TRÄ – OVAN VATTENLINJEN (fribord)

BESKRIVNING

Detta system beskriver hur en träskiva, eller en bordsskiva kan beläggas med ett transparent högblank tvåkomponentsfärgsystem av epoxi och polyuretanlack.

 

YTA

Torrt trä i gott skick. Fuktmät med en Skipper 5 för att konstatera att materialfukthalten är lägre än 12 %, högre fuktvärden kan resultera i delaminering och dålig hållbarhet över tid.

 

FÖRBEREDELSE AV YTA

Nytt trä

 1. Slipa helt nytt trä, speciellt oljiga och feta träslag som Oregon pine, teak, iroko och furu;
 2. Ytan ska vara torr och fri från fett, lösa partiklar och annan förorening (fukthalt högst 12%, använd en Skipper 5, från Tramex);
 3. Ta bort allt damm och rester från ytan. Använd Double Coat Avfettning + mikrofiberduk.

 

Underhåll/renovering

 1. Rengör ytan noggrant med färskvatten för att avlägsna all förorening som saltavlagringar, smuts, fett och andra främmande ämnen, med lämpligt rengöringsmedel, exempelvis M 4605 och/eller 3M Scotch-Weld Cleaner;
 2. Ta bort gamla färgskikt helt (även enkomponentfärger, även när dessa är i gott skick) med färgborttagningsmedel eller genom att slipa. Vid användning av färgborttagningsmedel ska ytan rengöras efteråt med vatten följt av Double Coat Avfettning.
 3. Tidigare lager av tvåkomponentsfärg som har god vidhäftning och som är i gott skick ska slipas; helst med sandpapper;
 4. Ytan ska vara torr och fri från fett, lösa partiklar och annan förorening (fukthalt högst 12%);
 5. Ta bort allt damm och rester från ytan. Använd Double Coat Avfettning + mikrofiberduk.

 

PRODUKTER OCH TÄCKFÖRMÅGA

Variopox Filler Grovspackel
Variopox Injektion trägrund 0,2 l/m2
Variopox Topcoat XD UV-epoxi 0,3 l/m2
Double Coat Karat betsande grundlack 0,1-0,3 l/m2
Double Coat Dubbel UV Flexibel 2-k fenrissa 0,2-0,45 l/m2
Double Coat Förtunning
Double Coat Avfettning

APPLICERING

Nytt trä, solid kulör

 1. Pensla ett lager Variopox Injektion för att porfylla det sugande underlaget.  Arbeta med penseln för att producera samma ”våta blankhet” över hela yta utan matta fläckar där epoxin sugits in helt i träet. Målsättningen med en bra grundning av trä är att producera ett jämnt ”icke-sug”. På så vis vet du att ytan får rätt konservering. Epoxi tillåter dig att stryka den första timmen emedan den är våt, på så vis går du hela tiden tillbaka till problemområden och stryker mer för att skapa denna jämnhet i grundlagret. Slipa efter härdning – om du väntar 48 timmar före du slipar är epoxislipdammet inte allergiframkallande;
 2. Applicera 1-2 lager Variopox Topcoat XD, 0,2 – 4 m2/kg (0,3 – 3,6 m2/l) med en total skikttjocklek med 0,2-5 mm;
 3. Slipa efter härdning i 14 dagar med kornstorlek P120-180; 
 4. Applicera 4-5 lager Double Coat Dubbel UV för en högblank finish,åtgång totalt 0,45 l/m2.
 5. Ersätt Double Coat Dubbel UV med Double Coat Karat för en betsad ton i de första lagren för ökat liv och djupare ton i träet, samt för att få en jämnare ton på trä som bleknat eller har ojämn ton

 

ÖVRIG INFORMATION

  • Trä
   Trä är ett levande naturmaterial som bryts ned av fukt, svamp och mögel. Hastigheten på denna nedbrytning beror på en rad faktorer- träslag, temperatur, fukthalt, vatten. Att lyckas väl med ett lacksystem kommer att förlänga träets livslängd avsevärt. Tropiska träslag innehåller ofta föroreningar av olika slag och därför är det extra viktigt att slipa och rengöra med Double Coat Avfettning, för att undvika missfärgning, långsam härdning, blåsbildning och dålig vidhäftning.
  • Snickerier
   Bordsskivor består ofta av olika delar som sammanfogas med hjälp av lim. Som lim för dessa delar eller för faner rekommenderar vi användning av tvåkomponentslim baserade på epoxihartser. Användning av andra typer av lim kan orsaka ytdefekter i beläggningssystemet. Vi rekommenderar Variobond för sammanfogning av ytor med dålig passform, eller Variopox Universal för ytor med god passform.
  • Krympning
   Under vissa förhållanden, såsom exponering för höga temperaturer, har epoxihartser en tendens att uppvisa överdriven krympning. Krympning kan orsaka ytdefekter i färgsystemet. Krympning kan undvikas när epoxihartserna får härda helt vid rumstemperatur. Det är däremot en god idé att försiktigt driva ut luftblåsor ut epoxin när den fortfarande är våt med hjälp av en varmluftspistol. Låt epoxin Variopox Topcoat XD och XD-D härda i 14 dagar före applicering av det transparenta lacksystemet Double Coat.
  • Bets
   När flera lager Karat appliceras kommer träet att upplevas som något mörkare och får mer liv. Du avgör själv hur många lager som passar. Att undvika Karat och endast lacka med en helt transparent finish, Dubbel UV, kan å andra sidan ge ett platt och trist utseende, men det beror helt på träslag och önskad slutfinish. Det är mycket enkelt att nå rätt ton i träet med Karat, och pigmenten i lacken skyddar träet extra bra. Det är alltså alltid bättre att använda Karat än att förbehandla trä med en bets (vattenbaserad/ spritbaserad). Om en bets ändå används vänta minst 7 dagar från bets till applicering av Variopox Injektion. En annan nackdel med att betsa först är att det är svårare att slipa ytan utan att förstöra betsen, och Karat har den fördelen att det är enklare att slipa utan att påverka tonen.
  • Förstärkning med Variopox Glasfiberväv
   Vid behov kan epoxin förstärkas med Variopox Glasfiberväv 160 g/m2. Den ger extra styrka i epoxin och kan motverka sprickbildning över tid om konstruktionen är svag. Glasfiberväven blir osynlig i epoxin. Vi rekommenderar att glasfiberväven läggs i första lagret Variopox Topcoat XD som läggs lite tunnare så att glasfibern kan rollas med en lamineringsroller för att driva ur luft. Applicera ett tjockt lager epoxi emedan det föregående lagret är något klibbigt.

 

 • Slipning

 • En varaktig vidhäftning uppnås genom noggrann förberedelse av ytan. Detta kan åstadkommas genom slipning. Slipning är också en nödvändighet när tiden mellan olika färglager övergår den maximala övermålningstiden för en viss produkt i en viss temperatur (se produktblad). Vid applicering av täckfärgen (Double Coat) slipa lite finare för varje lager.
 • LACKSICKEL: Om du fått en rinning eller en skarv i ett lacklager, oavsett om det är i sista lagret eller i ett av de första lacklagren, så är bästa sättet att få ned ojämnheten att först sickla med Mirka Hajfena Lacksickel. Genom sickling får du mycket snabbt och säkert ned ojämnheten och kan sedan slipa utan risk för att slipa igenom. Om du inte sicklas och bara slipar ökar risken för att sandpappret ”böjer” sig över lackdefekten och du slipar igenom lacken bredvid defekten istället för att avverka defekten.
 • Se tabell nedan för rekommenderade kornstorlekar:
 • Kornstorlek Rekommeneras för
  P24 – P36 Slipa stål före grundning med epoxi primer: IJmopox ZF primer
  P60 Slipa polyester gelcoat och laminat före applicering av lösningsmedelsfri epoxi, epoxilim och limpasta
  P60 – P80
  • Avlägsna gamla färglager; slipa efter skrapning med Pro Scraper,
  • Slipa gelcoat före applicering av epoxispackel
  • Slipa aluminium före applicering av IJmopox ZF primer (P60)
  P120
  • Slipa polyester gelcoat eller epoxi grundfärg inför spackling med polyesterspackel
  • Slipa epoxiharts typ Variopox Injektion, Variopox Impregnering eller Variopox Universal
  P120 – P180
  • Slipa gelcoat före målning med epoxiprimer IJmopox ZF Primer eller IJmopox HB Coating
  • Första grovslipning av gelcoat (som ej är planerad att grundmålas med epoxifärg); därefter slipa med P240
  • Slipa rent trä inför första lagret epoxi sealer Variopox Injekion (arbeta in första lagret i rent trä med pensel noga)
  • Slipa rent trä före första lagret oljelack Le Tonkinois fernissa (arbeta in första lagret i rent trä med pensel noga)
  • Slipa grundmålat trä inför vidare behandling med epoxi Variopox eller 2-k polyuretan sträckfärg / sträcklackDouble Coat eller traditionell linoljelack Le Tonkinois fernissa
  • Slipa epoxispackel eller polyesterspackel; fläckmåla sedan spacklingarna med ett lager IJmopox
  • Slipa IJmopox ZF primer eller IJmopox HB coating mellan lagren (när övermålningstiden passerats, välj P180)
  P180 – P240
  • Slipa lösningsmedelsbaserad epoxiprimer  (IJmopox ZF primer eller IJmopox HB Coating) före målning med Double Coat
  • Slipa lösningsmedelsfri epoxi, epoxiplast, epoxiharts, epoxispackel, epoxilim, epoxispackel (Variopox Injektion, Variopox Impregnering, Variopox Universal, Variopox Topcoat XD, Variopox Topcoat XD-D, Variopox Filler, Variopox Finishing Filler, etc) före lackering med 2-komponent polyuretan Double Coat
  • Slipa mellan lacklager båtlack Le Tonkinois för ökad finish i varje lager
  P240
  • Slipa gelcoat före lackering med första 2k polyuretan sträckfärg Double Coat, om gelcoaten är gammal slipa före P240 med P120 (se P120)
  • Slipa första lacklagret 2k polyuretan sträckfärg Double Coat om finishen påverkats negativt att en undermålig yta
  P320 – P400 Slipa första lagret Double Coat inför andra lagret
  P400 – 500

  Mirlon Total XF

  • Slipa slipa ljusa kulörer 2k polyuretan sträckfärg Double Coat sträckfärg inför slutstrykningen
  • Slipa mörka kulörer 2k polyuretan sträckfärg Double Coat sträckfärg inför slutstrykningen (P500 därefter med Mirlon Total XF)
  P600 och upp
  • P600-800 Slipa Double Coat inför slutstykning
  • P800 Slipa efter sickling av lackdefekt för att producera en slät yta
  • P1000 Våtslipa med Abralon med slipmaskin för att avverka små defekter i gelcoat eller lack, exempelvis damm eller slitage eller matta fläckar
  • P1200 Våtslipa för hand med flexibla slipark / Novastar Flex för att avverka små defekter
  • P1500 Våstslipa för hand med flexibla slipark / Novastar Flex för att avverka små defekter
  • P2000 Våstlipa med maskin med Abralon på matt gelcoat eller lackerad yta som våtslipats med P1000-1500
  • P3000 Våtslipa med maskin med Abralon för att producera glans på ljusa yta som våtslipats med P2000, och som ska maskinpoleras med Marine Rubbing Pro + Gul hård skumpad
  • P4000 Våtslipa med maskin med Abralon för att producera glans på mörka lacker som våtslipats med P2000 eller P3000 och som sedan ska maskinpoleras med Marine Rubbing Pro + Gul hård skumpad eller mjuk Svart högglans polerpad
  • Ytor som våtslipas och poleras ska alltid stängas med Super DoubleCoat Paste Wax för att befästa glansen

 

 • Exempel på applikationsschema transparent finish

 • Steg Torr filmtjocklek (µm) Åtgång m2/l Övermålningsinterval vid 20 ℃ Förberedelse inför nästa steg
  1 Förbehandling
  2 Variopox Injektion n.a. n.a. 16 timmar Slipa P120. Reparera skador ev. ned Variobond eller Variobond Mahogny och slipa med P180.
  3 Variopox Topcoat XD n.a. n.a. 14 dagar
  4 Lacka första lagret Double Coat: Karat i önskad ton, teak, ek eller mahogny 40 10,0 24 timmar Pensla eller rolla med filtroller
  Lacka andra lagret Double Coat: Karat i önskad ton 40 10,0 24 timmar Målning inom 48 timmar kräver ingen förberedelse i form av slipning, annars slipa med P240-400
  Lacka tredje lagret Double Coat: Dubbel UV 40 10,0 24 timmar
  4 Lacka fjärde lagret Double Coat: Dubbel UV 40 10,0 24 timmar Slipa inför slutstrykning med P500
  5 Lacka femte lagret Double Coat: Dubbel UV 40 10,8

SÄKHERHET OCH DOKUMENTATION

För detajerad information om produkterna som nämns i detta färgsystem konsultera TDS, tekniska produktblad för varje produkt, eller MSDS säkerhesdatablad. Besök www.de-ijssel-coatings.se