Double Coat Förtunning

Specifikt lösningsmedel för spädning och rengöring av Double Coat vid pensel- eller roller-applicering.

Specifikt lösningsmedel för spädning och rengöring av Double Coat vid pensel- eller roller-applicering.

Går ej att ersätta med annan förtunning, vid spädning.

Spädning av färg:

Färg ska kännas enkel att måla, då funkar färg och ger en fin yta. Under rätt förhållanden och med rätt målningsteknik behöver Double Coat inte spädas, exempelvis 16 plusgrader inomhus utan fläktar eller solsken genom rutorna. Men kalla ytor, varma temperaturer, blåst, fläkt, solljus, för tunnt lagt färg, för långsam målning, etc. etc. kan ju göra att viskositeten behöver justeras. Det är alltid rimligt att späda färg med rätt lösningsmedel. En bra utgångspunkt brukar vara 3-5 %, men det kan också (under sämre förutsättningar = utomhus, eller 25 plusgrader, blåst, solljus, etc) som färgen kan behöva spädas lite ytterligare, exempelvis upp till 10 %. Du kan börja utan förtunning och sedan späda färgen på frihand under målningens gång, för att färgen hela tiden ska kännas klockren att måla.

Mörka kulörer i Double Coat färg är lite tunnare än ljusa kulörer, så en mörk kulör målas naturligt lite tunnare än en ljus kulör, det är alltså viktigare att späda en mörk kulör än en ljus kulör eftersom ett tunt lager avdunstar/sätter sig snabbare – och förtunningen gör ju färgen lite ”blötare”, dvs att den sätter sig långsammare, den får längre tid på sig att flyta ut. Ett tunt lager eller dåliga förutsättningar (miljö) behöver alltså lite hjälp av förtunning.

Double Coat Förtunning märks på flaskan med det holländska order Kwastverdunner. Kwast betyder pensel på holländska, och verdunner betyder förtunning.

Storlek

500 ml, 1 l

Produktblad »
Artikelnummer: 801