Klicka här för att skriva ut sidan

DOUBLE COAT

Halkskyddsegenskaper

Kan Double Coat appliceras på halkskyddsmönstrade ytor?

Ja. Slipa gelcoat med 3M Scotch Brite Fine + Nett Diamant + rotborste, spola av med vatten (gärna högtryck). Rengör med Double Coat Avfettning och måla Double Coat (exempelvis Halvblank + Anti Slip), i samma kulör som de släta ytorna runtikring, eller i en avvikande kulör. Genom att tillsätt Double Coat Anti Slip i Double Coat skapar du en halkskyddsfärg som är extremt tålig över tid och som gör att ytan inte upplevs som hal när den är våt.

Hur avlägsnas 1-komponentfärg från en halkskyddsmönstrad yta?

Vät trasor med Double Coat Sprutförtunning eller Double Coat Avfettning och låt verka i 30 minuter, sen kan färgen enkelt tas bort med en borste eller Scotch-Brite.

Härdning och tork

Kan Double Coat härda i förhöjda temperaturer?

Detta är möjligt först efter 30 minter. Efter denna tid är det möjligt att pressa härdningen i 40-50 C. Vid högre temperaturer är det möjligt att luftfickor i GRP (glasfiberarmerad polyester) spricker och orsakar skador i finishen.

Vidhäftning

Kan Double Coat målas på gammal 2-komponentfärg?

Double Coat kan målas på gamla lager med 2-komponentfärg efter att ytan rengjorts med vatten+koncentrerat schampo, sedan slipats och rengjorts med Double Coat Avfettning före applicering av ny färg. Om den gamla färgen inte löses upp av avfettning så tål ytan att målas med Double Coat.

Kan Double Coat appliceras i flera lager utan att slipa?

Ja, efter 24 timmar och inom 48 timmar. Väntar du längre behöver ytan mattslipas med cirka P240-500, välj kornstorlek efter behov.

Kan Double Coat appliceras på GRP?

Ja, Double Coat fäster mycket bra på glasfiberarmerad polyester, förutsatt att ytan är ren, torr, fri från lösa partiklar, slipad för hand eller maskin med en lämplig kornstorlek (exempelvis P180-240) och rengjord med Double Coat Avfettning. Det är dock fördelaktigt att grundmåla (för finishens skull) med IJmopox ZF Primer på en P120-slipad yta för att mätta eventuella mikroporer som annars kan skapa defekter i lacksystemet. Slipa grunden slät med P180-240 före målning med Double Coat. Huruvida du väljer att grundmåla eller ej beror på din tid, ekonomi och ambitionsnivå. Att välja grundfärg eller ej har inget med vidhäftning att göra, utan enbart finish.

Kan Double Coat appliceras på en enkomponentfärg?

Blöt en trasa med ett Double Coat Avfettning, placera trasan på ytan i ca 10-15 minuter. Skrapa med något hårt; om färgen mjuknat ska den avlägsnas före målning med 2-komponentfärg. En yta som inte är lösningsmedelsbeständig bör inte målas med en 2-komponentfärg som innehåller lösningsmedel eftersom färgen kommer att lösa upp den gamla färgen, vilket resulterar i defekter i finishen, samt en skör yta.

Varför fäster inte Double Coat runt tanklocket?

Det beror på att polyestern troligen är mättad med dieselbränsle. Avfetta med Double Coat Avfettning och slipa grovt, avfetta igen noga och prova måla igen.

Under vattenlinjen

Kan man använda Double Coat under vattenlinjen?

Polyuretan-lackfärger tål inte permanent bruk i vatten. Undantag kan göras på båtar som ligger i vattnet under kortare perioder, tex en dag eller en vecka. I dessa fall rekommenderas 2-3 extra lager Double Coat, totalt 5 lager. Om båten ska ligga i vattnet mer än några dagar i taget så är det lämpligt att måla botten med IJmopox HB Coting och inte övermåla denna med Double Coat. Ett smart tips är att sedan vaxa botten med 3M Marine Ultra Performance Paste Wax. Det ger extra glid, glans och ett bra skydd mot beväxning.

Defekter i ytan

Varför bildas blåsor i ny färg?

Blåsor kan uppstå av olika skäl, exempelvis för hög luft- eller materialtemperatur, mikroporös polyester, för hög relativ luftfuktighet, fel roller eller för hög filmtjocklek. Skulle blåsor uppstå slipas ytan slät med P400 och ny färg appliceras under goda förhållanden och rätt utrustning.

Varför blev ytan genast matt?

Det finns flera anledningar. Vanligtvis orsakas matthet/ eller vita pigmentfläckar av för tidig exponering av fukt. Risken ökar om applicering sker utomhus på eftermiddagen eftersom temperaturen snabbt sjunker mot kvällen och kondens uppstår på den nymålade ytan. En andra orsak kan vara att man målat direkt på ett spackel eller slipat ytan med för grov kornstorlek. Avhjälp problemet genom att slipa ytan med P320-400 och måla ett nytt lager Double Coat under bättre förhållanden, eller genom att grundmåla med IJmopox ZF Primer före applicering av Double Coat.

Varför ser jag drag från roller eller pensel i färgen?

Höga temperaturer, framförallt över 25 C ger synliga pensel/roller-märken och en ojämn finish, och direkt solljus kan ge upphov till flammig glans. Om du väljer att måla i 20-25 C så är det lämpligt att späda färgen med Double Coat Förtunning för att hjälpa färgen flyta ut.

Vad orsakar gula fläckar?

När efter ett kort tag gula fläckar bildas i ny färg beror det på att man målat för tidigt på epoxi- eller polyesterspackel och rester från härdare migrerat igenom färgen och reagerat med UV. Detta kan avhjälpas genom att måla ett barriärlager med IJmopox ZF Primer.

Varför bildas kratrar i lacken?

Kratrar beror antingen på att silikon finns i en mikropor, vilkt gör det omöjligt för färg att fästa på denna punkt, men det kan också bero på en mikropor. Om du ser att färgen glidit undan som ett öga beror det på silikon, om det bara är ett hål i ytan beror det på en mikropor. Slipa grovt och rengör med Double Coat Avfettning, måla ett lager IJmopox ZF Primer. Slipa grunfärgen och måla Double Coat, om problemet är borta så är saken löst. Om problemet kvarstår finns fortfarande silikon kvar och då behöver du fräsa ut poren och spackla, sedan rimligtvis grundmåla med IJmopox ZF Primer och sedan måla Double Coat. Om problemet är borta nu så är saken löst.

Damm i lacken?

Damm kommer från rollers eller från luften. Slipa helst inte i lokalen samma dag som ett slutstryk, rengör alltid rollers före användning och måla av lite färg på en skiva (exempelvis wellpapp) för att avlägsna partiklar i rollern. En viss mängd ”damm” är nästan alltid oundvikligt när man rollar eftersom rollers är ojämna i sin kvalité (det finns inga perfekta rollers, det finns bra och dåliga exemplar). Damm är inte heller ovanligt när man sprutar, men då kommer dammet från luften i lokalen. Endast en penselapplicering möjliggör en dammfri målning, men alla ytor är inte enkla att pensla. När man tittar på ett lackresultat så är egentligen inte damm i färgen det viktigaste, viktigare är en bra finish där lacken flutit ut och bildat en fin finish. Damm är nästan omöjligt att störa sig på när objektet rullas ut i verklighetens dagsljus. Om damm är ett problem så är det möjligt att slipa och måla ett nytt lager. Det är också möjligt att slipa det färdiga resultatet och polera men då måste färgen vara fullt härdad. Det tar 5 dygn för Double Coat att bli fullt härdad, men i likhet med all typ av målarfärg så fortsätter härdning/tork i flera veckor, så om tid finnes så ska man helst vänta 3-4 veckor före man börjar att slipa och polera.

Hur bearbetas defekter i efterhand?

Om du fått damm, skarvar/avslut, torrfläckar eller rinningar i sista stryket färg, och du inte vill måla igen så kan du slipa och polera för att åstadkomma en perfekt finish. Vänta helst 3-4 veckor före du börjar med detta.

Om hela ytan ska slipas och poleras så är det viktigt att lära sig metoden på en testyta före du går på hela yta. Börja på testytan med finare slip och polera, och om det visade sig för fint så provar du en kornstorlek grövre, sen finare, sen polering. På detta sätt vet du hur grovt du behöver slipa för att hitta rätt kornstorlek – detta för att undvika att slipa onödigt grovt från början.

En skarv, torrfläck eller en rinning är exempel på enskilda defekter. Dessa måste slipas ned så att defekten försvinner, därefter kan man slipa finare och finare för att sist polera och vaxa. En rinning är ju en upphöjd defekt och för att kunna slipa ned upphöjningen så måste du unvika att slipa bredvid eftersom det kommer att skada omkringliggande ytor. Det finns tre metoder för detta.

Applicering

Hur många lager Double Coat behövs och hur länge håller sig glansen?

3 lager på exteriöra ytor. Varje lager ger en skikttjocklek på cirka 35-40 mikron. En tvåkomponentlack behöver en total skikttjocklek på 100 mikron för att få korrekt UV-skydd, rep- och glanstålighet som håller minst 20 år med god finish.

Hur mycket Double Coat ska man blanda åt gången?

Blanda endast så mycket färg som du kan använda inom 1-2 timmar. Det går åt cirka 100 g blandad produkt per m2. Stora volymer färg reducerar brukstiden eftersom temperaturen ökar genom reaktiviteten mellan bas och härdare. Och höga arbetstemperaturer reducerar brukstiden. Se exempel på brukstider i produktbladet för Double Coat.

Bör en klarlack appliceras på Double Coat?

Det är inte nödvändigt. Double Coat är högblank, kulörbeständig och tålig mot påfrestningar. Det är dock effektfullt att blanda Double Coat 008 Transparent i den färgade basen 50/50 i sista stryker, framförallt på mörka kulörer, för ökad tredimensionellt djup. Exempel på blandning: Om du vill måla 3 m2 så behöver du blanda till 300 g Double Coat, och eftersom blandningsförhållandet är 67:33, dvs dubbelt så mycket bas som härdare så ska du blanda 200 g bas och 100 g härdare, men i detta fallet ersätter du halva mängden färg (i sista stryket) med klarlack, dvs 100g färg, 100 g klarlack och 100 g härdare.

Hur rengörs utrustningen?

Rengör med sprututrustning med Double Coat Sprutförtunning eller byglar och annan utrustning med Double Coat Förtunning. Rollers rengöres ej. Fina lackpenslar rengörs noggrant. Det är svårt att återanvända penslar men med en noggrann metod så är det möjligt. Placera ett antal koppar med Double Coat Förtunning på en rad. Rengör den använda penseln i första koppen och måla sedan av penseln på en wellpapp eller dylikt. Rengör penseln i nästa kopp och måla av, sedan tredje koppen, och låt sedan penseln stå kvar i den fjärde koppen. Förhoppningsvis är penseln nu återbrukbar. Den smutsade förtunningen kan du förstås spara och använda till spädning vid målning.

Vilken är den korrekta blandningen Double Coat?

Väg i gram 100+50, dvs 67 % A och 33 % B, dvs dubbla mängden bas som härdare i vikt (Double Coat Standard/Special/Halvblank/Matt/Metallic/008.
Dubbel UV/Karat blandas 3:1, dvs 75:25.
Cabin Varnish blandas 87:13.

När du blandat en härdare i en bas utvecklas koldioxid så förslut inte blandad färg med stängt lock, då stängs koldioxiden inne och färgen blir seg.

Väg upp komponenterna i en målarhink direkt på vågen, en stor målarhink är sedan enkel att bära med sig och lösningsmedel i färgen stannar kvar eftersom lösningsmedel är lättare än luft.

En polyuretan bildas när ett basämne (Double Coat: mättad polyester) reagerar med en isocyanat, denna reaktionstid (även kallad induktionstid) är 30 minuter. Låt färgen stå i 30 minuter före du börjar måla. Undantag är Cabin Varnish och Karat/Dubbel UV som bara behöver stå i 10 minuter.

Här är några exempel. Börja alltid med att röra om basen med en färgblandningspinne så att glans och kulör är rätt före du börjar att väga upp komponenterna. Vispa aldrig en lack med en borrmaskinsmonterad visp för då rör du ned luft i lacken. Vispning av bas är endast viktigt för IJmopox.

Om du ska måla Double Coat på 7 m2 så behöver du blanda 469 g A och 231 g B (700 x 0,67 = 469 gram A). Om du ska måla 10 m2 med Karat behöver du blanda 1000 g färg och eftersom blandningsförhållandet för denna produkt är 75:25 så väger du upp 750 g A ovh 250 g B. Om du ska lacka Cabin Varnish på en yta om 3 m3 så behöver du blanda 300 g lack, varav 261 g A och 39 g B (300 x 0,87 = 261 g A). 

Om du väger upp det som finns kvar i en Double Coat bas och det blir 342 g färg så behöver du tillsätta hälften så mycket härdare, dvs 171 g.

Om du har härdare kvar med 34 g så behöver du tillsätta dubbelt så mycket Double Coat bas, dv 68 g.

Om du använder Cabin Varnish och råkar väga upp en viss mängd bas före du räknat ut hur mycket bas och härdare du ska blanda i förväg så använder du istället denna ekvation:

X gram A (bas) x 13 / 87 = Y gram B (härdare).

Alternativt om du har exempelvis 56 gram härdare kvar och vill veta hur mycket bas du ska ha till denna mängd: 56 gram B x 87 / 13  = 374 g A.

Vilken procedur gäller när du ska måla flera kulörer med Double Coat?

Det är viktigt att maskera med en finlinje-tejp av bra kvalité. Vi rekommenderar 3M 244 Fine Line.  Applicera tejpen, måla och avlägsna genast tejpen. Vänta 24 timmar före du maskerar på ny Double Coat. Om du låter tejpen sitter kvar så är det viktigt att slipa hela vägen mot tejpen så att det finns god vidhäftning ända ut, om det saknas vidhäftning mot tejpen så kan färgen följa med när tejpen avlägsnas. Om det finns vidhäftning så kan inte färgen följa med när du drar bort tejpen. Använd inte gammal åldrad tejp och låt aldrig en tejp sitta mer än en vecka utomhus eller några veckor inomhus. Använd aldrig en vanlig maskeringstejp, typ blå eller beige, dessa är för tjocka, och undvik röd plasttejp eftersom den har en förmåga att bita sig fast för hårt.

Vilket lösningsmedel används till Double Coat?

Använd endast Double Coat Förtunning (Kwastverdunner) eller Double Coat Sprutförtunning (vid sprutapplicering). Använd aldrig lösningsmedel från en annan tillverkare då det sannolikt kan skapa oväntade problem. Ytorna som ska spacklas, plastas, grundmålas eller täckmålas med Double Coat ska alltid rengöras med en s k. ”entferner”, dvs vår Double Coat Avfettning. Aceton bör aldrig användas till annat än exempelvis rengöring av verktyg.

Underhåll

Ska vax eller polish användas på Double Coat?

Det är inte nödvändigt men ett vax ger ett extra väderskydd och kan öka hållbarheten över tid. Ett polish eller en rubbing kan behöva användas när många år har gått och man känner att lacken behöver en lätt uppfräschning för att återvända till ursprungsglansen. Vi rekommenderar 3M Fast Cut Plus Extreme på gammal Double Coat. Vi rekommenderar 3M Marine Ultra Performance Paste Wax eftersom detta vax håller glans betydligt längre än andra produkter på marknaden.

Hur rengörs Double Coat?

Tvätta som vanligt med en mjuk borste och ett bra schampo, vi rekommenderar Shampoo Shine för årligt underhåll och M 4605 om du ska på och polera och/eller vaxa.

Övermålning

Hur snart kan Double Coat appliceras på ett nytt epoxilaminat?

Ett epoxilaminat ska vara fullt härdat före Double Coat appliceras. Det kan ta upp till 14 dagar. Det är extra viktigt att vänta om Double Coat Transparent eller Karat/Dubbel UV appliceras på laminatet. Slipa alltid laminatet och rengör med Double Coat Avfettning före applicering av Double Coat. Det är möjligt att måla Double Coat redan efter 48 timmar om epoxin enbart består av ett nytt lager epoxi och inte ett tjockt laminat av epoxi + glasfiber.

Hur snart kan Double Coat appliceras på ett polyesterlaminat?

Ett polyesterlaminat kan övermålas med Double Coat redan efter 24 timmar. Var noga med att rengöra med Double Coat Avfettning både före och efter slipning av laminatet för att avlägsna paraffin eller släppvax.

Hur snart kan Double Coat appliceras på IJmopox?

IJmopox ZF Primer kan målas tidigast efter 16 timmar och IJmopox HB Coating först efter 8 timmar.

Temperatur och väder

I vilken temperatur är det lämpligt att måla Double Coat?

Temperaturer mellan 15-25 C behövs för att Double Coat ska flyta ut korrekt. Vid ännu högre temperaturer härdar färgen för fort och resulterar i märken efter roller eller pensel. Vid lägre temperaturer är härdningen för långsam vilket kan resultera i glansbortfall på grund av för tidig utsatthet för fukt. Om det däremot är kallare än 15 C men det i övrigt är en torr miljö med låg luftfuktighet så kan mycket fina resultat ändå uppnås.

Det är idealiskt att måla i 15-16 C och när målningen är klar så är det idealiskt om härdningstemperaturen är högre än så, ända upp till 50 C.

Måla framförallt inte däcket och överbyggnad under bar himmel eftersom fukt och dagg lägger sig på en horisontell yta och skadar glans och kulör. Måla gärna utomhus men under ett bra väderskydd. Om temperaturen är lite för låg så är det inte helt avgörande eftersom väderskyddet kan skydda mot fukt, dagg, regn (under härdning), och blåst och sol (under målning).

Undvik måla i direkt solsken eller blåst. Även låg luftströmning kan påverka färgens förmåga att flyta ut, så måla inte i garaget med tvärdrag. Låt färgen sätta sig i 30 minuter före fläktar slås på eller dörrar öppnas.

Om färgen appliceras med spruta ska temperaturen ligga mellan 20-25 C.

Spädning

Bör Double Coat spädas?

Späd Double Coat med Double Coat Förtunning 3-5 %. Observera att lösningsmedel dunstar. Tillsätt förtunningen precis innan lackningen ska börja, d v s efter 30 minuters reaktionstid (induktionstid). Blanda försiktigt och skaka aldrig blandningen. Tillsätt mer förtunning i lacken om målningen drar ut på tiden och om du märker att färgen känns klibbig eller stressig/säter sig för fort. Stora ytor eller sämre förhållanden och höga temperaturer kan kräva så mycket som 5-10 % Double Coat Förtunning. Om du är en van målare eller målar inomhus i 15-17 C så är behovet av att späda med förtunning betydligt mindre. Späd gärna förtunning i vikt. Om du blandat exempelvis 700 g bas och härdare och vill späda med 7 % förtunning så väger du upp 49 g förtunning och tillsätter i färgen. 700 g färdigblandad färg x 0,07 = 49 g.

Det är ofta bättre att späda med lite extra Double Coat Förtunning än att låta bli. Förtunningen hjälper målaren att få mer tid på sig att rulla ut färgen. Om ytan är stor eller komplicerad så hjälper förtunningen färgen att sätta sig långsammare och det ger målaren mer tid att hinna måla.

Målningsteknik

Hur målas Double Coat?

Rolla ut färgen väl, med lätt hand, högt tempo. Rollar du ut färgen för lite blir det gardiner/rinningar, om du går tillbaka i klibbig färg blir det torrfläckar. Målar du för tunt riskerar finishen att bli sämre, apelsinhud. Sol och luftcirkulation kan också skapa apelsinhud. Det är enklast att måla i 15-18 C, högre temp. är svårare och kan kräva mer förtunning. Penselapplicering ger lika bra finish som en roller, ofta bättre.

Fribord: Rolla exempelvis på ett högt fribord 1-2 rollerbredder i taget och fördela ut färgen väl, sen nästa bit ihop med den förra, och sen nästa… Om man är två personer så kan den ena rolla ut färg emedan den andre kommer direkt efter med en bred moddlare. Att eftersläta med en moddlare kan vara en bra metod för att få en superfinish eftersom det inte ställer lika höga krav pen den som annars rollar själv. Ett lågt fribord kan rollas längs med, kanske en halvmeter i taget.

Överdel: En överdel på en båt har ofta massor av vinklar, förnsterramar etc. Det kan vara en fördel att eftersläta med en bra lackpensel (ca. 70 mm) för att undvika göra misstag med rollern.

Däck: om halkskyddspulver tillsats i färgen bör färgen rollas ut med en skumroller istället för en filtroller. Anti Slip kan fastna i filt. Rör om färgen väl även under målning och rolla ut ett jämnt lager halkskyddsfärg för att undvika få ojämn fördelning av halkskyddspartiklarna.

Det spelar egentligen ingen roll hur du målar, dvs i vilken riktning du målar, huvudsaken är att du får på lagom mycket färg och fördelar ut den jämt, och inte går tillbaka för långt (in i klibbig färg). Du kanske rollar ut färgen i olika riktningar för att täcka ytan, sen rollar du i en bestämd riktning över allt en sista gång på den lilla yta du jobbar med för stunden. Du kan sätta ned rollern och ta upp rollen mitt i färg, färgen kommer ändå att flyta ut. Kom ihåg att det du ser är blöt färg, sen kommer färgen själv att flyta ut, ”sträcka” ut sig efter 5-30 minuter, och då ser du hur fint färgen fungerar.

Det kan vara bra att ha en bra liten rund eller oval lackpensel på cirka 25 mm med sig för att komma åt där rollern inte kommer åt. Var noga med att inte ha en för blöt roller eller pensel när du målar under en list eller mot ett beslag eftersom det lätt ger upphov till rinningar.

Om du ska måla väldigt enkla ytor, skivor, durkar, eller små ytor så är det klockrent att enbart använda en bra lackpensel. En pensel kan ge ett otroligt fint resultat och en pensel är alltid 100 % dammfri (i motsats till en roller).

Varför täcker inte Double Coat tillräckligt?

En del kulörer täcker sämre, dvs orsakar genomlysning. Ska du måla med DC 814 sommargul målar du helst på en helt vit yta, DC 842 och DC 845 målas först med DC 837 Ockra för att undvika genomlysning. Om du ska måla vitt på en yta med många mörka fläckar eller över en mörk dekorlinje så kan du behöva måla något extra lager. Om du däremot målar med en gräddvit, gråvit kulör, eller grått eller en mörk kulör så är kulörtäckningen mycket god. Vi hjälper dig att komma rätt här, så rådfråga oss.

Ska jag pensla, rolla eller spruta Double Coat?

Det som är så unikt för Double Coat – frånsett att den har bättre glans- och kulörbeständighet än andra färger på marknaden, samt att du kan få den i 10.000 kulörer i både blank eller halvblank samt transparent och metallic – är att den flyter ut exceptionellt väl. Det innebär att den kan appliceras med både pensel eller roller med en sprutad finish. Valet av appliceringsmetod har att göra med ytans form och storlek, samt miljö, skydd, ventilation, temperatur, och hantverkarens kunskap.

Sprutapplicering innebär flera svårigheter som de flesta målare ej kan övervinna. Du behöver ha en bra lokal som är 20 C varm, frisktluftmask, gott övertryck och ventilation, du behöver maskera in alla ytor du vill skydda från sprutdimma. Har du kommit så långt och funderar på att spruta så behöver du antingen en högtrycksspruta eller en koppmonterad luftspruta med 1,2 mm:s munstycke och ett tryck på cirka 3 bar. Den sista svårigheten är att veta hur tjockt du ska applicera färgen, för sprutas för mycket färg så binder du in lösningsmedel och får en mycket skör yta (som en kladdkaka  med krispig topp och kladdig inunder). Du ska börja med att räkna ut ytans storlek i m2 som du ska spruta, därefter se i produktbladet vilken skickttjocklek som är lämplig för din utrustning (exempelvis 50 mikron för en koppmonterad luftspruta). Nu ska du räkna ut hur mycket färg som behövs till ytan (m2) i relation till skickttkjocklek (50 mikron) i relation till färgåtgång (8,6 m2/kg). Nu vet du hur mycket färg du ska blanda, så när du sprutar upp all färg så vet du att du producerat rätt skickttjocklek. En sprutsession kan exempelvis bestå i att du sprutar först ett tunt dimlager, följt av ett fullt lager efter 10-15 minuter. Nästa sprutsession kan utföras redan samma dag, dvs sätt tummen mot ytan och vrid om hårt, ytan ska kännas hård och är nu redo för nästa färglager. Om du gjort misstag i första sprutsessionen väntar du till dagen efter så att du kan slipa bort ev. rinningar eller defekter. Det är normalt sett tillräckligt med två sprutsessioner för att uppnå en fullgod skickttjocklek, dvs 100 mikron, vilket ger utmärkt UV-skydd (mycket god glans- och kulörbeständighet).

Penselapplicering är ett utmärkt sätt att applicera Double Coat. En pensel är alltid dammfri, så om det är ett objekt som verkligen behöver en superfinish så är penseln ofta bästa metoden. Välj bra lackpenslar (ex. Elite Pro). Penslar är dyrare än rollers och det är ganska omständigt att rengöra och återanvända en pensel, så om ytan är viktig så är det bra att ta en ny pensel för varje stryk. Det är enkelt att pensla liggande skivor och durkar, inredningar, små fribord.

Rollerapplicering är det allra vanligaste, det är relativt enkelt att rolla och rollers är billiga. Lacken flyter ut perfekt även med en roller. Om ytorna är svåra att rolla, men tillräckligt stora för att inte kunna enbart penslas så är det en god idé att vara två personer som målar, en som rollar först följt av nästa person som efterslätar med en pensel – detta är en vanlig metod för exempelvis överdelen på en båt. Stora fribord är relativt enkla att rolla (det är som att måla en vägg), men om det dyker upp lister och lanningar på vägen så behöver du komplettera med en liten oval eller rund lackpensel. Stora fribord kan även målas av två personer, för en garanterad god finish, den första personen rollar ut färg med en stor roller (Midi 15 cm), följt av nästa person som efterslätar med en bred moddlare (Elite Pro 100 mm). Det är inte så att Double Coat behöver hjälp av en pensel för att flyta ut, det är snarare målaren som behöver hjälp av en pensel för att undvika göra misstag med rollern.

Förberedelse

Varför ska en yta slipas?

Slipning ger friktion och därigenom vidhäftning. Om du ska måla inom 48 timmar efter föregående lager uppstår kemisk vidhäftning och då behöver ytan endast slipas ifall du behöver slipa för finishens skull, dvs avlägsna ev. rinn, damm eller skarvar.

Om du ska måla först med grundfärgen IJmopox ZF Primer eller HB Coating på gelcoat så är det rimligt att slipa med P120, sen slipas grunden slät med P180-240 för att skapa en perfekt grund inför lackering med Double Coat. Om du inte ska grundmåla en gammal gelcoat så är det bra att först slipa gelcoaten med P120 och därefter med P240, men om gelcoaten är nyare och mycket fräsch räcker det att slipa direkt med P240 och applicera första lagret Double Coat. Slipa mellan Double Coat lager med P400-500, för att skapa en bra finish inför nästa stryk. Det är också möjligt att mattera en yta med Scotch-Brite slipark. Om du slipat andra lagret med P500 och står inför sista lacklagret så är det en god idé att mattera med Scotch-Brite Ultra Fine för att minska repbilden ytterligare inför sista stryket. Scotch-Brite Fine är en slipduk som kan användas för att mattera mellan lager eller där ett slippapper inte kommer åt.

Epoxi (Variopox) fäster på ytor slipade med P60-80.

Lösningsmedelsbaserad epoxi fäster på ytor som slipats med P120-180.

Double Coat fäster på ytor slipade upp till P320, men P240 brukar vara en bra start.

Grunfärg

Behöver gelcoat grundmålas före lackering med Double Coat?

Både ny och gammal gelcoat kan ha mikroporer. Framförallt gammal gelcoat har både mikroporer och är väderbiten och oxiderad. Om man målar med en lackfärg direkt på en gelcoat som har mikroporer så kommer lacken att glida upp ur porerna när färgen flyter ut, en grundfärg å andra sidan är tjock, trög och tixotrop så den stannar kvar och mättar och bygger upp en tät grund. Denna grund blir inte blank och slät som en lackad yta, det är en slipgrund. Slipa grundfärgen slät före lackering med Double Coat. Grundfärgen fäster inte bättre än lacken på gelcoat, så man grundar inte för vidhäftningens skull, man grundar för att man vill veta att man kan lackera på en bra grund så att lacken får bästa förutsättning att skapa en djup och fet finish utan defekter. Alltså, grundfärg är en fråga om ekonomi, tid och ambition.

Vi rekommenderar vår IJmopox ZF Primer som grundfärg före Double Coat, den är lätt att slipa och flyter ut relativt väl (det finns ingen grund som flyter ut perfekt). Välj snarare IJmopox HB Coating som grundfärg om du ska måla Double Coat i mörka kulörer (HB finns som grå och svart, och vit), emedan ZF finns endast i vit kulör. Du väljer även HB som grund om du köpt mycket färg för att både måla under vattenlinjen (epoxibehandling) och samtidigt tänkt grundmåla fribord/överdel.

Hur slipas en grundfärg?

Smörj helst ut kontrollfärg på vit eller grå IJmopox för att enklare se ojämnheter i ytan när du slipar. Slipa med P180-240 tills ytan är så slät som du vill ha den. Double Coat (dvs täckfärg) kopierar sitt underlag. En grundfärg är däremot förlåtande mot sitt underlag, den mättar, fyller och bygger, dvs en grundfärg är en slipgrund.

Oftast behövs inte mer än ett lager grundfärg för att den ska göra jobbet, dvs mätta alla mikroporer och slitage i gelcoaten. När du slipar ett lager grundfärg slipas i princip nästan all grund bort, vilket ger en fläckig finish. Så beroende på vilka kulörer fläckarna har och vilken kulör du ska måla med så behöver du måla ett lager eller flera lager. Om du haft en mörkblå båt som ni ska bli vit så är det lämpligt att applicera 2-3 lager grund för att du ska kunna slipa ned grunden utan att gå igenom inpå det mörkblåa. Men om skrovet är vitt och det ska förbli vitt så kommer vit Double Coat att täcka väl trots att grunden ser ”fläckig ut”.

Glanstal

Vilken glans på Double Coat är passande?

Exteriöra ytor (exempelvis en slät gelcoat) målas med högblank Double Coat (Special/Standard). Halkskyddsmönstrade ytor och interiöra ytor målas med Double Coat Halvblank. Det är självklart möjligt att bryta mot dessa konventioner och måla halvblank på skrov och överbyggen likaså.

Interiör målning

Kan Double Coat användas inuti båten?

Ja. Du målar med fördel Double Coat på alla hårda ytor, dvs på trä, polyester topcoat, förbehandlad metall, stål och aluminium.

Double Coat halvblank är snyggt interiört och finns i 10.000 kulörer, det är ovanligt med högblanka ytor invändigt. Tänk dock på att Double Coat innehåller lösningsmedel, och lösningsmedel är lättare än luft, så lösningsmedel kommer att sjunka och lägga sig i alla fickor i en båt. Det är viktigt att 30 minuter efter målning öppna båten för vädring och hjälpa luftrörelsen med en fläkt, för att avlägsna lösningsmedel som annars dröjer kvar och förstör färgens förmåga att härda.

Om du hellre vill måla med en lösningsmedelsfri färg invändigt väljer du Variopox Rolcoating, men den är blank och används mest till dolda ytor, kölsvin, stuvfack, etc.

Träinredning målas med Double Coat Cabin Varnish som är en halvblank klarlack. Rent trä bör förgrundas med Variopox Injektion, och/eller Double Coat Karat/Dubbel UV. Om du har en träinredning och durkar som bara behöver ny lack på gammal lack i gott skick målar du Cabin Varnish direkt utan någon grund.