Aluminium

Aluminium målas med lösningsmedelsbaserad epoxi. Det ger högsta möjliga styrka, vidhäftning och hållbarhet mot oxidation.

Vår lösningsmedelsbaserade epoxi heter IJmopox och har högre kvalité gentemot andra produkter på marknaden, dels har vi högre torrhalt (mer epoxi, mindre lösningsmedel), men även härdare som inte är forcerade med acceleratorer (ger styrka och bättre genomhärdning). IJmopox kan målas i plusgrader med pensel, roller eller spruta.

Första lagret IJmopox ZF Primer måste appliceras samma dag som slipning av aluminium.

För detaljerade arbetsbeskrivningar se systemdatablad.

 

Under vattenlinjen

Måla 2 lager IJmopox ZF Primer på P60 slipad aluminium, eller blästrad yta.

Spackla med Variopox Filler och/eller Finishing Filler.

Måla 3 lager IJmopox HB Coating

 

Över vattenlinjen

Måla 2 lager IJmopox ZF Primer på P60 slipad aluminium, eller blästrad yta.

Spackla med Variopox Filler på stora skador/bucklor

Spackla med Variopox LG för att rikta ytor eller spackla över svetsar.

Spackla med Finishing Filler över Filler/Lg för bättre finish, eller på små ojämnheter.

Måla 2 lager IJmopox HB Coating

Måla 3 lager Double Coat

Bilden visar en båt byggd av Hapé Metallworks där han använder vårt färgsystem.

Målad aluminium

Laga skador enligt anvisning ovan, dvs fäckmåla med IJmopox. Om den gamla färgen är i gott skick måla 3 lager Double Coat. Om den gamla täckfärgen är i dåligt skick och måste slipas bort men den gamla grundfärgen (epoxi) fortfarande har god vidhäftning och kvalité: måla 2 lager HB och sen 3 lager Double Coat.