TRÄ – DÄCK

BESKRIVNING

Detta system beskriver hur ett däck på en träbåt kan beläggas med ett tvåkomponents polyuretansystem.

Detta beläggningssystem kan appliceras direkt på korrekt förbehandlat trä. Detta system är reptåligt, resistent mot ett brett spektrum av kemikalier och ger utmärkt färg- och glansbevarande. Beroende på önskad finish är systemet uppdelat i både solid kulör eller transparent finish. I båda fallen avslutas systemen med en halkfri profil, med Double Coat Anti Slip.

 

YTA

Torrt trä i gott skick. Fuktmät med en Skipper 5 för att konstatera att materialfukthalten är lägre än 12 %, högre fuktvärden kan resultera i delaminering och dålig hållbarhet över tid.

 

FÖRBEREDELSE AV YTA

Nytt trä

 1. Slipa helt nytt trä, speciellt oljiga och feta träslag som Oregon pine, teak, iroko och furu;
 2. Ytan ska vara torr och fri från fett, lösa partiklar och annan förorening (fukthalt högst 12%, använd en Skipper 5, från Tramex);
 3. Ta bort allt damm och rester från ytan. Använd Double Coat Avfettning + mikrofiberduk.

 

Underhåll/renovering

 1. Rengör ytan noggrant med färskvatten för att avlägsna all förorening som saltavlagringar, smuts, fett och andra främmande ämnen, med lämpligt rengöringsmedel, exempelvis M 4605 och/eller 3M Scotch-Weld Cleaner;
 2. Ta bort gamla färgskikt helt (även enkomponentfärger, även när dessa är i gott skick) med färgborttagningsmedel eller genom att slipa. Vid användning av färgborttagningsmedel ska ytan rengöras efteråt med vatten följt av Double Coat Avfettning. Tidigare lager av tvåkomponentsfärg som har god vidhäftning och som är i gott skick ska slipas; helst med sandpapper;
 3. Ytan ska vara torr och fri från fett, lösa partiklar och annan förorening (fukthalt högst 12%);
 4. Ta bort allt damm och rester från ytan. Använd Double Coat Avfettning + mikrofiberduk.

Antingen har du nu ett befintligt däcksmönster, eller en slät yta. Om en slät yta målas med halkskyddsfärg förblir ytan slät, fast med en halkskyddsprofil som gör att däcket inte blir halt när det blir vått. Om du har en slät yta men önskar ett halkskyddsmönster så måste du nu tillverka det;

Ett nytt däcksmönster kan skapas genom att applicera ett tixotropt epoxilim. En förutsättning är att all gelcoat är bortslipad med P40-60 korn. Spackla ut Variopox Topgel eller Variobond med en tandad spackel, rolla direkt med en filtroller för att skapa en jämn struktur. Efter härdning slipas de vassa topparna av med P120.

 

PRODUKTER OCH TÄCKFÖRMÅGA

Variopox Filler Grovspackel
Variopox Injektion trägrund 0,2 l/m2
Variopox Topcoat XD UV-epoxi 0,3 l/m2
IJmopox HB coating Byggande grundfärg 0,15 l/m2
Double Coat Dubbel UV Flexibel 2-k fenrissa 0,2 l/m2
Double Coat Halvblank Täckfärg ca. 300 g/m2
Double Coat Anti Slip 5-10 % i vikt i Double Coat i de två sista lagren
Double Coat Förtunning
Double Coat Avfettning

 

APPLICERING

Nytt trä, solid kulör

 1. Pensla ett lager Variopox Injektion för att porfylla det sugande underlaget.  Arbeta med penseln för att producera samma ”våta blankhet” över hela yta utan matta fläckar där epoxin sugits in helt i träet. Målsättningen med en bra grundning av trä är att producera ett jämnt ”icke-sug”. På så vis vet du att ytan får rätt konservering. Epoxi tillåter dig att stryka den första timmen emedan den är våt, på så vis går du hela tiden tillbaka till problemområden och stryker mer för att skapa denna jämnhet i grundlagret. Slipa efter härdning – om du väntar 48 timmar före du slipar är epoxislipdammet inte allergiframkallande;
 2. Rolla ett rikligt lager Variopox Universal eller Variopox Impregnering. Slipa efter härdning;
 3. Renovera skadade ytor med epoxispackel Variopox Filler/LG/Finishing Filler, eller limpasta Variobond. Slipa efter härdning. Se Övrig Information /Fyllnadsmedel;
 4. Måla totalt 5 lager Double Coat;
 5. Lager 1-2 kan exempelvis med fördel bestå av Double Coat Dubbel UV som erbjuder extra flexibilitet för att kompensera för ev. trärörelse.
 6. Lager 3 kan exempelvis bestå av Double Coat i valfri kulör, högblank eller halvblank;
 7. Lager 4 bör bestå av Double Coat + Double Coat Anti Slip Halkskyddspulver 5-10 % – du bör måla totalt 2 lager med halkskyddspulver om du tidigare inte målat med halkskyddsfärg. Övning ger färdighet – du vill ju inte i det allra sista lagret måla med halkskyddsfärg om du aldrig förr gjort det. Flera lager Anti Slip ger inter mer ”halkskydd”.
 8. Lager 5 ska bestå av Double Coat Halvblank + 5-10 % Double Coat Anti Slip.
 9. OBS målning med Anti Slip kan endast göras med en skumroller.

Nytt trä, rent trä, transparent finish

 1. Pensla ett lager Variopox Injektion för att porfylla det sugande underlager. Slipa efter härdning;
 2. Rolla ett rikligt lager Variopox Topcoat XD. Slipa efter härdning;
 3. Renovera skadade ytor med Variobond. Slipa efter härdning. Se Övrig Information / Fyllnadsmedel;
 4. Totalt ska du lacka 6 lager Double Coat 2-kopmonentfernissa för bästa hållbarhet över tid;
 5. Applicera 3 lager Double Coat Karat. Denna lack är semi-transparent, dvs en betslack. Finns tillgänglig för ek,teak, eller mahogny. Pigmenten i klarlacken stoppar uv-strålning från att angripa epoxin och på sikt skapa

  dålig vidhäftning. Ersätt karat med Double Coat Dubbel UV om du inte vill ha en betsande ton i de första lacklagren;

 6. Applicera 2 lager Double Coat Dubbel UV. Denna lack är helt klar.;
 7. Applicera 1 lager Double Coat Dubbel UV +  5-10 % Double Coat Anti Slip, för en halkfriprofil. Rör om väl.

 

Underhåll

Både Karat och Dubbel UV är s k tvåkomponentfernissor som erbjuder mycket god flexibilitet i lacken över tid. Mattslipa och måla däcket igen efter 4-5 år med två nya lager Dubbel UV, eller 1 lager Karat och 1 lager Dubbel UV, varv det sista lagret tillsätts Anti Slip.

 

ÖVRIG INFORMATION

 • Trä
  Trä är en naturprodukt och kommer att försämras under påverkan av fukt, mögel och svamp. Hastigheten på denna process beror på olika faktorer, bland annat träslaget, temperaturen, fukthalten i träet, om båten utsätts för sött eller saltvatten etc. Att applicera ett lämpligt färgsystem förbättrar hållbarheten och förlänger livslängden. Tropiska träslag kan innehålla föroreningar som kan orsaka beläggningsdefekter såsom missfärgning, långsam härdning, blåsor eller förlust av vidhäftning. Noggrann avfettning och noggrann slipning av sådana träslag förhindrar problem. Behandla inte ny ek med epoxi, ek innehåller garvsyra och leder till dålig vidhäftning för epoxi. Ek behandlas enbart med många lager Double Coat.

 

 • Tidigare färg: en eller två komponent?
  När det inte är känt om det tidigare beläggningssystemet var baserat på en- eller tvåkomponentsprodukter kan detta fastställas med ett enkelt test. Blötlägg en liten bit tyg i Double Coat Avfettning och låt detta ligga på ytan i 15 minuter. Ta bort trasan och kontrollera ytan. När den tidigare färgen inte har lösts upp, inte mjuknat och inte lätt kan tas bort är det troligen en tvåkomponentsfärg. Först då är det möjligt att applicera ett nytt skikt av tvåkomponentsfärg.

 

 • Fyllndsmedel
  Finish i solida kulörer tillåter användning av spackel. Kvaliteten på spacklet måste vara epoxi. Vårt standardspackel Variopox Filler är mest lämpat för däcksspackling. Önskas en finare yta i spacklet kan Variopox Filler efterspacklas med Variopox Finishing Filler. Detta finspackel kan också användas för sig själv. I de fall där stora ojämnheter i däcket finns behövs ett spackel som kan bredspacklas, välj då Variopox LG och efterspackla med Variopox Finishing Filler.
  Finish i transparent kan spacklas enbart med epoxi-limpastan Variobond som finns i semitransparent eller mahognybrun.

 

 • Hållbarhet och förberedelse av ytan
  Hållbarheten hos alla färgsystem beror på ett antal variabler, bland annat: total torrfilmtjocklek, appliceringsmetod, arbetsförmåga, förhållanden under vilka färgen appliceras och härdas, exponeringsförhållandena under målning och härdning och beredning av färgen. yta. Otillräcklig ytbehandling kan leda till blåsor och förlust av vidhäftning. Epoximaterial kräver strängt minst 15 C i 24 timmar för att härda korrekt, detta ska inte tummas på.

 

 • Slipning

 • En varaktig vidhäftning uppnås genom noggrann förberedelse av ytan. Detta kan åstadkommas genom slipning. Slipning är också en nödvändighet när tiden mellan olika färglager övergår den maximala övermålningstiden för en viss produkt i en viss temperatur (se produktblad). Vid applicering av täckfärgen (Double Coat) slipa lite finare för varje lager.
 • LACKSICKEL: Om du fått en rinning eller en skarv i ett lacklager, oavsett om det är i sista lagret eller i ett av de första lacklagren, så är bästa sättet att få ned ojämnheten att först sickla med Mirka Hajfena Lacksickel. Genom sickling får du mycket snabbt och säkert ned ojämnheten och kan sedan slipa utan risk för att slipa igenom. Om du inte sicklas och bara slipar ökar risken för att sandpappret ”böjer” sig över lackdefekten och du slipar igenom lacken bredvid defekten istället för att avverka defekten.
 • Se tabell nedan för rekommenderade kornstorlekar:
 • Kornstorlek Rekommeneras för
  P24 – P36 Slipa stål före grundning med epoxi primer: IJmopox ZF primer
  P60 Slipa polyester gelcoat och laminat före applicering av lösningsmedelsfri epoxi, epoxilim och limpasta
  P60 – P80
  • Avlägsna gamla färglager; slipa efter skrapning med Pro Scraper,
  • Slipa gelcoat före applicering av epoxispackel
  • Slipa aluminium före applicering av IJmopox ZF primer (P60)
  P120
  • Slipa polyester gelcoat eller epoxi grundfärg inför spackling med polyesterspackel
  • Slipa epoxiharts typ Variopox Injektion, Variopox Impregnering eller Variopox Universal
  P120 – P180
  • Slipa gelcoat före målning med epoxiprimer IJmopox ZF Primer eller IJmopox HB Coating
  • Första grovslipning av gelcoat (som ej är planerad att grundmålas med epoxifärg); därefter slipa med P240
  • Slipa rent trä inför första lagret epoxi sealer Variopox Injekion (arbeta in första lagret i rent trä med pensel noga)
  • Slipa rent trä före första lagret oljelack Le Tonkinois fernissa (arbeta in första lagret i rent trä med pensel noga)
  • Slipa grundmålat trä inför vidare behandling med epoxi Variopox eller 2-k polyuretan sträckfärg / sträcklackDouble Coat eller traditionell linoljelack Le Tonkinois fernissa
  • Slipa epoxispackel eller polyesterspackel; fläckmåla sedan spacklingarna med ett lager IJmopox
  • Slipa IJmopox ZF primer eller IJmopox HB coating mellan lagren (när övermålningstiden passerats, välj P180)
  P180 – P240
  • Slipa lösningsmedelsbaserad epoxiprimer  (IJmopox ZF primer eller IJmopox HB Coating) före målning med Double Coat
  • Slipa lösningsmedelsfri epoxi, epoxiplast, epoxiharts, epoxispackel, epoxilim, epoxispackel (Variopox Injektion, Variopox Impregnering, Variopox Universal, Variopox Topcoat XD, Variopox Topcoat XD-D, Variopox Filler, Variopox Finishing Filler, etc) före lackering med 2-komponent polyuretan Double Coat
  • Slipa mellan lacklager båtlack Le Tonkinois för ökad finish i varje lager
  P240
  • Slipa gelcoat före lackering med första 2k polyuretan sträckfärg Double Coat, om gelcoaten är gammal slipa före P240 med P120 (se P120)
  • Slipa första lacklagret 2k polyuretan sträckfärg Double Coat om finishen påverkats negativt att en undermålig yta
  P320 – P400 Slipa första lagret Double Coat inför andra lagret
  P400 – 500

  Mirlon Total XF

  • Slipa slipa ljusa kulörer 2k polyuretan sträckfärg Double Coat sträckfärg inför slutstrykningen
  • Slipa mörka kulörer 2k polyuretan sträckfärg Double Coat sträckfärg inför slutstrykningen (P500 därefter med Mirlon Total XF)
  P600 och upp
  • P600-800 Slipa Double Coat inför slutstykning
  • P800 Slipa efter sickling av lackdefekt för att producera en slät yta
  • P1000 Våtslipa med Abralon med slipmaskin för att avverka små defekter i gelcoat eller lack, exempelvis damm eller slitage eller matta fläckar
  • P1200 Våtslipa för hand med flexibla slipark / Novastar Flex för att avverka små defekter
  • P1500 Våstslipa för hand med flexibla slipark / Novastar Flex för att avverka små defekter
  • P2000 Våstlipa med maskin med Abralon på matt gelcoat eller lackerad yta som våtslipats med P1000-1500
  • P3000 Våtslipa med maskin med Abralon för att producera glans på ljusa yta som våtslipats med P2000, och som ska maskinpoleras med Marine Rubbing Pro + Gul hård skumpad
  • P4000 Våtslipa med maskin med Abralon för att producera glans på mörka lacker som våtslipats med P2000 eller P3000 och som sedan ska maskinpoleras med Marine Rubbing Pro + Gul hård skumpad eller mjuk Svart högglans polerpad
  • Ytor som våtslipas och poleras ska alltid stängas med Super DoubleCoat Paste Wax för att befästa glansen

 

 • Exempel på applikationsschema solid kulör

 • Steg Torr filmtjocklek (µm) Åtgång m2/l Övermålningsinterval vid 20 ℃ Förberedelse inför nästa steg
  1 Förbehandling
  2 Variopox Injektion n.a. n.a. 16 timmar Slipa P120
  3 Variopox Universal eller Variopox Impregnering n.a. n.a. 16 timme
  4 Reparera med epoxispackel Variopox Filler eller Variobond n.a. n.a. 48 timmar Slipa P180
  5 Första lagret Double Coat 40 10,8
  6 Andra lagret Double Coat 40 10,8
  7 Tredje lagret Double Coat 40 10,8 24 timmar Målning inom 48 timmar kräver ingen förberedelse i form av slipning, annars slipa med P240-400
  8 Fjärde lagret Double Coat 40 10,8 24 timmar Tillsätt 5-10 % Double Coat Anti Slip för halkskyddsprofil
  9 Femte lagret Double Coat 40 10,8

 • Exempel på applikationsschema transparent finish

 • Steg Torr filmtjocklek (µm) Åtgång m2/l Övermålningsinterval vid 20 ℃ Förberedelse inför nästa steg
  1 Förbehandling
  2 Variopox Injektion n.a. n.a. 16 timmar Slipa P120. Reparera skador ev. ned Variobond eller Variobond Mahogny och slipa med P180.
  3 Variopox Topcoat XD n.a. n.a. 16 timmar
  4 Lacka första lagret Double Coat Karat i önskad ton, teak, ek eller mahogny 40 10,0 24 timmar Pensla eller rolla med filtroller
  Lacka andra lagret Double Coat Karat i önskad ton 40 10,0 24 timmar Målning inom 48 timmar kräver ingen förberedelse i form av slipning, annars slipa med P240-400
  Lacka tredje lagret Double Coat Karat i önskad ton 40 10,0 24 timmar
  4 Lacka första lagret Double Coat Dubbel UV 40 10,0 24 timmar  — // —
  5 Lacka andra lagret Double Coat Dubbel UV 40 10,0 24 timmar Tillsätt 5-10 % Double Coat Anti Slip för halkskyddsprofil, använd en skumroller för applicering
  6 Lacka tredje lagret Double Coat Dubbel UV 40 10,0

SÄKHERHET OCH DOKUMENTATION

För detajerad information om produkterna som nämns i detta färgsystem konsultera TDS, tekniska produktblad för varje produkt, eller MSDS säkerhesdatablad. Besök www.de-ijssel-coatings.se