POLYESTER – ÖVERBYGGNAD

BESKRIVNING

Detta system beskriver hur överbyggnaden på en polyesterbåt kan målas med ett tvåkomponent färgsystem av polyuretan. Detta system bör utföras före System 4 Polyester Däck, i de fall även däcksmönstrade ytor ska målas med en halkskyddsfärg. I vissa fall kan en viss överlappning ske mellan dessa två system, på grund av målningspraktiska skäl.

Färgsystemet kan appliceras direkt på korrekt förberedd gelcoat (se FÖRBEHANDLING) och skapar en mycket slitstark yta som är reptålig, resistent mot ett brett spektrum av kemikalier, salt, sol och väder, och ger utmärkt kulör- och glansbeständighet. Färgsystemet Double Coat kan appliceras med roller och/eller pensel och ger en sprutad finish. Färgsystemet kan också sprutas (rekommenderas endast för proffs).

 

YTA

glasfiberlaminat eller gelcoat, i gott skick.

 

FÖRBEREDELSE AV YTA

Ny gelcoat

 1. Avfetta ytan och ta försiktigt bort alla avlagringar av formsläppmedel/vax/parafin med Double Coat Avfettning. Vät med fördel en mikrofiberduk med avfettningen. Ersätt inte avfettningen med annan thinner;
 2. Slipa ytan och ta bort slipdamm;
 3. Rengör ytan igen med Double Coat Avfettning före målning. Ytan ska vara ren, torr, fri från damm och lösa partiklar, vax, sot, smuts och salt.
 4. Precis innan varje målning avtorka ytan med 3M 07910 Klibbduk (klibbduk för äkta polyuretanfärg, undvik andra sorters klibbdukar då de kan ha andra egenskaper).

Underhåll, måla gammal gelcoat

 1. Rengör ytan noggrant för att ta bort all förorening som saltavlagringar, smuts, fett och andra främmande ämnen, helst genom högtryckstvätt, helst med ljummet vatten och med lämpligt rengöringsmedel, exempelvis M 4605;
 2. Avlägsna alltid gamla lager 1-komponentfärg;
 3. Avlägsna gamla lager 2-komponentfärg med dålig vidhäftning och kvalité;
 4. Låt ytan torka;
 5. Slipa ytan;
 6. Tidigare lager av 2-komponentsfärg som har god vidhäftning och som är i gott skick ska slipas;
 7. Ta bort allt damm och rester från ytan;
 8. Avfetta ytan noggrant med Double Coat Avfettning före målning. Ytan ska vara torr och fri
  från fett, silikon, vax, lösa partiklar och annan förorening.
 9. Precis innan varje målning avtorka ytan med 3M 07910 Klibbduk.

 

PRODUKTER OCH TÄCKFÖRMÅGA

IJmofix Filler Finspackel för små gelcoatskador
IJmopox ZF primer Grundfärg 10 M2/L
IJmopox Förtunning
Double Coat Täckfärg ca. 300 g/m2
Double Coat Förtunning
Double Coat Avfettning

 

APPLICERING

Nyare gelcoat, i gott skick utan mikroporer:

Applicera 3 lager Double Coat till en total torrfilmtjocklek på 120 μm (total färgåtgång cirka. 0,3 kg/m2). Slipa finare och finare mellan varje lager (se Övrig Information, Slipning).

Äldre gelcoat med slitage eller mikroporer:

 1. Reparera skadade områden i gelcoaten med IJmofix Filler. Stora skador spacklas med Variopox Filler och måste fläckmålas med grundfärgen IJmopox ZF Primer. Slipa spackel efter härdning och rengör med Double Coat Avfettning;
 2. Ytor som uppvisar mikroporosistet eller slitage eller är sugande pga ålder och nedbrytning bör grundmålas med 1 lager IJmopox ZF Primer. Ytor som är i dåligt skick kan behöva grundas med totalt 2-3 lager.
 3. Slipa grundfärgen slät inför lackering med Double Coat. 2-3 lager IJmopox ZF Primer är också bra om du ska gå från en kulör till en annan i täckfärgen, dbs blå båt ska bli vit, grunda med 2-3 lager före du målar 3 lager vit Doouble Cat;
 4. Applicera 3 lager Double Coat till en total torrfilmtjocklek på 120 μm (total färgåtgång cirka. 0,3 kg/m2). Slipa finare och finare mellan varje lager.

 

ÖVRIG INFORMATION

 • Reparera gelcoat och glasfiberlaminat:

Skadade områden och ojämnheter kan repareras med ett spackel. Varje skada, repa eller nålhål/pinhole, krackelering, stora hål bör behandlas noggrant. Smårepor kan slipas och spacklas med IJmofix Filler. Krackeleringar fräses ur till naket laminat och spacklas med IJmofix Filler.

Om krackeleringarna syns över en mycket stor yta bör antingen gelcoaten slipas bort helt eller så försöker man fylla alla krackeleringar med grundfärg: måla IJmopox HB Coatinh, spackla/gnugga in färgen i sprickan med en gummiskackel. Upprepa vid behov en andra gång. Det finns alltid en risk att krackeleringarna fortsätter röra på sig över tid och ”printa” igenom hela färgsystemet, det innebär inte att färgsystemet kommer att spricka men att sprickan kan s a s bli synlig under lacken.

Spackel och grundfärg ska alltid slipas och rengöras med Double Coat Avfettning före lackering med Double Coat. Det är en god idé att fläckmåla 1-2 lager Double Coat eller IJmopox ZF Primer över spacklet för att minska risken för sug, vilket kan orsaka matta fläckar i den färdiga finishen.

Våra spackel:
Variopox Filler (ljusgrönt epoxipackel för mindre och stora skador;
Variopox LG (grått, poröst lättviktspackel för bredspackling av stora ytor eller övergång mellan gamla och nya delar, exempelvis vid förlängningar, stora skarvar);
Variopox Rapid Filler (ljusgrått, snabbhärdande epoxispackel);
Variopox Finishing Filler (ljusbeige, finspackel av epoxi);
IJmofix Filler (vitt, snabbhärdande finspackel för gelcoatskador, mycket lättslipat, endast över vattenlinjen);

Variobond (semitransparent limpasta av epoxi för sammanfogning, montering av distansmaterial, laminat och genomföringar, etc.)

 

 • Tidigare färg: en eller två komponenter?

  När det inte är känt om det tidigare beläggningssystemet var baserat på en- eller tvåkomponentsprodukter kan detta fastställas med ett enkelt test. Blötlägg en liten bit tyg i Double Coat Avfettning och låt detta ligga på ytan i 15 minuter. Ta bort duken och kontrollera ytan. När den tidigare färgen inte har lösts upp, inte är uppmjukad och inte lätt kan tas bort är det troligen en tvåkomponentsfärg. Först då är det möjligt att applicera ett nytt skikt av tvåkomponentsfärg.

 • Mikroporositet

  Mikroporositet och grundmålning
  Mikroporositet är ett fenomen som kan förekomma på ny och gammal, väderbiten gelcoat. Mikroporositeten är synlig som små hål i ytan, ibland svåra eller omöjliga att se vid inspektion. Att måla en yta med mikroporer med Double Coat kan leda till ytdefekter i finishen Ett lager grundfärg som IJmopox ZF Primer kommer att eliminera ytdefekterna. Det beror på att lacken flyter ut och då går lacken ut ur poren, emedna grundfärgen är trög och stannar kvar och fyller poren effektivt. Sliten och gammal gelcoat grundmålas med fördel med IJmopox ZF Primer oavsett om mikroporer finns eller ej. I de fall du anser att gelcoaten är i gott skick behöver du inte grundmåla. Om du av ekonomiska, ambitionsmässiga eller tidsmässiga skäl anser att grundfärgen är överflödig så hoppar du över att grundmåla.

 

 • Lagning av skador och bucklor

 • Spackla med Variopox Filler alla skador. Om skadan är grund välj enbart Variopox Finishing Filler som ger en mycket fin yta. När stora mänger Variopox Filler eller Variopox LG använts kan finspacklet Variopox Finishing Filler användas för att efterspackla för att få en riktigt fin spackling. Allt spackel måste övermålas med IJmopox HB Coating. Slipa ytan efter härdning av spacklet och rengör med Double Coat Avfettning. Slipade ytor av ny färg/spackel ska alltid rengöras med denna avfettning före vidare behandling.

 

 • Hållbarhet och förberedelse av en yta

 • Hållbarheten hos ett färgsystem beror på flera parameter, bland annat: total filmtjocklek, metod, graden av hantverksmässighet, de miljöförhållanden som färgen applieras och härdar i. Otillräcklig förberedelse av ytan kan resultera i blåsbildning och brist på vidhäftning.

 

 • Relation mellan torr/våt filmtjock

 • Volym % IJmopox thinner 0 3 6 9 12
  Våt färg, IJmopox ZF primer vid 50 µm torr filmtjocklek 91 94 96 99 102
  80
  Volume % Double Coat Förtunning 0 2 4 6 8
  Våt färg, Double Coat vid 40 µm torr filmtjocklek thickness 77 78 80 82 84

 

 • Slipning

 • En varaktig vidhäftning uppnås genom noggrann förberedelse av ytan. Detta kan åstadkommas genom slipning. Slipning är också en nödvändighet när tiden mellan olika färglager övergår den maximala övermålningstiden för en viss produkt i en viss temperatur (se produktblad). Vid applicering av täckfärgen (Double Coat) slipa lite finare för varje lager.
 • LACKSICKEL: Om du fått en rinning eller en skarv i ett lacklager, oavsett om det är i sista lagret eller i ett av de första lacklagren, så är bästa sättet att få ned ojämnheten att först sickla med Mirka Hajfena Lacksickel. Genom sickling får du mycket snabbt och säkert ned ojämnheten och kan sedan slipa utan risk för att slipa igenom. Om du inte sicklas och bara slipar ökar risken för att sandpappret ”böjer” sig över lackdefekten och du slipar igenom lacken bredvid defekten istället för att avverka defekten.
 • Se tabell nedan för rekommenderade kornstorlekar:
 • Kornstorlek Rekommeneras för
  P24 – P36 Slipa stål före grundning med epoxi primer: IJmopox ZF primer
  P60 Slipa polyester gelcoat och laminat före applicering av lösningsmedelsfri epoxi, epoxilim och limpasta
  P60 – P80
  • Avlägsna gamla färglager; slipa efter skrapning med Pro Scraper,
  • Slipa gelcoat före applicering av epoxispackel
  • Slipa aluminium före applicering av IJmopox ZF primer (P60)
  P120
  • Slipa polyester gelcoat eller epoxi grundfärg inför spackling med polyesterspackel
  • Slipa epoxiharts typ Variopox Injektion, Variopox Impregnering eller Variopox Universal
  P120 – P180
  • Slipa gelcoat före målning med epoxiprimer IJmopox ZF Primer eller IJmopox HB Coating
  • Första grovslipning av gelcoat (som ej är planerad att grundmålas med epoxifärg); därefter slipa med P240
  • Slipa rent trä inför första lagret epoxi sealer Variopox Injekion (arbeta in första lagret i rent trä med pensel noga)
  • Slipa rent trä före första lagret oljelack Le Tonkinois fernissa (arbeta in första lagret i rent trä med pensel noga)
  • Slipa grundmålat trä inför vidare behandling med epoxi Variopox eller 2-k polyuretan sträckfärg / sträcklackDouble Coat eller traditionell linoljelack Le Tonkinois fernissa
  • Slipa epoxispackel eller polyesterspackel; fläckmåla sedan spacklingarna med ett lager IJmopox
  • Slipa IJmopox ZF primer eller IJmopox HB coating mellan lagren (när övermålningstiden passerats, välj P180)
  P180 – P240
  • Slipa lösningsmedelsbaserad epoxiprimer  (IJmopox ZF primer eller IJmopox HB Coating) före målning med Double Coat
  • Slipa lösningsmedelsfri epoxi, epoxiplast, epoxiharts, epoxispackel, epoxilim, epoxispackel (Variopox Injektion, Variopox Impregnering, Variopox Universal, Variopox Topcoat XD, Variopox Topcoat XD-D, Variopox Filler, Variopox Finishing Filler, etc) före lackering med 2-komponent polyuretan Double Coat
  • Slipa mellan lacklager båtlack Le Tonkinois för ökad finish i varje lager
  P240
  • Slipa gelcoat före lackering med första 2k polyuretan sträckfärg Double Coat, om gelcoaten är gammal slipa före P240 med P120 (se P120)
  • Slipa första lacklagret 2k polyuretan sträckfärg Double Coat om finishen påverkats negativt att en undermålig yta
  P320 – P400 Slipa första lagret Double Coat inför andra lagret
  P400 – 500

  Mirlon Total XF

  • Slipa slipa ljusa kulörer 2k polyuretan sträckfärg Double Coat sträckfärg inför slutstrykningen
  • Slipa mörka kulörer 2k polyuretan sträckfärg Double Coat sträckfärg inför slutstrykningen (P500 därefter med Mirlon Total XF)
  P600 och upp
  • P600-800 Slipa Double Coat inför slutstykning
  • P800 Slipa efter sickling av lackdefekt för att producera en slät yta
  • P1000 Våtslipa med Abralon med slipmaskin för att avverka små defekter i gelcoat eller lack, exempelvis damm eller slitage eller matta fläckar
  • P1200 Våtslipa för hand med flexibla slipark / Novastar Flex för att avverka små defekter
  • P1500 Våstslipa för hand med flexibla slipark / Novastar Flex för att avverka små defekter
  • P2000 Våstlipa med maskin med Abralon på matt gelcoat eller lackerad yta som våtslipats med P1000-1500
  • P3000 Våtslipa med maskin med Abralon för att producera glans på ljusa yta som våtslipats med P2000, och som ska maskinpoleras med Marine Rubbing Pro + Gul hård skumpad
  • P4000 Våtslipa med maskin med Abralon för att producera glans på mörka lacker som våtslipats med P2000 eller P3000 och som sedan ska maskinpoleras med Marine Rubbing Pro + Gul hård skumpad eller mjuk Svart högglans polerpad
  • Ytor som våtslipas och poleras ska alltid stängas med Super DoubleCoat Paste Wax för att befästa glansen

 

 • Exempel på applikationsschema

 • Steg Torr filmtjocklek (µm) Åtgång m2/l Övermålningsinterval vid 20 ℃ Förberedelse inför nästa steg
  1 Förbehandling
  2 Applicera 1 lager IJmopox ZF Primer om gelcoaten är mikroporös/väderbiten, sliten 50 11,0 16 timmar Målning inom 72 timmar kräver ingen förberedelse, passeras tiden mattslipa med P180
  3 Spackla småskador med IJmofix Filler 1 timme
  Slipa ytan helt slät med P180-240 inför lackering med Double Coat.
  4 Första lagret Double Coat 40 10,8 24 timmar Målning inom 48 timmar kräver ingen förberedelse i form av slipning eftersom kemisk vidhäftning uppstår, däremot är det alltid bäst att slipa mellan lagren, för enklare målning och optimal finish.
  5 Andra lagret Double Coat 40 10,8 24 timmar
  6 Tredje lagret Double Coat 40 10,8  

   

 • Exempel på materialåtgång för att måla överbyggnad (släta ytor, däcksmönstrade halkskyddsytor EJ inräknade) på 10 m2:

1 st M 4605 1 l
1 st Double Coat Avfettning 1 liter
1 st IJmopox Förtunning 500 ml
1 st Double Coat Förtunning 500 ml
1 st 3M Mikrofiber 5-pack
1-2 st IJmopox ZF Primer 750 ml-set
1 st IJmopox Minivisp
1 st IJmopox-roller 2-pack
3 st Double Coat 1 kg-set, i valfri halvblank kulör (ljusa kulörer 11 m2/kg, mörka 12,5 m2/kg)
5 st Double Coat Filtroller
1 st Rollerskaft
4 st Målarhink
1 st 3M 244 Fine Line 50 m x 24 mm
Slipmaterial för slipmaskin – Abranet 125 mm eller 150 mm i kornstorlek P120. P180, P240, P400, P500, ca. 10-20 st per kornstorlek. Mirkas Soft Block – handslipkloss.                                                                                                                                                                                          Skydd: Kolfiltermask, dammfiltermask, lackoverall, kemikaliehandske


SÄKHERHET OCH DOKUMENTATION

För detajerad information om produkterna som nämns i detta färgsystem konsultera TDS, tekniska produktblad för varje produkt, eller MSDS säkerhesdatablad. Besök www.de-ijssel-coatings.se