POLYESTER – LAGA GELCOATSKADOR

BESKRIVNING

Detta system beskriver hur gelcoat eller ytor lackerade med 2-komponentfärg kan repareras och punktlagas med Double Coat. Systemet går även att applicera på samma vis på polyesterlaminat, stål eller aluminium eller trä.

Färgsystemet kan appliceras direkt på korrekt förberedd gelcoat (se FÖRBEHANDLING) och skapar en mycket slitstark yta som är reptålig, resistent mot ett brett spektrum av kemikalier, salt, sol och väder, och ger utmärkt kulör- och glansbeständighet. Färgsystemet Double Coat kan appliceras med roller och/eller pensel och ger en sprutad finish. Färgsystemet kan också sprutas (rekommenderas endast för proffs).

 

YTA

glasfiberlaminat eller gelcoat, i gott skick.

 

FÖRBEREDELSE AV YTA

 1. Rengör ytan noggrant för att ta bort all förorening som saltavlagringar, smuts, fett och andra främmande ämnen, helst genom högtryckstvätt, helst med ljummet vatten och med lämpligt rengöringsmedel, exempelvis M 4605;
 2. Avlägsna alltid gamla lager 1-komponentfärg;
 3. Avlägsna gamla lager 2-komponentfärg med dålig vidhäftning och kvalité;
 4. Låt ytan torka;
 5. Slipa ytan;
 6. Tidigare lager av 2-komponentsfärg som har god vidhäftning och som är i gott skick ska slipas;
 7. Ta bort allt damm och rester från ytan;
 8. Avfetta ytan noggrant med Double Coat Avfettning före målning. Ytan ska vara torr och fri
  från fett, silikon, vax, lösa partiklar och annan förorening.
 9. Precis innan varje målning avtorka ytan med 3M 07910 Klibbduk.

 

PRODUKTER OCH TÄCKFÖRMÅGA

IJmofix Filler Finspackel för små gelcoatskador
IJmopox ZF primer eller Grundfärg
IJmopox HB Coating
IJmopox Förtunning
Double Coat Täckfärg ca. 300 g/m2
Variopox Filler Epoxispackel för större skador i laminatet
Double Coat Förtunning
Double Coat Avfettning

 

APPLICERING

 1. Laga skarvar, krackeleringar, gelcoatskador med IJmofix Filler, slipa gelcoat före med P120, efter med P180, rengör med Double Coat Avfettning.
 2. Eller. reparera hål eller större skador med Variopox Filler, slipa före med P60, slipa efter med P120, rengör ytan med Double Coat Avfettning;
 3. Fläckmåla ett flödigt lager med IJmopox HB Coating eller IJmopox ZF Primer för att försegla spacklet, om ytan kräver det. Smålagningar behöver sällan grundas med ZF/HB;
 4. Slipa med P180-240 och rengör med Double Coat Avfettning före lackering;
 5. Fläckmåla 2-3 lager Double Coat till en total torrfilmtjocklek på 80-120 μm (total färgåtgång

  cirka. 0,3 kg/m2). Slipa finare och finare mellan varje lager, ca. P240-500. Om ett lager färg målas varje dygn måste inte ytan slipas mellan lagren, förutom om färgen har defekter som damm, porer, etc.

 

ÖVRIG INFORMATION

 • Kulör
  Det är enkelt eller svårt eller omöjligt att matcha en befintlig gelcoatkulör med ny färg. Använd med fördel en Colourpin (kulörspektrometer) och mät av ytan. Om du får en bra matchning finns en god chans att den Double Coat du köper kommer att matcha den befintliga ytans kulör. Om färgmatchningen inte gav ett resultat med bra värden så finns ingen kulörkod i närheten av ytan. Du måste då acceptera att det inte går att komma närmre. Om ytan är målad med en tvåkomponent polyuretanfärg, exempelvis Double Coat, så är det en hög sannolikhet att du enklare kommer att finna en god matchning; Double Coat håller utmärkt kulören över tid och det är möjligt att fläckmåla med ny färg i samma kulör och få en perfekt matchning.
 • Finish
  Att laga med ny färg på en gammal yta kan ge mycket goda resultat men det kan också hända att du ser en skillnad. Det beror inte nödvändigtvis på att gammal gelcoat och ny färg har olika kulör utan de kan också bero på att den ena ytan är gammal och den nya ytan är ny. Det är dock betydligt enklare att laga en gelcoatskada med Double Coat än att försöka blanda fram en gelcoat som ska matcha (det är ett jobb för ett fåtal proffs, och även de kan ha problem med att lyckas).
 • Målning
  Gammal färg möter ny färg i en skarv, ett avslut som inte behöver definieras av maskeringstejp. Om en skada mitt på en yta ska lagas behöver flera lager färg målas med lite mer slipmån för varje lager. Här är ett exempel, en skada på 10 x 10 cm:
  – slipa skadan, avfetta och måla första lagret Double Coat så att det täcker skadan, sickla skarven och mattslipa men lägg till några centimeter så att nästa lager färg läggs med större slipmån, upprepa samma utökande procedur i och med tredje lagret färg.
 • Efterbearbetning
  Det tar minst 5 dygn för Double Coat att härda fullt i konstant 20 C. Om du har lägre härdningstemperaturer under härdning vänta några veckor före du börjar att ta ned den sista skarven, och slipa och polera. Du kan också vänta ett halvår om det passar dig bäst. En lackdefekt, så som en skarv mellan gammal och ny färg arbetas enklast och säkrast ned genom sickling (se bild, Mirka Hajfena Lacksickel).

page2image552962160

 • Ta bort lackdefekter och arbeta upp glansen

 1. Sickla ned lackdefekten, dvs skarven tills du har en nästan helt slät yta;
 2. Våtslipa i flera steg för att producera glans. För varje steg av våtslipning gå bredare och bredare ut

  med slipningen. Och för varje steg i processen gör hela tiden rent genom att spraya schampovatten (M 4605 + vatten i en sprayflaska) och avtorka med mikrofiberduk. Schampovattnet används även som vätska för våtslipningen;

 3. Börja våtslipa med P800 handslip (3M Flexibla slipark eller Mirka Novastar Flex) eller maskinslipa med Abralon P1000 vid störrre skador;
 4. Nu har du en helt slät yta och den är matt, öka nu glansen genom att vårslipa med P1200 eller P1500 som nästa steg (för hand) eller med maskin med Abralon P2000. Hur många steg av slipning som behövs för att i slutänden få rätt djup och glans avgörs mycket av kulören på färgen. Mörka kulörer kräver fler steg emedan ljusa kulörer är enklare att lyckas med även om man tar ganska breda hopp (räknat i kornstorlek);
 5. Maskinslipa alltid med Abralon P3000, eller även P4000 (mörka kulörer) som sista slipsteg – nu arbetar du över betydligt större ytor än skadeytan – detta sista slipsteg ger mycket glans;
 6. Nu är det dags att maksinpolera med Marine Rubbing Pro. Välj företrädesvis hård skumpad (Mirkas gula), glöm inte att som vanligt rengöra med schampovattnet och mikrofiberduk, Om du vill ha ut ännu mildare effekt från polermedlet välj en mjuk polerpad (Mirkas svarta skumpad);
 7. Nu ser du den färdiga finishen och då är det dags att försegla ytan med hårdvax, Super DoubleCoat Paste Wax, som ger en enormt god glansbeständighet över tid. Arbeta med Flexipads handpads av skum, eller maskinvaxa med mjuk skumpad med mycket lågt varvtal på polermaskinen;
 8. Ha för vana att underhålla ytan varje år genom tvättning med M 4605 + vatten och vaxa med Super DoubleCoat Paste Wax.

Reparera gelcoat och glasfiberlaminat:

Skadade områden och ojämnheter kan repareras med ett spackel. Varje skada, repa eller nålhål/pinhole, krackelering, stora hål bör behandlas noggrant. Smårepor kan slipas och spacklas med IJmofix Filler. Krackeleringar fräses ur till naket laminat och spacklas med IJmofix Filler.

Om krackeleringarna syns över en mycket stor yta bör antingen gelcoaten slipas bort helt eller så försöker man fylla alla krackeleringar med grundfärg: måla IJmopox HB Coatinh, spackla/gnugga in färgen i sprickan med en gummiskackel. Upprepa vid behov en andra gång. Det finns alltid en risk att krackeleringarna fortsätter röra på sig över tid och ”printa” igenom hela färgsystemet, det innebär inte att färgsystemet kommer att spricka men att sprickan kan s a s bli synlig under lacken.

Spackel och grundfärg ska alltid slipas och rengöras med Double Coat Avfettning före lackering med Double Coat. Det är en god idé att fläckmåla 1-2 lager Double Coat eller IJmopox ZF Primer över spacklet för att minska risken för sug, vilket kan orsaka matta fläckar i den färdiga finishen.

Våra spackel:
Variopox Filler (ljusgrönt epoxipackel för mindre och stora skador;
Variopox LG (grått, poröst lättviktspackel för bredspackling av stora ytor eller övergång mellan gamla och nya delar, exempelvis vid förlängningar, stora skarvar);
Variopox Rapid Filler (ljusgrått, snabbhärdande epoxispackel);
Variopox Finishing Filler (ljusbeige, finspackel av epoxi);
IJmofix Filler (vitt, snabbhärdande finspackel för gelcoatskador, mycket lättslipat, endast över vattenlinjen);

Variobond (semitransparent limpasta av epoxi för sammanfogning, montering av distansmaterial, laminat och genomföringar, etc.)

 

 • Överlappning med beläggningssystem under vattenlinjen:

Observera att IJmopox ZF Primer eller Double Coat inte kan appliceras över en antifouling (bottenfärg med koppar). Detta är viktigt vid överlappningen mellan under- och ovanvattenområdet. En vattenlinje är den gräns där botten slutar och friborden börjar, oavsett båtens form så är det färgsystemet som utgör vattenlinjen. En vattenlinje ska ligga parallellt med vattenytan men ovan vattenytan med 5-10 cm. En alltför låg vattenlinje riskerar skada lackfärgen på friborden (delaminering av färgsystemet), samt båten ser tung och nedsjunken ut, och smuts fastnar på lacken. För behandling av ytor under vattenlinjen sesystemdguiden: Polyester Guide: Osmosis & ytor under vattenlinjen. Endast båtar som förvaras på land kan målas med Double Coat under vattenlinjen. Om båten ska ligga i enskilda dagar räcker 3 lager Double Coat, om båten ska kunna ligga i 1-2 veckor rekommenderas 5 lager under vattenlinjen.

 • Tidigare färg: en eller två komponenter?

  När det inte är känt om det tidigare beläggningssystemet var baserat på en- eller tvåkomponentsprodukter kan detta fastställas med ett enkelt test. Blötlägg en liten bit tyg i Double Coat Avfettning och låt detta ligga på ytan i 15 minuter. Ta bort duken och kontrollera ytan. När den tidigare färgen inte har lösts upp, inte är uppmjukad och inte lätt kan tas bort är det troligen en tvåkomponentsfärg. Först då är det möjligt att applicera ett nytt skikt av tvåkomponentsfärg.

 • Mikroporositet

  Mikroporositet och grundmålning
  Mikroporositet är ett fenomen som kan förekomma på ny och gammal, väderbiten gelcoat. Mikroporositeten är synlig som små hål i ytan, ibland svåra eller omöjliga att se vid inspektion. Att måla en yta med mikroporer med Double Coat kan leda till ytdefekter i finishen Ett lager grundfärg som IJmopox ZF Primer kommer att eliminera ytdefekterna. Det beror på att lacken flyter ut och då går lacken ut ur poren, emedna grundfärgen är trög och stannar kvar och fyller poren effektivt. Sliten och gammal gelcoat grundmålas med fördel med IJmopox ZF Primer oavsett om mikroporer finns eller ej. I de fall du anser att gelcoaten är i gott skick behöver du inte grundmåla. Om du av ekonomiska, ambitionsmässiga eller tidsmässiga skäl anser att grundfärgen är överflödig så hoppar du över att grundmåla.

 

 • Lagning av skador och bucklor

 • Spackla med Variopox Filler alla skador. Om skadan är grund välj enbart Variopox Finishing Filler som ger en mycket fin yta. När stora mänger Variopox Filler eller Variopox LG använts kan finspacklet Variopox Finishing Filler användas för att efterspackla för att få en riktigt fin spackling. Allt spackel måste övermålas med IJmopox HB Coating. Slipa ytan efter härdning av spacklet och rengör med Double Coat Avfettning. Slipade ytor av ny färg/spackel ska alltid rengöras med denna avfettning före vidare behandling.

 

 • Hållbarhet och förberedelse av en yta

 • Hållbarheten hos ett färgsystem beror på flera parameter, bland annat: total filmtjocklek, metod, graden av hantverksmässighet, de miljöförhållanden som färgen applieras och härdar i. Otillräcklig förberedelse av ytan kan resultera i blåsbildning och brist på vidhäftning.

 

 • Relation mellan torr/våt filmtjock

 • Volym % IJmopox thinner 0 3 6 9 12
  Våt färg, IJmopox ZF primer vid 50 µm torr filmtjocklek 91 94 96 99 102
  80
  Volume % Double Coat Förtunning 0 2 4 6 8
  Våt färg, Double Coat vid 40 µm torr filmtjocklek thickness 77 78 80 82 84

 

 • Slipning

 • En varaktig vidhäftning uppnås genom noggrann förberedelse av ytan. Detta kan åstadkommas genom slipning. Slipning är också en nödvändighet när tiden mellan olika färglager övergår den maximala övermålningstiden för en viss produkt i en viss temperatur (se produktblad). Vid applicering av täckfärgen (Double Coat) slipa lite finare för varje lager.
 • LACKSICKEL: Om du fått en rinning eller en skarv i ett lacklager, oavsett om det är i sista lagret eller i ett av de första lacklagren, så är bästa sättet att få ned ojämnheten att först sickla med Mirka Hajfena Lacksickel. Genom sickling får du mycket snabbt och säkert ned ojämnheten och kan sedan slipa utan risk för att slipa igenom. Om du inte sicklas och bara slipar ökar risken för att sandpappret ”böjer” sig över lackdefekten och du slipar igenom lacken bredvid defekten istället för att avverka defekten.
 • Se tabell nedan för rekommenderade kornstorlekar:
 • Kornstorlek Rekommeneras för
  P24 – P36 Slipa stål före grundning med epoxi primer: IJmopox ZF primer
  P60 Slipa polyester gelcoat och laminat före applicering av lösningsmedelsfri epoxi, epoxilim och limpasta
  P60 – P80
  • Avlägsna gamla färglager; slipa efter skrapning med Pro Scraper,
  • Slipa gelcoat före applicering av epoxispackel
  • Slipa aluminium före applicering av IJmopox ZF primer (P60)
  P120
  • Slipa polyester gelcoat eller epoxi grundfärg inför spackling med polyesterspackel
  • Slipa epoxiharts typ Variopox Injektion, Variopox Impregnering eller Variopox Universal
  P120 – P180
  • Slipa gelcoat före målning med epoxiprimer IJmopox ZF Primer eller IJmopox HB Coating
  • Första grovslipning av gelcoat (som ej är planerad att grundmålas med epoxifärg); därefter slipa med P240
  • Slipa rent trä inför första lagret epoxi sealer Variopox Injekion (arbeta in första lagret i rent trä med pensel noga)
  • Slipa rent trä före första lagret oljelack Le Tonkinois fernissa (arbeta in första lagret i rent trä med pensel noga)
  • Slipa grundmålat trä inför vidare behandling med epoxi Variopox eller 2-k polyuretan sträckfärg / sträcklackDouble Coat eller traditionell linoljelack Le Tonkinois fernissa
  • Slipa epoxispackel eller polyesterspackel; fläckmåla sedan spacklingarna med ett lager IJmopox
  • Slipa IJmopox ZF primer eller IJmopox HB coating mellan lagren (när övermålningstiden passerats, välj P180)
  P180 – P240
  • Slipa lösningsmedelsbaserad epoxiprimer  (IJmopox ZF primer eller IJmopox HB Coating) före målning med Double Coat
  • Slipa lösningsmedelsfri epoxi, epoxiplast, epoxiharts, epoxispackel, epoxilim, epoxispackel (Variopox Injektion, Variopox Impregnering, Variopox Universal, Variopox Topcoat XD, Variopox Topcoat XD-D, Variopox Filler, Variopox Finishing Filler, etc) före lackering med 2-komponent polyuretan Double Coat
  • Slipa mellan lacklager båtlack Le Tonkinois för ökad finish i varje lager
  P240
  • Slipa gelcoat före lackering med första 2k polyuretan sträckfärg Double Coat, om gelcoaten är gammal slipa före P240 med P120 (se P120)
  • Slipa första lacklagret 2k polyuretan sträckfärg Double Coat om finishen påverkats negativt att en undermålig yta
  P320 – P400 Slipa första lagret Double Coat inför andra lagret
  P400 – 500

  Mirlon Total XF

  • Slipa slipa ljusa kulörer 2k polyuretan sträckfärg Double Coat sträckfärg inför slutstrykningen
  • Slipa mörka kulörer 2k polyuretan sträckfärg Double Coat sträckfärg inför slutstrykningen (P500 därefter med Mirlon Total XF)
  P600 och upp
  • P600-800 Slipa Double Coat inför slutstykning
  • P800 Slipa efter sickling av lackdefekt för att producera en slät yta
  • P1000 Våtslipa med Abralon med slipmaskin för att avverka små defekter i gelcoat eller lack, exempelvis damm eller slitage eller matta fläckar
  • P1200 Våtslipa för hand med flexibla slipark / Novastar Flex för att avverka små defekter
  • P1500 Våstslipa för hand med flexibla slipark / Novastar Flex för att avverka små defekter
  • P2000 Våstlipa med maskin med Abralon på matt gelcoat eller lackerad yta som våtslipats med P1000-1500
  • P3000 Våtslipa med maskin med Abralon för att producera glans på ljusa yta som våtslipats med P2000, och som ska maskinpoleras med Marine Rubbing Pro + Gul hård skumpad
  • P4000 Våtslipa med maskin med Abralon för att producera glans på mörka lacker som våtslipats med P2000 eller P3000 och som sedan ska maskinpoleras med Marine Rubbing Pro + Gul hård skumpad eller mjuk Svart högglans polerpad
  • Ytor som våtslipas och poleras ska alltid stängas med Super DoubleCoat Paste Wax för att befästa glansen

 

 • Exempel på applikationsschema

 • Steg Torr filmtjocklek (µm) Åtgång m2/l Övermålningsinterval vid 20 ℃ Förberedelse inför nästa steg
  1 Förbehandling
  2 Spackla med IJmofix 2 timmar Målning inom 72 timmar kräver ingen förberedelse, passeras tiden mattslipa med P180
  3 Fläckmåla Double Coat 24 timmar
  Fläckmåla Double Coat 5 dygn Sickla ned lackdefekten efter minst 5 dygn, helst +20dygn, våtslipa och polera

SÄKHERHET OCH DOKUMENTATION

För detajerad information om produkterna som nämns i detta färgsystem konsultera TDS, tekniska produktblad för varje produkt, eller MSDS säkerhesdatablad. Besök www.de-ijssel-coatings.se