STÅL – UNDER VATTENLINJEN

BESKRIVNING

Detta system beskriver hur ytorna under vattenlinjen, dvs båten/fartygets botten, kan behandlas med ett korrosionsskyddande färgsystem av epoxi; epoxibehandla stål. Måla stål med epoxi. Rostskydda stål.

 

YTA

Stål, i gott skick.

OBS Det är olämpligt måla rostfritt stål, galvat stål ska ha stått utomhus i 4-5 år för att god vidhäftning och hållbarhet ska kunna produceras med detta färgsystem.

 

FÖRBEREDELSE AV YTA

Nyproduktion

1 Avlägsna shop primers även kallad verkstadsprimer, samt korrosion/rost genom blästring till ISO Sa2 1/2 eller slipning till ISO St:3;

2. Ytan ska vara fri från föroreningar och fett, lösa partiklar.

Underhåll/renovering

 1. Rengör ytan från smuts, salt, fett, sot, vax mm. företrädesvis genom högtryckstvättning och lämpligt rengöringsmedel, exempelvis M 4605;
 2. Avlägsna rost och korrosion och all färg med dålig vidhäftning (även all 1-k-färg i gott skick), genom blästring till ISO Sa2 1/2 eller slipning till ISO St:3;
 3. Gammal 2-k färg med god vidhäftning och i gott skick ska slipas, antingen genom lågtrycksblästring eller slipning;
 4. Rengör ytan och låt torka.

 

PRODUKTER OCH TÄCKFÖRMÅGA

Variopox Filler Epoxispackel
Variopox Finishing Filler Epoxi finspackel
IJmopox ZF primer Häftprimer med korrosionsskydd, ca. 0,18 l/m2
IJmopox HB coating Byggande grundfärg med korrosionsskydd, ca. 0,3 l/m2 –
IJmopox Förtunning
Double Coat Avfettning

 

APPLICERING

Nytt stål

 1. Applicera direkt efter förberedelse av ytan 2 lager ZF Primer med minst 100 μm (min. sträckförmåga 0,18l/m2), max. 1 lager per dag;
 2. Spackla efter behov skador och bucklor, med Variopox Filler och/eller Finishing Filler;
 3. Applicera 3 lager (1 lager/dag) med IJmopox HB Coating med minst 225 mikron (min sträckförmåga 0,3 l/m2 per lager);
 4. Vaxa botten med Super Doublecoat, eller måla anti fouling

Underhåll, tidigare målat stål

 1. Applicera som punktreparation på skadade och kala områden 1-2 lager IJmopox ZF primer till totalt torrfilmtjocklek på 100 m (minsta färgåtgång ca 0,18 l/m2);
 2. Reparera små skador och bucklor vid behov med Variopox Filler eller Variopox Finishing Filler;
 3. Applicera 3 lager IJmopox HB Coating till en total torrfilmtjocklek på totalt 225 mikron (minst färgåtgång ca. 0,15 l/m2 per lager);
 4. Vaxa botten med Super Doublecoat, eller måla anti fouling

 

ÖVRIG INFORMATION

 

 • Gammal färg: 1-komponent eller 2-komponent?

 • När den gamla färgen är av okänd kvalitet avgörs det genom ett test. Blöt en trasa med Double Coat Avfettning och lägg an mot ytan och låt verka i en kvart. Kontrollera ytan. Om den gamla färgen inte har löst upp sig, ej blivit mjuk och ej lossnar enkelt så är det med största sannolikhet 2-komponent. Endast då är det okej att övermåla med det färgsystem som beskrivs här . All färg som reagerar ska avlägsnas.

 

 • Lagning av skador och bucklor

 • Spackla med Variopox Filler alla skador. Om skadan är grund välj enbart Variopox Finishing Filler som ger en mycket fin yta. När stora mänger Variopox Filler eller Variopox LG använts kan finspacklet Variopox Finishing Filler användas för att efterspackla för att få en riktigt fin spackling. Allt spackel måste övermålas med IJmopox HB Coating. Slipa ytan efter härdning av spacklet och rengör med Double Coat Avfettning. Slipade ytor av ny färg/spackel ska alltid rengöras med denna avfettning före vidare behandling.

 

 • Hållbarhet och förberedelse av en yta

 • Hållbarheten hos ett färgsystem beror på flera parameter, bland annat: total filmtjocklek, metod, graden av hantverksmässighet, de miljöförhållanden som färgen applieras och härdar i. Otillräcklig förberedelse av ytan kan resultera i blåsbildning och brist på vidhäftning.
 • Överlappa med färgsystem under vattenlinjen

När en överlappning görs det färgsystem som används under vattenlinjen, observera att anti foulings(bottenfärg, s k kopparfärg) inte kan övermålas med tvåkomponentsprodukter såsom Double Coat, IJmopox ZF primer eller IJmopox HB coating.

 

 • Relation mellan torr/våt filmtjock

 • Volym % IJmopox thinner 0 3 6 9 12
  Våt färg, IJmopox ZF primer vid 50 µm torr filmtjocklek 91 94 96 99 102
  Våt färg, IJmopox HB coating vid 75 µm torr filmtjocklek 107 110 113 117 120

 

 • Slipning

 • En varaktig vidhäftning uppnås genom noggrann förberedelse av ytan. Detta kan åstadkommas genom slipning. Slipning är också en nödvändighet när tiden mellan olika färglager övergår den maximala övermålningstiden för en viss produkt i en viss temperatur (se produktblad). Vid applicering av täckfärgen (Double Coat) slipa lite finare för varje lager.
 • LACKSICKEL: Om du fått en rinning eller en skarv i ett lacklager, oavsett om det är i sista lagret eller i ett av de första lacklagren, så är bästa sättet att få ned ojämnheten att först sickla med Mirka Hajfena Lacksickel. Genom sickling får du mycket snabbt och säkert ned ojämnheten och kan sedan slipa utan risk för att slipa igenom. Om du inte sicklas och bara slipar ökar risken för att sandpappret ”böjer” sig över lackdefekten och du slipar igenom lacken bredvid defekten istället för att avverka defekten.
 • Se tabell nedan för rekommenderade kornstorlekar:
 • Kornstorlek Rekommeneras för
  P24 – P36 Slipa stål före grundning med epoxi primer: IJmopox ZF primer
  P60 Slipa polyester gelcoat och laminat före applicering av lösningsmedelsfri epoxi, epoxilim och limpasta
  P60 – P80
  • Avlägsna gamla färglager; slipa efter skrapning med Pro Scraper,
  • Slipa gelcoat före applicering av epoxispackel
  • Slipa aluminium före applicering av IJmopox ZF primer (P60)
  P120
  • Slipa polyester gelcoat eller epoxi grundfärg inför spackling med polyesterspackel
  • Slipa epoxiharts typ Variopox Injektion, Variopox Impregnering eller Variopox Universal
  P120 – P180
  • Slipa gelcoat före målning med epoxiprimer IJmopox ZF Primer eller IJmopox HB Coating
  • Första grovslipning av gelcoat (som ej är planerad att grundmålas med epoxifärg); därefter slipa med P240
  • Slipa rent trä inför första lagret epoxi sealer Variopox Injekion (arbeta in första lagret i rent trä med pensel noga)
  • Slipa rent trä före första lagret oljelack Le Tonkinois fernissa (arbeta in första lagret i rent trä med pensel noga)
  • Slipa grundmålat trä inför vidare behandling med epoxi Variopox eller 2-k polyuretan sträckfärg / sträcklackDouble Coat eller traditionell linoljelack Le Tonkinois fernissa
  • Slipa epoxispackel eller polyesterspackel; fläckmåla sedan spacklingarna med ett lager IJmopox
  • Slipa IJmopox ZF primer eller IJmopox HB coating mellan lagren (när övermålningstiden passerats, välj P180)
  P180 – P240
  • Slipa lösningsmedelsbaserad epoxiprimer  (IJmopox ZF primer eller IJmopox HB Coating) före målning med Double Coat
  • Slipa lösningsmedelsfri epoxi, epoxiplast, epoxiharts, epoxispackel, epoxilim, epoxispackel (Variopox Injektion, Variopox Impregnering, Variopox Universal, Variopox Topcoat XD, Variopox Topcoat XD-D, Variopox Filler, Variopox Finishing Filler, etc) före lackering med 2-komponent polyuretan Double Coat
  • Slipa mellan lacklager båtlack Le Tonkinois för ökad finish i varje lager
  P240
  • Slipa gelcoat före lackering med första 2k polyuretan sträckfärg Double Coat, om gelcoaten är gammal slipa före P240 med P120 (se P120)
  • Slipa första lacklagret 2k polyuretan sträckfärg Double Coat om finishen påverkats negativt att en undermålig yta
  P320 – P400 Slipa första lagret Double Coat inför andra lagret
  P400 – 500

  Mirlon Total XF

  • Slipa slipa ljusa kulörer 2k polyuretan sträckfärg Double Coat sträckfärg inför slutstrykningen
  • Slipa mörka kulörer 2k polyuretan sträckfärg Double Coat sträckfärg inför slutstrykningen (P500 därefter med Mirlon Total XF)
  P600 och upp
  • P600-800 Slipa Double Coat inför slutstykning
  • P800 Slipa efter sickling av lackdefekt för att producera en slät yta
  • P1000 Våtslipa med Abralon med slipmaskin för att avverka små defekter i gelcoat eller lack, exempelvis damm eller slitage eller matta fläckar
  • P1200 Våtslipa för hand med flexibla slipark / Novastar Flex för att avverka små defekter
  • P1500 Våstslipa för hand med flexibla slipark / Novastar Flex för att avverka små defekter
  • P2000 Våstlipa med maskin med Abralon på matt gelcoat eller lackerad yta som våtslipats med P1000-1500
  • P3000 Våtslipa med maskin med Abralon för att producera glans på ljusa yta som våtslipats med P2000, och som ska maskinpoleras med Marine Rubbing Pro + Gul hård skumpad
  • P4000 Våtslipa med maskin med Abralon för att producera glans på mörka lacker som våtslipats med P2000 eller P3000 och som sedan ska maskinpoleras med Marine Rubbing Pro + Gul hård skumpad eller mjuk Svart högglans polerpad
  • Ytor som våtslipas och poleras ska alltid stängas med Super DoubleCoat Paste Wax för att befästa glansen

 

 • Exempel på applikationsschema

 • Steg Torr filmtjocklek (µm) Åtgång m2/l Övermålningsinterval vid 20 ℃ Förberedelse inför nästa steg
  1 Förbehandling
  2 Första lagret IJmopox ZF primer 50 11,0 16 timmar Målning inom 72 timmar kräver ingen förberedelse, passeras tiden mattslipa med P180
  Andra lagret IJmopox ZF Primer 50 11,0 16 timmar
  4 Spackla med Variopox Filler / LG / Finishing Filler n.a. n.a. 48 timmar Slipa spacklet med P180.
  5 Första lagret HB Coating 50 9,3 8 timmar Målning inom 72 timmar kräver ingen förberedelse, passeras tiden mattslipa med P180. Späd med 10 % IJmopox Förtunning.
  6 Andra lagret HB Coating, i avvikande kulör från föregående lager 50 9,3 8 timmar
  7 Tredje lager HB i avvikande kulör från föregående lager 40 9,3 8 timmar måla anti fouling 8-12 timmar efter sista lagret HB, eller vaxa 48 timmar efter sista lagret HB

 

SÄKHERHET OCH DOKUMENTATION

För detajerad information om produkterna som nämns i detta färgsystem konsultera TDS, tekniska produktblad för varje produkt, eller MSDS säkerhesdatablad. Besök www.de-ijssel-coatings.se