ANVÄNDARINSTRUKTIONER – IJMOPOX

 

GENERELLA RÅD

 

Bearbetningen av tvåkomponentsprodukter som IJmopox kräver i allmänhet bättre konditionerade arbetsförhållanden än de som krävs för enkomponentsmaterial, eller lösningsmedelsfria produkter som Variopox. Viktiga punkter att uppmärksamma är:

 •  IJmopox ZF primer och IJmopox HB coating kan appliceras vid en temperatur på minst 5 oC och en luftfuktighet på upp till 80 %. Däremot så upplevs kyld färg som tjock och trög att måla, så en arbetstemperatur på 15 oC är ändå att föredra.
 • Vid målning i kyla eller hög värme, i blåst eller sol, är spädning med IJmopox Förtunning det enda sättet att justera färgens viskositet för att få en färg som är enkel att måla, och när målningen känns enkel brukar finishen bli bra.
 • Under bearbetning och härdning av materialet bör temperaturen och luftfuktigheten inte fluktuera för kraftigt. Däremot inte sagt att man ändå kan lyckas. Om du målat i 5-10 plusgrader på förmiddagen och det är minus en grad följande natt så kommer färgen ändå att härda, men om samtidigt luftfuktigheten har gått från exempelvis 60 % till 90 % i kombination med sträng kyla, så ökar risken för att färgen tar skada. Om din målningssituation är såpass extrem undvik måla riktigt tjocka lager och vänta minst 24 men hellre 48 timmar mellan lagren och prova slipa färgen för att se att den blivit hård och slipbar och att det inte luktar lösningsmedel direkt där du provslipat.
 • Bearbeta inte epoximaterial i direkt solljus. Färgen upplevs då som extra stressig/klibbig att måla. Resultatet kan bli lidande.
 • Du behöver inte maskera om inför varje nytt lager om du använder tejpen 3M 244 Fine Line.
 • Epoxifärgerna IJmopox är allergiframkallande och innehåller lösningsmedel, skydda dig med nitrilhandskar,
  kolfiltermask och lackoverall.
 • Slipdammet från epoxi är allergiframkallande de första dygnen. Skydda dig med kolfiltermaskm, nitrilhandskar
  och lackoverall vid slipning, eller vänta tills färgen härdat i 48 timmar, då räcker det med en kolfiltermask för att
  få rätt skydd.
 • IJmopox HB Coating kan övermålas med de flesta sorters bottenfärg utan att slipa efter 8-12 timmar, om det
  gått ett dygn slipa helst med cirka P240 före bottenfärgen appliceras.
 • IJmpox HB Coating kan användas som finish under vattenlinjen utan att övermålas med en bottenfärg. Vi
  rekommenderar då att man vaxas ytan med Super DoubleCoat Paste Wax om du vill att ytan ska få en högre
  glans och minska risken för att smuts ska fastna.
 • IJmopox HB Coating får användas som bottenfärg i Österjsön, Mälaren och insjöar. Den innehåller inga tillsatser
  som är skadliga för vattenlevande organismer.
 • Du behöver en digitalvåg – 2-komponentfärg vägs helst i gram Här är ett antal exempel:

– IJmopox HB Coating blandas 83:17 i viktprocent. Exempel på 1000 g blandad färg: 830 g A (Bas) och 170 g B (härdare). Om du exempelvis vill tillsätta 3 % förtunning i färgen 1000 x 0,03 = 30 g – nollställ vågen och väg in 30 g IJmopox Förtunning.

      – IJmopox ZF Primer blandas 87:13. Exempel på 300 g blandad färg: 0,87 x 300 = 261 g A och 39 g B.

– Om du har vägt upp baskomponent och vill räkna ut hur mycket härdare du ska tillsätta i ZF Primer, använd denna ekvation: exempelvis 223 g A x 13 / 87 = 33 g B. Nollställ vågen med din målarhink med 223 g A och tillsätt nu 33 g B. 

     – Om du har lite härdare kvar och vill veta hur mycket baskomponent som den mängden härdare räcker till använd denna ekvation, här exemplifierad med färgen IJmopox HB Coating (vars blandningsförhållande du  kommer ihåg är 83:17) : du har vägt upp exempelvis 47 g B, räkna ut mängden A såhär: 47 x 83 / 17 = 229 g A. Nollställ vägen och väg in 229 g HB Coating baskomponent.

 • Skalenliga måttkoppar kan användas men rekommenderas endast om du saknar våg, IJmopox HB Coating följs skala 3:1, IJmopox ZF Primer följ skala 4:1.
 • I de tekniska produktbladen anges exakta övermålningstider, men generellt sett är det en god idé att måla 1 lager per dag med ZF Primer eller HB Coating. Då behöver ytan inte slipas, kemisk vidhäftning uppstår.
 • Gelcoat som ska slipas ska vara rengjord på förhand både med vatten/koncentrerat schampo (M4605) och
  sedan med Double Coat Avfettning (Ontvetter). Detta minskar risken för att du slipar ned smuts och silikon i materialets porer. När slipningen är klar och du ska börja måla ska du ännu en gång rengöra ytan med Double Coat Avfettning. Avfettningen används sedan genom hela processen, dvs används före spackling eller före nästa lager färg om ytan har slipats. Avfettningen används med en mikrofiberduk.
 • IJmopox fäster på gelcoat slipad med P120 eller grövre, P180 kan också fungera men rekommenderas endast som nödlösning.
 • Maskinvispa alltid baskomponenten i sin originalförpackning inför varje uppvägning. (Härdaren ska ej vispas).
  Maskinelll omrörning eller skakning i en skakmaskin gör att basen blir homogent blandad och mer smidig att måla. Att endast röra om basen med en färblandningspinne är en mindre god idé. När du sedan vägt upp bas och härdare rör samman komponenterna med en färgblandningspinne.
 • Om du målar IJmopox i ett instängt utrymme; inuti en båt, stuvfack, kölsvin etc. tänk då på att lösningsmedel väger tyngre än luft och kommer att ansamlas vid den lägsta punkten. Detta kommer att orsaka bristfällig härdning och en klibbig yta. Efter målning i dessa utrymmen bör en fläkt användas för att driva undan lösningsmedel. Ett bättre färgval i dessa utrymmen är vår lösningsmedelsfria färg Variopox Rolcoating.
 • När IJmopox HB Coating målas under vattenlinjen för att skapa tätskikt, eller för att skapa korrosionsskydd på stål eller aluminium bör olika kulörer varvas i varje lager, för att visa på fullständig täckning i målningen.
 • När IJmopox ZF Primer används som grundfärg före Double Coat måste grunden slipas slät före lackering, om du vill att lacken ska bli slät. En grundfärg stänger ytans porer effektivt och skapar en idealisk slipgrund före lackering; en epoxifärg som IJmopox är tixotrop (fyllande/förlåtande/byggande) och blir dock inte helt slät, den lilla mängden apelsinhud som skapas bör alltså slipas ned.
 • Brukstiden för IJmopox är cirka 4-5 timmar.

 

APPLICERING MED PENSEL OCH ROLLER

 • Använd en pensel med omålat träskaft. Vi erbjuder engångspenslar av god kvalitet med lagom styv och tjock borst i 25, 50 och 75 mm.
 • Bra resultat uppnås med till exempel en filtroller (till exempel en IJmopox Filtroller eller Double Coat Filtroller). Om en nylonroller (Variopox Roller) eller en roller med lång lugglängd används i kombination med IJmopox ZF primer, IJmopox HB coating kan detta leda till onödigt mycket apelsinskal. Använd inte mohairroller eller skumroller till lösningsmedelsbaserad epoxi primer; IJmopox.
 • Fördela materialet jämnt över ytan. Målningsteknik handlar om tid och utbredning. Ju större yta du målar desto längre tid tar det. Om du rollar en för stor sektion av ytan åt gången kan det leda till ränder i färgen och torrfläckar. Håll rollern våt (en torr roller slits sönder i förtid och kommer då att släppa hår, och för tunna lager ger mer apelsinhud och en dålig finish). Rolla exempelvis en båtbotten med HB mest i lodrät riktning, en till två rollerbredder i taget. På så vis minskar du tiden du bearbetar färgen och du lämnar färgen våt, inte klibbig, och färgen kan då få en god chans att flyta ut på egen hand.
 • Späd IJmopox om du upplever färgen som stressig att måla, eller för klibbig eller trög. Rätt känsla ger rätt resultat. Om du målar med HB och vill ha en så slät finish som möjligt rekommenderas 10 % IJmopox Förtunning. ZF behöver inte lika ofta spädas för att producera en fin finish. Olika temperatur och väder, skikttjocklek och målarens hastighet och skicklighet bestämmer finishen. Använd förtunningen som ett redskap för att justera färgen så att den funkar idealiskt i den givna situationen.
 • Måla ett lager om dagen för bästa kemiska vidhäftning. Konsultera det tekniska produktbladet för mer information om övermålningstider.
 • Epoxifärg kan producera en fin finish men inte en helt slät finish eftersom det är en tixotrop färg och inte en lackfärg. Lite apelsinhud är inget problem.
 • Om du vill ha en helt slät finish slipa när sista lagret härdat i minst några dygn torrt med P240-360 och våtslipa med finare kornstorlek, exempelvis P1000 och P2000 för att slipa upp glansen. Avsluta med att applicera 1-2 lager Super DoubleCoat Paste Wax.
 • IJmopox HB Coating håller kulören rätt så väl över tid, framförallt om båten är i sjön på sommaren och inte står så utsatt för direkt exponering av sol under vår och höst. På vintern är solen så svag att den inte gör någon påverkan. Vaxa gärna botten med Super DoubleCoat Paste Wax för att bibehålla rätt kulör, och då främst runt vattenlinjen eftersom den sticker upp ovan vattenytan.

 

 

APPLICERING MED LUFTSPRUTA

 • Applicering med en luftspruta är endast lämplig för professionella användare.
 • Ovanpåliggande koppspruta,  s k gravity cup. Vi rekommenderar vår färgspruta SATAJet 1000 B RP.
 • Arbetsområdet ska vara väl ventilerat.
 • Väg upp komponenterna med rätt blandningsförhållande och rör om intensivt. Konsultera det tekniska
  produktbladet för att se vilket den rekommenderade skikttjockleken är och hur mycket färg som går åt per m2. Räkna ut, i relation till ytans storlek som du ska måla, den mängd färg som du ska blanda. När du vet att du blandat rätt mängd färg för en viss yta så kan du spruta upp den mängden färg och veta att du uppnått rätt skikttjocklek. Detta är av yttersta vikt; om du sprutar på för tjockt färglager så riskerar du att stänga in lösningsmedel i färglagret, vilket leder till ofullständig härdning och blåsbildning. Om du sprutat på för tjockt med färg så märker du det om du provslipar ytan och det luktar lösningsmedel – i detta fall måste du avlägsna hela färglagret och börja om.
 • Se till att sprutluften är torr och fri från olja. Fukt eller olja kan leda till ytdefekter.
 • IJmopox ZF Primer: Bra resultat uppnås med munstycken på 1,5 till 3,0 mm med lufttryck på 3 till 5 bar och ett avstånd mellan munstycke och yta på cirka 20 cm, med färgsprutan SATAjet 1000 B RP, med exempelvis 2,0 mm:s munstycke.
 • IJmopox HB Coating: Bra resultat uppnås med munstycken på 1,8 till 3,0 mm med lufttryck på 3 till 5 bar och ett avstånd mellan munstycke och yta på cirka 20 cm, med färgsprutan SATAjet 1000 B RP, med exempelvis 2,0mm:s munstycke.
 • IJmopox måste förtunnas med IJmopox Förtunning för att sprutas. Tillsätt 10 till 15 % IJmopox Förtunning efter
  att komponenterna har blandats, mängden förtunning beror på skikttjocklek och färgspruta. Ersätt inte IJmopox Förtunning med annan förtunning.
 • Spruta alltid i minst 20° C. Spruta inte ytor som är kallare än 20° C.
 • Det är möjligt att spruta nästa lager när allt lösningsmedel har avdunstat ur färglagret och allt lösningsmedel i
  lokalen har ventilerats bort, och ytan känns klibbtorr. Rimligtvis efter några timmar.

 

 

APPLICERING MED AIRLESS SPRAY / HÖGTRYCK

 

 • Applicering med en luftspruta är endast lämplig för professionella användare.
 • Arbetsområdet ska vara väl ventilerat.
 • Väg upp komponenterna med rätt blandningsförhållande och rör om intensivt. Konsultera det tekniska produktbladet för att se vilket den rekommenderade skikttjockleken är och hur mycket färg som går åt per m2. Räkna ut, i relation till ytans storlek som du ska måla, den mängd färg som du ska blanda. När du vet att du blandat rätt mängd färg för en viss yta så kan du spruta upp den mängden färg och veta att du uppnått rätt skikttjocklek. Detta är av yttersta vikt; om du sprutar på för tjockt färglager så riskerar du att stänga in lösningsmedel i färglagret, vilket leder till ofullständig härdning och blåsbildning. Om du sprutat på för tjockt med färg så märker du det om du provslipar ytan och det luktar lösningsmedel – i detta fall måste du avlägsna hela färglagret och börja om.
 • Se till att sprutluften är torr och fri från olja. Fukt eller olja kan leda till ytdefekter.
 • Goda resultat uppnås med munstycken på 0,013 till 0,018 tum med tryck på 150 till 180 Bar och ett avstånd mellan munstycke och yta på cirka 60 cm. Val av sprutmunstycke beror på spruttryck och önskad skikttjocklek.
 • IJmopox kan sprutas med högtryck outspätt. Vid behov kan färgen spädas med IJmopox Förtunning. Tillsätt 5 till 10 % IJmopox Förtunning efter att komponenterna har blandats, mängden förtunning beror på skikttjocklek och önskad viskositet.
 • Ersätt aldrig IJmopox Förtunning med annat lösningsmedel, varken för spädning eller rengöring.

 

 

APPLICERING MED AIRMIX ELLER AIRCOAT SPRUTA

 

 • Applicering med en luftspruta är endast lämplig för professionella användare.
 • Arbetsområdet ska vara väl ventilerat.
 • Väg upp komponenterna med rätt blandningsförhållande och rör om intensivt. Konsultera det tekniska
  produktbladet för att se vilket den rekommenderade skikttjockleken är och hur mycket färg som går åt per m2. Räkna ut, i relation till ytans storlek som du ska måla, den mängd färg som du ska blanda. När du vet att du blandat rätt mängd färg för en viss yta så kan du spruta upp den mängden färg och veta att du uppnått rätt skikttjocklek. Detta är av yttersta vikt; om du sprutar på för tjockt färglager så riskerar du att stänga in lösningsmedel i färglagret, vilket leder till ofullständig härdning och blåsbildning. Om du sprutat på för tjockt med färg så märker du det om du provslipar ytan och det luktar lösningsmedel – i detta fall måste du avlägsna hela färglagret och börja om.
 • Se till att sprutluften är torr och fri från olja. Fukt eller olja kan leda till ytdefekter.
 • Bra resultat uppnås med munstycksstorlek på 0,015 – 0,017 tum med en sprutvinkel på 60 o. Materialtrycket är 3 Bar och spruttrycket är 4 Bar.
 • IJmopox kan sprutas med högtryck outspätt. Vid behov kan färgen spädas med IJmopox Förtunning. Tillsätt 5 till 10 % IJmopox Förtunning efter att komponenterna har blandats, mängden förtunning beror på skikttjocklek och önskad viskositet.
 • Ersätt aldrig IJmopox Förtunning med annat lösningsmedel, varken för spädning eller rengöring.

 

 

IJMOPOX ANVÄNDNINGSOMRÅDE

 

 • IJmopox ZF Primer är en idealisk grundfärg för att stänga porer och skavanker på gammal gelcoat före den ska lackeras med Double Coat. Oftast räcker ett lager, men om ytan är i sämre skick målas 2-3 lager. Oavsett antal lager så bilder ZF en lättslipad slipgrund.
 • IJmopox ZF Primer är en idealisk häftgrund för naket stål, aluminium, mfl metaller. 1-2 lager appliceras och efterföljs av 2 lager IJmopox HB Coating för att skapa rätt korrosionsskydd. Om du inte har HB så kan du enbart måla ZF, men addera då ett extra lager.
 • IJmopox HB Coating är en High-Build epoxifärg med hög torrhalt (mycket epoxi, lite lösningsmedel). HB är en bra skyddsfärg på epoxibehandlat trä, eller ZF-grundmålat stål eller aluminium.
 • IJmopox HB Coating är en idealisk tätskiktsfärg under vattenlinjen på en glasfiberbåt. HB skyddar mot förekomsten av osmosis. En äldre gelcoat målas med 0,5 l/2m med HB, emedan nyare gelcoat målas med 0,3-0,4 l/m2.
 • Vid reparation av osmosis, när gelcoat har avlägsnats, målas det nakna laminatet med ett tjockt lager Variopox Injektion (0,3 l/m2), följt av HB med 0,5 l/m2. Se Polyester Guide: Osmosis & ytor under vattenlinjen.

 

Klicka här för att öppna utskriftsvänlig PDF

För detaljerad teknisk data om produkterna, se tekniska produktblad på www.de-ijssel-coatings.se.