POLYESTER – UNDER VATTENLINJEN

BESKRIVNING

Detta system beskriver hur ytan under vattenlinjen på en GRP-båt kan målas med ett tvåkomponent epoxisystem. GRP står för glasfiberarmerad polyester, båten är byggd med glasfiber och polyesterharts och ytterst kallas båtens färg för gelcoat. Denna gelcoat måste skyddas i förebyggande syfte för att undvika osmosis, blåsbildning i/mellan laminat och gelcoat, samt förebygga blåsbildning i själva gelcoaten. Detta färgsystem kan appliceras direkt på korrekt förberedd gelcoat och erbjuder utmärkt motståndskraft mot osmosis. Detta färgsystem kan övermålas med de flesta typer av anti-fouling, och ger en mycket god vidhäftning för anti-fouling. I många fall i mälaren och i östersjön tillåts inte anti-fouling innehållande koppar, då kan epoxin erbjuda en bra finish som kan slipas, tvättas och vaxas med Super DoubleCoat Paste Wax: för att hålla undervattenskroppen snygg, i gott skick och ren (för bra glid genom vattnet).

 

YTA

Polyester gelcoat, i gott skick, utan skador på grund av osmos. Se system 1 för reparation av områden som skadats av osmosis

 

FÖRBEREDELSE AV YTA

Nya båtar och fartyg

1. Rengör ytan ett antal gånger med Double Coat Avfettning för att avlägsna släppvax från formen;

2. Slipa ytan med oscillerande excenterslipmaskin P80 eller P120;
3. Avlägsna slipdamm och upprepa rengöringen med Double Coat Avfettning inför målning.

 

Underhåll/renovering

 1. Tvätta med högtryckstvätt och schamponera med exempelvis M 4605 för att avlägsna all kontaminering så som salt, smuts, fett, beväxtning;
 2. Ta bort gamla lager av enkomponentsfärg helt (även när dessa är i gott skick);
 3. Avlägsna gamla lager tvåkomponentsfärger med otillräcklig vidhäftning genom slipning;
 4. Låt ytan torka, det kan ta några veckor eller månader;
 5. Slipa ytan med P80 eller P120;
 6. Avlägsna allt slipdamm och smuts;
 7. Rengör ytan före målning med Double Coat Avfettning några gånger, använd helst en mikrofiberduk. Ytan ska vara torr, fri från lösa partiklar och annan kontaminering.

 

PRODUKTER OCH TÄCKFÖRMÅGA

Variopox Filler epoxispackel
Variopox Finishing Filler epoxi Finspackel
IJmopox ZF primer Epoxi primer med korrosionsskydd för stål, aluminium, blyköl
IJmopox HB coating Byggande High Build Epoxi primer för gelcoat, måla ca. 0,3 l/m2 -0,5 l/m2
IJmopox Förtunning
HB tätskikt: 0,3 l/m2 ny gelcoat ISO,
0,5 l/m2 osmosis-förebyggande (rekommenderas)
Double Coat Avfettning

 

APPLICERING

Ny polyester

 1. Applicera 2-3 lager IJmopox HB Coating till en total skikttjocklek på 225 μm (minimum total färgåtgång 0,3 l/m2);
 2. Måla anti-fouling om så önskar, eller vaxa epoxin med Super DoubleCoat Paste Wax i de fall en anti-fouling ej får användas där du har båten. Vaxet ger gott glid, en snygg finish och en yta som är lite enklare att hålla ren. Vaxet måste påföras varje säsong, framförallt runt vattenlinjen där påväxten kanske är störst.

 

Underhåll, tidigare målad polyester

 1. Spackla skador med Variopox Filler (min 15 C) eller Variopox Finishing Filler (min 5 C), slipa och rengör med Double Coat Avrfettning;
 2. Applicera ca 3 lager IJmopox HB Coating till en total skikttjocklek på 375 μm (minimum total färgåtgång 0,5 l/m2;
 3. Måla anti-fouling om så önskar, eller vaxa epoxin med Super DoubleCoat Paste Wax i de fall en anti-fouling ej får användas där du har båten. Vaxet ger gott glid, en snygg finish och en yta som är lite enklare att hålla ren. Vaxet måste påföras varje säsong, framförallt runt vattenlinjen där påväxten kanske är störst.

 

Generella tips för målning:

• Slipa mellan lagren om tiden för övermålning har passerats, se tekniskt produktblad;
• Om ytan är 20 m2 x 0,3 l/m2 så behöver du måla upp 6 liter färg för att uppnå korrekt skikttjocklek;
• Idealiskt är att måla 1 lager per dag för perfekt vidhäftning utan behov att slipa mellan lagren;
• Späd med upp till 10 % IJmopox Förtunning för att få en slät finish som möjligt eller för att kompensera för vind, sol,          temperatur som gör färgen stressig eller klibbig.
• IJmopox HB Coating kan målas och härdar i temperaturer mellan 5-25 C. Om det är lite kallare än 5 C på natten under härdning så är det ok.

 

Underhåll

Om skador uppstår i färgsystemet reparera enligt förbehandling och applicering för tidigare målad gelcoat.

 

ÖVRIG INFORMATION

 

  • Reparation av GRP (glasfiberarmerad polyester)
   Skadade områden och ojämnheter i ytan kan repareras med ett spackel som tål bruk under vattenlinjen, exempelvis Variopox Filler eller Variopox Finishing Filler. Även många sorters epoxispackel är inte lämpade under vattenlinjen så valet av ett bra spackel är viktigt. Repor i ytan kan slipas och spacklas. Krackeleringar bör fräsas ur eller slipas ur så att laminatet blottas. Efter spacklet har härdat i minst 15 C i minst 24 timmar ska spacklet slipas och rengöras med Double Coat Avfettning.
  • Anti-fouling (” bottenfärg”, ”kopparfärg”)
   De allra flesta typer av anti-fouling kan målas ovanpå IJmopox HB Coating.

 

 • Gammal färg: 1-komponent eller 2-komponent?

 • När den gamla färgen är av okänd kvalitet avgörs det genom ett test. Blöt en trasa med Double Coat Avfettning och lägg an mot ytan och låt verka i en kvart. Kontrollera ytan. Om den gamla färgen inte har löst upp sig, ej blivit mjuk och ej lossnar enkelt så är det med största sannolikhet 2-komponent. Endast då är det okej att övermåla med det färgsystem som beskrivs här . All färg som reagerar ska avlägsnas.

 

 • Lagning av skador och bucklor

 • Spackla med Variopox Filler alla skador. Om skadan är grund välj enbart Variopox Finishing Filler som ger en mycket fin yta. När stora mänger Variopox Filler eller Variopox LG använts kan finspacklet Variopox Finishing Filler användas för att efterspackla för att få en riktigt fin spackling. Allt spackel måste övermålas med IJmopox HB Coating. Slipa ytan efter härdning av spacklet och rengör med Double Coat Avfettning. Slipade ytor av ny färg/spackel ska alltid rengöras med denna avfettning före vidare behandling.

 

 • Hållbarhet och förberedelse av en yta

 • Hållbarheten hos ett färgsystem beror på flera parameter, bland annat: total filmtjocklek, metod, graden av hantverksmässighet, de miljöförhållanden som färgen applieras och härdar i. Otillräcklig förberedelse av ytan kan resultera i blåsbildning och brist på vidhäftning.

 

 • Överlappa med färgsystem under vattenlinjen

När en överlappning görs det färgsystem som används under vattenlinjen, observera att anti foulings(bottenfärg, s k kopparfärg) inte kan övermålas med tvåkomponentsprodukter såsom Double Coat, IJmopox ZF primer eller IJmopox HB coating. De flesta sorterna bottenfärg / anti fouling kan målas på IJmopox HB Coating.

 

 • Relation mellan torr/våt filmtjock

 • Volym % IJmopox thinner 0 2 4 6 8
  Våt färg, IJmopox HB coating vid 75 µm torr filmtjocklek 107 110 113 117 120

 

 • Slipning

 • En varaktig vidhäftning uppnås genom noggrann förberedelse av ytan. Detta kan åstadkommas genom slipning. Slipning är också en nödvändighet när tiden mellan olika färglager övergår den maximala övermålningstiden för en viss produkt i en viss temperatur (se produktblad). Vid applicering av täckfärgen (Double Coat) slipa lite finare för varje lager.
 • LACKSICKEL: Om du fått en rinning eller en skarv i ett lacklager, oavsett om det är i sista lagret eller i ett av de första lacklagren, så är bästa sättet att få ned ojämnheten att först sickla med Mirka Hajfena Lacksickel. Genom sickling får du mycket snabbt och säkert ned ojämnheten och kan sedan slipa utan risk för att slipa igenom. Om du inte sicklas och bara slipar ökar risken för att sandpappret ”böjer” sig över lackdefekten och du slipar igenom lacken bredvid defekten istället för att avverka defekten.
 • Se tabell nedan för rekommenderade kornstorlekar:
 • Kornstorlek Rekommeneras för
  P24 – P36 Slipa stål före grundning med epoxi primer: IJmopox ZF primer
  P60 Slipa polyester gelcoat och laminat före applicering av lösningsmedelsfri epoxi, epoxilim och limpasta
  P60 – P80
  • Avlägsna gamla färglager; slipa efter skrapning med Pro Scraper,
  • Slipa gelcoat före applicering av epoxispackel
  • Slipa aluminium före applicering av IJmopox ZF primer (P60)
  P120
  • Slipa polyester gelcoat eller epoxi grundfärg inför spackling med polyesterspackel
  • Slipa epoxiharts typ Variopox Injektion, Variopox Impregnering eller Variopox Universal
  P120 – P180
  • Slipa gelcoat före målning med epoxiprimer IJmopox ZF Primer eller IJmopox HB Coating
  • Första grovslipning av gelcoat (som ej är planerad att grundmålas med epoxifärg); därefter slipa med P240
  • Slipa rent trä inför första lagret epoxi sealer Variopox Injekion (arbeta in första lagret i rent trä med pensel noga)
  • Slipa rent trä före första lagret oljelack Le Tonkinois fernissa (arbeta in första lagret i rent trä med pensel noga)
  • Slipa grundmålat trä inför vidare behandling med epoxi Variopox eller 2-k polyuretan sträckfärg / sträcklackDouble Coat eller traditionell linoljelack Le Tonkinois fernissa
  • Slipa epoxispackel eller polyesterspackel; fläckmåla sedan spacklingarna med ett lager IJmopox
  • Slipa IJmopox ZF primer eller IJmopox HB coating mellan lagren (när övermålningstiden passerats, välj P180)
  P180 – P240
  • Slipa lösningsmedelsbaserad epoxiprimer  (IJmopox ZF primer eller IJmopox HB Coating) före målning med Double Coat
  • Slipa lösningsmedelsfri epoxi, epoxiplast, epoxiharts, epoxispackel, epoxilim, epoxispackel (Variopox Injektion, Variopox Impregnering, Variopox Universal, Variopox Topcoat XD, Variopox Topcoat XD-D, Variopox Filler, Variopox Finishing Filler, etc) före lackering med 2-komponent polyuretan Double Coat
  • Slipa mellan lacklager båtlack Le Tonkinois för ökad finish i varje lager
  P240
  • Slipa gelcoat före lackering med första 2k polyuretan sträckfärg Double Coat, om gelcoaten är gammal slipa före P240 med P120 (se P120)
  • Slipa första lacklagret 2k polyuretan sträckfärg Double Coat om finishen påverkats negativt att en undermålig yta
  P320 – P400 Slipa första lagret Double Coat inför andra lagret
  P400 – 500

  Mirlon Total XF

  • Slipa slipa ljusa kulörer 2k polyuretan sträckfärg Double Coat sträckfärg inför slutstrykningen
  • Slipa mörka kulörer 2k polyuretan sträckfärg Double Coat sträckfärg inför slutstrykningen (P500 därefter med Mirlon Total XF)
  P600 och upp
  • P600-800 Slipa Double Coat inför slutstykning
  • P800 Slipa efter sickling av lackdefekt för att producera en slät yta
  • P1000 Våtslipa med Abralon med slipmaskin för att avverka små defekter i gelcoat eller lack, exempelvis damm eller slitage eller matta fläckar
  • P1200 Våtslipa för hand med flexibla slipark / Novastar Flex för att avverka små defekter
  • P1500 Våstslipa för hand med flexibla slipark / Novastar Flex för att avverka små defekter
  • P2000 Våstlipa med maskin med Abralon på matt gelcoat eller lackerad yta som våtslipats med P1000-1500
  • P3000 Våtslipa med maskin med Abralon för att producera glans på ljusa yta som våtslipats med P2000, och som ska maskinpoleras med Marine Rubbing Pro + Gul hård skumpad
  • P4000 Våtslipa med maskin med Abralon för att producera glans på mörka lacker som våtslipats med P2000 eller P3000 och som sedan ska maskinpoleras med Marine Rubbing Pro + Gul hård skumpad eller mjuk Svart högglans polerpad
  • Ytor som våtslipas och poleras ska alltid stängas med Super DoubleCoat Paste Wax för att befästa glansen

 

 • Exempel på applikationsschema

 • Steg Torr filmtjocklek (µm) Åtgång m2/l Övermålningsinterval vid 20 ℃ Förberedelse inför nästa steg
  1 Förbehandling
  2 Spackla skadpr med Variopox Filler n.a. n.a. 24-48 timmar Slipa P180
  3 Första lagret HB Coating, i grå, vit eller svart n.a. n.a. 48 timmar Slipa spacklet med P180.
  4 Andra lagret HB Coating, i grå, vit eller svart 75 9,3 8 timmar Målning inom 72 timmar kräver ingen förberedelse, passeras tiden mattslipa med P180.
  5 Tredje lagret IJmopox HB Coating, i avvikande kulör från föregående lager 75 9,3 8 timar
  6 Fjärde IJmopox HB Coating, i avvikande kulör från föregående lager 75 9,3 8 timmar Måla ev. anti-fouling 8-12 timmar efter sista lagret HB, eller vaxa HB 48 timmar efter applicering av sista lagret HB

 

SÄKHERHET OCH DOKUMENTATION

För detajerad information om produkterna som nämns i detta färgsystem konsultera TDS, tekniska produktblad för varje produkt, eller MSDS säkerhesdatablad. Besök www.de-ijssel-coatings.se