Epoxi Mixer Färgblandare till IJmopox

Färgvisp

Färgvisp för tixotrop lösningsmedelsbaserad epoxifärg (IJmopox), eller Anti-Fouling (bottenfärg med växtskydd) eller lösningsmedelsfri epoxi (Variopox).

Lösningsmedelsbaserad epoxi lägger sig som en tjock massa i botten av färgburken (baskomponent, A) och lösningsmedel lägger sig på toppen. Hård maskinvispning av basen (eller skaka i en färgskakmaskin) före användning är viktigt för att basen hela innehåll ska kunna blandas och för att färgen ska bli smidig att måla. Omröring i en bas med en trästicka räcker ej (IJmopox).

Blanda IJmopox:

 • Räkna först ut hur mycket färg du kommer att vilja blanda. Om du inte har en aning så kan du blanda till exempelvis 200 g till en liten yta eller 1000 g till en stor yta – när du målat upp färgen blandar du mer, och när du ska måla andra lagret då vet du vid detta laget hur mycket färg som går åt till ett stryk.
 • Öppna locket på IJmopox baskomponent och maskinvispa all bas hårt tills färgen är homogen och allt bottenslam är uppblandat i färgen.
 • Placera en ny målarhink på digitalvågen och nollställ (tare).
 • Häll upp önskad mängd bas, öppna locket på härdaren och häll i matchande mängd härdare (komponent B), rör om med en trästicka/färgblandningspinne.
 • Späd eventuellt med IJmopox Förtunning före målning, eller späd under målningens gång. Rätt viskositet ger rätt känsla ger rätt resultat. Färgen ska kännas enkel och skön att måla, den ska inte klibba eller kännas stressig, detta justeras genom spädning. Normalt sett kan det röra sig om 0-10 %.
 • Nästa dag och nästa lager: vispa återstoden av basen i sin originalförpacknong, väg sedan upp etc. etc. på samma vis som tidigare.
 • Blandningsförhållande för HB: 83:17 i vikt, så om du vill blanda 200 g: 200 x 0,83 = 166 g A och 34 g B.
 • Blandningsförhållande för ZF: 87:13 i vikt, så om du vill blanda 100 g: 870 g A och 130 g B.

Blanda Variopox:

 • Skaka burkarna med bas och härdare lite i handen.
 • Använd med fördel små Colad måttkoppar och färgblandningspinnar om du ska blanda en liten mängd epoxi.
 • Använd en stor målarhink om du ska blanda mer än 300 g epoxi och om du ska applicera epoxin med en roller.
 • Placera det tomma kärlet på vågen och nollställ. Öppna sedan locket och väg upp bas och härdare med rätt blandningsförhållande.
 • Rör om med minivispen eller en färgblandningspinne. Minivispen är bra till större mängder epoxi, mer än 300 g. Eftersom epoxi är tjock och oftast transparent så är det svårt att röra om basen och härdaren. Vispa epoxin eller rör noga och intensivt med en färgblandningspinne.
 • Häll sedan över epoxin i ett nytt kärl – på så vis hamnar det som var på toppen nu i botten. Rör om väl igen. Med denna metod minskar risken för dålig blandning av epoxin. En dåligt blandad epoxi kan resultera i ofullständig härdning.

Vispen finns i två storlekar, stor och mini. Den stora är bra till baskomponenter från 3 liter och upp. Minivispen är designad för små baskomponenter till 750 ml-set, men fungerar upp till 3-4 liter.

Observera att baskomponenter till lacker (Double Coat) aldrig ska vispas, lacker är ju inte tixotropa och baserna har inget bottensediment, samt man vill undvika vispa ned luft i en lack. 

Storlek

1 st, 40-pack

Artikelnummer: 979-MI