Klicka här för att skriva ut sidan

IJMOPOX

Antifoulings / Bottenfärg

Kan man applicera antifouling på IJmopox HB Coating

De flesta typer av bottenfärg kan appliceras direkt på nyligen målad IJmopox HB Coating. När övermålning sker på härdad färg slipas först ytan för att producera god vidhäftning. Se övermålningstider i produktbladet för IJmopox HB Coating.

Är antifouling nödvändigt?

När epoxi (IJmopox HB Coating) inte övermålas med bottenfärg (under vattenlinjen) växer alger och snäckor fast när båten ligger i varma vatten. Detta kan avhjälpas en del genom att vaxa botten med 3M Marine Ultra Performance Paste Wax – för att skapa en blank yta på epoxin. Vaxet hjälper även epoxins finish att stå emot UV-strålning bättre. Det hjälper också att regelbundet borsta av botten med en borste eller Scotch-Brite.

Härdning och tork

Kan IJmopox ZF/HB härdas i förhöjda temperaturer?

Detta är möjligt efter tidigast 30 minuter i +40 C. Undvik högre temperaturer än så eftersom det kan leda till att luftfickor i GRP (glasfiberarmerad polyester) spricker och skadar ytan.

Vidhäftning

Kan IJmopox ZF/HB appliceras i flera lager utan att slipa mellan lagren?

Detta är möjligt om nästa lager appliceras efter 24 timmar upp till 48 timmar. Se specifika tider i produktblad. Vid längre övermålningsintervall slipa med typ P180.

Kan IJmopox appliceras vått-i-vått?

När ett nytt lager appliceras på våt eller klibbig färg är risken mycket hög för att du stänger in lösningsmedel från föregående lager. Det kan leda till blåsbildning i nästa lager, samt en mycket skör yta.

Varför fäster epoxi dåligt runt tanklocket?

Det beror förmodligen på att dieselolja eller bensin impregnerat polyestern. Slipa grovt och rengör ytan flera gånger med Double Coat Avfettning för att lösa problemet.

Hur snart kan IJmopox övermålas med Double Coat?

Double Coat kan målas på IJmopox ZF Primer redan efter 16 timmar i rumstemperatur, och efter 8 timmar på IJmopox HB Coating i rumstemperatur. Så länge som övermålningstiderna enligt produktbladen hålls uppstår god kemisk vidhäftning och ingen slipning behövs.

Hur snart kan IJmopox appliceras på nytt epoxilaminat (Variopox)?

Efter 24 timmar. Slipa först och rengör sedan med Double Coat Avfettning före målning.

Hur snart kan IJmopox appliceras på nytt polyesterlaminat?

Polyestern behöver vara fullt härdad. Härdning i rumstemperatur tillåter övermålning först efter 2-3 veckor för tjocka laminat. Om polyestern är tunn så är övermålning möjlig redan efter 24 timmar. Betänk att polyester ofta innehåller ett topplager innehållande paraffin eller kan ha släppvax. Rengör i så fall med Double Coat Avfettning både före och efter slipning med P80. Slipa och avfetta alltid, oavsett.

Slipa

Vad är bäst våt eller torr slipning?

Slipa helst torrt, framförallt på spackel (det tar lång tid för fukt att gå ur ett spackel).

Applicering

Vilken kvantitet IJmopox ska förberedas före målning?

Blanda endast lagom med färg som kan användas på 1-2 timmar. Ju större mängd färg som blandas desto högre temperatur får färgen, vilket förkortar brukstiden. Brukstiden är kortare i varma temperaturer.

Kan IJmopox HB Coating appliceras på tjärepoxi?

Det är möjligt att applicer IJmopox på tjärepoxi men en viss genomblödning kan ske. Genomblödning har liten effekt på färgsystemets hållbarhet. Vi rekommenderar att en liten testyta först målas och utvärderas efter 48 timmar genom slipning och skrapning, för att pröva vidhäftning.

Ska IJmopox målas om efter tid?

I likhet med all annan epoxi så kritar den i direktkontakt med UV-strålning, därför bör IJmopox övermålas med Double Coat. Om IJmopox används som ytfinsih under vattenlinjen så kan vaxning hjälpa för att bibehålla en snygg finish (Double Coat används ej under vattenlinjen).

Hur rengörs verktyg som används med IJmopox?

Rengör med IJmopox Förtunning.

Vad är rätt blandningsförhållande för IJmopox?

Blandningsförhållande anges på färgburken och i produktbladet. Komponent A är bas och komponent B är härdare. Det är möjligt att blanda IJmopox i volym, ZF Primer med 80:20, HB Coating med 75:25. Vi rekommenderar alltid för 2-komponentfärg att blandas i vikt (tänk gram), ZF Primer med 87:13, HB Coating med 83:17. Exempel: Om du vill blanda 300 g IJmopox HB Coating, 300 x 0,83 = 249 g A och 51 g B.

Om du råkar att först väga upp basen och inte på förväg räknat ut hur mycket härdare som behövs så använder du denna ekavation istället, exemplet baseras på att du hällt upp 356 g A (bas).

356 x 17 / 83 = 72,9 g B (härdare).

Om exempelvis har härdare kvar och vill veta hur mycket bas du behöver ha till den mängden så använder du denna ekvation: vikt A? = vikt B x 83 / 17.

Vilket lösningsmedel kan användas för att späda IJmopox ZF Primer / HB Coating?

Den rätta förtunningen är IJmopox Förtunning (Verdunner).  Använd aldrig förtunning från andra leverantörer eftersom det kan ge mycket oväntade resultat.

När bör man späda IJmopox?

Om färgen sprutmålas så behövs mycket lösningsmedel för att slå sönder viskositeten så att färgen kan spridas som en dimma genom luften.

Om färgen målas när det är kallt 5-10 C, eller om det är 20-30 C så behöver färgen spädas så att den känns enkel att applicera med en roller eller pensel. Späd med så mycket förtunning så att du känner att färgen känns enkel och skön att måla ut.

Om färgen målas flödigt och med ett bra tempo i 15 C så är behovet av extra förtunning betydligt mindre.

Hur förbereds IJmopox?

Starta med att räkna ut den mängd färg du vill blanda. Öppna sedan locket till A (bas) och rör om basen med en borrmaskinsmonterad visp. Vi säljer stora vispar till våra stora burkar och små minivispar som passar till 750 ml-set. Rör om hårt tills färgens bottensats rörts samman väl med lösningsmedlen som skvalpar tunnt på toppen i burken. Placera en färghink på din digitalvåg och nollställ. Väg upp A och sedan B, rör om en en trästicka. Späd efter behov och rör om med trästickan. Nu är färgen klar att användas.

Under vattenlinjen

Kan IJmopox ZF Primer och HB Coating användas under vattenlinjen?

Ja. ZF primer behövs med 2 lager för stål och aluminium, före målning med 3 lager HB Coating. En plastbåt som målas under vattenlinjen, för att producera ett tätskickt (dvs en epoxibehandling), använder framförallt enbart HB Coating eftersom denna effektivare bygger skickttjocklek och finns i flera kulörer. En gammal båt som ska epoxibehandlas under vattenlinjen målas med cirka 0,5 l/m2, emedan en yngre båt målas med 0,4 l/m2, nya skrov kan målas med så lite som 0,3 l/m2. Om gelcoaten är helt bortblästrad ska GRP (glasfiberarmerad polyester slipas med P80 och ytan strykas med Variopox Injektion, därefter slipas med P120 och målas med 0,7 l/m2 med HB Coating.

Defekter i ytan

Varför blir ett lager IJmopox  fult efter ett tag?

De estatiska egenskaperna hos en epoxi är inte goda, glans och kulör kommer att förändras. UV-strålning gör att epoxi gulnar och kritar. Det påverkar dock inte epoxins goda egenskaper, det påverkar endast det estetiska intrycket. Du kan motverka detta genom att använda vaxet 3M Marine Ultra Performance Pase Wax, eller genom att slipa fram en ny finish med fin kornstorlek. Ovan vattenlinjen målas IJmopox med Double Coat för att skapa ett beständigt estetiskt intryck.

Temperatur

I vilka temperaturer kan IJmopox målas?

IJmopox kan appliceras i 5-30 C. Idealisk målningstemperatur (detta gäller all färg) är 15 C. Idealisk härdningstemperatur (detta gäller nästan all färg) är 20-30 C.

IJmopox kan målas och härda i en relativ luftfuktighet på max 80 %.

Om du målat IJmopox på dagen i 5-30 C så gör det inget att det blir riktigt kallt på natten.

Korrosion

Är IJmopox lämplig som korrosionshämmande skyddsfärg för metall, aluminium eller stål?

Ja, IJmopox ZF Primer och IJmopox HB Coating innehåller korrosionshämmande ämnet zinkfosfat (ett slags salt enkelt uttryckt). IJmopox ger ett mycket kraftfullt skydd som tätar och skyddar både plast (mot osmosis) och metall, alu., stål och metall (mot korrosionsangrepp). Under vattenlinjen appliceras 2 lager ZF och 3 lager HB på alu., metall och stål. Ovan vattenlinjen räcker det med 1-2 lager ZF Primer och 2 lager HB och 2-3 lager Double Coat för ytor av samma kvalité.