsken genom rutorna. Men kalla ytor, varma temperaturer, blåst, fläkt, solljus, för tunnt lagt färg, för långsam målning, etc. etc. kan ju göra att viskositeten behöver justeras. Det är alltid rimligt att späda färg med rätt lösningsmedel. En bra utgångspunkt brukar vara 3-5 %, men det kan också (under sämre förutsättningar = utomhus, eller 25 plusgrader, blåst, solljus, etc) som färgen kan behöva spädas lite ytterligare, exempelvis upp till 10 %. Du kan börja utan förtunning och sedan späda färgen på frihand under målningens gång, för att färgen hela tiden ska kännas klockren att måla.
 • Förtunningen gör färgen lite ”blötare”, dvs att den sätter sig långsammare, den får längre tid på sig att flyta ut. Ett tunt lager eller dåliga förutsättningar (miljö) behöver alltså lite hjälp av förtunning.
 • Förtunning späds rimligtvis i vikt eftersom tvåkomponent vägs i gram. Så om du blandat exempelvis 500 g färg och vill späda med 3 % så väger du in ytterligare 15 gram förtunning (500 x 0,03  = 15).
 • Förtunningen används även för rengöring om du spiller IJmopox-färg, eller för att göra rent sprutpistolen efter sprutmålning med IJmopox.
 • IJmopox Förtunning märks på flaskan med det holländska ordet IJmopox Verdunner. IJmo är en förkortning av den geografiska hemvisten IJssel Moordrecht, och pox är en förtkorting för epoxi. Verdunner betyder förtunning.
Artikelnummer: 804