POLYESTER – DÄCK

BESKRIVNING

Detta system beskriver hur ett däck med halkskyddsmönster på en båt av GRP (glasfiberarmerad polyester och gelcoat) kan ytbehandlas med halkskyddsfärg av ett tvåkomponent polyuretanbaserat färgsystem.

Färgsystemet kan appliceras direkt på korrekt förbehandlad gelcoat (se FÖRBEHANDLING) och skapar en mycket slitstark yta som är reptålig, resistent mot ett brett spektrum av kemikalier, och som ger utmärkt kulör- och glansbeständighet. Tillsätt halkskyddspulvret Double Coat Anti Slip för en halkfri yta.

 

YTA

glasfiberlaminat eller gelcoat, i gott skick.

 

FÖRBEREDELSE AV YTA

Nyproduktion eller gelcoat i gott skick

 1. Rengör ytan med Double Coat Avfettning för att lösa upp släppmedel från formgjutningen. En mikrofibertrasa är en lämplig trasa i kombination med Avfettningen;
 2. Slipa ytan, använd en grov slipduk för däcksslipning för att behålla halkskyddsstruktur som finns ingjutet från formen, om ytan är slät kan slippapper användas. Vi rekommenderar halkskyddsrengöringsmedlet Nett Diamant i kombination med Mirlon för Däcksslipning;
 3. Rengör igen med Double Coat Avfettning;
 4. Maskera in halkskyddsområdet som ska målas med Double Coat Anti Slip, använd 3M 244 för långa sträckor och 3M 218 med smal bredd på 6 mm för svängda ytor.

Underhåll/renovering

 1. Avlägsna 1-komponentfärg, även om färgen har god vidhäftning, samt avlägsna 2-komponentfärg med dålig vidhäftning. Använd färgborttagningsmedel, eller Double Coat Sprutförtunning i blöta trasor, eller en trissa på en vinkelslip;
 2. Fräs ut sprickor eller slipa skadade områden. Om det gamla halkskyddsmönstret nu är skadat är det svårt/ omöjligt att återskapa. Välj att antingen slipa ned halkskyddsmönstret med P40-60 eller tillåt att oregelbundenheter i strukturen kommer att synas efter färdig behandling;
 3. Skura och sedan tvätta befintligt halkskyddsmönstret: borsta med en rotborste och halkskyddsrengöringsmedlet Nett Diamant. För att öka slipverkan är det effektivt att placera en grov slipduk, Mirlon för Däcksslipning, under rotborsten, på så vis rengör och slipas halkskyddsmönstret på en och samma gång och skapar goda förutsättningat för vidhäftning inför målning. Tvätta hela båtens överdel och halkskyddsmönstret med vatten och M 4605 (koncentrerat schampo). Nu är ytorna rena från fett och sot och vax, salt, smuts och mögel och beväxtning;
 4. Låt ytan torka;
 5. Rengör ytan med Double Coat Avfettning med en mikrofiberduk;
 6. Försänk och spackla igen hål med Variopox Filler eller Variobond. Skador kan repareras med Variopox Filler, småskador i gelcoaten kan spacklas med IJmofix Filler;
 7. Maskera in halkskyddsområdet som ska målas med halkskyddsfärg;
 8. Antingen har du nu ett befintligt däcksmönster, eller en slät yta. Om en slät yta målas med halkskyddsfärg förblir ytan slät, fast med en halkskyddsprofil som gör att däcket inte blir halt när det blir vått. Om du har en slät yta men önskar ett halkskyddsmönster så måste du nu tillverka det;
 9. Ett nytt däcksmönster kan skapas genom att applicera ett tixotropt epoxilim. En förutsättning är att all gelcoat är bortslipad med P40-60 korn. Spackla ut Variopox Topgel eller Variobond med en tandad spackel, rolla direkt med en filtroller för att skapa en jämn struktur. Efter härdning slipas de vassa topparna av med P120.

 

PRODUKTER OCH TÄCKFÖRMÅGA

Variopox Filler / LG Grovspackel / lättviktspackel för bredspackling
IJmofix Filler Finspackel för små gelcoatskador
IJmopox ZF primer Grundfärg
IJmopox HB coating Byggande grundfärg
IJmopox Förtunning
Double Coat Halvblank Täckfärg ca. 300 g/m2
Double Coat Anti Slip 5-10 % i vikt i Double Coat i de två sista lagren
Double Coat Förtunning
Double Coat Avfettning

 

APPLICERING

 1. Ytor som är väderbitna eller visar tecken på mikroporositet grundmålas med 1 lager IJmopox ZF Primer. Om ytan är i dåligt skick, eller om många hål fyllts igen, bör flera lager grundfärg appliceras, välj antingen 2-3 lager IJmopox HB Coating eller IJmopox ZF Primer;
 2. Måla 1-2 lager Double Coat med en total skikttjocklek på 80 μm (minimum färgåtgång ca. 0,2 kg/m2);
 3. Måla 1-2 lager Double Coat Halvblank + Anti Slip, 50-100 g Anti Slip per 1000 g Double Coat, (minimumfärgåtgång ca. 0,2 kg/m2); En god idé är att måla de sista två lagren med Anti Slip om du aldrig förr målat med halkskyddsfärg. Totalt sett ska du måla 3 lager Double Coat. Det blir inte mer ”halkskyddseffekt” eller en annorlunda finish om anti slip används i flera lager;
 4. Avlägsna maskeringstejpen dagen efter sista lagret.

 

ÖVRIG INFORMATION

 • Överlappning mellan överbyggnad och däck:

  I de fall släta ytor på överbyggnad och däcksmönstrade ytor ska målas samtidigt så ska de släta ytorna målas klart först enligt vårt systemdatablad nummer 5 Polyester Överbyggnad. Av praktiska skäl så kan dessa två system korsa varandra. Här är ett exempel:
  Grundmåla exempelvis både överbyggnad och däck, måla 2 lager högblank Double Coat på överbyggnad och däck, måla sedan sista tredje lagret Double Coat på överbyggnaden, maskera slutligen in däcket och måla 1 lager Double Coat Halvblank + Anti Slip. Hur du väljer att lägga upp arbetet beror på båtens storlek, form, kulör och glans.
  Det är polulärt att måla överbyggnaden i högblank vit finish och däcket i en halvblank grå finish (exempelvis RAL 9018 Papyrusvit.

 • Halkskyddsfärg eller halkmönster:

Det är lika enkelt att måla halkmönster som släta ytor, men några saker ska betänkas:

använd alltid en skumroller vid applicering av halkskyddsfärg

rör om basen väl;

rör ned Anti Slip väl;

späd efter behov med Double Coat Förtunning för rätt känsla, exempelvis 3-5 % om färgen känns tjock eller stressig att måla;

rör om halkskyddsfärgen även under målningens gång;

rolla ut halkskyddsfärgen i olika riktningar och försök se så att du får en jämn spridning av färgen för att undvika stråk, ränder eller fält med mer eller mindre halkskyd;

om du får en ojämn finish så ska lagret slipas och ett nytt lager appliceras, slipningen gör att ojämnheten i finishen inte printar igenom mellan lagren;

övning ger färdighet, vi rekommenderar att man målar 2 lager halkskyddsfärg om man inte tidigare målat halkskyddsfärg, på så vis får man en förkunskap om hur halkskyddsfärg fungerar före man är framme vid sista lagret. Om du väljer 2 lager halkskyddsfärg så ersätter det förstås ett av lagren utan Anti Slip, målsättningen är alltid totalt 3 lager Double Coat. Det blir inte mer/grövre halkskyddseffekt när Anti Slip används i flera lager;

Det är också möjligt att måla ett däck utan halkskyddspulver i färgen, och det är möjligt att välja högblank istället för halvblank. Vi rekommenderar halkskyddspulver i färgen eftersom det ger en halkfri finish när däcket är vått, och vi rekommenderar halvblank före högblank eftersom det ger en fin kontrast till överbyggnad och fribord som har en högblank finish;

Grovlek på halkskydd. Anti Slip finns i en fin standardkvalité i 50 g förpackning, som ger en strävhet åt färgen. I större förpackning har vi även en något grövre kvalité, Anti Slip Grov, men den ger fortfarande en relativt fin strävhet. Önskas ett riktigt grovt halkskydd (nästan som känslan av sand) så finns möjligheten att istället använda vit aluminiumoxid (en blästerprodukt) med 10-20 %. Försök undvik använda sand eftersom den är så grov och hård att färgen på sikt kan slipas bort från topparna. Önskas ej strävhet i färgen men snarare en grov yta (mönstrad yta, dvs en struktur) så är det lämpligt att skapa ett nytt halkskyddsmönster med epoxi så som beskrivs tidigare i detta systemdatablad.

Om halkskyddsfärgen efter många år visar tecken på slitage eller halkskyddseffekt så kan 1-2 nya lager halkskyddsfärg appliceras, förtutsatt att ytan förbehandlats enligt anvisningar i detta systemdatablad;

Ett halkskyddsmönster är en struktur och en halkskyddsfärg är en halkfri färg, det är två olika saker, men en halksyddsfärg kan målas både på ett halkmönster eller en slät yta.

 

 • Tidigare färg: en eller två komponenter?

  När det inte är känt om det tidigare beläggningssystemet var baserat på en- eller tvåkomponentsprodukter kan detta fastställas med ett enkelt test. Blötlägg en liten bit tyg i Double Coat Avfettning och låt detta ligga på ytan i 15 minuter. Ta bort duken och kontrollera ytan. När den tidigare färgen inte har lösts upp, inte är uppmjukad och inte lätt kan tas bort är det troligen en tvåkomponentsfärg. Först då är det möjligt att applicera ett nytt skikt av tvåkomponentsfärg.

 • Mikroporositet

  Mikroporositet är ett fenomen som kan förekomma på ny och gammal, väderbiten gelcoat. Mikroporositeten är synlig som små hål i ytan. Att måla en yta som visar mikroporositet med Double Coat kan leda till ytdefekter i lagret av Double Coat. Ett lager grundfärg som IJmopox ZF primer kommer att eliminera ytdefekter.

 

 • Gammal färg: 1-komponent eller 2-komponent?

 • När den gamla färgen är av okänd kvalitet avgörs det genom ett test. Blöt en trasa med Double Coat Avfettning och lägg an mot ytan och låt verka i en kvart. Kontrollera ytan. Om den gamla färgen inte har löst upp sig, ej blivit mjuk och ej lossnar enkelt så är det med största sannolikhet 2-komponent. Endast då är det okej att övermåla med det färgsystem som beskrivs här . All färg som reagerar ska avlägsnas.

 

 • Lagning av skador och bucklor

 • Spackla med Variopox Filler alla skador. Om skadan är grund välj enbart Variopox Finishing Filler som ger en mycket fin yta. När stora mänger Variopox Filler eller Variopox LG använts kan finspacklet Variopox Finishing Filler användas för att efterspackla för att få en riktigt fin spackling. Allt spackel måste övermålas med IJmopox HB Coating. Slipa ytan efter härdning av spacklet och rengör med Double Coat Avfettning. Slipade ytor av ny färg/spackel ska alltid rengöras med denna avfettning före vidare behandling.

 

 • Hållbarhet och förberedelse av en yta

 • Hållbarheten hos ett färgsystem beror på flera parameter, bland annat: total filmtjocklek, metod, graden av hantverksmässighet, de miljöförhållanden som färgen applieras och härdar i. Otillräcklig förberedelse av ytan kan resultera i blåsbildning och brist på vidhäftning.

 

 • Relation mellan torr/våt filmtjock

 • Volym % IJmopox thinner 0 3 6 9 12
  Våt färg, IJmopox ZF primer vid 50 µm torr filmtjocklek 91 94 96 99 102
  Våt färg, IJmopox HB coating vid 50 µm torr filmtjocklek 71 74 76 78 80
  Volume % Double Coat Förtunning 0 2 4 6 8
  Våt färg, Double Coat vid 40 µm torr filmtjocklek thickness 77 78 80 82 84

 

 • Slipning

 • En varaktig vidhäftning uppnås genom noggrann förberedelse av ytan. Detta kan åstadkommas genom slipning. Slipning är också en nödvändighet när tiden mellan olika färglager övergår den maximala övermålningstiden för en viss produkt i en viss temperatur (se produktblad). Vid applicering av täckfärgen (Double Coat) slipa lite finare för varje lager.
 • LACKSICKEL: Om du fått en rinning eller en skarv i ett lacklager, oavsett om det är i sista lagret eller i ett av de första lacklagren, så är bästa sättet att få ned ojämnheten att först sickla med Mirka Hajfena Lacksickel. Genom sickling får du mycket snabbt och säkert ned ojämnheten och kan sedan slipa utan risk för att slipa igenom. Om du inte sicklas och bara slipar ökar risken för att sandpappret ”böjer” sig över lackdefekten och du slipar igenom lacken bredvid defekten istället för att avverka defekten.
 • Se tabell nedan för rekommenderade kornstorlekar:
 • Kornstorlek Rekommeneras för
  P24 – P36 Slipa stål före grundning med epoxi primer: IJmopox ZF primer
  P60 Slipa polyester gelcoat och laminat före applicering av lösningsmedelsfri epoxi, epoxilim och limpasta
  P60 – P80
  • Avlägsna gamla färglager; slipa efter skrapning med Pro Scraper,
  • Slipa gelcoat före applicering av epoxispackel
  • Slipa aluminium före applicering av IJmopox ZF primer (P60)
  P120
  • Slipa polyester gelcoat eller epoxi grundfärg inför spackling med polyesterspackel
  • Slipa epoxiharts typ Variopox Injektion, Variopox Impregnering eller Variopox Universal
  P120 – P180
  • Slipa gelcoat före målning med epoxiprimer IJmopox ZF Primer eller IJmopox HB Coating
  • Första grovslipning av gelcoat (som ej är planerad att grundmålas med epoxifärg); därefter slipa med P240
  • Slipa rent trä inför första lagret epoxi sealer Variopox Injekion (arbeta in första lagret i rent trä med pensel noga)
  • Slipa rent trä före första lagret oljelack Le Tonkinois fernissa (arbeta in första lagret i rent trä med pensel noga)
  • Slipa grundmålat trä inför vidare behandling med epoxi Variopox eller 2-k polyuretan sträckfärg / sträcklackDouble Coat eller traditionell linoljelack Le Tonkinois fernissa
  • Slipa epoxispackel eller polyesterspackel; fläckmåla sedan spacklingarna med ett lager IJmopox
  • Slipa IJmopox ZF primer eller IJmopox HB coating mellan lagren (när övermålningstiden passerats, välj P180)
  P180 – P240
  • Slipa lösningsmedelsbaserad epoxiprimer  (IJmopox ZF primer eller IJmopox HB Coating) före målning med Double Coat
  • Slipa lösningsmedelsfri epoxi, epoxiplast, epoxiharts, epoxispackel, epoxilim, epoxispackel (Variopox Injektion, Variopox Impregnering, Variopox Universal, Variopox Topcoat XD, Variopox Topcoat XD-D, Variopox Filler, Variopox Finishing Filler, etc) före lackering med 2-komponent polyuretan Double Coat
  • Slipa mellan lacklager båtlack Le Tonkinois för ökad finish i varje lager
  P240
  • Slipa gelcoat före lackering med första 2k polyuretan sträckfärg Double Coat, om gelcoaten är gammal slipa före P240 med P120 (se P120)
  • Slipa första lacklagret 2k polyuretan sträckfärg Double Coat om finishen påverkats negativt att en undermålig yta
  P320 – P400 Slipa första lagret Double Coat inför andra lagret
  P400 – 500

  Mirlon Total XF

  • Slipa slipa ljusa kulörer 2k polyuretan sträckfärg Double Coat sträckfärg inför slutstrykningen
  • Slipa mörka kulörer 2k polyuretan sträckfärg Double Coat sträckfärg inför slutstrykningen (P500 därefter med Mirlon Total XF)
  P600 och upp
  • P600-800 Slipa Double Coat inför slutstykning
  • P800 Slipa efter sickling av lackdefekt för att producera en slät yta
  • P1000 Våtslipa med Abralon med slipmaskin för att avverka små defekter i gelcoat eller lack, exempelvis damm eller slitage eller matta fläckar
  • P1200 Våtslipa för hand med flexibla slipark / Novastar Flex för att avverka små defekter
  • P1500 Våstslipa för hand med flexibla slipark / Novastar Flex för att avverka små defekter
  • P2000 Våstlipa med maskin med Abralon på matt gelcoat eller lackerad yta som våtslipats med P1000-1500
  • P3000 Våtslipa med maskin med Abralon för att producera glans på ljusa yta som våtslipats med P2000, och som ska maskinpoleras med Marine Rubbing Pro + Gul hård skumpad
  • P4000 Våtslipa med maskin med Abralon för att producera glans på mörka lacker som våtslipats med P2000 eller P3000 och som sedan ska maskinpoleras med Marine Rubbing Pro + Gul hård skumpad eller mjuk Svart högglans polerpad
  • Ytor som våtslipas och poleras ska alltid stängas med Super DoubleCoat Paste Wax för att befästa glansen

 

 • Exempel på applikationsschema

 • Steg Torr filmtjocklek (µm) Åtgång m2/l Övermålningsinterval vid 20 ℃ Förberedelse inför nästa steg
  1 Förbehandling
  2 Applicera 1 lager IJmopox ZF Primer om gelcoaten är mikroporös/väderbiten, sliten 50 11,0 16 timmar Målning inom 72 timmar kräver ingen förberedelse, passeras tiden mattslipa med P180
  3 Spackla småskador med IJmofix Filler 1 timme
  4 Första lagret Double Coat 40 10,8 24 timmar Målning inom 48 timmar kräver ingen förberedelse i form av slipning
  5 Andra lagret Double Coat 40 10,8 24 timmar Tillsätt 5-10 % Double Coat Anti Slip för halkskyddsprofil
  6 Tredje lagret Double Coat 40 10,8 24 timmar
 • Exempel på materialåtgång för en halkskyddsyta på 10 m2:

1 st Nett Diamant 500 ml (halkskyddsrengöringskräm) 5 st Mirlon för Däcksslipning
1 st M 4605 1 l
1 st Double Coat Avfettning 1 liter
1 st IJmopox Förtunning 500 ml
1 st Double Coat Förtunning 500 ml
1 st 3M Mikrofiber 5-pack
1-2 st IJmopox ZF Primer 750 ml-set
1 st IJmopox Minivisp
1 st IJmopox-roller 2-pack
3 st Double Coat 1 kg-set, i valfri halvblank kulör
3-6 st Double Coat Anti Slip 50 g
10 st Double Coat-Skumroller:
(använd skumgummiroller för Anti Slip)
1 st Rollerskaft
4 st Målarhink
1 st 3M 244 Fine Line 50 m x 24 mm
1 st 218 Svängbar finlinjetejp 6,35mm
Skydd-set: kolfiltermask, dammfiltermask, lackoverall, kemikaliehandske


SÄKHERHET OCH DOKUMENTATION

För detajerad information om produkterna som nämns i detta färgsystem konsultera TDS, tekniska produktblad för varje produkt, eller MSDS säkerhesdatablad. Besök www.de-ijssel-coatings.se