STÅL – INTERIÖR

BESKRIVNING

Systemet beskriver hur en stålbåtbåt målas interiört med ett tvåkomponent färgsystem av epoxi, samt synliga ytor med ett färgsystem av polyuretan. Systemet kan användas på nytt eller gammalt stål. Systemet ger ett mycket gott korrosionsskydd, samt hög rep- och slagtålighet, kemikalie- och lösningsmedelbeständighet.

YTA

Stål, i gott skick.

OBS Det är alltid olämpligt att måla rostfritt stål. Galvat behöver ha stått utomhus i 4-5 år för att kunna behandlas med detta färgsystem.

 

FÖRBEREDELSE AV YTA

Nyproduktion

 1. Avlägsna shop primers även kallad verkstadsprimer, samt korrosion/oxidation genom blästring till ISO Sa 2 1/2 eller grov slipning till ISO St:3;
 2. Ytan ska vara fri från föroreningar och fett, lösa partiklar. Vatten och M 4605 är ett gott alternativ;

Underhåll/renovering

 1. Rengör ytan från smuts/fett,/salt/olja genom högtryckstvättning och lämpligt rengöringsmedel, exempelvis M 4605 och vatten, eller 3M Industrial Cleaner Spray;
 2. Avlägsna all 1-k färg, korrosion/rost samt 2-k färg i dåligt skick genom genom blästring till ISO Sa 2 1/2 eller grov slipning till ISO St:3;
 3. Gammal 2-k färg med god vidhäftning lågtryckblästras eller slipas;
 4. Rengör ytan genom tvättning och låt torka, avfetta ytan före målning med Double Coat Avfettning.

 

PRODUKTER OCH TÄCKFÖRMÅGA

Variopox Filler / LG Grovspackel / lättviktspackel för bredspackling
Variopox Finishing Filler Finspackel
IJmopox ZF primer Häftprimer med korrosionsskydd, ca. 0,1 l/m2
Variopox Rolcoating Byggande grundfärg med korrosionsskydd, totalt ca. 0,15-0,3 l/m2
IJmopox HB Coating Alternativ till Rolcoating, måla HB med 0,22 l/m2
Double Coat Halvblank Täckfärg tot. ca. 200 g/m2
Double Coat Anti Slip – för halkfria zoner
Double Coat Förtunning – Åtgång beror på en lång rad olika faktorer
Double Coat Avfettning – Åtgång beror på en lång rad olika faktorer

Variopox Rolcoating är idealisk som täckfärg interiört eftersom den dels är lösningsmedelfri (lufktfri under målning) och den har exceptionellt hög tålighet mot kemikalier och petroleum, dessutom ger den en blank yta som är enkel att hålla ren. Rolcoating levereras i valfri RAL-kulör. Använd endast Variopox Rolcoating på dolda ytor – stuvfack, kölsvin, bakom paneler, etc. Eftersom Rolcoating är lösningsmedelsfri härdar den oavsett om utrymmet är dåligt ventilerat, men temperaturen måste vara minst 15 C i hela 24 timmar för lyckad härdning, detta ska ej tummas på.

När temperaturen i din miljö inte erbjuder +15 C väljer du istället IJmopox HB Coating, den härdar sålänge det är plusgrader. Finns som vit, svart eller grå, samt valfri RAL-kulör. HB ger en matt finish och eftersom både ZF och HB innehåller lösningsmedel måste utrymmet ha god luftcirkulation. Sätt på en fläkt 30 minuter efter målning och i några timmar, för att driva undan lösningsmedel som annars kan stanna kvar i fickor i en båt. Om inte lösningsmedlen vädras bort kommer inte ZF och HB att härda.

Synliga ytor i en båt som utsätts för viss form av uv-strålning, eller där kraven på hög finish är viktig väljer du att måla med Double Coat Halvblank. Denna färg finns i 10.000 kulörer, men även den innehåller lösningsmedel så vädring efter målning är mycket viktig. Double Coat härdar i minst 12 C.

I de fall utrymmena i båten behöver klassas med ett certifierat flamskydd måla med IJmopox FR Coating (Fire Resistant). Denna övermålas sedan med Double Coat Halvblank för rätt kulör och finish.

 

APPLICERING

Nytt stål: kölsvin, stuvfack, bakom paneler, dvs dolda ytor

 1. Applicera 1 lager ZF Primer med en skikttjocklek på 50 μm (min. sträckförmåga 0,1 l/m2).
 2. Spackla efter behov skador och bucklor med ett Variopox-spackel;
 3. Dolda ytor målas med 1-2 lager Variopox Rolcoating, total skikttjocklek 150 μm (min sträckförmåga0,15 l/m2;
 4. Alternativ till Rolcoating, måla istället två lager HB Coating, tot. 150 μm (0,22 l/m2);
 5. Synliga ytor som utsätts för estetisk prövning eller UV-strålning: först med ZF och HB, eller enbart några lager ZF, eller ZF och Rolcoating, därefter avslutas målningen med 2 Double Coat Halvblank för rätt kulör, glans och finish (Double Coat ger en UV-beständig yta med ”högre/bättre finish” än Rolcoating eller HB 

Underhåll, tidigare måla stål

 1. Fläckmåla skador med öppen aluminium med ett lager ZF Primer;
 2. Spackla/laga efter behov med ett Variopox-spackel;
 3. Applicera ett till två lager Rolcoating (alt. HB Coating)
 4. Synliga ytor stryks med 2 lager Double Coat Halvblank

 

ÖVRIG INFORMATION

 • Halkskyddsfärg

 • Blanda färgen noggrant (bas + härdare + anti slip) och applicera i ett jämnt lager med skumroller. Använd gärna Anti Slip i de två sista lagren eftersom det ger god övning i att måla med halkskyddsfärg, men om du har gjort det tidigare så räcker det att ha Anti Slip i sista lagret. Att måla halkskyddsfärg handlar om noggrann omrörning, rolla ut färgen väl i olika riktningar för att få en jämn spridning och undvika få flammiga fält.

 

 • Stuvfack, ankarboxar och kölsvin

Det är inte ovanligt att dessa områden är hårt kontaminerade av olja, fett och smuts. Var extra nogrann vid rengöring och slipning för att skapa förutsättning för god vidhäftning för färgsystemet. Tvätta, slipa, tvätta. Inled exempelvis med 3M Scotch-Weld Cleaner Spray, följt av vatten + M 4605. När ytan är ”ren” ta Double Coat Avfettning på en mikrofiberduk och rengör. Nu kan du slipa utan risk för att slipa in smuts i ytan. Efter slipning, dvs före målning, rengör igen med Double Coat Avfettning.

 

 • Gammal färg: 1-komponent eller 2-komponent?

 • När den gamla färgen är av okänd kvalitet avgörs det genom ett test. Blöt en trasa med Double Coat Avfettning och lägg an mot ytan och låt verka i en kvart. Kontrollera ytan. Om den gamla färgen inte har löst upp sig, ej blivit mjuk och ej lossnar enkelt så är det med största sannolikhet 2-komponent. Endast då är det okej att övermåla med det färgsystem som beskrivs här . All färg som reagerar ska avlägsnas.

 

 • Lagning av skador och bucklor

 • Spackla med Variopox Filler alla skador. Om skadan är grund välj enbart Variopox Finishing Filler som ger en mycket fin yta. När stora mänger Variopox Filler eller Variopox LG använts kan finspacklet Variopox Finishing Filler användas för att efterspackla för att få en riktigt fin spackling. Allt spackel måste övermålas med IJmopox HB Coating. Slipa ytan efter härdning av spacklet och rengör med Double Coat Avfettning. Slipade ytor av ny färg/spackel ska alltid rengöras med denna avfettning före vidare behandling.

 

 • Hållbarhet och förberedelse av en yta

 • Hållbarheten hos ett färgsystem beror på flera parameter, bland annat: total filmtjocklek, metod, graden av hantverksmässighet, de miljöförhållanden som färgen applieras och härdar i. Otillräcklig förberedelse av ytan kan resultera i blåsbildning och brist på vidhäftning.

 

 • Relation mellan torr/våt filmtjock

 • Volym % IJmopox thinner 0 3 6 9 12
  Våt färg, IJmopox ZF primer vid 50 µm torr filmtjocklek 91 94 96 99 102
  Våt färg, IJmopox HB coating vid 50 µm torr filmtjocklek 71 74 76 78 80
  Volume % Double Coat Förtunning 0 2 4 6 8
  Våt färg, Double Coat vid 40 µm torr filmtjocklek thickness 77 78 80 82 84

 

 • Slipning

 • En varaktig vidhäftning uppnås genom noggrann förberedelse av ytan. Detta kan åstadkommas genom slipning. Slipning är också en nödvändighet när tiden mellan olika färglager övergår den maximala övermålningstiden för en viss produkt i en viss temperatur (se produktblad). Vid applicering av täckfärgen (Double Coat) slipa lite finare för varje lager.
 • LACKSICKEL: Om du fått en rinning eller en skarv i ett lacklager, oavsett om det är i sista lagret eller i ett av de första lacklagren, så är bästa sättet att få ned ojämnheten att först sickla med Mirka Hajfena Lacksickel. Genom sickling får du mycket snabbt och säkert ned ojämnheten och kan sedan slipa utan risk för att slipa igenom. Om du inte sicklas och bara slipar ökar risken för att sandpappret ”böjer” sig över lackdefekten och du slipar igenom lacken bredvid defekten istället för att avverka defekten.
 • Se tabell nedan för rekommenderade kornstorlekar:
 • Kornstorlek Rekommeneras för
  P24 – P36 Slipa stål före grundning med epoxi primer: IJmopox ZF primer
  P60 Slipa polyester gelcoat och laminat före applicering av lösningsmedelsfri epoxi, epoxilim och limpasta
  P60 – P80
  • Avlägsna gamla färglager; slipa efter skrapning med Pro Scraper,
  • Slipa gelcoat före applicering av epoxispackel
  • Slipa aluminium före applicering av IJmopox ZF primer (P60)
  P120
  • Slipa polyester gelcoat eller epoxi grundfärg inför spackling med polyesterspackel
  • Slipa epoxiharts typ Variopox Injektion, Variopox Impregnering eller Variopox Universal
  P120 – P180
  • Slipa gelcoat före målning med epoxiprimer IJmopox ZF Primer eller IJmopox HB Coating
  • Första grovslipning av gelcoat (som ej är planerad att grundmålas med epoxifärg); därefter slipa med P240
  • Slipa rent trä inför första lagret epoxi sealer Variopox Injekion (arbeta in första lagret i rent trä med pensel noga)
  • Slipa rent trä före första lagret oljelack Le Tonkinois fernissa (arbeta in första lagret i rent trä med pensel noga)
  • Slipa grundmålat trä inför vidare behandling med epoxi Variopox eller 2-k polyuretan sträckfärg / sträcklackDouble Coat eller traditionell linoljelack Le Tonkinois fernissa
  • Slipa epoxispackel eller polyesterspackel; fläckmåla sedan spacklingarna med ett lager IJmopox
  • Slipa IJmopox ZF primer eller IJmopox HB coating mellan lagren (när övermålningstiden passerats, välj P180)
  P180 – P240
  • Slipa lösningsmedelsbaserad epoxiprimer  (IJmopox ZF primer eller IJmopox HB Coating) före målning med Double Coat
  • Slipa lösningsmedelsfri epoxi, epoxiplast, epoxiharts, epoxispackel, epoxilim, epoxispackel (Variopox Injektion, Variopox Impregnering, Variopox Universal, Variopox Topcoat XD, Variopox Topcoat XD-D, Variopox Filler, Variopox Finishing Filler, etc) före lackering med 2-komponent polyuretan Double Coat
  • Slipa mellan lacklager båtlack Le Tonkinois för ökad finish i varje lager
  P240
  • Slipa gelcoat före lackering med första 2k polyuretan sträckfärg Double Coat, om gelcoaten är gammal slipa före P240 med P120 (se P120)
  • Slipa första lacklagret 2k polyuretan sträckfärg Double Coat om finishen påverkats negativt att en undermålig yta
  P320 – P400 Slipa första lagret Double Coat inför andra lagret
  P400 – 500

  Mirlon Total XF

  • Slipa slipa ljusa kulörer 2k polyuretan sträckfärg Double Coat sträckfärg inför slutstrykningen
  • Slipa mörka kulörer 2k polyuretan sträckfärg Double Coat sträckfärg inför slutstrykningen (P500 därefter med Mirlon Total XF)
  P600 och upp
  • P600-800 Slipa Double Coat inför slutstykning
  • P800 Slipa efter sickling av lackdefekt för att producera en slät yta
  • P1000 Våtslipa med Abralon med slipmaskin för att avverka små defekter i gelcoat eller lack, exempelvis damm eller slitage eller matta fläckar
  • P1200 Våtslipa för hand med flexibla slipark / Novastar Flex för att avverka små defekter
  • P1500 Våstslipa för hand med flexibla slipark / Novastar Flex för att avverka små defekter
  • P2000 Våstlipa med maskin med Abralon på matt gelcoat eller lackerad yta som våtslipats med P1000-1500
  • P3000 Våtslipa med maskin med Abralon för att producera glans på ljusa yta som våtslipats med P2000, och som ska maskinpoleras med Marine Rubbing Pro + Gul hård skumpad
  • P4000 Våtslipa med maskin med Abralon för att producera glans på mörka lacker som våtslipats med P2000 eller P3000 och som sedan ska maskinpoleras med Marine Rubbing Pro + Gul hård skumpad eller mjuk Svart högglans polerpad
  • Ytor som våtslipas och poleras ska alltid stängas med Super DoubleCoat Paste Wax för att befästa glansen

 

 • Exempel på applikationsschema

 • Steg Torr filmtjocklek (µm) Åtgång m2/l Övermålningsinterval vid 20 ℃ Förberedelse inför nästa steg
  1 Förbehandling
  2 Första lagret IJmopox ZF primer 50 11,0 16 timmar Målning inom 72 timmar kräver ingen förberedelse, passeras tiden mattslipa med P180
  3 Variopox Rolcoating 75 13,3 4-8 timmar

  Rolcoating kan övermålas så snart ytan är klibbtorr, appliceras nästa lager dagen efter krävs mattslipning för god vidhäftning, samt avfettning

  4 Variopox Rolcoating andra lagret (om inte kulörtäckningen i första lagret är tillräckligt god 75 13,3

 

SÄKHERHET OCH DOKUMENTATION

För detajerad information om produkterna som nämns i detta färgsystem konsultera TDS, tekniska produktblad för varje produkt, eller MSDS säkerhesdatablad. Besök www.de-ijssel-coatings.se