Många frågor och missuppfattningar finns angående fördelar och nackdelar mellan att välja måla med 1-komponentfärg eller 2-komponentfärg. Detta är enkelt att reda ut för att räta ut alla missuppfattningar.

Varför finns både 1-k och 2-k ute i handeln?

I takt med att 2-komponentprodukter blir allt svårare att sälja och producera så försöker de flesta färgbolag finna sätt att fortfarande sälja färg. Varför blir det då svårare? Jo, det beror på att 2-k innehåller starka lösningsmedel (även kallad thinner), i de fall produkten är lösningsmedelsbaserad. Dessutom så har 2-k polyuretan som Double Coat har en isocyanathärdare och mängden fria isocyanater (som avgår under härdning) är förvisso mycket låg och ofarlig (eftersom du troligtvis inte stannar kvar i lokalen när färgen härdar, efter dagens målning). Vi jobbar hårt på att få ned de fria isocyanaterna i Double Coat för att komma under det nya hårda gränsvärdet (som fortfarande inte är etablerat). Det handlar också om vissa formuleringar som står i säkerhetsdatabladet som behöver ändras och det är upp till tillverkaren av isocyanaten att ändra den formuleringen så att den speglar användandet och inte en teoretisk verklighet. I de fall produkten är epoxibaserad och lösningsmedelsfri (så som vår Variopox-serie) så är produkterna allergena (skydd krävs i form av handskar och overall).

1-kompoentfärg innehåller inte lika aggressiva lösningsmedel och inga fria isocyanater, de kan däremot vara mycket allergena (därför ska man alltid använda handskar och overall när man hanterar färg – även färg som inte luktar starkt/illa kan vara lika farlig för huden som färg som luktar starkt/illa). I brist på starka lösningsmedel och fria isocyanter så är det alltså enklare att producera och sälja 1-k idag. Att det finns alternativet i butikerna att måla med 1-k är alltså inte en spegling av färgens goda kvalitet utan en lathet från producenternas sida, de vill täcka in alla segment snarare än att sälja rätt kvaliteter (utan att hänga namn på tillverkare, men vi vet väl vilka det är som tänker så). Det förekommer hos återförsäljarna mycket felaktig information om de produkter de säljer, vi har märkt att okunskapen är bred och falsk marknadsföring är helt normalt. Ett typsikt exempel är en ”multi marin primer” som innehåller ”epoxi-rester” och sägs fungera utmärkt och kan övermålas med 2-k, så är det förstås ej (vi har till och med utfört egna tester som bevisar att det är fel). Mycket missvisande information till vilsna kunder utan förkunskap.

Men vad säger allt detta om färgens kvalitet och funktion?

1-komponentfärg är ofta idag en alkyd. Så när du köper en 1-k-färg för att måla däcket på båten, eller en dekorlinje, eller friborden, eller andra ytor på båten så målar du i princip med en konventionell snickerifärg (fast med annan etikett och pris). Denna typ av färg tål ej hårda tag, mekanisk nötning, är ej väderbeständig (över lång tid). Normalt sett målar du ytan med 1-k-färg efter några år, när föregående lager är ”slut”, dvs ej uppvisar goda estetiska eller praktiska egenskaper. 1-k-färg är efter några år mycket skör och repor och skador i färgen är mycket enkelt att få. Det är olämpligt att övermåla 1-k med 2-k eftersom 1-k är mjuk – 2-k-färgen som du målat ovanpå blir aldrig starkare än sitt underlag (1-k) och den kommer att repas lika lätt och inte hålla så länge som det är tänkt. Dessutom kan de starka lösningsmedlen i 2-k fungera som ett färgborttagningsmedel och lösa upp 1-k – ett sådant lackresultat är ingen imponerad av. 1-k-färg är i grund och botten ej lösningsmedelsbeständig. Sett till miljöslitage så är en ”harmlös” 1-k-färg i det långa loppet sämre för miljön eftersom den målas så ofta.

2-komponentfärg innebär att en bas och en härdare har reagerat kemiskt och bildat en mycket stark yta som uppvisar extremt god kulörbeständighet, glansbeständighet, förlorar ej sina mekaniska egenskaper över tid (dvs den spricker ej eller flagnar). När du målar med Double Coat har du en mycket god estetisk och praktisk beständighet i långt mer än 20 år. 2-k-färg kan när som helst övermålas med vilket färgsystem som helst, både 2-k och 1-k, eftersom finishen är lösningsmedelsbeständig. 2-k är också slipbar och polerbar, så om du fått en lackskada så är den enkel att reparera. 2-k är extremt stark och tålig och det krävs rejäl kraft för att få en skada. De som bekymrar sig för att ha en lackerad båt istället för gelcoat bör snart tänka om – det är mycket enklare att bibehålla en perfekt lackerad finish än en gelcoat finish. En gelcoat är inte mer stryktålig än en båt som är lackerad med Double Coat.
2-komponent finns i en lång rad olika kvaliteter – tiotusentals kulörer, högblank, halvblank, matt, samt transparent (klarlack) och metallic. Dessutom finns bra grundfärger så som rostskyddsfärg, porfyllande grundfärger, samt spackel, lim, limpasta och lamineringsharts.
2-komponent finns även som flexibel fernissa för trä (Double Coat Karat och Dubbel UV). Denna lack följer träets rörelser precis lika smidigt som en nylackad 1-k-fernissa. Skillnaden är dock att 2-k-fernissan enbart behöver lackas om vart femte år istället för varje år som är nödvändigt med 1-k-fernissa.

Det är inte gratis att måla och det krävs mycket tillbehör och bra väder eller lokal. Men lär dig hantera 2-k och spar pengar och tid genom att måla 2-k en gång, istället för att kontaminera ytan med 1-k som inte håller, då har man s a s ”målat in sig i ett hörn”.

Det största argumentet för att 2-k är ”läskigt” är att folk är nervösa för att blanda samman 2 komponenter. I våra produktblad finns tydliga anvisningar och exempel på hur man väger upp rätt mängd bas och härdare på en digitalvåg. Men vad händer om man blandar för mycket färg och måste slänga det som man inte kan måla upp? Ja, blanda inte för mycket färg första lagret, blanda hellre lite för lite och blanda mer när färgen tar slut, på så vis lär du dig färgåtgång. Men blir det inte en ful skarv då? Jo, det kan det bli, men du ska ju ändå slipa mellan varje lager (och då försvinner ju skarven).

Det verkar omständigt med 2-k, man måste ju ha så bra förutsättningar och så mycket tillbehör och slipa mellan lagren för att få en perfekt finish? Ja, om man ska få en perfekt finish så bör man utföra ett gott hantverk, och det är ganska enkelt att lyckas med en färg som flyter ut så exceptionellt väl som Double Coat. Det krävs exakt samma förutsättningar och tillbehör och slipning mellan lagren med 1-k-färg – målning som målning. Däremot är det helt omöjligt att producera samma djupa finish, glans och hållbarhet med 1-k.

Med detta sagt så förstår du säkert att vi inte kommer tumma på kvaliteten på våra produkter, och vi kommer inte att börja producera 1-komponentfärg för båtmålning. Däremot utvecklar vi hela tiden våra produkter för att följa lagstiftning och för att minska miljöbelastning, och göra produkter som är enkla att måla med perfekt finish, utan att vara farliga för dig som användare.

Fördelar och nackdelar

2-k

+ Håller glans och kulör permanent

+ Bättre finish

+ Fler kulörer och glanstal

+ Extremt slitstark

– Två komponenter måste blandas på en våg, detta lär man sig snabbt

1-k

+ Endast en komponent

– Mycket känslig för mekaniskt slitage

– Kort hållbarhet i glans och kulör

– Sämre finish i hur färgen flyter ut

– Lågt tredimensionellt djup (upplevelsen av glans)

– Måste ommålas efter några år

– Färgen är egentligen inte avsedd för maritimt bruk