Silikonögon i lacken

Silikon på båtar

Silikon är ett problem när det används på en båt. Silikon ska användas i hemmet, i kök och badrum. Båtar ska inte tätas med silikon eftersom det finns bättre limfog som är övermålningsbara.

Problemet med silikon

Det ska understrykas att problem med silikon är ett udda problem och är sällan ett problem för de flesta båtar som lackeras. Det är omöjligt att på något sätt måla på silikon, färgen glider undan och vi kallar det för silikonögon. Se bild:

Undvika silikon i lack

Det är tur är få båtar är så korkat byggda eller renoverade. Så problemet är inte vanligt, men när det förekommer problem i en lackering så kan det bero på silikon. Så hur kan silikonproblem undvikas i en lackering?

1. Ställ frågor till ytan som ska målas
2. Testa ytan så att en bra metod etableras
3. Ju större yta som ska målas desto viktigare är det att provmåla eftersom en ogenomtänkt metod kan leda till massor av extra timmars merjobb.
4. Ta bort silikon med stor försiktighet (detaljerad beskrivning följer)

Gelcoatkvalité och silikon

Här är ett exempel på en båt som är cirka 15 är, en Swift från Beneteau. Gelcoaten är helt slut i sin kvalitet så den måste målas om med Double Coat. Uppenbarligen gillar fransmännen silikon – alla beslag, genomföringar och fönster är tätade med silikon, dvs en mardröm för den som ska lackera.

Oxiderad och mikroporös gelcoat

Anledningen till att gelcoaten är ”slut” efter redan 15 år på denna Swift beror dels på att den är röd, men framförallt beror kort hållbarhet i gelcoat på en dålig konstruktion (produktionsrelaterade aspekter så som applicering av gelcoat, glasfibervävens tjocklek/tyng i gelcoatens närhet, etc. etc.), kort hållbarhet på gelcoat beror också på felaktigt underhåll – om båtägaren haft för vana att polera med slipande polermedel så öppnas gelcoaten och oxiderar snabbt, om båtägaren istället redan från börjat vaxat den nya båten 1-2 ggr per år med Super DoubleCoat Paste Wax så hade gelcoaten snarare skyddats och hade hållit betydligt längre.

Sanera silikon

Ta bort all silikon före ytan slipas och målas. När du tar bort silikonet så måste du tänka på att silikonet som finns i fogmassa är flyktigt silikon, det kan sprida sig som pesten och fastna envist överallt. Skrapa bort silikonet och samla upp allt material i påsar, släng sedan arbetskläder, handskar, täckplast, trasor, tejp. Tänk på att du aldrig tar i något med arbetshandskarna emedan du hanterar silikon. Allt du vidrör kommer att smittas. Betrakta det hela som att du hanterar ett dödligt virus. När du fått bort all silikon rengör ytan flera gånger med Double Coat Avfettning – släng trasor eller papper. Allt material som används vid saneringen måste avlägsnas från lokalen och köras till soptippen.

Provmåla för att undvika silikon

Efter att du tagit bort all silikon är det dags att analysera gelcoatens kvalité. I fallet med Swift i detta exempel så är gelcoaten helt slut – nu kan vi sannerligen misstänka att denna ”öppna” mikroporösa och sugande gelcoat är helt nedsmittad med silikon. Om din gelcoat snarare är tät och fräsch så har ju silikonet svårare att finna porer att fastna i. Slipa olika små delar av ytan på olika sätt för att sedan provmåla. Bilden visar den röda Swift som är nedmattad med P120, gelcoaten är synbart mikroporös:

Grundmåla mikroporös gelcoat

Normalt sett grundmålas mikroporös gelcoat med IJmopox ZF Primer, men tyvärr är detta något som ibland hoppas över (i tron om att man kan sparat tid och pengar). I fallet med swift så ser vi två problem efter applicering av första lagret lack, dels silikonögon och dels en dålig finish. Anledningen till dålig finish i detta fall är dels en kombination av dålig målningsteknik, men framförallt så kan inte lacken göra grundfärgens jobb. Emedan en grundfärg är tixotrop/trög/stänger igen porerna så vill ju lackfärgen (Double Coat) flyta ut, men den hindras flyta ut eftersom gelcoaten är väldigt sugande och porös. Kontentan är att nästan all lack måste slipas bort – då kan man dra slutsatsen att en grundfärg hade varit både effektivare och mer ekonomiskt. Bilden visar silikonögon i första lacklagret, samt ojämn insugning vilket leder till apelsinhud:

 

Silikon i vax

Det finns många vax som har silikon i sig och som också kan störa en lackering, silikon i vax är fast silikon och är inte samma flyktiga silikon som i fogmassa. Silikon i vax är alltså ett betydligt mildare problem än silikon i fogmassa.
Dessutom kan vax innehålla en lång rad olika nanopartiklar och P.T.F.E (teflon™) som också ställer till det i en lackeringsprocess. Det är viktigt att alltid börja att tvätta grundligt med M 4605 + ljummet vatten, gärna högtryckstvätt och båtborste. Om du vet att båten som ska lackeras har varit vaxat de senaste åren med ett sådant vax så ska du tvätta många gånger. Fördelen med det vax vi säljer och som håller längre än alla andra vaxer – Super DoubleCoat Paste Wax – är att det inte innehåller silikon, etc. Att tvätta bort vaxet är förstås lika viktigt ändå.

Metod för att undvika silikonögon

När du har sanerat all silikon genom skrapning och tvättning med silicone remover = Double Coat Avfettning, så ska alltså alla ytor tvättas med vatten och ett starkt koncentrerat schampo, M 4605. Sen gör du en analys av hur ytan ska slipas och provmålas. Slipa en yta med P60 (om gelcoaten är mycket mikroporös), samt P80, samt P120, dela upp ytan i några små fält. Provmåla med Double Coat eftersom Double Coat påvisar silikonögon betydligt enklare än grundfärgen. Om man målar med grundfärg så kan man missa silikonproblemet och tro att det inte finns silikon och så när man börjar att lacka Double Coat så ser man silikonet – och tyvärr är det många som då tror att silikonet dykt upp efter grundfärgen, men så är det inte. Silikonet sitter i en por under grundfärgen men det kan vara svårt att upptäcka. Bästa testet är förstås att måla ett lager grundfärg på P60-80-eller120-slipad yta, sen slipa grundfärgen slät med P180-240 och sedan provmåla Double Coat.

Om du får silikonögon i din provmålning så vet du att du inte slipat tillräckligt väl/djupt/grovt. Som i fallet med Swift så var ytan slipad med P120 och sen målad med Double Coat – massor av silikonögon över hela ytan. Det gick åt 3 kg Double Coat och 5 timmars arbetstid i onödan eftersom ytan inte provmålats och en bra metod etablerats. Om ytan provslipats med P60 och P80 och P120 så hade man direkt kunna konstaterat att P120 var för fint – P120 slipar inte ned tillräckligt mycket gelcoat för att Double Coat Avfettning ska kunna komma åt silikonet som ligger i djupare porer. Bilden visat hur den röda Swift:en som matterats med P120 nu har målats med ett lager Double Coat och att det nu är silikonögon på delar av skrovets ytor:

Ta bort silikonögon

När du målat och ser silikonögon så innebär det, som vi redan konstaterat, att ytan är mikroporös och silikonet sitter kvar i de djupaste porerna och kunde inte avlägsnas även med det bästa silicone remover-medlet, Double Coat Avfettning. Nu måste man slipa med flera olika kornstorlekar och sedan provmåla på dessa slipningar. I fallet med Swift så visade det sig att slipning med P120 på första lagret Double Coat, följt av slipning med P240 tog bort alla silikonproblem. När lager två ströks fanns inte längre silikonögon på ytan. Att slipa ett lager Double Coat med P120 + P240 innebär att cirka 90 % av färgen avlägsnas – det första lagret var då s. k. offerfärg – för att påvisa vart och hur mycket silikon som fanns kvar efter första slipningen. Såhär ser ytan ut i lager två, nu finns inga silikonögon kvar:

Svårt att ta bort silikonögon

Om du inte lyckas med att få bort silikon och det finns kvar i varje nytt lager du målar så kan du dra slutsatsen att din metod inte är genomtänkt. Kontentan är att du målat och är nu rädd för att slipa bort det du målat – det är förstås fel inställning. För att bli av med silikon måste man testa sig fram så att man slipar tillräckligt djupt/grovt för att bli av med silikonet.

Exempel på bra metoder för två ytor som du vet har silikon på sig och som ska lackeras.

Mikroporös gelcoat:

 • Sanera silikon
 • Tvätta med M4605
 • Testslipa 3 små ytor med vardera kornstorlek: P60, P80, P120
 • Rengör ytan med Double Coat Avfettning
 • Måla 1 lager Double Coat och utvärdera vilken slipning som inte gav silikonögon
 • Om du kom fram till att P80 var rätt svar så slipas nu HELA ytan med P80
 • Rengör ytan med Double Coat Avfettning
 • Grundmåla 1-2 lager IJmopox ZF Primer
 • Slipa grundfärgen slät
 • Rengör ytan med Double Coat Avfettning
 • Måla 3 lager Double Coat

Gelcoat i bra skick:

 • Sanera silikon
 • Tvätta med M4605
 • Testslipa 3 små ytor där du vet att det är störst risk för silikonögon med vardera kornstorlek: P60, P80, P120, P180
 • Rengör ytan med Double Coat Avfettning
 • Måla 1 lager Double Coat och utvärdera vilken slipning som inte gav silikonögon
 • Om du kom fram till att P120 var rätt svar så slipas nu HELA ytan med P120
 • Slipa nu ytan en gång till, denna gång med P240
 • Måla 3 lager Double Coat
 • Om du får silikonögon någonstans brukar det lösa sig genom att slipa lokalt med P120 och sedan med P240 och sedan fläckmåla. Om inte det hjälper så slipar du med P40 eller P60 och därefter med P180 och så fläckmålar du. Genom att arbeta på detta sättet med att testa ytan och våga offra färg så kommer man snart runt problemet med silikonögon.