ANVÄNDARINSTRUKTIONER – DOUBLE COAT

GENERELLA RÅD

 • Färgens temperatur och ytans temperatur måste vara minst 15 oC. Vid för låg temperatur kommer reaktionshastigheten mellan de två komponenterna att minska. Som ett resultat torkar färgskiktet långsammare och är känsligt för fukt under denna period. Detta kan orsaka matta eller vita fläckar. När temperaturen stiger igen efter en kall period kommer reaktionshastigheten att öka och färgen kommer fortfarande att härda. Härdning i låga temperaturen gör att färgens mekaniska egenskaper blir något svagare, åtminstone till en början.
 • Måla aldrig i temperaturer över 25 oC.
 • Om ytan känns antingen kall eller varm är detta indikatorer på att målningen kommer att bli svårare. En sval yta
  är förutsägbar och bäst.
 • Temperaturen bör inte fluktuera för mycket under bearbetning och torkning.
 • En relativ luftfuktighet på maximalt 70 % är tillåten.
 • Luftfuktigheten bör inte fluktuera för kraftigt under bearbetning och torkning.
 • Bra hjälpmedel för att kontrollera miljön är en hygrometer som mäter luftfuktighet och temperatur, samt en IR-
  termometer som låter dig mäta ytans temperatur.
 • Låt alltid Double Coat reagera i 30 minuter efter att härdaren har blandats med baskomponenten.
 • Bearbeta inte Double Coat i direkt sol eller vind. Detta skapar ojämn torkning och minskar utflytning, vilket kan
  orsaka penselstreck eller rollerstreck i den färdiga finishen. l
 • Planera målningen. Applicera till exempel inte Double Coat i en lokal där du just slipat en yta, då riskerar du få
  damm i lacken.
 • Se till att ytan lämpar sig för användning av Double Coat, uppmärksamhetspunkter är till exempel gamla 1-
  komponent-färgrester, hål som lagats, eller eventuell förorening av ytan med silikonhaltiga medel.
 • Double Coat är inte lämplig för applicering under vattenlinjen. Double Coat har inga antifouling-egenskaper
  (se undantag längre ned i texten i avsnitet Under vattenlinjen).
 • Double Coat innehåller starka lösningsmedel. Använd kolfiltermask, nitrilhandskar och en lackoverall när du
  målar inomhus eller i ett väderskydd.
 • Eftersom Double Coat innehåller lösningsmedel måste lokalen kunna ventileras eller vädras för att avlägsna
  dessa lösningsmedel, för att färgen ska kunna härda effektivt. Om du inte har en riktig ventilationsanlägning
  vädra en halvtimme-timme efter målning för att avlägsna lösningsmedlen.
 • Om du målar Double Coat i en trång yta, exempelvis inne i en båt, betänk att lösningsmedel är tyngre än luften
  och kommer att sjunka till den lägsta punkten, varvid härdningen där inte kan uppstå. Lösningen är att driva undan lösningsmedel efter målning med en fläkt.

 

 

BLANDNING AV KOMPONENTERNA

Double Coat är en tvåkomponentsprodukt. Före appliceringen av Double Coat måste basen blandas med härdaren i rätt förhållande. Blandningsförhållandet för Double Coat är 2 viktdelar bas med 1 viktdel härdare. Med hjälp av en enkel köksvåg kan rätt blandningsförhållande snabbt mätas. I viktprocent är detta 67:33, vilket är detsamma som att 100 g bas ska blandas med 50 g härdare.
Observera: blandningsförhållandet i viktdelar är alltid detsamma, blandningsförhållandet i volymdelar varierar mellan olika kulörer. Det är alltså omöjligt att blanda Double Coat i volym.
Undantag: Double Coat produkter med andra blandningsförhållanden är:
Double Coat Dubbel UV och Double Coat Karat som blandas 3:1, dvs 75:25, dvs 100 g bas ska blandas med 33,3 g härdare. 133,3 x 0,75 = 100
Double Coat Cabin Varnish blandas 87:13. Om du väger upp 300 g bas behöver du x gram härdare: 300 x 13/87 = 44,8 g härdare. Om du vill blanda en färdig mängd lack på 450 g, ska lacken bestå av: 450 x 0,87 = 391,5 g bas och 58,5 g härdare.

 

 

HUR MYCKET FÄRG GÅR DET ÅT?

Börja alltid med att räkna ut ytans storlek i m2. Vi har en kalkylator på vår webb som kan hjälpa dig att komma fram till ytans storlek. Generellt behöver du blanda 100 g Double Coat per m2. Så om du ska måla 20 m2 så behöver du blanda 2000 g Double Coat, dvs 2 st 1 kg-set. Skikttjockleken i färglagret är cirka 35-40 mikron med denna färgåtgång. Dessa siffror är bra att utgå ifrån när du ska måla med roller eller pensel. För sprutapplicering se respektive avsnitt i denna guide.
Ytor som ska förvaras inomhus eller är skyddade för väder behöver målas med 2 lager Double Coat, men generellt sett behöver du måla 3 lager Double Coat för exteriöra ytor, exempelvis skrov eller däck på en båt.
3 lager ger en total skikttjocklek på mer än 100 mikron, vilket ger ett oöverträffat gott UV-skydd och hållbarhet över tid. Double Coat är dokumenterat tåligare/mer hållbar över tid (i glans och kulör) än andra likande färger på marknaden.

 

 

APPLICERING MED PENSEL

 

 • Blanda härdaren intensivt med baskomponenten i rätt blandningsförhållande. Låt denna blandningen reagera i 30 minuter. Detta kallas också induktionstiden.
 • Färg/lack-åtgången är cirka 100 g per m2.
 • Vi rekommenderar några penslar från Anzas sortiment, dessa har vi provat ut och är exceptionellt bra för just
  Double Coat.
  – Elite Pro Flack lackpensel 70 mm : idealisk för små och stora och svåra ytor.
  – Elite Pro Ovalpensel 35 mm med sneställd borst : idealisk för små ytor.
  – Elite Pro Moddlare 150 mm : efterslätningspensel för stora ytor, vilket betyder rolla först och efterstryk med moddlare. Detta är en mycket god metod för stora ytor. Läs mer om denna teknik i avsnittet Applicering med roller.
 • Fördela lacken med penseln jämnt över ytan. Ett jämnt fördelat lacklager leder inte till rinningar. Stående ytor måste målas lite tunnare emedan liggande ytor kan målas tjockare.
 • Stryk på lackfärgen diagonalt. Stryk ut lackfärgen horisontellt. Eftersläta vertikalt med lätt hand.
 • Vid penselapplicering är det en god idé att späda Double Coat med 5-10 % Double Coat Förtunning
  (Kwastverdunner). Denna förtunning kan aldrig ersättas av annan förtunning.
 • Förtunningen gör färgen smidigare och sätter sig inte lika raskt. Ju mer förtunning desto mer tid har du på
  dig att arbeta ut lacken. Om du upplever Double Coat som svår att applicera med pensel så är det två saker som du kan justera för att göra Double Coat enkel att applicera: sänk temperaturen – det är enklare att måla i 15-17 oC än i temperaturer över 20 oC. Om du inte kan justera temperaturen justerar du färgen med med förtunning. Om inte det hjälper måste du dra slutsatsen att det är för varmt, eller för soligt eller blåsigt, eller att du målar för tunt, eller för långsamt, går tillbaka med penseln i färg som redan hunnit bli klibbig. Om du får rinningar beror det på att du inte applicerat lacken i ett jämnt lager.
 • Med rätt teknik och spädning, och rätt miljö så är penselapplicering precis lika bra som sprutapplicering när det kommer till en perfekt slutfinish.
 • Om du är osäker på om du ska späda så späd hellre än att undvika att späda, och om du är osäker på hur mycket du ska späda så späd hellre med lite för mycket förtunning än lite för lite.
 • Bearbeta inte Double Coat efter att brukstiden (som anges i det tekniska produktbladet) har förflutit.
 • Det är möjligt att rengöra penslar och använda dessa flera gånger, om du bara är noggrann. Besök vår Youtube-kanal och se vår film om rengöring av penslar.

 

 

APPLICERING MED ROLLER

 • Blanda härdaren intensivt med baskomponenten i rätt blandningsförhållande. Låt denna blandningen reagera i 30 minuter. Detta kallas också induktionstiden.
 • Färg/lack-åtgången (Double Coat) är cirka 100 g per m2.
 • Använd rollers med god kvalité.

– Vi rekommenderar antingen våra skumrollers med hög densitet av moltopren, Double Coat Skumroller : välj skumroller för exempelvis svåra ytor, målning av däcksmönster med Anti Slip. Skumrollern kommer åt väl men ju mer du trycker rollern mot kanter desto snabbare går den sönder. En skumroller tål inte lösningsmedlen i färgen så en skumroller kan hålla i allt från 2 minuter till 20 minuter beroende på ytans form och rollerns individspecifika kvalité. Alla skumrollers ser exakt samma ut men kvalitén på varje rollerhylsa är ojämn och oförutsägbar. Byta till en ny skumroller så fort dess form förändras så mycket att den blir svårare att måla med.
– Vi rekommenderar även lika mycket våra Double Coat Filtroller : våra svensktillverkade filtrollers har en mycket hög kvalité och ger lika fin finish som skumrollern. Filtrollerns fördel är att den håller mot lösningsmedlen i färgen, vilket innebär att rollern inte behöver bytas så ofta; filtrollern håller i 30-60 minuter. Där rollern inte kommer åt hjälper du till med Elite Pro lackpenslar i 35 mm eller 70 mm. Filtrollern finns i 5 cm för smala dekorlinjer och 10 cm Mini (smal hylsa) som används för stora och små ytor. Vi har även större rollers s. k. Midi-hylsa (större omkrets) i 10 cm och 15 cm men dessa är bäst att använda om man är två som målar – en som rollar och en som efterslätar med Elite Pro Moddlare 150 mm.

 • Använd ALDRIG en roller direkt ut förpackningen. ALLA rollers, oavsett kvalitet, innehåller lösa partiklar som kommer leda till damm i din Double Coat finish. Ta på dig rena nitrilhandskar och gnugga rollern en stund för att rollern ska bli fri från partiklar och du ska få en finish utan damm. Stå helst vid ett fönster där solen kommer in, på så vis ser du att det ”snöar” från rollern. När det slutat att lossna partiklar från rollern är den ren. Gå igenom alla rollers före målningsprojektet börjar.
 • Rolla ut färgen med Double Coat Filtrollers Mini 10 cm (ersätt aldrig denna roller med roller från annat märke eftersom det är mycket stor kvalitetsskillnader mellan olika filtrollers på marknaden). Denna roller är idealisk för stora och små ytor. Större rollers kanske målar lite (marginellt) snabbare men ger risk för rinningar.
 • Det är möjligt att efterstryka med en bra lackpensel om ytan är svår att rolla, exempelvis en överbyggnad eller klinkat skrov.
 • Om man är två personer (som arbetar väl ihop) kan man eftersläta med Elite Pro Moddlare 150 mm. Det är inte nödvändigt att moddla/eftersläta, men det kan vara en bra metod för vissa objekt.
 • För halkskyddsmålning med Anti Slip välj Double Coat Skumrollers.
 • Smala dekorlinjer (4-7 cm) målas med Double Coat Filtroller Mini 5 cm (s. k. dekorlinjeroller).
 • Späd Double Coat med Double Coat Förtunning (Kwastverdunner) efter behov. Ersätt aldrig denna förtunning med annan förtunning. Extra förtunning gör att färgen sätter sig långsammare; du som målare får mer tid att måla och färgen får extra tid att flyta ut.

Om du målar en enkel yta med högblank Double Coat i en ljus kulör i en bra lokal med 15-17 oC behövs rimligtvis ingen extra förtunning i färgen, men i alla andra scenarier är förtunningen helt nödvändig. Kalla eller varma temperaturer kräver förtunning, sol och blåst kräver förtunning, ytor som är svåra att måla (målas långsammare) och behöver extra förtunning i färgen, och om du jobbar med en pensel i kombination med roller så behöver du förtunna extra. 3-5 % extra förtunning är en god måttstock för att späda Double Coat, men ju mer extrema förhållandena är eller ju mer du behöver använda en pensel desto mer förtunning behöver tillsättas, räkna då med 10 %.

 • Mörka kulörer Double Coat är tunnare än ljusa kulörer, så en mörk kulör målas alltså lite tunnare, och ju tunnare du målar desto snabbare sätter sig färgen. Det är alltså en god idé att alltid späda mörka kulörer så att de inte sätter sig för snabbt.
 • Double Coat ska inte kännas stressig att måla, dvs den ska inte kännas klibbig eller sätta sig för fört i relation till din målningshastighet. Du kan sänka temperaturen till 15-17 oC istället för att måla i 20 oC om du vill att färgen ska vara så enkel som möjligt att måla. Du kan späda med extra förtunning för att justera färgens viskositet. Uppgiften är att måla ett jämnt fördelat lager färg. Rolla ut färgen väl.

Om uppiften är att fördela ut ett jämnt lager Double Coat så betänk att tiden det tar att måla en sektion är avgörande: måla färgen i den riktning som är mest naturlig för ytan, för att undvika torrfläckar och onödiga skarvar. Snabb och effektiv målning tillåter en bra rörelse i din målning, och det ger mer tid för färgen att flyta ut. – Låga fribord målas längs med ytan, max. en halvmeter, få med hela fribordshöjden.

– Höga fribord (allt över 50 cm) målas i stående staplar, endast 1 rollerbredd i stöten (alltså en stapel på 10 cm !), få med hela fribordshöjden. Inom denna lilla snäva yta för du förstås rollern i olika riktningar för att effektivt fördela färgen jämnt. Rolla först ut färgen lodrätt och se till att du verkligen får lika mycket färg överallt, dvs ett jämnt lager, och eftersläta sedan 1-2 ggr med rollern i vågrätt riktning från omålad yta in i stapeln och precis förbi stapeln och lyft upp handen. Låga fribord målas på samma vis men tillåt en ”stapelbredd” på 1-3 rollerbredder, dvs 10-30 cm. Ju bredare stapel desto större chans att du misslyckas.

 • Svåra ytor måste kanske målas flera gånger för att du ska lära dig den effektivaste vägen.
 • Var inte rädd för att lägga en skarv. Om du slutar och måla på ett ställe och upptar målningen efter en stund måla då lätt på hand utan att överarbeta skarven för mycket. Slipa mellan lagren, eller slipa och polera sista lagret för att ta bort skraven.
 • Kom ihåg att det du ser är en blöt färg på ytan, det är först när färgen satt sig efter 5-30 minuter som du ser att färgen har flutit ut, dvs en spegelblank finish. Det betyder att så länge färgen är blöt så kan märken efter roller eller pensel försvinna när färgen flyter ut, men om det inte försvinner betyder det att något är fel, och då felsöker du såhär:
  – Ojämn färgfördelning kan leda till en rinning.
  – Ränder efter rollern antyder att det är för varmt eller för soligt/blåsigt.
  – Apelsinhud antyder att du målat för tunt och färgen har satt sig snabbare än den hinner att flyta ut. Torrfläckar antyder att du målat tillbaka på färg som redan satt sig.
 • Om du får defekter i ett lager Double Coat så slipar du mellan lagren, samt försöker förstå hur du ska bli en bättre målare. Normalt sett lär man sig i de första två lagren tillräckligt mycket för att kunna producera en riktigt bra finish i sista tredje stryket. Om du däremot får några defekter i sista lagret så är det ändå inte hela världen. Vänta någon vecka, sickla med en lacksickel och/eller våtslipa finare och finare och polera. Normalt sett börjar slipningen på cirka P500 och sedan cirka P1000 och P2000 eller P3000. Val av kornstorkek beror på ytans form och om du ska slipa för hand eller med maskin. Alla lackdefekter är enkla att avlägsna, så en dålig finish kan i slutänden bli en perfekt finish. Det går s a s inte att misslyckas, allt går att fixa.
 • Kontentan är denna: rolla ut färgen väl för att producera en jämn fördelning av färgen utan att stressa, ta den tid du behöver. Eftersom du jobbar på så små/snäva bitar i taget så finns det tid att rolla ut färgen väl utan stress. När du sedan målar nästa lilla sektion så ska den rollas ihop med föregående del, utan allt för stor överlappning. Lita på att färgen kommer att flyta ut och undvika gå tillbaka med långa drag.
 • Det största felet folk gör när de målar är att de målar för stor yta i taget, det ökar risken för apelsinhud och torrfläckar.
 • Enklaste sättet att ta bort en rinning eller en skarv/färgavslut är att sickla ned lackdefekten med en lacksickel, Mirka Hajfena Lacksickel, därefter slipar du ytan med enkelthet helt slät utan risk för att gå igenom lacklager.
 • Se vår film om målningsteknik

 

 

APPLICERING MED LUFTSPRUTA

 • Ovanpåliggande koppspruta,  s k gravity cup. Vi rekommenderar vår färgspruta SATAJet 1000 B RP.
 • Lokalen måste absolut har en mycket god ventilation och hålla minst 20 oC. Lokal och yta måste hålla samma temperatur.
 • Ytan ska rengöras med Double Coat Avfettning 30 minuter före applicering.
 • Väg upp komponenterna, rör om och vänta 30 minuter före spädning med Double Coat Sprutförtunning. Ersätt aldrig denna förtunning med annan förtunning.
 • Rengör sprututrustningen med Double Coat Sprutförtunning. Ersätt aldrig denna förtunning med annan förtunning.
 • Se till att luften är torr och fri från olja. Fukt eller olja kan leda till ytdefekter.
 • Goda resultat uppnås med 1,3 mm:s munstycke och med ett spruttryck på 2 – 3,5 Bar och ett sprutavstånd på cirka 20 cm, med färgsprutan SATAjet 1000 B RP.
 • Färgen ska förtunnas med Double Coat Sprutförtunning före applicering. Den korrekta viskositeten är 18 till 20
  sekunder, mätt med en Din-kopp nummer 4, viskositetmätare. För stora ytor eller varma klimat kan Double Coat
  Sprutförtunning ersättas med Double Coat Sprutförtunning 60.
 • Sila med fördel färgen före sprutning.
 • Förspraya hela ytan tunt/dimlager och övermåla med ett jämnt täckande lager efter 15 minuter.
 • Applicera inte Double Coat vars brukstid har passerats.
 • Härdning i förhöjda temperaturer är möjligt, exempelvis upp till 50 oC.
 • Två sprutsessioner ger korrekt skikttjocklek. Vid varje sprutsession appliceras 50 mikron, färgåtgång 8,6 m2/kg.
  Räkna ut på förhand hur mycket färg som ska gå åt till ytan, så att du vet att du faktiskt applicerar 50 mikron. Om du applicerar för mycket färg riskerar du binda inne lösningsmedel vilket leder till innestängning av lösningsmedel. En sådan finish kommer aldrig att bli tålig. Om det luktar lösningsmedel direkt när du slipar vet du att du sprutat för tjockt. Avlägsna i så fall hela färglagret och börja om från början.
 • Tiden mellan varje sprutsession beror på temperatur och ventilation. Nästa lager kan sprutas efter 4-8 timmar.
 • Om du behöver slipa mellan lagren vänta 24 timmar, slipa och avfetta och spruta nästa lager.

 

 

APPLICERING MED AIRLESS / HÖGTRYCK

 • Lokalen måste absolut har en mycket god ventilation och hålla minst 20 oC. Lokal och yta måste hålla samma temperatur.
 • Ytan ska rengöras med Double Coat Avfettning 30 minuter före applicering.
 • Väg upp komponenterna, rör om och vänta 30 minuter före ev. spädning med Double Coat Sprutförtunning. Ersätt aldrig denna förtunning med annan förtunning.
 • Rengör sprututrustningen med Double Coat Sprutförtunning. Ersätt aldrig denna förtunning med annan förtunning.
 • Se till att luften är torr och fri från olja. Fukt eller olja kan leda till ytdefekter.
 • Bra resultat uppnås med ett 0,009 eller 0,011 tum munstycke med 40o eller 60o sprayvinkel. Materialtrycket är 4
  till 5 bar.
 • Spädning beror på munstycke, tryck och skikttjocklek. 0-10 % är rimligt. Färgens viskositet justeras till 50-55
  sekunder med Din kopp 4, viskositetmätare, med Double Coat Sprutförtunning.
 • Sila med fördel färgen före sprutning.
 • Applicera inte Double Coat vars brukstid har passerats.
 • Högtryck erbjuder möjlighet att applicera 70 mikron. Färgåtgång 6,2 m2 per kg. Härdning i förhöjda temperaturer är möjligt. Två lager kan appliceras samma dag.

 

 

APPLICERING MED AIRMIX ELLER AIRCOAT

 • Lokalen måste absolut har en mycket god ventilation och hålla minst 20 oC. Lokal och yta måste hålla samma temperatur.Ytan ska rengöras med Double Coat Avfettning 30 minuter före applicering.
 • Väg upp komponenterna, rör om och vänta 30 minuter före ev. spädning med Double Coat Sprutförtunning. Ersätt aldrig denna förtunning med annan förtunning.
 • Rengör sprututrustningen med Double Coat Sprutförtunning. Ersätt aldrig denna förtunning med annan förtunning. Se till att luften är torr och fri från olja. Fukt eller olja kan leda till ytdefekter.
 • Bra resultat uppnås med ett 0,011 tum munstycke med 60o sprayvinkel. Materialtrycket är 4 Bar och spruttrycket är 4 Bar.
 • Rätt sprayviskositet är 45 till 50 sekunder, mätt med Din-kopp nummer 4, viskositetmätare. För stora ytor eller varma klimat kan Double Coat Sprutförtunning ersättas med Double Coat Sprutförtunning 60.
 • Sila med fördel färgen före sprutning.
 • Applicera inte Double Coat vars brukstid har passerats.
 • Två lager kan appliceras samma dag.

 

 

SLIPA DOUBLE COAT

 • Inför första lagret slipas gelcoat med cirka P240.
 •  Gammal gelcoat som inte grundmålats slipas med P120 därefter med P240.
 • Gelcoat som grundmålats slipas med P120. Grundfärgen slipas med P180-240.
 • Bäst vidhäftning och glans får man genom att slipa mellan varje lager Double Coat. För varje efterföljande lager, använd ett finare sandpapper enligt slipstegen: 360-400 och 500. Mörka kulörer är extra viktigt att slipa med P500.
 • Mirlon Total slipdukar kan vara ett bra komplement till Abranet för att komma åt att endast mattera eller slipa i trånga utrymmen och på ojämna underlag.
 • Kemisk vidhäftning uppstår då en färg härdat tillräckligt för att övermålas men inte för länge så att färgen blivit för hård. Detta ”övermålningsfönster” är mellan 24-48 timmar. Du kan måla ett lager varje dag utan att slipa och fortfarande uppnå god vidhäftning. Att slipa mellan lagren handlar dock mycket om finish, så man ska alltid förutsätta att man ska slipa mellan lagren, om målsättningen är optimal finish.
 • En yta kan slipas så fort den är slipbar, dvs när färgen dammar när den slipas. Om färgen inte dammar utan klibbar, vänta med att slipa.
 • Enklaste sättet att ta bort en rinning eller en skarv/färgavslut är att sickla ned lackdefekten med en lacksickel, Mirka Hajfena Lacksickel, därefter slipar du ytan med enkelthet helt slät utan risk för att gå igenom lacklager.

 

 

 

GLANS & KULÖR

Double Coat är som standard högblank och finns i 29 standardkulörer. I Sverige bryter vi valfri kulör, Double Coat Special, som också är högblank, i kulörer enligt RAL, NCS, etc. Fördelen med högblank är exceptionellt god motsåndskraft mot väder och slitage. En högblank yta som blivit sliten eller matterad över tid kan enkelt poleras upp och återfå sin glans.
Double Coat finns även i två lågglansiga alternativ, Double Coat Halvblank och Double Coat Matt. Både dessa produkter ska sprutappliceras för hög finish på båtar och bilar etc. Double Coat Halvblank är idealisk att rolla eller pensla på inredningar och för att skapa en halkskyddsfärg med Double Coat Anti Slip. Vi rekommenderar dock inte att applicera en lågglansig lack på en bil eller ett skrov genom handapplicing med roller eller pensel.
Om du önskar en lågglansig finish på en bil eller exteriört på slät yta på en båt, exempelvis friborden, betänk att det är svårare att underhålla. Om man gnuggar en stund på en matt yta så blir den blank. Alltså kan lågglansig lack över tid få en ojämn mattering genom att man tvättar och utsätter ytan för olika former av friktion. Om du vill ha en matt/hlvblank bil eller båt bör objektet förvaras skyddat och tas omhand på ett skonsamt sätt.

 

 

HALKSKYDD

Double Coat är en idealisk färg för att måla med permanent hållbarhet på en däcksmönstrad yta, eller på ytor på däck som är släta men som behöver halkskyddas. Välj Double Coat Halvblank i valfri kulör och blanda in 5-10 % Double Coat Anti Slip för att skapa en halkskyddsfärg. Halkskyddspulvret ger en sträv yta som är trygg att gå på när däcket är vått. Applicera alltid halkskyddsfärgen med skumroller. Rolla färgen väl i olika riktningar och se till så att du får en jämn spridning av halkskyddspartiklarna. Vi rekommenderar att du målar de sista två lagren med halkskyddsfärg så att du får övning i halkskyddsmålning samtidigt som du bygger upp halkskyddet. Två lager halkskyddsfärg ger inte mer effekt än att endast lägga halkskyddsfärgen i sista lagret. Att lägga halkskyddsfärg i näst sista lagret och sedan övermåla med ett lager Double Coat utan halkskyddspulver ger dock betydligt försämrade halkskyddsegenskaper. 5 % halkskyddspulver ger lite större spridning av halkskyddspartiklarna och 10 % ger en tätare spridning. Både inblandningar fungerar optimalt, valet mellan 5 och 10 % kan ha en viss estetisk effekt.

 

 

GRUNDFÄRG

Double Coat kan målas med optimal vidhäftning på gelcoat utan behov av grundfärg. Gelcoat är däremot ofta både väderbiten, oxiderat, matt, sliten, skadad och behöver av den anledningen grundmålas. En annan och den viktigaste anledningen till att grundmåla gelcoat är att gelcoat ibland har små mikroporer. Det kan vara svårt att se, mikroporer kan finnas i både ny och gammal gelcoat. Eftersom Double Coat flyter ut så väl så är lacken dålig på att stänga mikroporer och andra defekter i ytan. Att grundmåla med en tixotrop grundfärg är ett optimalt sätt att stänga ytan så att lacken kan fungera och ge en perfekt finish. Slipa med P120, grundmåla med ett lager IJmopox ZF Primer, slipa grunden slät med ca. P180-240 före du lackerar med Double Coat. Om gelcoaten är i sämre skick kan du behöva 2-3 lager med grundfärgen för att bygga upp en generösare slipgrund.

 

 

 

LOKAL & MILJÖ

INOMHUS:

En bra tempererad lokal är det bästa stället att måla Double Coat. Måla helst i 15-17 oC, men låt gärna färgen härda varmare om möjligt. En härdningstemperatur mellan 20-50 oC ger en mycket snabb och effektiv härdning. Tänk på att ventilera eller vädra efter målning för att avlägsna lösningsmedel i lokalen. Stäng alltid av fläktar under målning så att du inte skapar onödig luftcirkulation vid applicering, slå på fläkten igen när du målat klart och färgen har flutit ut. Se till att ha riktigt god belysning. I brist på stark belysning använd en pannlampa för att stödja upp med mer ljus där du målar. Slipa helst inte i lokalen samma dag som du ska måla. Lägg gärna ut heltäckningsmatta på golvet för att skapa en dammfälla. Jorda av objekt om möjligt för att undvika bygga upp statisk elektricitet. Undvik spraya massor av vatten i lokalen (för att binda damm) då det kan bidra till ökad luftfuktighet vilket kan påverka glans och djup i finishen.

VÄDERSKYDD:

Skyddar mot sol, fukt och blåst. Ett så stängt väderskydd som möjligt hindrar fuktig luft att ta sig in. Nackdelen med väderskydd är att det kan ha svårt att hålla jämn temperatur. Så länge som luftfuktigheten ligger under 70 % så spelar det en lite mindre roll att faktiskt temperaturen sjunker under härdningen. Räkna med längre härdningstider om väderskyddet inte håller varmt på kvällen och natten.

UTOMHUS:

Utomhus har du gott ljus och god ventilation. Om det är en molnig dag, vindstilla och 15 oC så har du en god möjlighet att lyckas riktigt bra med målningen. Måla alltid på förmiddagen så att färgen hinner sätta sig före fukten och daggen kommer på kvällen. Om du dagen efter målning ser att finishen ser trist ut, en mörkblå kulör ser gråaktig och död ut så är det fukten som tagit udden av glans och kulör. Måla aldrig en liggande yta utomhus, exempelvis överdelen på en båt. Halkskyddsmönstrade ytor kan däremot målas med Double Coat Halvblank + Anti Slip. Om du upplever det som svårt att måla utomhus prova späd med mer förtunning eller avvakta tills det är bättre väder. Många av våra kunder målar utomhus och lyckas bra med dåliga förutsättningar, men då spelar turen in på oberäkneliga sätt.

 

 

PLANERA MÅLNING

Det är alltid värt att lägga mycket tankearbete och kraft på att skapa en så bra och smart målningsmiljö som möjligt. Hyr en lokal eller bygg ett väderskydd. Bygg ställningar, skaffa massor av lampor så att du har riktigt starkt ljus när du målar. Allt detta är det viktigaste för att lyckas med en målning. Målningsteknik och målning och slipning är det enkla i det hela. Om du lyckats med miljön så har du formodligen redan lyckats med lackeringen.

 

 

RENGÖRING

Använd alltid Double Coat Avfettning 20-30 minuter före målning i kombination med en mikrofiberduk för att rengöra ytan och skapa vidhäftning. Använd aldrig aceton för rengöring av ytan, det är för starkt och kan klibba ytan, dessutom har aceton ingen god statisk egenskap så om du löst upp en silikonpartikel eller smuts så riskerar du bara att svepa runt smutsen men inte få det att fastna på trasan. Avtorka ytan med 3M Klibbduk precis före målning för att avlägsna det sista dammet från ytan, denna klibbduk är speciellt framtagen för 2-k polyuretan.

 

 

SILIKON

Om du får silikonögon i färgen betyder det att det finns en silikonpartikel i en por i ytan. Även att du slipat och rengjort med Double Coat Avfettning, även att du till och med grundmålat så kan du få silikondefekter om du har otur. Lösningen är jobbig med enkel. Slipa bort färgen du målat, slipa grovt och djupare än tidigare, rengör med Double Coat Avfettning, grundmåla om det behövs och måla Double Coat. Nu ska silikonet vara borta. Det finns ingen omväg runt silikon.

 

Klicka här för för utskriftsvänlig PDF-version.

För detaljerad data om Double Coat, se tekniska produktblad. Besök www.de-ijssel-coatings.se