POLYESTER – TILLBYGGNAD & SKROVFÖRLÄNGNING

BESKRIVNING

Systemet beskriver hur en polyesterprodukt kan byggas till med en ny del eller repareras vid omfattande skada. Exempel på detta är förlängning av ett skrov, modifiering av en sittbrunn, eller reparation av konstruktionen av glasfiber- och distansmaterial. Detta färgsystem kan appliceras direkt på trä, distansmaterial eller glasfiberarmerad polyester vars gelcoat är borttagen. Detta system är reptåligt, resistent mot ett brett spektrum av kemikalier och ger utmärkt färg- och glansbeständighet över tid.

 

YTA

glasfiberlaminat, i gott skick. För bästa vidhäftning och hållbarhet ska gelcoaten slipas bort och glasfiberlaminatet blottas. Om du ska montera en ny detalj på gelcoat krävs noggrann grov slipning(P60-80), avfettning och grundning.

 

FÖRBEREDELSE AV YTA

Nytt trä eller distansmaterial, divinycell, sandwich

 1. Slipa träet, speciellt viktigt på feta träslag som oregon pine, iroko, teak och furu;
 2. Ytan ska vara ren och torr, fri från fett, lösa partiklar och kontamination, max. 12 %materialfuktighet, fuktmät med en Skipper Plus från Tramex;
 3. Avlägsna allt damm från ytan, torka rent trä med Double Coat Avfettning. Bästa trasan för avfettningen är en mikrofiberduk. Divinycell rengörs inte.

 

Reparation av befintliga material

 1. Rengör ytan (vid behov) med färskvatten och rengöringsmedel (M 4605) för att avlägsna salt, smuts, fett, etc.
 2. Undvik mycket vatten om du har sugande material (exempelvis skadat laminat med naket distansmaterial;
 3. Avlägsna gamla 1-k färglager och fernissa genom skrapning eller slipning;
 4. Gamla lager av 2-k färg ska avlägsnas helt ned till trärent, eller polyesterlaminat eller distansmaterial;
 5. Ytan ska vara torr och fri från fett och lösa partiklar, max. 12 % materialfuktighet. Fuktmät med en Skipper 5
 6. från Tramex om du misstänker att materialet är fuktigt;
 7. Avlägsna allt damm från ytan, torka rent ytan med Double Coat Avfettning. Divinycell rengörs inte med
 8. lösningsmedel.
 9. Du har nu en ren yta som är öppet trä eller glasfiberlaminat av polyeste/epoxi (dvs med glasfiber) eller distansmaterial, exempelvis bestående av divinycell eller polyuretanskum eller cellplast.

 

PRODUKTER OCH TÄCKFÖRMÅGA

Variopox Injektion grundepoxi 0,2 l/m2
Variopox Universal lamineringsepoxi 0,3 l/m2
IJmopox HB Coating epoxi Grundfärg
IJmopox Förtunning
Variopox LG epoxi lättviktsspackel
Variopox Finishing Filler epoxi finspackel
Double Coat täckfärg i valfri kulör och glans 0,3 kg/m2
Double Coat Förtunning
Double Coat Avfettning

 

APPLICERING

 • Pensla ett lager Variopox Injektion (minst 0,2 l/m2). Använd alltid pensel för bästa inarbetning i sugande material som trä, distansmaterial och glasfiberlaminat. Du vill att alla ytor ska se jämnt blanka ut, först då är alla ytor fullt mättade. Du kan pensla flera gånger den första timmen för att stoppa suget i materialen;
 • Slipa efter härdning så gott det går att komma åt, och rengör lätt med Double Coat Avfettning. De ytor som inte går att komma åt att slipa bör efter 18-24 timmar börja spacklas.
 • Spackla/fyll/forma/sammanfoga konstruktionen med Variobond;
 • Rolla eller pensla Impregnering eller Universal och laminera med glasfiberväv. Om ytorna är liggande kan flera lager epoxi och glasfiber appliceras vått i vått. Om ytorna är stående kommer flera lager att tynga ned och släppa från underlager, avvakta i så fall 4-5 timmar för att applicera nästa lager epoxi+glasfiber. Laminering går till så att du väter ytan med epoxi (rolla ut epoxin med en nylon-roller (Variopox Roller), lägg på de måttskurna bitarna glasfiberväv, stampa med en 75 mm pensel, rolla på mer epoxi, rolla ut luft ur laminatet med en laminerinsroller av valsad aluminium;
 • När epoxi slipas efter 48 timmar är slipdammet inte allergi-farligt att få på huden eller at andas in. Om du väntar knappt 24 timmar kan nästa steg utföras utan att slipa, dvs IJmopox fäster ok på Variopox dagen efter;
 • Måla ett lager IJmopox ZF Primer eller IJmopox HB Coating för att skapa en jämn kulör på ytan. Du kan nu enklare bedöma om du behöver spackla, hur mycket som ska spacklas och vilket spackel som är mest lämpligt att välja;
 • Slipa grundfärgen och rengör med Double Coat Avfettning;
 • Spackla efter behov. Läs mer om spackel längre ned i texten;
 • Slipa spackel och rengör med Double Coat Avfettning. Tänk på att spackel kan suga åt sig av lösningsmedel från både avfettning och färg, så vänta med att övermåla minst 30 minuter efter avfettning, och applicera ett tunt lager grundfärg för att undvika innestängning av lösningsmedel. När du dagen efter ev. ska måla ett nytt lager grundfärg (eller täckfärg) så kan du måla flödigare utan risk för att spackel suger åt sig av lösningsmedel. Lösningsmedel som stängs inne i spackel leder till blåsbildning. Risken för detta är mycket lågt med våra spackel som har så hög kvalitet, men om du använder spackel från andra tillverkare/annan kvalitet så ökar risken för s. k. ”solvent entrapment”;
 • Måla ett lager ZF eller HB. IJmopox kan målas med et lager om dagen. Huruvida du behöver måla 1 eller 2 eller 3 lager IJmopox beror på ytans form och funktion. Det är en fördel att måla många lager, och det ger mer att slipa på. Men om du anser att ytan perfekt i sin form, inga porer eller små ojämnheter, så räcker det med ett lager IJmopox som en stängande slipgrund inför täckfärgen Double Coat;
 • Slipa grunfärgen och rengör med Double Coat Avfettning;
 • Applicera 3 lager Double Coat med högblank finish på alla släta ytor;
 • Maskera in de ytor som har ett halkmönster eller ska få en halkskyddsprofil och måla 3 lager Double Coat Halvblank, varav de sista två lagren ska innehålla 5-10 % Double Coat Anti Slip (halkskyddspulver). 5 % är en lagom inblandning i de flesta fall. 10 % ger en något tätare känsla av halkskydd. Det är ingen jättestor skillnad. Observera att halvblank är snyggast på ett däck, emedan vanlig högblank Double Coat är snyggast på släta ytor. Eftersom man endast ser det sista lagret man målar så kan den halvblanka färgen ersättas med högblank i de två första lagren. Detta kan vara bra att veta eftersom vanlig högblank är något billigare, du kanske har köpt mer av den, och rent målningspraktiskt så kan du kanske måla de första lagren på alla ytor utan att tänka på avmaskering. Lägg upp arbetet med att applicera alla färglager på ett smart och uttänkt vis.

 

ÖVRIG INFORMATION

 

 • Trä

Trä är en naturprodukt och bryts ned av fukt, mögel och svamp. Hastigheten i nedbrytningsprocessen beror på typ av trä, temperatur, fukthalt, salt-/sötvatten. Ett lämpligt färgsystem motverkar denna nedbrytning och ökar objektets livslängd. Trä innehåller ämnen som kan orsaka dålig vidhäftning över tid, detta motverkas effektivt genom att vara nogrann med båden rengöring med Double Coat Avfettning och slipning inför varje steg i arbetsprocessen.

 

 • Glasfiberväv

160 g/m2 formar sig fin mot ojämna underlag och hörn och kanter

260 g/m2 10 cm band : smidigt format att klippa ut remsor
280 g/m2 : ger starka laminat med 2 lager
UD550 g/m2 : ger mycket starka laminat

Kombinera glasfiberväv efter ytans form och behov av styrka. Tänk på att fina glasfiberväv, exempelvis 160 g kan användas initialt för att skapa ett bra grundlaminat inför uppbyggnad av styrka med tjockare glasfiberväv. Men framförallt är det lämpligt att använda 160 g:s-väven som sista laminatlager då den ger en finare yta, vilket minskar behovet av spackel.

 

 • Konstruktion och rekommendationer

Detta system är i sin form otillräckligt begränsat, den tar inte höjd för att olika konstruktioner består av en mängd olika material eller former. Använd detta system för att skapa en grundförståelse för hur en yta kan byggas upp, och vilken ordning det kan ske i, och med vilka produker, och de intervall och förberedelser som krävs för att skapa styrka och uthållighet i konstruktionen över tid.

 • Reparera gelcoat och glasfiberlaminat:

Skadade områden och ojämnheter kan repareras med ett spackel. Varje skada, repa eller nålhål/pinhole, krackelering, stora hål bör behandlas noggrant. Smårepor kan slipas och spacklas med IJmofix Filler. Krackeleringar fräses ur till naket laminat och spacklas med IJmofix Filler.

Om krackeleringarna syns över en mycket stor yta bör antingen gelcoaten slipas bort helt eller så försöker man fylla alla krackeleringar med grundfärg: måla IJmopox HB Coatinh, spackla/gnugga in färgen i sprickan med en gummiskackel. Upprepa vid behov en andra gång. Det finns alltid en risk att krackeleringarna fortsätter röra på sig över tid och ”printa” igenom hela färgsystemet, det innebär inte att färgsystemet kommer att spricka men att sprickan kan s a s bli synlig under lacken.

Spackel och grundfärg ska alltid slipas och rengöras med Double Coat Avfettning före lackering med Double Coat. Det är en god idé att fläckmåla 1-2 lager Double Coat eller IJmopox ZF Primer över spacklet för att minska risken för sug, vilket kan orsaka matta fläckar i den färdiga finishen.

Våra spackel:
Variopox Filler (ljusgrönt epoxipackel för mindre och stora skador;
Variopox LG (grått, poröst lättviktspackel för bredspackling av stora ytor eller övergång mellan gamla och nya delar, exempelvis vid förlängningar, stora skarvar);
Variopox Rapid Filler (ljusgrått, snabbhärdande epoxispackel);
Variopox Finishing Filler (ljusbeige, finspackel av epoxi);
IJmofix Filler (vitt, snabbhärdande finspackel för gelcoatskador, mycket lättslipat, endast över vattenlinjen);

Variobond (semitransparent limpasta av epoxi för sammanfogning, montering av distansmaterial, laminat och genomföringar, etc.)

 

 • Överlappning med beläggningssystem under vattenlinjen:

Observera att IJmopox ZF Primer eller Double Coat inte kan appliceras över en antifouling (bottenfärg med koppar). Detta är viktigt vid överlappningen mellan under- och ovanvattenområdet. En vattenlinje är den gräns där botten slutar och friborden börjar, oavsett båtens form så är det färgsystemet som utgör vattenlinjen. En vattenlinje ska ligga parallellt med vattenytan men ovan vattenytan med 5-10 cm. En alltför låg vattenlinje riskerar skada lackfärgen på friborden (delaminering av färgsystemet), samt båten ser tung och nedsjunken ut, och smuts fastnar på lacken. För behandling av ytor under vattenlinjen sesystemdguiden: Polyester Guide: Osmosis & ytor under vattenlinjen. Endast båtar som förvaras på land kan målas med Double Coat under vattenlinjen. Om båten ska ligga i enskilda dagar räcker 3 lager Double Coat, om båten ska kunna ligga i 1-2 veckor rekommenderas 5 lager under vattenlinjen.

 • Tidigare färg: en eller två komponenter?

  När det inte är känt om det tidigare beläggningssystemet var baserat på en- eller tvåkomponentsprodukter kan detta fastställas med ett enkelt test. Blötlägg en liten bit tyg i Double Coat Avfettning och låt detta ligga på ytan i 15 minuter. Ta bort duken och kontrollera ytan. När den tidigare färgen inte har lösts upp, inte är uppmjukad och inte lätt kan tas bort är det troligen en tvåkomponentsfärg. Först då är det möjligt att applicera ett nytt skikt av tvåkomponentsfärg.

 • Mikroporositet

  Mikroporositet och grundmålning
  Mikroporositet är ett fenomen som kan förekomma på ny och gammal, väderbiten gelcoat. Mikroporositeten är synlig som små hål i ytan, ibland svåra eller omöjliga att se vid inspektion. Att måla en yta med mikroporer med Double Coat kan leda till ytdefekter i finishen Ett lager grundfärg som IJmopox ZF Primer kommer att eliminera ytdefekterna. Det beror på att lacken flyter ut och då går lacken ut ur poren, emedna grundfärgen är trög och stannar kvar och fyller poren effektivt. Sliten och gammal gelcoat grundmålas med fördel med IJmopox ZF Primer oavsett om mikroporer finns eller ej. I de fall du anser att gelcoaten är i gott skick behöver du inte grundmåla. Om du av ekonomiska, ambitionsmässiga eller tidsmässiga skäl anser att grundfärgen är överflödig så hoppar du över att grundmåla.

 

 • Lagning av skador och bucklor

 • Spackla med Variopox Filler alla skador. Om skadan är grund välj enbart Variopox Finishing Filler som ger en mycket fin yta. När stora mänger Variopox Filler eller Variopox LG använts kan finspacklet Variopox Finishing Filler användas för att efterspackla för att få en riktigt fin spackling. Allt spackel måste övermålas med IJmopox HB Coating. Slipa ytan efter härdning av spacklet och rengör med Double Coat Avfettning. Slipade ytor av ny färg/spackel ska alltid rengöras med denna avfettning före vidare behandling.

 

 • Hållbarhet och förberedelse av en yta

 • Hållbarheten hos ett färgsystem beror på flera parameter, bland annat: total filmtjocklek, metod, graden av hantverksmässighet, de miljöförhållanden som färgen applieras och härdar i. Otillräcklig förberedelse av ytan kan resultera i blåsbildning och brist på vidhäftning.

 

 • Slipning

 • En varaktig vidhäftning uppnås genom noggrann förberedelse av ytan. Detta kan åstadkommas genom slipning. Slipning är också en nödvändighet när tiden mellan olika färglager övergår den maximala övermålningstiden för en viss produkt i en viss temperatur (se produktblad). Vid applicering av täckfärgen (Double Coat) slipa lite finare för varje lager.
 • LACKSICKEL: Om du fått en rinning eller en skarv i ett lacklager, oavsett om det är i sista lagret eller i ett av de första lacklagren, så är bästa sättet att få ned ojämnheten att först sickla med Mirka Hajfena Lacksickel. Genom sickling får du mycket snabbt och säkert ned ojämnheten och kan sedan slipa utan risk för att slipa igenom. Om du inte sicklas och bara slipar ökar risken för att sandpappret ”böjer” sig över lackdefekten och du slipar igenom lacken bredvid defekten istället för att avverka defekten.
 • Se tabell nedan för rekommenderade kornstorlekar:
 • Kornstorlek Rekommeneras för
  P24 – P36 Slipa stål före grundning med epoxi primer: IJmopox ZF primer
  P60 Slipa polyester gelcoat och laminat före applicering av lösningsmedelsfri epoxi, epoxilim och limpasta
  P60 – P80
  • Avlägsna gamla färglager; slipa efter skrapning med Pro Scraper,
  • Slipa gelcoat före applicering av epoxispackel
  • Slipa aluminium före applicering av IJmopox ZF primer (P60)
  P120
  • Slipa polyester gelcoat eller epoxi grundfärg inför spackling med polyesterspackel
  • Slipa epoxiharts typ Variopox Injektion, Variopox Impregnering eller Variopox Universal
  P120 – P180
  • Slipa gelcoat före målning med epoxiprimer IJmopox ZF Primer eller IJmopox HB Coating
  • Första grovslipning av gelcoat (som ej är planerad att grundmålas med epoxifärg); därefter slipa med P240
  • Slipa rent trä inför första lagret epoxi sealer Variopox Injekion (arbeta in första lagret i rent trä med pensel noga)
  • Slipa rent trä före första lagret oljelack Le Tonkinois fernissa (arbeta in första lagret i rent trä med pensel noga)
  • Slipa grundmålat trä inför vidare behandling med epoxi Variopox eller 2-k polyuretan sträckfärg / sträcklackDouble Coat eller traditionell linoljelack Le Tonkinois fernissa
  • Slipa epoxispackel eller polyesterspackel; fläckmåla sedan spacklingarna med ett lager IJmopox
  • Slipa IJmopox ZF primer eller IJmopox HB coating mellan lagren (när övermålningstiden passerats, välj P180)
  P180 – P240
  • Slipa lösningsmedelsbaserad epoxiprimer  (IJmopox ZF primer eller IJmopox HB Coating) före målning med Double Coat
  • Slipa lösningsmedelsfri epoxi, epoxiplast, epoxiharts, epoxispackel, epoxilim, epoxispackel (Variopox Injektion, Variopox Impregnering, Variopox Universal, Variopox Topcoat XD, Variopox Topcoat XD-D, Variopox Filler, Variopox Finishing Filler, etc) före lackering med 2-komponent polyuretan Double Coat
  • Slipa mellan lacklager båtlack Le Tonkinois för ökad finish i varje lager
  P240
  • Slipa gelcoat före lackering med första 2k polyuretan sträckfärg Double Coat, om gelcoaten är gammal slipa före P240 med P120 (se P120)
  • Slipa första lacklagret 2k polyuretan sträckfärg Double Coat om finishen påverkats negativt att en undermålig yta
  P320 – P400 Slipa första lagret Double Coat inför andra lagret
  P400 – 500

  Mirlon Total XF

  • Slipa slipa ljusa kulörer 2k polyuretan sträckfärg Double Coat sträckfärg inför slutstrykningen
  • Slipa mörka kulörer 2k polyuretan sträckfärg Double Coat sträckfärg inför slutstrykningen (P500 därefter med Mirlon Total XF)
  P600 och upp
  • P600-800 Slipa Double Coat inför slutstykning
  • P800 Slipa efter sickling av lackdefekt för att producera en slät yta
  • P1000 Våtslipa med Abralon med slipmaskin för att avverka små defekter i gelcoat eller lack, exempelvis damm eller slitage eller matta fläckar
  • P1200 Våtslipa för hand med flexibla slipark / Novastar Flex för att avverka små defekter
  • P1500 Våstslipa för hand med flexibla slipark / Novastar Flex för att avverka små defekter
  • P2000 Våstlipa med maskin med Abralon på matt gelcoat eller lackerad yta som våtslipats med P1000-1500
  • P3000 Våtslipa med maskin med Abralon för att producera glans på ljusa yta som våtslipats med P2000, och som ska maskinpoleras med Marine Rubbing Pro + Gul hård skumpad
  • P4000 Våtslipa med maskin med Abralon för att producera glans på mörka lacker som våtslipats med P2000 eller P3000 och som sedan ska maskinpoleras med Marine Rubbing Pro + Gul hård skumpad eller mjuk Svart högglans polerpad
  • Ytor som våtslipas och poleras ska alltid stängas med Super DoubleCoat Paste Wax för att befästa glansen

SÄKHERHET OCH DOKUMENTATION

För detajerad information om produkterna som nämns i detta färgsystem konsultera TDS, tekniska produktblad för varje produkt, eller MSDS säkerhesdatablad. Besök www.de-ijssel-coatings.se