EPOXI – LACKERING AV EPOXILAMINAT ELLER KOLFIBER

BESKRIVNING

Detta systemdatablad beskriver hur du kan måla ett epoxilaminat med ett tvåkomponent polyuretanbaserat färgsystem, Double Coat. Detta systemdatablad vänder sig exempelvis till dig som bygger en ny kajak enligt metoden Wood Core System (strippbygge). Lackerade ytor med Double Coat skapar en finish med mycket hög kvalitet, som står emot utomhusklimat, maritima och industriella miljöer. Färgsystemet har mycket hög motståndskraft mot nötning, UV och kemikalier.

 

YTA

Epoxilaminat, kolfiberbakad epoxilaminat, wood core epoxi (epoxi med träkärna av balsaträ etc), i gott skick.

Träkärnor som lamineras med epoxi och glasfiber (epoxilaminat). Distansmaterial som plastas med epoxi, objekt av polyester som förstärks och sammanfogas med epoxilaminat, epoxilim och epoxispackel, objekt av kolfiberbakad epoxi.

 

FÖRBEREDELSE AV YTA

 1. Tvätta med ljummet vatten bort eventuella föroreningar eller äggviteämnen från undermåligt härdad epoxi (epoxi kan negativt få fet yta om laminatet härdat i temp. lägre än 15 C). Använd även M 4605 (koncentrerat båtschampo som löses i vatten) för att effektivt lösa eventuellt vax, sot och fett;
 2. Om ytan är gammal och bestruken med klarlack som flagnar, slipa bort all klarlack, och om epoxilaminatet känns nött av väder, bestryk med Variopox Universal eller Variopox Topcoat XD på en P120 slipad yta;
 3. Om nytt epoxilaminat har små skavanker, porer, etc. så är det rimligt att slipa med P120 och måla 1-2 lager IJmopox HB Coating eller IJmopox ZF Primer som en slipgrund. Grundlagren slipas slät med P180-240 inför lackering med Double Coat;
 4. Slipa epoxispackel, epoxilim och epoxilaminat med P80-120 för att effektivt slipa ytan slät, inför målning med Double Coat i solid kulör ska epoxilaminat vara slipat med P180 för korrekt vidhäftning, slipa INTE finare;
 5. Kolfiber med transparent finish slipas med P120 inför första lagret Double Coat Karat/dubbel UV/008 Transparent, för ökad vidhäftning och beständighet över tid;
 6. Rengör epoxi med Double Coat Avfettning ca. 10-20 minuter innan målning, vät en mikrofiberduk med avfettningen för effektivast rengöring;
 7. Precis innan målning avtorka med 3M Klibbduk (för 2-k) komplett damfri yta.
 8. Ett epoxilaminat ska ha härdat i 2-3 dygn före målning med Double Coat i en täckande kulör.
 9. Om du ska måla med transparent finish (008, 088, Dubbel UV, Karat, Cabin Varnish måste epoxilaminatet ha härdat i 14 dagar.

 

PRODUKTER OCH TÄCKFÖRMÅGA

Double Coat Täckfärg ca. 0,2-0,5- kg/m2
Double Coat Förtunning
Double Coat Avfettning

PROBLEMATISERING UV-STRÅLNING

Olika objekt som byggs i epoxi ska ha olika funktion och estetik, men det är byggt i epoxi eftersom epoxi är starkare, lättare. Dessutom är epoxi luktfri och lösningsmedelsfri, vilket kan vara en stor fördel framför att bygga med polyester (som luktar starkt). En nackdel med epoxi är att den är hormonstörande och mycket allergen, så skydda huden från all form av kontakt med epoxi (använd kemikaliehandskar av nitril och heltäckande arbetskläder), och vänta helst 48 timmar före slipning av epoxi, då är inte längre slipdammet farligt. Epoxi saknar UV-filter. Det finns ingen epoxi med ett fullt fungerande UV-filter, dvs det går inte att göra en epoxi UV-stabil på samma sätt som en täckfärg av polyuretan, dvs Double Coat.

Ett epoxilaminat måste målas med Double Coat. Om du väljer en solid kulör, dvs en täckande färg, så kommer färgsystemet att vara permanent. Du kan måla Double Coat efter 48 timmar på epoxi.

Om du väljer en transparent klarlack på ditt epoxilaminat måste dels laminatet ha härdat i 14 dagar. Betänk även att uv-strålning går rakt igenom klarlacken, det kan då uppstå en missfärgning och kritning av epoxin, vilket leder till dålig vidhäftning för klarlacken. Detta kan kringgås genom att applicera Double Coat Karat med 2-3 lager, denna lack är semi-transparent, dvs en betslack. Pigmenten hjälper skydda epoxin från att störas av uv-strålning. Karat finns pigmenterad för teak, ek och mahogny. Avlsuta sedan med 2-3 lager Double Coat 008 eller Dubbel UV (helt transparenta lacker). En kajak som förvaras i väderskydd behöver inte 5 lager lack, det kan räcka med 2-3 lager. Ett annat sätt att öka hållbarheten för klarlack på epoxilaminat är att slipa med P120 före första lacklagret. Om du ska måla med en täckande färg räcker det dock att slipa med P180 före lackering.

En segelbåtsrigg av kolfiber bestruken med en UV-stabil klarlack drabbas ofta av dålig vidhäftning efter några år, klarlacken flagnar eftersom epoxin reagerat med uv-strålningen. Du behöver ta bort klarlacken och slipa med P120 och påföra ny lack, Double Coat 008 eller 088. Om kolfiberlaminatet är sugande/strukturen känns/skadad behöver du stryka på ett lager Variopox Universal (epoxi) före klarlacken. Om den nya klarlacken flagnar efter några år så gör du om processen igen, och igen och igen. En permanent väg runt dålig vidhäftning på kolfiberlaminat är att måla med en täckande färg, Double Coat i en solid kulör.

 

APPLICERING

 1. Applicera första lagret Double Coat med pensel eller roller, eller sprutlackera. Se System 00 Målningsteknik för detaljerade instruktioner om målning och miljö.
 2. Slipa bort lackdefekter med P240-400 och/eller Scotch-Brite/Mirlon.
 3. Övermålningstid för Double Coat är minimum 24-32 timmar beroende på klimat. Om ytan dammar när den slipas så är den övermålningsbar. Vid sprutapplicering i 20 C kan däremot två lager appliceras samma dag, dvs så fort ytan känns klibbfri.
 4. Avlägsna slipdamm som vanligt med med mikrofiber och Double Coat Avfettning, avtorka slutligen med klibbduk, applicera andra lagret Double Coat.
 5. Slipa bort lackdefekter med P400-500 och/eller Scotch-Brite/Mirlon.
 6. Avlägsna slipdamm, avfetta och avtorka med klibbduken, applicera tredje lagret Double Coat.
 7. Lager 4-5: Ersätt med fördel 50 % av färgen med Double Coat 008 Transparent för fetare/

  djupare glans: klarlack i sista stryket ger en tredimensionell effekt på mörka kulörer;

 8. Dra bort maskeringstejpen när sista lagret härdat.
 9. Sickla och slipa och polera ev. defekter i lacken först efter 5-14 dygn (beroende på temp). Vänta gärna så länge som möjligt innan slipning och polering av det färdiga resultatet.
 10. Underhåll ytan med vaxschampo, eller Super DoubleCoat Paste Wax för en extra tålig vaxyta, vilket motverkar glansbortfall och att smuts fastnar.

  Double Coat finns också i halvblank, samt halkskydd och metallic. För mer information om specifika produkter konsultera tekniskt produktblad.

 

ÖVRIG INFORMATION

 

 • Mikroporositet

  Mikroporositet och grundmålning
  Mikroporositet är ett fenomen som kan förekomma på ny och gammal, väderbiten gelcoat, eller i epoxispackel eller laminat. Mikroporositeten är synlig eller osynlig som små hål i ytan, ibland svåra eller omöjliga att se vid inspektion. Att måla på en yta med mikroporer med Double Coat kan leda till ytdefekter i finishen Ett lager grundfärg som IJmopox ZF Primer kommer att eliminera ytdefekterna; eftersom epoxi primer är tixotrop/trög och stannar kvar i poren och stänger den. Lacken Double Coat däremot, tvåkomponent polyuretanfärg, eller s k sträckfärg, flyter ut och då går lacken ut ur poren, emedna grundfärgen är trög och stannar kvar och fyller poren effektivt. Sliten och gammal gelcoat grundmålas med fördel med IJmopox ZF Primer oavsett om mikroporer finns eller ej. I de fall du anser att ytan är i gott skick behöver du inte grundmåla. Om du av ekonomiska, ambitionsmässiga eller tidsmässiga skäl anser att grundfärgen är överflödig så hoppar du över att grundmåla. En grundfärg på ett laminat kan vara ej god idé eftersom en färgad slipgrund kanske avslöjar defekter i ytan, före du börjar lackera på allvar med Double Coat.

 

 • Lagning av skador och bucklor

 • Spackla med Variopox Filler alla skador. Om skadan är grund välj enbart Variopox Finishing Filler som ger en mycket fin yta. När stora mänger Variopox Filler eller Variopox LG använts kan finspacklet Variopox Finishing Filler användas för att efterspackla för att få en riktigt fin spackling. Allt spackel måste övermålas med IJmopox HB Coating. Slipa ytan efter härdning av spacklet och rengör med Double Coat Avfettning. Slipade ytor av ny färg/spackel ska alltid rengöras med denna avfettning före vidare behandling.

 

 • Hållbarhet och förberedelse av en yta

 • Hållbarheten hos ett färgsystem beror på flera parameter, bland annat: total filmtjocklek, metod, graden av hantverksmässighet, de miljöförhållanden som färgen applieras och härdar i. Otillräcklig förberedelse av ytan kan resultera i blåsbildning och brist på vidhäftning.

 

 • Slipning

 • En varaktig vidhäftning uppnås genom noggrann förberedelse av ytan. Detta kan åstadkommas genom slipning. Slipning är också en nödvändighet när tiden mellan olika färglager övergår den maximala övermålningstiden för en viss produkt i en viss temperatur (se produktblad). Vid applicering av täckfärgen (Double Coat) slipa lite finare för varje lager.
 • LACKSICKEL: Om du fått en rinning eller en skarv i ett lacklager, oavsett om det är i sista lagret eller i ett av de första lacklagren, så är bästa sättet att få ned ojämnheten att först sickla med Mirka Hajfena Lacksickel. Genom sickling får du mycket snabbt och säkert ned ojämnheten och kan sedan slipa utan risk för att slipa igenom. Om du inte sicklas och bara slipar ökar risken för att sandpappret ”böjer” sig över lackdefekten och du slipar igenom lacken bredvid defekten istället för att avverka defekten.
 • Se tabell nedan för rekommenderade kornstorlekar:
 • Kornstorlek Rekommeneras för
  P24 – P36 Slipa stål före grundning med epoxi primer: IJmopox ZF primer
  P60 Slipa polyester gelcoat och laminat före applicering av lösningsmedelsfri epoxi, epoxilim och limpasta
  P60 – P80
  • Avlägsna gamla färglager; slipa efter skrapning med Pro Scraper,
  • Slipa gelcoat före applicering av epoxispackel
  • Slipa aluminium före applicering av IJmopox ZF primer (P60)
  P120
  • Slipa polyester gelcoat eller epoxi grundfärg inför spackling med polyesterspackel
  • Slipa epoxiharts typ Variopox Injektion, Variopox Impregnering eller Variopox Universal
  • Slipa kolfiber / epoxilaminat innan lackering med första lagret transparent Double Coat: Karat, Dubbel UV eller 008 eller 088.
  P120 – P180
  • Slipa gelcoat före målning med epoxiprimer IJmopox ZF Primer eller IJmopox HB Coating
  • Första grovslipning av gelcoat (som ej är planerad att grundmålas med epoxifärg); därefter slipa med P240
  • Slipa rent trä inför första lagret epoxi sealer Variopox Injekion (arbeta in första lagret i rent trä med pensel noga)
  • Slipa rent trä före första lagret oljelack Le Tonkinois fernissa (arbeta in första lagret i rent trä med pensel noga)
  • Slipa grundmålat trä inför vidare behandling med epoxi Variopox eller 2-k polyuretan sträckfärg / sträcklackDouble Coat eller traditionell linoljelack Le Tonkinois fernissa
  • Slipa epoxispackel eller polyesterspackel; fläckmåla sedan spacklingarna med ett lager IJmopox
  • Slipa IJmopox ZF primer eller IJmopox HB coating mellan lagren (när övermålningstiden passerats, välj P180)
  P180 – P240
  • Slipa lösningsmedelsbaserad epoxiprimer  (IJmopox ZF primer eller IJmopox HB Coating) före målning med Double Coat
  • Slipa lösningsmedelsfri epoxi, epoxiplast, epoxiharts, epoxispackel, epoxilim, epoxispackel (Variopox Injektion, Variopox Impregnering, Variopox Universal, Variopox Topcoat XD, Variopox Topcoat XD-D, Variopox Filler, Variopox Finishing Filler, etc) före lackering med 2-komponent polyuretan Double Coat
  • Slipa mellan lacklager båtlack Le Tonkinois för ökad finish i varje lager
  P240
  • Slipa gelcoat före lackering med första 2k polyuretan sträckfärg Double Coat, om gelcoaten är gammal slipa före P240 med P120 (se P120)
  • Slipa första lacklagret 2k polyuretan sträckfärg Double Coat om finishen påverkats negativt att en undermålig yta
  P320 – P400 Slipa första lagret Double Coat inför andra lagret
  P400 – 500

  Mirlon Total XF

  • Slipa slipa ljusa kulörer 2k polyuretan sträckfärg Double Coat sträckfärg inför slutstrykningen
  • Slipa mörka kulörer 2k polyuretan sträckfärg Double Coat sträckfärg inför slutstrykningen (P500 därefter med Mirlon Total XF)
  P600 och upp
  • P600-800 Slipa Double Coat inför slutstykning
  • P800 Slipa efter sickling av lackdefekt för att producera en slät yta
  • P1000 Våtslipa med Abralon med slipmaskin för att avverka små defekter i gelcoat eller lack, exempelvis damm eller slitage eller matta fläckar
  • P1200 Våtslipa för hand med flexibla slipark / Novastar Flex för att avverka små defekter
  • P1500 Våstslipa för hand med flexibla slipark / Novastar Flex för att avverka små defekter
  • P2000 Våstlipa med maskin med Abralon på matt gelcoat eller lackerad yta som våtslipats med P1000-1500
  • P3000 Våtslipa med maskin med Abralon för att producera glans på ljusa yta som våtslipats med P2000, och som ska maskinpoleras med Marine Rubbing Pro + Gul hård skumpad
  • P4000 Våtslipa med maskin med Abralon för att producera glans på mörka lacker som våtslipats med P2000 eller P3000 och som sedan ska maskinpoleras med Marine Rubbing Pro + Gul hård skumpad eller mjuk Svart högglans polerpad
  • Ytor som våtslipas och poleras ska alltid stängas med Super DoubleCoat Paste Wax för att befästa glansen

 

SÄKHERHET OCH DOKUMENTATION

För detajerad information om produkterna som nämns i detta färgsystem konsultera TDS, tekniska produktblad för varje produkt, eller MSDS säkerhesdatablad. Besök www.de-ijssel-coatings.se