STÅL – DEKORATIVT OBJEKT MÖBEL SKYLT ETC

BESKRIVNING

Systemet beskriver hur ett dekorativt objekt, exempelvis en möbel, ett räcke, en hylla etc av stål eller aluminium målas med ett tvåkomponent färgsystem av epoxi och polyuretan. Systemet ger ett mycket gott korrosionsskydd, samt hög rep- och slagtålighet, kemikalie- och lösningsmedelbeständighet.

 

YTA

Aluminium eller stål, i gott skick.

Detta färgsystem kan appliceras direkt på korrekt förbehandlat aluminium eller stål. Detta system är reptåligt, resistent mot ett brett spektrum av kemikalier och ger utmärkt färg- och glansbevarande. OBS Måla ej rostfritt stål!

 

FÖRBEREDELSE AV YTA

 1. Avlägsna korrosion/oxidation genom blästring med aluminiumoxid eller grov slipning;
 2. Avlägsna shop primers även kallad verkstadsprimer, samt korrosion/oxidation genom blästring till ISO Sa 2 1/2 eller grov slipning till ISO St:3;
 3. Ytan ska vara fri från föroreningar och fett, lösa partiklar. Vatten och M 4605 är ett gott alternativ;
 4. Ytan ska vara fri från föroreningar och fett, lösa partiklar. Använd Double Coat Avfettning;
 5. Applicera första lagret grundfärg, IJmopox ZF Primer, så fort som möjligt, helst samma dag.

 

PRODUKTER OCH TÄCKFÖRMÅGA

IJmofix polyester finspackel
IJmopox ZF primer Häftprimer med korrosionsskydd, ca. 0,3 l/m2
IJmopox Förtunning
Double Coat Täckfärg högblank ca. 300 g/m2
Double Coat Halvblank Täckfärghalvblank ca. 200-300 g/m2
Double Coat Förtunning
Double Coat Avfettning

 

APPLICERING

Exteriört objekt

 1. Applicera 3 lager ZF Primer med en skikttjocklek på 50 μm (min. sträckförmåga 0,1 l/m2).
 2. Spackla efter behov skador och bucklor med ett IJmofix Filler;
 3. Applicera 2-3 lager Double Coat, antingen högblank (standard/Special) eller Halvblank (halvblank: svart och riktigt mörka kulörer måste sprutas, övriga kan rollas)

Interiöra objekt

 1. Applicera 2 lager ZF Primer med en skikttjocklek på tot. 100 μm (min. sträckförmåga 0,25 l/m2).
 2. Spackla efter behov skador och bucklor med IJmofix Filler;
 3. Applicera 2 lager Double Coat i valfri kulör och glans
 4. Om ytan inte alls utsätts för nötning / mekanisk friktion så räcker 1 lager ZF och 1-2 lager Double Coat
 5. OBS mörka kulörer i HALVBLANK finis måste sprutlackeras. Om du vill ha en lågglansig finish i en mörk kulör och inte har möjlighet att spruta, följ nästa steg:
 6. HALVBLANK: Måla Double Coat (högblank)mörk kulör med roller/pensel, övermåla sedan med Double Coat Cabin Varnish (halvblank klarlack utan matteringsmedel).

 

ÖVRIG INFORMATION

 

 • Egenskaper hos aluminium

 • För att uppnå god vidhäftning är det nödvändigt att rengöra ytan noggrant. Applicera omedelbart efter rengöring det första lagret IJmopox ZF primer.

 

 • Gammal färg: 1-komponent eller 2-komponent?

 • När den gamla färgen är av okänd kvalitet avgörs det genom ett test. Blöt en trasa med Double Coat Avfettning och lägg an mot ytan och låt verka i en kvart. Kontrollera ytan. Om den gamla färgen inte har löst upp sig, ej blivit mjuk och ej lossnar enkelt så är det med största sannolikhet 2-komponent. Endast då är det okej att övermåla med det färgsystem som beskrivs här . All färg som reagerar ska avlägsnas.

 

 • Lagning av skador och bucklor

 • Spackla med Variopox Filler alla skador. Om skadan är grund välj enbart Variopox Finishing Filler som ger en mycket fin yta. När stora mänger Variopox Filler eller Variopox LG använts kan finspacklet Variopox Finishing Filler användas för att efterspackla för att få en riktigt fin spackling. Allt spackel måste övermålas med IJmopox HB Coating. Slipa ytan efter härdning av spacklet och rengör med Double Coat Avfettning. Slipade ytor av ny färg/spackel ska alltid rengöras med denna avfettning före vidare behandling.

 

 • Hållbarhet och förberedelse av en yta

 • Hållbarheten hos ett färgsystem beror på flera parameter, bland annat: total filmtjocklek, metod, graden av hantverksmässighet, de miljöförhållanden som färgen applieras och härdar i. Otillräcklig förberedelse av ytan kan resultera i blåsbildning och brist på vidhäftning.

 

 • Relation mellan torr/våt filmtjock

 • Volym % IJmopox thinner 0 3 6 9 12
  Våt färg, IJmopox ZF primer vid 50 µm torr filmtjocklek 91 94 96 99 102
  Våt färg, IJmopox HB coating vid 50 µm torr filmtjocklek 71 74 76 78 80
  Volume % Double Coat Förtunning 0 2 4 6 8
  Våt färg, Double Coat vid 40 µm torr filmtjocklek thickness 77 78 80 82 84

 

 • Slipning

 • En varaktig vidhäftning uppnås genom noggrann förberedelse av ytan. Detta kan åstadkommas genom slipning. Slipning är också en nödvändighet när tiden mellan olika färglager övergår den maximala övermålningstiden för en viss produkt i en viss temperatur (se produktblad). Vid applicering av täckfärgen (Double Coat) slipa lite finare för varje lager.
 • LACKSICKEL: Om du fått en rinning eller en skarv i ett lacklager, oavsett om det är i sista lagret eller i ett av de första lacklagren, så är bästa sättet att få ned ojämnheten att först sickla med Mirka Hajfena Lacksickel. Genom sickling får du mycket snabbt och säkert ned ojämnheten och kan sedan slipa utan risk för att slipa igenom. Om du inte sicklas och bara slipar ökar risken för att sandpappret ”böjer” sig över lackdefekten och du slipar igenom lacken bredvid defekten istället för att avverka defekten.
 • Se tabell nedan för rekommenderade kornstorlekar:
 • Kornstorlek Rekommeneras för
  P24 – P36 Slipa stål före grundning med epoxi primer: IJmopox ZF primer
  P60 Slipa polyester gelcoat och laminat före applicering av lösningsmedelsfri epoxi, epoxilim och limpasta
  P60 – P80
  • Avlägsna gamla färglager; slipa efter skrapning med Pro Scraper,
  • Slipa gelcoat före applicering av epoxispackel
  • Slipa aluminium före applicering av IJmopox ZF primer (P60)
  P120
  • Slipa polyester gelcoat eller epoxi grundfärg inför spackling med polyesterspackel
  • Slipa epoxiharts typ Variopox Injektion, Variopox Impregnering eller Variopox Universal
  P120 – P180
  • Slipa gelcoat före målning med epoxiprimer IJmopox ZF Primer eller IJmopox HB Coating
  • Första grovslipning av gelcoat (som ej är planerad att grundmålas med epoxifärg); därefter slipa med P240
  • Slipa rent trä inför första lagret epoxi sealer Variopox Injekion (arbeta in första lagret i rent trä med pensel noga)
  • Slipa rent trä före första lagret oljelack Le Tonkinois fernissa (arbeta in första lagret i rent trä med pensel noga)
  • Slipa grundmålat trä inför vidare behandling med epoxi Variopox eller 2-k polyuretan sträckfärg / sträcklackDouble Coat eller traditionell linoljelack Le Tonkinois fernissa
  • Slipa epoxispackel eller polyesterspackel; fläckmåla sedan spacklingarna med ett lager IJmopox
  • Slipa IJmopox ZF primer eller IJmopox HB coating mellan lagren (när övermålningstiden passerats, välj P180)
  P180 – P240
  • Slipa lösningsmedelsbaserad epoxiprimer  (IJmopox ZF primer eller IJmopox HB Coating) före målning med Double Coat
  • Slipa lösningsmedelsfri epoxi, epoxiplast, epoxiharts, epoxispackel, epoxilim, epoxispackel (Variopox Injektion, Variopox Impregnering, Variopox Universal, Variopox Topcoat XD, Variopox Topcoat XD-D, Variopox Filler, Variopox Finishing Filler, etc) före lackering med 2-komponent polyuretan Double Coat
  • Slipa mellan lacklager båtlack Le Tonkinois för ökad finish i varje lager
  P240
  • Slipa gelcoat före lackering med första 2k polyuretan sträckfärg Double Coat, om gelcoaten är gammal slipa före P240 med P120 (se P120)
  • Slipa första lacklagret 2k polyuretan sträckfärg Double Coat om finishen påverkats negativt att en undermålig yta
  P320 – P400 Slipa första lagret Double Coat inför andra lagret
  P400 – 500

  Mirlon Total XF

  • Slipa slipa ljusa kulörer 2k polyuretan sträckfärg Double Coat sträckfärg inför slutstrykningen
  • Slipa mörka kulörer 2k polyuretan sträckfärg Double Coat sträckfärg inför slutstrykningen (P500 därefter med Mirlon Total XF)
  P600 och upp
  • P600-800 Slipa Double Coat inför slutstykning
  • P800 Slipa efter sickling av lackdefekt för att producera en slät yta
  • P1000 Våtslipa med Abralon med slipmaskin för att avverka små defekter i gelcoat eller lack, exempelvis damm eller slitage eller matta fläckar
  • P1200 Våtslipa för hand med flexibla slipark / Novastar Flex för att avverka små defekter
  • P1500 Våstslipa för hand med flexibla slipark / Novastar Flex för att avverka små defekter
  • P2000 Våstlipa med maskin med Abralon på matt gelcoat eller lackerad yta som våtslipats med P1000-1500
  • P3000 Våtslipa med maskin med Abralon för att producera glans på ljusa yta som våtslipats med P2000, och som ska maskinpoleras med Marine Rubbing Pro + Gul hård skumpad
  • P4000 Våtslipa med maskin med Abralon för att producera glans på mörka lacker som våtslipats med P2000 eller P3000 och som sedan ska maskinpoleras med Marine Rubbing Pro + Gul hård skumpad eller mjuk Svart högglans polerpad
  • Ytor som våtslipas och poleras ska alltid stängas med Super DoubleCoat Paste Wax för att befästa glansen

 

 • Exempel på applikationsschema

 • Steg Torr filmtjocklek (µm) Åtgång m2/l Övermålningsinterval vid 20 ℃ Förberedelse inför nästa steg
  1 Förbehandling
  2 Första lagret IJmopox ZF primer 50 11,0 16 timmar Målning inom 72 timmar kräver ingen förberedelse, passeras tiden mattslipa med P180
  4 Spackla med IJmofix vid behov n.a. 1-2 timmar Slipa spacklet med P180.
  7 Första lagret Double Coat 40 10,8 24 timmar Målning inom 48 timmar kräver ingen förberedelse i form av slipning
  8 Andra lagret Double Coat 40 10,8 24 timmar

 

SÄKHERHET OCH DOKUMENTATION

För detajerad information om produkterna som nämns i detta färgsystem konsultera TDS, tekniska produktblad för varje produkt, eller MSDS säkerhesdatablad. Besök www.de-ijssel-coatings.se