STÅL – DÄCK

BESKRIVNING

Systemet beskriver hur däcksytor på en stålbåtbåt behandlas med ett grundfärgsystem och spackel av epoxi och täckfärgsystem av 2-komponent polyuretan. Systemet ger mycket hög kvalitet – rep- och slagtålighet, kulör- och glansbeständighet, kemikalie- och lösningsmedelbeständighet. I kombination med Double Coat Anti Slip kan också en halkskyddsyta skapas.

Ytorna runt omkring de halkskyddsmönstrade däcksytorna, dvs släta ytor på båtens överdel ska målas före däcksytorna. Måla först enligt systemdatablad 10 Stål Överbyggnad. När det är klart följ detta system 9 Stål Däck. Fördelen med att måla alla ytor runtikring däcket först är att det blir enkelt att maskera på ny färg på en slät yta. Maskera in däcksmönstret med finlinjetejpen 3M 244 Fine Line 24 mm för långa raka ytor, och 3M 218 Fine Line 6,35 mm för svängda ytor/radier.

Det finns dock en viss grad av överlappning mellan system 9 och 1o. Det kan vara praktiskt att utföra alla grundsteg samtidigt, eftersom grundstegen är de samma (Se Applicering, fram till steg 5). Alltså om du målar överdel och däck med alla lager grundfärg, och kanske även lägger ett lager högblank Double Coat på däcket i samma veva som överdelen får 3 lager högblank DoubleCoat. Avsluta i så fall med att maskera in däcksmönster och måla enligt steg 5 i detta system, dvs 2 lager Double Coat Halvblank + Anti Slip.

 

YTA

Stål, i gott skick.

OBS Det är alltid olämpligt att måla rostfritt stål. Galvat behöver ha stått utomhus i 4-5 år för att kunna behandlas med detta färgsystem.

 

FÖRBEREDELSE AV YTA

Nyproduktion

 1. Avlägsna korrosion/oxidation, samt verkstadsprimers även kallad ”shop primers” genom blästring till ISP Sa 2 1/2 eller grov slipning till ISO St:3;
 2. Ytan ska vara fri från föroreningar och fett, lösa partiklar. Vatten och M4605 är ett bra alternativ.

Underhåll/renovering

 1. Rengör ytan från smuts, salt, fett, sot, vax mm. företrädesvis genom högtryckstvättning och lämpligt rengöringsmedel, exempelvis M 4605;
 2. Avlägsna all rost och korrosion och färg med dålig vidhäftning (även all 1-k-färg i gott skick), genom blästring till ISO Sa 2 1/2 eller grov slipning till ISO St:3;
 3. Gammal 2-k färg med god vidhäftning och i gott skick ska slipas, antingen genom lågtrycksblästring eller genom slipning med sandpapper;
 4. Rengör ytan och låt torka;

 

PRODUKTER OCH TÄCKFÖRMÅGA

Variopox Filler / LG Grovspackel / lättviktspackel för bredspackling
Variopox Finishing Filler Finspackel
IJmopox ZF primer Häftprimer med korrosionsskydd, ca. 0,18 l/m2
IJmopox HB coating Byggande grundfärg med korrosionsskydd, ca. 0,15-0,2 l/m2 –
IJmopox Förtunning
Double Coat Halvblank Täckfärg ca. 300 g/m2
Double Coat Anti Slip 5-10 % i vikt i Double Coat i de två sista lagren
Double Coat Förtunning
Double Coat Avfettning

 

APPLICERING

Nytt stål

 1. Applicera direkt efter förberedelse av ytan 1 lager ZF Primer (min. sträckförmåga 0,18 l/m2).
 2. Spackla efter behov skador och bucklor, svetsskarvar med lämpligt Variopox-spackel;
 3. Applicera 2-3 lager (1 lager/dag) med IJmopox HB Coating med minst 100 mikron;
 4. Applicera 1 lager Double Coat , tot. 40 µm (100g/m2), se övermålningstider i tabell och i produktblad;
 5. Applicera 2 lager Double Coat + 5-10 % Double Coat Anti Slip, inblandat i färgen för en halkskyddsprofil. Anledningen till att både slutlagren ska innehålla Anti Slip är för att man ska öva sig i att måla med en halkskyddsfärg. Det blir inte mer/kraftfullare halkskydd för det att man har Anti Slip i två lager. Däremot finns en fördel över tid i att ha två lager med halkskyddsfärg, pga slitage över lång tid (exempelvis 20 år). De två sista lagren med halkskyddsfärg måste appliceras med en skumroller, emedan alla tidigare målningssteg utförs med filtroller.

Underhåll, tidigare målat stål

 1. Applicera som punktreparation på skadade och kala områden 1-2 lager IJmopox ZF primer till totalt torrfilmtjocklek på 100 m (minsta färgåtgång ca 0,18 l/m2);
 2. Reparera små skador och bucklor vid behov med Variopox Filler eller Variopox FinishingFiller;
 3. Applicera 2 lager IJmopox HB Coating till en total torrfilmtjocklek på 100 mikron (minst färgåtgång ca. 0,15 l/ m2 per lager);
 4. Applicera 1 lager Double Coat till en total torrfilmtjocklek på 40 m (minsta spridningshastighet cirka. 0,1 kg/m2);
 5. Applicera lager 2-3, tillsätt omedelbart före applicering 5-10 % Double Coat Anti-slip halkskyddspulver när en halkfri yta önskas (minsta färgåtgång ca 0,2 kg/m2).

 

ÖVRIG INFORMATION

 • Halkskyddsfärg

 • Blanda färgen noggrant (bas + härdare + anti slip) och applicera i ett jämnt lager med skumroller. Använd gärna Anti Slip i de två sista lagren eftersom det ger god övning i att måla med halkskyddsfärg, men om du har gjort det tidigare så räcker det att ha Anti Slip i sista lagret. Att måla halkskyddsfärg handlar om noggrann omrörning, rolla ut färgen väl i olika riktningar för att få en jämn spridning och undvika få flammiga fält.

 

 • Gammal färg: 1-komponent eller 2-komponent?

 • När den gamla färgen är av okänd kvalitet avgörs det genom ett test. Blöt en trasa med Double Coat Avfettning och lägg an mot ytan och låt verka i en kvart. Kontrollera ytan. Om den gamla färgen inte har löst upp sig, ej blivit mjuk och ej lossnar enkelt så är det med största sannolikhet 2-komponent. Endast då är det okej att övermåla med det färgsystem som beskrivs här . All färg som reagerar ska avlägsnas.

 

 • Lagning av skador och bucklor

 • Spackla med Variopox Filler alla skador. Om skadan är grund välj enbart Variopox Finishing Filler som ger en mycket fin yta. När stora mänger Variopox Filler eller Variopox LG använts kan finspacklet Variopox Finishing Filler användas för att efterspackla för att få en riktigt fin spackling. Allt spackel måste övermålas med IJmopox HB Coating. Slipa ytan efter härdning av spacklet och rengör med Double Coat Avfettning. Slipade ytor av ny färg/spackel ska alltid rengöras med denna avfettning före vidare behandling.

 

 • Hållbarhet och förberedelse av en yta

 • Hållbarheten hos ett färgsystem beror på flera parameter, bland annat: total filmtjocklek, metod, graden av hantverksmässighet, de miljöförhållanden som färgen applieras och härdar i. Otillräcklig förberedelse av ytan kan resultera i blåsbildning och brist på vidhäftning.

 

 • Relation mellan torr/våt filmtjock

 • Volym % IJmopox thinner 0 3 6 9 12
  Våt färg, IJmopox ZF primer vid 50 µm torr filmtjocklek 91 94 96 99 102
  Våt färg, IJmopox HB coating vid 50 µm torr filmtjocklek 71 74 76 78 80
  Volume % Double Coat Förtunning 0 2 4 6 8
  Våt färg, Double Coat vid 40 µm torr filmtjocklek thickness 77 78 80 82 84

 

 • Slipning

 • En varaktig vidhäftning uppnås genom noggrann förberedelse av ytan. Detta kan åstadkommas genom slipning. Slipning är också en nödvändighet när tiden mellan olika färglager övergår den maximala övermålningstiden för en viss produkt i en viss temperatur (se produktblad). Vid applicering av täckfärgen (Double Coat) slipa lite finare för varje lager.
 • LACKSICKEL: Om du fått en rinning eller en skarv i ett lacklager, oavsett om det är i sista lagret eller i ett av de första lacklagren, så är bästa sättet att få ned ojämnheten att först sickla med Mirka Hajfena Lacksickel. Genom sickling får du mycket snabbt och säkert ned ojämnheten och kan sedan slipa utan risk för att slipa igenom. Om du inte sicklas och bara slipar ökar risken för att sandpappret ”böjer” sig över lackdefekten och du slipar igenom lacken bredvid defekten istället för att avverka defekten.
 • Se tabell nedan för rekommenderade kornstorlekar:
 • Kornstorlek Rekommeneras för
  P24 – P36 Slipa stål före grundning med epoxi primer: IJmopox ZF primer
  P60 Slipa polyester gelcoat och laminat före applicering av lösningsmedelsfri epoxi, epoxilim och limpasta
  P60 – P80
  • Avlägsna gamla färglager; slipa efter skrapning med Pro Scraper,
  • Slipa gelcoat före applicering av epoxispackel
  • Slipa aluminium före applicering av IJmopox ZF primer (P60)
  P120
  • Slipa polyester gelcoat eller epoxi grundfärg inför spackling med polyesterspackel
  • Slipa epoxiharts typ Variopox Injektion, Variopox Impregnering eller Variopox Universal
  P120 – P180
  • Slipa gelcoat före målning med epoxiprimer IJmopox ZF Primer eller IJmopox HB Coating
  • Första grovslipning av gelcoat (som ej är planerad att grundmålas med epoxifärg); därefter slipa med P240
  • Slipa rent trä inför första lagret epoxi sealer Variopox Injekion (arbeta in första lagret i rent trä med pensel noga)
  • Slipa rent trä före första lagret oljelack Le Tonkinois fernissa (arbeta in första lagret i rent trä med pensel noga)
  • Slipa grundmålat trä inför vidare behandling med epoxi Variopox eller 2-k polyuretan sträckfärg / sträcklackDouble Coat eller traditionell linoljelack Le Tonkinois fernissa
  • Slipa epoxispackel eller polyesterspackel; fläckmåla sedan spacklingarna med ett lager IJmopox
  • Slipa IJmopox ZF primer eller IJmopox HB coating mellan lagren (när övermålningstiden passerats, välj P180)
  P180 – P240
  • Slipa lösningsmedelsbaserad epoxiprimer  (IJmopox ZF primer eller IJmopox HB Coating) före målning med Double Coat
  • Slipa lösningsmedelsfri epoxi, epoxiplast, epoxiharts, epoxispackel, epoxilim, epoxispackel (Variopox Injektion, Variopox Impregnering, Variopox Universal, Variopox Topcoat XD, Variopox Topcoat XD-D, Variopox Filler, Variopox Finishing Filler, etc) före lackering med 2-komponent polyuretan Double Coat
  • Slipa mellan lacklager båtlack Le Tonkinois för ökad finish i varje lager
  P240
  • Slipa gelcoat före lackering med första 2k polyuretan sträckfärg Double Coat, om gelcoaten är gammal slipa före P240 med P120 (se P120)
  • Slipa första lacklagret 2k polyuretan sträckfärg Double Coat om finishen påverkats negativt att en undermålig yta
  P320 – P400 Slipa första lagret Double Coat inför andra lagret
  P400 – 500

  Mirlon Total XF

  • Slipa slipa ljusa kulörer 2k polyuretan sträckfärg Double Coat sträckfärg inför slutstrykningen
  • Slipa mörka kulörer 2k polyuretan sträckfärg Double Coat sträckfärg inför slutstrykningen (P500 därefter med Mirlon Total XF)
  P600 och upp
  • P600-800 Slipa Double Coat inför slutstykning
  • P800 Slipa efter sickling av lackdefekt för att producera en slät yta
  • P1000 Våtslipa med Abralon med slipmaskin för att avverka små defekter i gelcoat eller lack, exempelvis damm eller slitage eller matta fläckar
  • P1200 Våtslipa för hand med flexibla slipark / Novastar Flex för att avverka små defekter
  • P1500 Våstslipa för hand med flexibla slipark / Novastar Flex för att avverka små defekter
  • P2000 Våstlipa med maskin med Abralon på matt gelcoat eller lackerad yta som våtslipats med P1000-1500
  • P3000 Våtslipa med maskin med Abralon för att producera glans på ljusa yta som våtslipats med P2000, och som ska maskinpoleras med Marine Rubbing Pro + Gul hård skumpad
  • P4000 Våtslipa med maskin med Abralon för att producera glans på mörka lacker som våtslipats med P2000 eller P3000 och som sedan ska maskinpoleras med Marine Rubbing Pro + Gul hård skumpad eller mjuk Svart högglans polerpad
  • Ytor som våtslipas och poleras ska alltid stängas med Super DoubleCoat Paste Wax för att befästa glansen

 

 • Exempel på applikationsschema

 • Steg Torr filmtjocklek (µm) Åtgång m2/l Övermålningsinterval vid 20 ℃ Förberedelse inför nästa steg
  1 Förbehandling
  2 Första lagret IJmopox ZF primer 50 11,0 16 timmar Målning inom 72 timmar kräver ingen förberedelse, passeras tiden mattslipa med P180
  3 Andra lagret IJmopox ZF primer, kan likaväl ersättas med HB 50 11,0-14 16 timmar / 8 timmar
  4 Spackla med Variopox n.a. n.a. 48 timmar Slipa spacklet med P180.
  5 Första lagret HB Coating, i grå kulör 50 14,0 8 timmar Målning inom 72 timmar kräver ingen förberedelse, passeras tiden mattslipa med P180
  6 Andra lagret HB Coating, i avvikande kulör: vit 50 14,0 8 timmar
  7 Första lagret Double Coat 40 10,8 24 timmar Målning inom 48 timmar kräver ingen förberedelse i form av slipning
  8 Andra lagret Double Coat 40 10,8 24 timmar Tillsätt 5-10 % Double Coat Anti Slip för halkskyddsprofil
  9 Tredje lagret Double Coat 40 10,8 24 timmar

 

SÄKHERHET OCH DOKUMENTATION

För detajerad information om produkterna som nämns i detta färgsystem konsultera TDS, tekniska produktblad för varje produkt, eller MSDS säkerhesdatablad. Besök www.de-ijssel-coatings.se