ALUMINIUM MAST

BESKRIVNING

Systemet beskriver hur en aluminiummast behandlas med grundfärgsystem av epoxi och täckfärgsystem av 2- komponent polyuretan. Systemet kan användas på obehandlad aluminium, eloxerad aluminium och tidigare målad aluminium. Systemet ger mycket hög kvalitet – rep- och slagtålig, kulör- och glansbeständig, kemikalie- och lösningsmedelbeständig.

 

YTA

Aluminium, i gott skick.

 

FÖRBEREDELSE AV YTA

Nyproduktion

 1. Rengör ytan från smuts genom högtryckstvättning och lämpligt rengöringsmedel, exempelvis M 4605;
 2. Avlägsna all 1-k färg, korrosion/oxidation samt 2-k färg i dåligt skick genom lågtrycksblästring med

  aluminiumoxid eller grovslipning;

 3. Gammal 2-k färg med god vidhäftning mattslipas eller blästras;
 4. En eloxerad aluminium slipas med P180;
 5. Ren aluminium blästras med aluminiumoxid eller slipas med P60;
 6. Rengör ytan med Double Coat Avfettning;
 7. Applicera första lagret grundfärg, IJmopox ZF Primer, så fort som möjligt, helst samma dag

Underhåll/renovering

 1. Rengör ytan från smuts, salt, fett, sot, vax mm. företrädesvis genom högtryckstvättning och lämpligt rengöringsmedel, exempelvis M 4605;
 2. Avlägsna all färg med dålig vidhäftning (även all 1-k-färg i gott skick), genom lågtrycksblästring med aluminiumoxid eller grovslipning;
 3. Gammal 2-k färg med god vidhäftning och i gott skick ska slipas, antingen genom lågtrycksblästring med aluminiumoxid eller genom slipning med sandpapper;
 4. Rengör ytan och låt torka;
 5. Applicera första lagret grundfärg IJmopox ZF Primer så fort som möjligt, helst samma dag.

 

PRODUKTER OCH TÄCKFÖRMÅGA

Variobond Fylla, bygga, stänga hål, montera
IJmopox ZF primer Häftprimer med korrosionsskydd, ca. 02-0,3 l/m2
IJmopox Förtunning
Double Coat Täckfärg ca. 300 g/m2
Double Coat Förtunning
Double Coat Avfettning

 

APPLICERING

Ny aluminium

 1. Applicera 2-3 lager ZF Primer, 1 lager/dag, med pensel eller roller. Späd färgen vid behov med IJmopox Förtunning – för rätt känsla. Sprutas färgen räcker det med 1-2 sprutsessioner. ZF Primer är en häftande grundfärg för stål, alu. och eloxerad aluminium. Bygg först upp alla lager grundfärg, slipa sedan grunden slät (ca. P180-360), om du inte önskar ett perfekt slutresultat med en helt slät yta låter du epoxiprimern IJmopox ZF Primer ha kvar sin lätta apelsinhud, på så vis spar du tid och böhver inte grundmåla så många lager. Alltså mängden grund och slipning av grund bidrar till både vidhäftning, korrosionsskydd men även slipgrund för att kunna producera en perfekt lackfinish med Double Coat;
 2. Spackla efter behov skador och bucklor med ett Variobond. Små defekter spacklas med exempelvis IJmofix Filler. Spacklet bör appliceras mellan något av grundlagren;
 3. Applicera 2-3 lager Double Coat, tot. 75-100 μm, totalt 200g-300/m2. Om färgen rollas och/eller penslas så måste det gå minst 1 dygn mellan lagren, späd med Double Coat Förtunning för rätt känsla.
 4. Om Double Coat sprutas så räcker det med två lager (tot. 200 g/m2) med cirka 2-48 timmars intervall beroende på temperatur, späd med Double Coat Sprutförtunning ca. 15 % (DIN nr. 4: 18-20 sek).

Underhåll, tidigare målad aluminium

 1. Fläckmåla skador med öppen aluminium med 2 lager ZF Primer, tot. 100 μm (0,2-0,3 l/m2);
 2. Spackla/laga efter behov med exempelvis Variobond eller Variopox Finishing Filler eller IJmofix Filler;
 3. Applicera 2-3 lager Double Coat, tot. 75-100 μm (tot. 200-300 g/m2).
 4. Om du ”fläckmålar” skador på en större yta ska skarv mellan ny och gammal färg slipas ut och poleras först efter att sista lagret Double Coat härdat i minst en vecka.

 

ÖVRIG INFORMATION

 

 • Egenskaper hos aluminium

 • För att uppnå god vidhäftning är det nödvändigt att rengöra ytan noggrant. Applicera omedelbart efter rengöring det första lagret IJmopox ZF primer.

  Galvanisk ström leder till oxidation av aluminium där stål möter aluminium. På aluminium precis runt stål kommer lacken att släppa pga galvanisk ström. För att undvika det läggs packningar av plast mellan stålbeslag och aluminiummasten. Det går också bra att spackla Variobond bakpå beslaget. Fäst beslaget med Monel- poppnit, samt smörj på Tef-Gel kring dessa för att undvika strömöverföring och resulterande oxidation, vilket kan leda till delaminering av lacksystemet. Om man däremot inte vill lägga för mycket tid och kraft på demontering och målningsjobb så ska man acceptera att lacken kan släppa på dessa ställen – det är då inte värre än att du slipar och fläckmålar när behovet uppstår. Om du sedan stör dig på skarven i den nypålagda lagningslacken så är det bara att slipa ned skarven och polera upp glansen. Att slipa och polera på lack görs först när lacken är fullt härdad (5 dygn i 20 C, längre tid i lägre temperaturer), du kan också slipa och polera månader och år efteråt.

 

 • Gammal färg: 1-komponent eller 2-komponent?

 • När den gamla färgen är av okänd kvalitet avgörs det genom ett test. Blöt en trasa med Double Coat Avfettning och lägg an mot ytan och låt verka i en kvart. Kontrollera ytan. Om den gamla färgen inte har löst upp sig, ej blivit mjuk och ej lossnar enkelt så är det med största sannolikhet 2-komponent. Endast då är det okej att övermåla med det färgsystem som beskrivs här . All färg som reagerar ska avlägsnas.

 

 • Hållbarhet och förberedelse av en yta

 • Hållbarheten hos ett färgsystem beror på flera parameter, bland annat: total filmtjocklek, metod, graden av hantverksmässighet, de miljöförhållanden som färgen applieras och härdar i. Otillräcklig förberedelse av ytan kan resultera i blåsbildning och brist på vidhäftning.

 

 • Relation mellan torr/våt filmtjock

 • Volym % IJmopox thinner 0 3 6 9 12
  Våt färg, IJmopox ZF primer vid 50 µm torr filmtjocklek 91 94 96 99 102
  Volume % Double Coat Förtunning 0 2 4 6 8
  Våt färg, Double Coat vid 40 µm torr filmtjocklek thickness 77 78 80 82 84

 

 • Slipning

 • En varaktig vidhäftning uppnås genom noggrann förberedelse av ytan. Detta kan åstadkommas genom slipning. Slipning är också en nödvändighet när tiden mellan olika färglager övergår den maximala övermålningstiden för en viss produkt i en viss temperatur (se produktblad). Vid applicering av täckfärgen (Double Coat) slipa lite finare för varje lager.
 • LACKSICKEL: Om du fått en rinning eller en skarv i ett lacklager, oavsett om det är i sista lagret eller i ett av de första lacklagren, så är bästa sättet att få ned ojämnheten att först sickla med Mirka Hajfena Lacksickel. Genom sickling får du mycket snabbt och säkert ned ojämnheten och kan sedan slipa utan risk för att slipa igenom. Om du inte sicklas och bara slipar ökar risken för att sandpappret ”böjer” sig över lackdefekten och du slipar igenom lacken bredvid defekten istället för att avverka defekten.
 • Se tabell nedan för rekommenderade kornstorlekar:
 • Kornstorlek Rekommeneras för
  P24 – P36 Slipa stål före grundning med epoxi primer: IJmopox ZF primer
  P60 Slipa polyester gelcoat och laminat före applicering av lösningsmedelsfri epoxi, epoxilim och limpasta
  P60 – P80
  • Avlägsna gamla färglager; slipa efter skrapning med Pro Scraper,
  • Slipa gelcoat före applicering av epoxispackel
  • Slipa aluminium före applicering av IJmopox ZF primer (P60)
  P120
  • Slipa polyester gelcoat eller epoxi grundfärg inför spackling med polyesterspackel
  • Slipa epoxiharts typ Variopox Injektion, Variopox Impregnering eller Variopox Universal
  P120 – P180
  • Slipa gelcoat före målning med epoxiprimer IJmopox ZF Primer eller IJmopox HB Coating
  • Första grovslipning av gelcoat (som ej är planerad att grundmålas med epoxifärg); därefter slipa med P240
  • Slipa rent trä inför första lagret epoxi sealer Variopox Injekion (arbeta in första lagret i rent trä med pensel noga)
  • Slipa rent trä före första lagret oljelack Le Tonkinois fernissa (arbeta in första lagret i rent trä med pensel noga)
  • Slipa grundmålat trä inför vidare behandling med epoxi Variopox eller 2-k polyuretan sträckfärg / sträcklackDouble Coat eller traditionell linoljelack Le Tonkinois fernissa
  • Slipa epoxispackel eller polyesterspackel; fläckmåla sedan spacklingarna med ett lager IJmopox
  • Slipa IJmopox ZF primer eller IJmopox HB coating mellan lagren (när övermålningstiden passerats, välj P180)
  P180 – P240
  • Slipa lösningsmedelsbaserad epoxiprimer  (IJmopox ZF primer eller IJmopox HB Coating) före målning med Double Coat
  • Slipa lösningsmedelsfri epoxi, epoxiplast, epoxiharts, epoxispackel, epoxilim, epoxispackel (Variopox Injektion, Variopox Impregnering, Variopox Universal, Variopox Topcoat XD, Variopox Topcoat XD-D, Variopox Filler, Variopox Finishing Filler, etc) före lackering med 2-komponent polyuretan Double Coat
  • Slipa mellan lacklager båtlack Le Tonkinois för ökad finish i varje lager
  P240
  • Slipa gelcoat före lackering med första 2k polyuretan sträckfärg Double Coat, om gelcoaten är gammal slipa före P240 med P120 (se P120)
  • Slipa första lacklagret 2k polyuretan sträckfärg Double Coat om finishen påverkats negativt att en undermålig yta
  P320 – P400 Slipa första lagret Double Coat inför andra lagret
  P400 – 500

  Mirlon Total XF

  • Slipa slipa ljusa kulörer 2k polyuretan sträckfärg Double Coat sträckfärg inför slutstrykningen
  • Slipa mörka kulörer 2k polyuretan sträckfärg Double Coat sträckfärg inför slutstrykningen (P500 därefter med Mirlon Total XF)
  P600 och upp
  • P600-800 Slipa Double Coat inför slutstykning
  • P800 Slipa efter sickling av lackdefekt för att producera en slät yta
  • P1000 Våtslipa med Abralon med slipmaskin för att avverka små defekter i gelcoat eller lack, exempelvis damm eller slitage eller matta fläckar
  • P1200 Våtslipa för hand med flexibla slipark / Novastar Flex för att avverka små defekter
  • P1500 Våstslipa för hand med flexibla slipark / Novastar Flex för att avverka små defekter
  • P2000 Våstlipa med maskin med Abralon på matt gelcoat eller lackerad yta som våtslipats med P1000-1500
  • P3000 Våtslipa med maskin med Abralon för att producera glans på ljusa yta som våtslipats med P2000, och som ska maskinpoleras med Marine Rubbing Pro + Gul hård skumpad
  • P4000 Våtslipa med maskin med Abralon för att producera glans på mörka lacker som våtslipats med P2000 eller P3000 och som sedan ska maskinpoleras med Marine Rubbing Pro + Gul hård skumpad eller mjuk Svart högglans polerpad
  • Ytor som våtslipas och poleras ska alltid stängas med Super DoubleCoat Paste Wax för att befästa glansen

 

 • Exempel på applikationsschema

 • Steg Torr filmtjocklek (µm) Åtgång m2/l Övermålningsinterval vid 20 ℃ Förberedelse inför nästa steg
  1 Förbehandling
  2 Första lagret IJmopox ZF primer 50 11,0 16 timmar Målning inom 72 timmar kräver ingen förberedelse, passeras tiden mattslipa med P180
  3 Andra lagret IJmopox ZF primer 50 11,0 16 timmar
  4 Spackla, laga med Variobond n.a. n.a. 48 timmar Slipa spacklet med P80-180.
  7 Första lagret Double Coat 40 10,8 24 timmar Målning inom 48 timmar kräver ingen förberedelse i form av slipning
  8 Andra lagret Double Coat 40 10,8 24 timmar Tillsätt 5-10 % Double Coat Anti Slip för halkskyddsprofil
  9 Tredje lagret Double Coat 40 10,8 24 timmar

 

SÄKHERHET OCH DOKUMENTATION

För detajerad information om produkterna som nämns i detta färgsystem konsultera TDS, tekniska produktblad för varje produkt, eller MSDS säkerhesdatablad. Besök www.de-ijssel-coatings.se